EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0032

2014/527/EU: Euroopan keskuspankin päätös, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2014 , Kyproksen tasavallan liikkeeseen laskemien tai täysimääräisesti takaamien jälkimarkkinakelpoisten velkainstrumenttien vakuuskelpoisuutta koskevista väliaikaisista toimenpiteistä annetun päätöksen EKP/2013/22 ja eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskelpoisuuteen liittyvistä väliaikaisista lisätoimenpiteistä annetun päätöksen EKP/2013/36 kumoamisesta (EKP/2014/32)

OJ L 240, 13.8.2014, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/527/oj

13.8.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 240/26


EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS,

annettu 9 päivänä heinäkuuta 2014,

Kyproksen tasavallan liikkeeseen laskemien tai täysimääräisesti takaamien jälkimarkkinakelpoisten velkainstrumenttien vakuuskelpoisuutta koskevista väliaikaisista toimenpiteistä annetun päätöksen EKP/2013/22 ja eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskelpoisuuteen liittyvistä väliaikaisista lisätoimenpiteistä annetun päätöksen EKP/2013/36 kumoamisesta

(EKP/2014/32)

(2014/527/EU)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 127 artiklan 2 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön sekä erityisesti sen 3.1 artiklan ensimmäisen luetelmakohdan, 12.1 artiklan, 18 artiklan sekä 34.1 artiklan toisen luetelmakohdan,

ottaa huomioon eurojärjestelmän rahapolitiikan välineistä ja menettelyistä 20 päivänä syyskuuta 2011 annetut suuntaviivat EKP/2011/14 (1) ja erityisesti niiden liitteessä I olevan 1.6, 6.3.1 ja 6.3.2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Päätösten EKP/2013/22 (2) ja EKP/2013/36 (3) sisältö olisi sisällytettävä suuntaviivoihin EKP/2013/4 (4), joka on eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskelposuuteen liittyvien väliaikaisten toimenpiteiden keskeisin säädös.

(2)

Selvyyden ja yhdenmukaisuuden vuoksi ja eurojärjestelmän vakuuskehyksen yksinkertaistamiseksi tämä tehdään laatimalla suuntaviivat EKP/2013/4 uudestaan.

(3)

Päätökset EKP/2013/22 ja EKP/2013/36 olisi näin ollen kumottava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Päätösten EKP/2013/22 ja EKP/2013/36 kumoaminen

1.   Kumotaan päätökset EKP/2013/22 ja EKP/2013/36 20 päivästä elokuuta 2014.

2.   Kumottuihin päätöksiin tehtyjen viittausten katsotaan koskevan suuntaviivoja EKP/2014/31.

2 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 9 päivänä heinäkuuta 2014.

Tehty Frankfurt am Mainissa 9 päivänä heinäkuuta 2014.

EKP:n puheenjohtaja

Mario DRAGHI


(1)  EUVL L 331, 14.12.2011, s. 1.

(2)  Päätös EKP/2013/22, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2013, Kyproksen tasavallan liikkeeseen laskemien tai täysimääräisesti takaamien jälkimarkkinakelpoisten velkainstrumenttien vakuuskelpoisuutta koskevista väliaikaisista toimenpiteistä (EUVL L 195, 18.7.2013, s. 27).

(3)  Päätös EKP/2013/36, annettu 26 päivänä syyskuuta 2013, eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskelpoisuuteen liittyvistä väliaikaisista lisätoimenpiteistä (EUVL L 301, 12.11.2013, s. 13).

(4)  Suuntaviivat EKP/2013/4, annettu 20 päivänä maaliskuuta 2013, eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskelpoisuuteen liittyvistä väliaikaisista lisätoimenpiteistä ja suuntaviivojen EKP/2007/9 muuttamisesta (EUVL L 95, 5.4.2013, s. 23).


Top