EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0353

2014/353/EU: Neuvoston täytäntöönpanopäätös, annettu 21 päivänä toukokuuta 2014 , käytäntöä ja menettelyä koskevista järjestelyistä, joita noudattaen neuvosto nimittää kolme asiantuntijaa valinta- ja seurantaraatiin Euroopan kulttuuripääkaupungit -toimintaa 2020–2033 varten

EUVL L 175, 14.6.2014, p. 27–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/353/oj

14.6.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 175/27


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 21 päivänä toukokuuta 2014,

käytäntöä ja menettelyä koskevista järjestelyistä, joita noudattaen neuvosto nimittää kolme asiantuntijaa valinta- ja seurantaraatiin Euroopan kulttuuripääkaupungit -toimintaa 2020–2033 varten

(2014/353/EU)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan kulttuuripääkaupunkeja koskevasta unionin toiminnasta vuosiksi 2020–2033 ja päätöksen N:o 1622/2006/EY kumoamisesta 16 päivänä huhtikuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 445/2014/EU (1) ja erityisesti sen 6 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Päätöksen N:o 445/2014/EU 6 artiklan mukaisesti olisi perustettava puolueeton asiantuntijaraati, jäljempänä ’raati’, joka toteuttaa valinta- ja seurantamenettelyt. Raati koostuu kymmenestä unionin toimielinten ja elinten nimittämästä asiantuntijasta, joista kolme nimittää neuvosto kolmeksi vuodeksi. Ensimmäistä raatia perustettaessa neuvoston tulisi kuitenkin nimittää asiantuntijansa yhdeksi vuodeksi, jotta asiantuntijoiden vaihtuminen olisi vaiheittaista ja siten vältettäisiin kokemuksen ja osaamisen menettäminen.

(2)

Kukin toimielin ja elin on oikeutettu valitsemaan jäsenet omien menettelyjensä mukaisesti. Päätöksen N:o 445/2014/EU 6 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti asiantuntijat olisi kuitenkin valittava komission ehdottamasta mahdollisten eurooppalaisten asiantuntijoiden joukosta.

(3)

Päätöksen N:o 445/2014/EU 6 artiklan 3 kohdan neljännen alakohdan mukaisesti asiantuntijoiden nimittämisen yhteydessä unionin toimielinten ja elinten olisi varmistettava, että asiantuntijoiden pätevyydet täydentävät toisiaan, että heidät valitaan laajalta maantieteelliseltä alueelta ja että miehet ja naiset ovat raadissa tasapuolisesti edustettuina.

(4)

Neuvoston on aiheellista päättää käytäntöä ja menettelyä koskevista järjestelyistä, joita noudattaen se nimittää kolme asiantuntijaansa raatiin.

(5)

Näiden järjestelyjen olisi oltava oikeudenmukaisia, syrjimättömiä, avoimia ja helposti toteutettavia,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

1.   Jäsenvaltioiden kesken suoritetaan arvonta. Jäsenvaltioiden osallistuminen arvontaan on vapaaehtoista. Eturistiriidan mahdollisuuden minimoimiseksi jäsenvaltiot, joiden kaupungit ovat raadin asiantuntijoiden toimikauden aikana valinnan tai seurannan kohteena, suljetaan arvonnan ulkopuolelle. Tämän periaatteen mukaisesti laadittu poissuljettujen jäsenvaltioiden luettelo on tämän päätöksen liitteenä.

2.   Laajan maantieteellisen jakauman varmistamiseksi myös ne jäsenvaltiot, jotka ovat suosittaneet neuvostolle asiantuntijoiden nimityksiä edelliseksi toimikaudeksi, suljetaan arvonnan ulkopuolelle.

2 artikla

1.   Kolmella ensiksi arvotulla jäsenvaltiolla on kullakin oikeus suosittaa yhtä asiantuntijaa.

2.   Tätä varten kukin kolmesta jäsenvaltiosta valitsee yhden asiantuntijan komission vahvistamasta mahdollisten eurooppalaisten asiantuntijoiden joukosta ja suosittaa hänen nimittämistään raadin asiantuntijaksi.

3.   Näiden suositusten pohjalta ja neuvoston asiaankuuluvan valmisteluelimen suoritettua suositettujen asiantuntijoiden asianmukaisen tarkastelun neuvosto nimittää kolme asiantuntijaansa, jotka kolmen vuoden ajan kuuluvat valinta- ja seurantaraatiin.

4.   Poiketen siitä, mitä 3 kohdassa säädetään,

a)

neuvosto nimittää asiantuntijansa vuoden 2015 raatiin yhdeksi vuodeksi;

b)

vuodeksi 2015 nimitettyjen asiantuntijoiden katsotaan kuitenkin tulleen nimitetyiksi myös vuosiksi 2016–2018.

Sen vuoksi jäsenvaltiot, joiden kaupunkeja vuoden 2015 ja vuosien 2016–2018 raati valitsee tai seuraa, suljetaan 1 artiklan 1 kohdan mukaisesti vuoden 2015 raadin asiantuntijoiden arvonnan ulkopuolelle.

5.   Mikäli raadin asiantuntija luopuu tehtävästään, kuolee tai on pysyvästi kykenemätön hoitamaan sitä, kyseistä asiantuntijaa suosittanut jäsenvaltio suosittaa korvaavaa asiantuntijaa tämän jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Tällöin sovelletaan tässä artiklassa tarkoitettua menettelyä.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 21 päivänä toukokuuta 2014.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. KYRIAZIS


(1)  EUVL L 132, 3.5.2014, s. 1.


LIITE

Arvonnasta poissuljettujen jäsenvaltioiden luettelo  (1)  (2)

Neuvoston asiantuntijoiden toimikausi raadissa

Jäsenvaltiot, joiden kaupungit ovat asiantuntijaraadin suorittaman valinta- tai seurantamenettelyn kohteena

RAATI 2015

Kroatia (2020)

Irlanti (2020)

Kreikka (2021)

Romania (2021)

RAATI 2016–2018

Kroatia (2020)

Irlanti (2020)

Kreikka (2021)

Romania (2021)

Liettua (2022)

Luxemburg (2022)

Unkari (2023)

Yhdistynyt kuningaskunta (2023)

Viro (2024)

Itävalta (2024)

RAATI 2019–2021

Kroatia (2020)

Irlanti (2020)

Kreikka (2021)

Romania (2021)

Liettua (2022)

Luxemburg (2022)

Unkari (2023)

Yhdistynyt kuningaskunta (2023)

Viro (2024)

Itävalta (2024)

Slovenia (2025)

Saksa (2025)

Slovakia (2026)

Suomi (2026)

Latvia (2027)

Portugali (2027)

RAATI 2022–2024

Unkari (2023)

Yhdistynyt kuningaskunta (2023)

Viro (2024)

Itävalta (2024)

Slovenia (2025)

Saksa (2025)

Slovakia (2026)

Suomi (2026)

Latvia (2027)

Portugali (2027)

Tšekki (2028)

Ranska (2028)

Puola (2029)

Ruotsi (2029)

Kypros (2030)

Belgia (2030)

RAATI 2025–2027

Slovakia (2026)

Suomi (2026)

Latvia (2027)

Portugali (2027)

Tšekki (2028)

Ranska (2028)

Puola (2029)

Ruotsi (2029)

Kypros (2030)

Belgia (2030)

Malta (2031)

Espanja (2031)

Bulgaria (2032)

Tanska (2032)

Alankomaat (2033)

Italia (2033)

RAATI 2028–2030

Puola (2029)

Ruotsi (2029)

Kypros (2030)

Belgia (2030)

Malta (2031)

Espanja (2031)

Bulgaria (2032)

Tanska (2032)

Alankomaat (2033)

Italia (2033)

RAATI 2031–2033

Bulgaria (2032)

Tanska (2032)

Alankomaat (2033)

Italia (2033)


(1)  Luettelo perustuu järjestykseen, jonka mukaan maa on oikeutettu saamaan Euroopan kulttuuripääkaupunki -nimityksen ja joka on vahvistettu päätöksen N:o 445/2014/EU liitteessä olevassa kalenterissa.

(2)  Tämän päätöksen 1 artiklan 2 kohdan mukaisesti myös ne jäsenvaltiot, jotka ovat suosittaneet neuvostolle asiantuntijoiden nimityksiä edelliseksi toimikaudeksi, suljetaan ulkopuolelle.


Top