EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0062(01)

Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2015/32, annettu 29 päivänä joulukuuta 2014 , poikkeuksista, joita voidaan myöntää sijoitusrahastojen saamisia ja velkoja koskevista tilastoista annetun asetuksen (EU) N:o 1073/2013 (EKP/2013/38) nojalla (EKP/2014/62)

OJ L 5, 9.1.2015, p. 17–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 01/01/1001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/32/oj

9.1.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 5/17


EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2015/32,

annettu 29 päivänä joulukuuta 2014,

poikkeuksista, joita voidaan myöntää sijoitusrahastojen saamisia ja velkoja koskevista tilastoista annetun asetuksen (EU) N:o 1073/2013 (EKP/2013/38) nojalla

(uudelleenlaadittu)

(EKP/2014/62)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon sijoitusrahastojen saamisia ja velkoja koskevista tilastoista 18 päivänä lokakuuta 2013 annetun Euroopan keskuspankin asetuksen (EU) N:o 1073/2013 (EKP/2013/38) (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EU) N:o 1073/2013 (EKP/2013/38) 8 artiklan 2 kohdassa vahvistetaan, että sellaisille sijoitusrahastoille, joihin sovellettavien kansallisten kirjanpitosäännösten mukaan varojen arvostus voi tapahtua harvemmin kuin neljännesvuosittain, voidaan myöntää poikkeuksia tilastointiin liittyvistä tiedonantovaatimuksista. Kyseisessä kohdassa vahvistetaan myös, että EKP:n neuvosto päättää sijoitusrahastojen luokista, joihin kuuluville sijoitusrahastoille kansallisilla keskuspankeilla on oikeus myöntää poikkeuksia.

(2)

Koska päätökseen EKP/2009/4 (2) on tarpeen tehdä huomattavia muutoksia, se olisi selkeyden vuoksi laadittava uudelleen,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Poikkeukset

Tämän päätöksen liitteessä on vahvistettu sijoitusrahastojen luokat, joihin kuuluville sijoitusrahastoille kansallisilla keskuspankeilla on asetuksen (EU) N:o 1073/2013 (EKP/2013/38) 8 artiklan 2 kohdan nojalla oikeus myöntää poikkeuksia. EKP:n neuvosto tarkistaa nämä luokat vähintään joka kolmas vuosi.

2 artikla

Kumoaminen

1.   Kumotaan päätös EKP/2009/4.

2.   Viittauksia kumottuun päätökseen pidetään viittauksina tähän päätökseen.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se annetaan tiedoksi niille, joille se on osoitettu.

4 artikla

Osoitus

Tämä päätös on osoitettu niiden jäsenvaltioiden kansallisille keskuspankeille, joiden rahayksikkö on euro.

Tehty Frankfurt am Mainissa 29 päivänä joulukuuta 2014.

EKP:n puheenjohtaja

Mario DRAGHI


(1)  EUVL L 297, 7.11.2013, s. 73.

(2)  Euroopan keskuspankin päätös EKP/2009/4, annettu 6 päivänä maaliskuuta 2009, poikkeuksista, joita voidaan myöntää sijoitusrahastojen saamisia ja velkoja koskevista tilastoista annetun asetuksen (EY) N:o 958/2007 (EKP/2007/8) nojalla (EUVL L 72, 18.3.2009, s. 21).


LIITE

NE SIJOITUSRAHASTOJEN LUOKAT, JOIHIN KUULUVILLE SIJOITUSRAHASTOILLE VOIDAAN MYÖNTÄÄ POIKKEUKSIA ASETUKSEN (EU) N:o 1073/2013 (EKP/2013/38) 8 ARTIKLAN 2 KOHDAN NOJALLA

Jäsenvaltio

Sijoitusrahastojen luokan nimi

Luokkaan liittyvä säädös

Arvostusten aikavälin määrittävä säädös

Arvostusten aikaväli kansallisen lainsäädännön mukaan

Säädöksen nimi

Säädöksen nro/antamispvm

Merkitykselliset säännökset

Säädöksen nimi

Säädöksen nro/antamispvm

Merkitykselliset säännökset

Ranska

Fonds commun de placement à risque

(Riskipääomarahastot)

Code monétaire et financier

(Raha- ja rahoituslaki)

 

IV luvun 2 jakson 2 kohta, L214-28 § L214-32 §

Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers

(Rahoitusmarkkinaviranomaista koskeva yleinen sääntely)

 

IV osa, II osasto, 422-120-13 §

Puolivuosittain

Ranska

Sociétés civiles de placement immobilier

(Kiinteistösijoitusyhtiöt)

Code monétaire et financier

(Raha- ja rahoituslaki)

 

IV luvun 2 jakson 4 kohta, L214-86 § L214-126 §

Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers

(Rahoitusmarkkinaviranomaista koskeva yleinen sääntely)

 

IV osa, 422–234 §

Vuosittain

Ranska

Organismes de placement collectif immobilier

(Kiinteistöihin sijoittavat yhteissijoitusyritykset)

Code monétaire et financier

Raha- ja rahoituslaki

 

IV luvun 2 jakson 3 kohta L214-33 § L214-85 §

Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers

(Rahoitusmarkkinaviranomaista koskeva yleinen sääntely)

 

IV osa, 422–186 §

Puolivuosittain

Italia

Fondi chiusi

(Suljetut rahastot)

Decreto legislativo — Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria

(Asetus — sisältää kaikki rahoituksen välityksen alaa koskevat säännökset)

nro 58, 24.2.1998

I osan 1 §

II osan 36, 37 ja 39 §

Provvedimento della Banca d'Italia — Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio

(Banca d'Italian säädös — säästöjen kollektiivista hallinnointia koskeva asetus)

8.5.2012

V osan 1 luvun II jakson 4.6 §

Puolivuosittain

Decreto ministeriale — Regolamento attuativo dell'articolo 37 del Decreto legislativo di 24 febbraio 1998, nr. 58

(Ministeriön asetus, jolla pannaan täytäntöön 24.2.1998 annetun asetuksen nro 58 37 §)

nro 228, 24.5.1999

II luvun 12 §

Liettua

Informuotiesiems investuotojams skirti kolektyvinio investavimo subjektai

(Asiantuntijasijoittajille tarkoitetut yhteissijoitusyritykset)

Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymas

(Laki asiantuntijasijoittajille tarkoitetuista yhteissijoitusyrityksistä)

nro XII-376, 18.6.2013

2 §:n 4 momentti

Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymas

(Laki asiantuntijasijoittajille tarkoitetuista yhteissijoitusyrityksistä)

Nro XII-376, 18.6.2013.

31 §:n 2 momentti

Puolivuosittain/vuosittain

Portugali

Fundos de capital de risco

(Riskipääomarahastot)

Decreto-Lei

(Decreto-Lei-asetus)

nro 375/2007, 8.11.2007

18 §

Regulamento da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários

(Arvopaperimarkkinakomission asetus)

Instrução da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários

(Arvopaperimarkkinakomission suuntaviivat)

nro 1/2008, 14.2.2008

nro 2/2013 30.5.2013

4 ja 11 §

sääntö 1

Puolivuosittain


Top