Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0134

2014/134/EU: Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2014 , afrikkalaiseen sikaruttoon liittyvistä tietyistä suojatoimenpiteistä Puolassa (tiedoksiannettu numerolla C(2014) 1657) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

OJ L 74, 14.3.2014, p. 63–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 28/03/2014; Kumoaja 32014D0178

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/134/oj

14.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 74/63


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 12 päivänä maaliskuuta 2014,

afrikkalaiseen sikaruttoon liittyvistä tietyistä suojatoimenpiteistä Puolassa

(tiedoksiannettu numerolla C(2014) 1657)

(Ainoastaan puolankielinen teksti on todistusvoimainen)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2014/134/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinlääkärintarkastuksista yhteisön sisäisessä kaupassa sisämarkkinoiden toteuttamista varten 11 päivänä joulukuuta 1989 annetun neuvoston direktiivin 89/662/ETY (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon eläinlääkärin- ja kotieläinjalostustarkastuksista yhteisön sisäisessä tiettyjen elävien eläinten ja tuotteiden kaupassa 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/425/ETY (2) ja erityisesti sen 10 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Afrikkalainen sikarutto on kotieläiminä pidettäviin ja luonnonvaraisiin sikapopulaatioihin vaikuttava tarttuva virustauti, joka voi merkittävästi heikentää siankasvatuksen kannattavuutta ja aiheuttaa häiriötä unionin sisäisessä kaupassa ja viennissä kolmansiin maihin.

(2)

Afrikkalaisen sikaruton puhjetessa on olemassa vaara, että taudinaiheuttaja leviää muille sikatiloille ja luonnonvaraisiin sikoihin. Tämän tuloksena se voi levitä yhdestä jäsenvaltiosta toisiin jäsenvaltioihin ja kolmansiin maihin elävien sikojen tai niistä saatavien tuotteiden kaupan välityksellä.

(3)

Neuvoston direktiivissä 2002/60/EY (3) säädetään unionissa toteutettavista vähimmäistoimenpiteistä afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi. Direktiivin 2002/60/EY 15 artiklassa säädetään tartunta-alueen määrittelystä, kun on vahvistettu vähintään yksi afrikkalaisen sikaruton tapaus luonnonvaraisissa sioissa.

(4)

Puola on ilmoittanut komissiolle afrikkalaisen sikaruton nykyisestä tilanteesta alueellaan ja määrittänyt direktiivin 2002/60/EY 15 artiklan mukaisesti tartunta-alueen, jolla sovelletaan kyseisen direktiivin 15 ja 16 artiklassa tarkoitettuja toimenpiteitä.

(5)

Jotta vältetään tarpeettomat häiriöt unionin sisäisessä kaupassa ja perusteettomien esteiden asettaminen kaupalle kolmansissa maissa, on tarpeen vahvistaa yhteistyössä asianomaisen jäsenvaltion kanssa unionin luettelo afrikkalaisen sikaruton tartunta-alueista Puolassa.

(6)

Puolan tartunta-alueet olisi lueteltava tämän päätöksen liitteessä ja kyseisen aluejaon kesto vahvistettava direktiivin 2002/60/EY 15 artiklan mukaisesti.

(7)

Komission täytäntöönpanopäätös 2014/100/EU (4) olisi vahvistettava sen jälkeen, kun on kuultu elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevää pysyvää komiteaa.

(8)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Puolan on varmistettava, että direktiivin 2002/60/EY 15 artiklan mukaisesti määritetty tartunta-alue käsittää vähintään tämän päätöksen liitteessä luetellut alueet.

2 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan 30 päivään huhtikuuta 2014.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu Puolan tasavallalle.

Tehty Brysselissä 12 päivänä maaliskuuta 2014.

Komission puolesta

Tonio BORG

Komission jäsen


(1)  EYVL L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2)  EYVL L 224, 18.8.1990, s. 29.

(3)  Neuvoston direktiivi 2002/60/EY, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2002, erityissäännöksistä afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi ja direktiivin 92/119/ETY muuttamisesta Teschenin taudin ja afrikkalaisen sikaruton osalta (EYVL L 192, 20.7.2002, s. 27).

(4)  Komission täytäntöönpanopäätös 2014/100/EU, annettu 18 päivänä helmikuuta 2014, afrikkalaiseen sikaruttoon liittyvistä tietyistä väliaikaisista suojatoimenpiteistä Puolassa (EUVL L 50, 20.2.2014, s. 35).


LIITE

TARTUNTA-ALUE

Seuraavat Puolan tasavallan alueet:

Podlasien voivodikunnassa: Sejnyn piirikunta (powiat sejneński); Augustówin piirikunnassa (powiat augustowski) kunnat Płaska, Lipsk ja Sztabin; Sokółkan piirikunta (powiat sokólski); Białystokin piirikunnassa (powiat białostocki) kunnat Czarna Białostocka, Supraśl, Zabłudów, Michałowo ja Gródek; sekä Hajnówkan piirikunta (powiat hajnowski), Bielskin piirikunta (powiat bielski) ja Siemiatyczen piirikunta (powiat siemiatycki),

Masovian voivodikunnassa: Łosicen piirikunta (powiat łosicki),

Lublinin voivodikunnassa: Białan piirikunta (powiat bialski), Biała Podlaska ja Włodawan piirikunta (powiat włodawski).


Top