Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0529

2014/529/EU: Komission päätös, annettu 12 päivänä elokuuta 2014 , Belgian neuvoston direktiivin 89/686/ETY 7 artiklan mukaisesti toteuttamasta toimenpiteestä, jolla vedetään loppukäyttäjiltä takaisin tulppamalliset kuulonsuojaimet (tiedoksiannettu numerolla C(2014) 5670)

OJ L 242, 14.8.2014, p. 29–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/529/oj

14.8.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 242/29


KOMISSION PÄÄTÖS,

annettu 12 päivänä elokuuta 2014,

Belgian neuvoston direktiivin 89/686/ETY 7 artiklan mukaisesti toteuttamasta toimenpiteestä, jolla vedetään loppukäyttäjiltä takaisin tulppamalliset kuulonsuojaimet

(tiedoksiannettu numerolla C(2014) 5670)

(2014/529/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon henkilönsuojaimia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1989 annetun neuvoston direktiivin 89/686/ETY (1) ja erityisesti sen 7 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Belgian viranomaiset ilmoittivat kesäkuussa 2013 Euroopan komissiolle toimenpiteestä, jolla vedetään takaisin loppukäyttäjiltä tulppamalliset kuulonsuojaimet tyyppiä Climax 13 (uudelleen käytettävä malli), jotka on valmistanut Productos Climax SA, Polígono Industrial Sector Mollet, c/ Llobregat no 1, 08150 Parets del Valles (Barcelona), Espanja. Komissiolle toimitettujen asiakirjojen mukaan kyseiseen henkilönsuojaimeen oli sovellettu direktiivin 11 artiklan A jaksossa vahvistettua vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyä, mistä todistukseksi Espanjan ilmoitettu laitos ”Centro Nacional de Medios de Protección — Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo” (NB No. 0159) oli antanut EY-tyyppihyväksyntätodistuksen, jossa viitataan yhdenmukaistetun standardin EN 352-2:1993 asiaan liittyviin kohtiin.

(2)

Belgian viranomaiset tekivät tuotteesta ilmoituksen Rapex-järjestelmässä tammikuussa 2013 (ilmoitus nro A12/0039/13).

(3)

Belgian viranomaiset perustelivat toimenpidettä siten, että tuote ei vastaa yhdenmukaistetun standardin EN 352-2:1993 Kuulonsuojaimet — Turvallisuusvaatimukset ja testaus. Osa 2: Tulppasuojaimet 4.1.1, 4.2.2, 4.3.6, 5 ja 6 kohdan vaatimuksia, joissa viitataan direktiivin 89/686/ETY liitteessä II vahvistettuihin terveyttä ja turvallisuutta koskeviin seuraaviin perusvaatimuksiin:

1.4 Valmistajan antamat tiedot:käyttöohjeet eivät ole Belgian virallisilla kielillä;

3.5 Suojaaminen melulta:Belgian viranomaisten puolesta tuotetta testannut laboratorio ei kyennyt vahvistamaan testiä väitetyn suojaustason osalta, koska tuotanto ei ollut riittävän tasalaatuista (tulppien halkaisijoissa oli eroavaisuuksia). Vaihtelu on hyvin merkittävä, ja se vaikuttaa käyttäjän suojaamiseen.

(4)

Belgian viranomaiset totesivat, että suojelun tasoa ei voida määrittää, joten tuotteiden katsottiin olevan vaarallisia, koska ne voivat aiheuttaa vahinkoa käytettäessä, mikä ei ole henkilönsuojaimia koskevien vaatimusten mukaista (riskiluokka: kuulovaurio).

(5)

Komissio otti yhteyttä valmistajaan ja jakelijaan Belgiassa ja pyysi niitä esittämään huomautuksensa Belgian viranomaisten toteuttaman toimenpiteen johdosta. Vastauksessaan valmistaja totesi, että sen jälkeen, kun se oli saanut Belgian viranomaisten raportin, ja Agència Catalana del Consumin (julkinen elin, joka kuuluu Katalonian aluehallituksen alaisuuteen Espanjassa) tarkastaja oli käynyt ja takavarikoinut kyseisen tuotteen jäljellä olleen varaston, tuote oli poistettu kansallisilta ja kansainvälisiltä markkinoilta. Asiakkaille oli sen jälkeen annettu tämän mukaiset ohjeet. Kun tämä toimenpide oli toteutettu, tuotteen loppuvarasto oli hävitetty.

(6)

Espanjan viranomaiset ilmoittivat vastauksena Belgian viranomaisille, että toimenpiteisiin oli ryhdytty tuotteen poistamiseksi markkinoilta, ja että yhtiö Productos Climax SA ilmoitti, että tuote vedetään pois markkinoilta.

(7)

Saatavilla olevien asiakirjojen, ilmaistujen näkemysten ja asianomaisten osapuolten suorittamien toimenpiteiden perusteella komissio katsoo, että tulppamalliset kuulonsuojaimet tyyppiä Climax 13 (uudelleen käytettävä malli) eivät vastaa yhdenmukaistetun standardin EN 352-2:1993 4.1.1, 4.2.2, 4.3.6, 5 ja 6 kohdan vaatimuksia, joissa viitataan direktiivin 89/686/ETY liitteessä II olevassa 1.4 ja 3.5 kohdassa vahvistettuihin terveyttä ja turvallisuutta koskeviin perusvaatimuksiin, koska ne voivat aiheuttaa vammoja korviin laitettaessa,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Toimenpide, jolla Belgian viranomaiset ovat antaneet määräyksen vetää takaisin loppukäyttäjiltä tulppamalliset kuulonsuojaimet tyyppiä Climax 13 (uudelleen käytettävä malli), joiden valmistaja on Productos Climax SA, on perusteltu.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 12 päivänä elokuuta 2014.

Komission puolesta

Ferdinando NELLI FEROCI

Komission jäsen


(1)  EYVL L 399, 30.12.1989, s. 18.


Top