EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1302R(01)

Oikaisu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 1302/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, eurooppalaisesta alueellisen yhteistyön yhtymästä (EAYY) annetun asetuksen (EY) N:o 1082/2006 muuttamisesta tällaisten yhtymien perustamisen ja toiminnan selkeyttämiseksi, yksinkertaistamiseksi ja parantamiseksi (EUVL L 347, 20.12.2013)

OJ L 330, 3.12.2016, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330, 3.12.2016, p. 5–6 (GA, HU)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1302/corrigendum/2016-12-03/oj

3.12.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 330/5


Oikaisu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 1302/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, eurooppalaisesta alueellisen yhteistyön yhtymästä (EAYY) annetun asetuksen (EY) N:o 1082/2006 muuttamisesta tällaisten yhtymien perustamisen ja toiminnan selkeyttämiseksi, yksinkertaistamiseksi ja parantamiseksi

( Euroopan unionin virallinen lehti L 347, 20. joulukuuta 2013 )

1.

Sivulla 304, johdanto-osan 8 kappaleessa olevassa alaviitteessä 2:

on:

”(2)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/17/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankintamenettelyjen yhteensovittamisesta (EUVL L 134, 30.4.2004, s. 1).”

pitää olla:

”(2)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/17/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankintamenettelyjen yhteensovittamisesta (EUVL L 134, 30.4.2004, s. 1).”

2.

Sivulla 308, 1 artiklan 3 kohdassa, jolla muutetaan asetuksen (EY) N:o 1082/2006 3 artiklan 1 kohdan ensimmäistä alakohtaa:

on:

”f)

kolmansista maista peräisin olevat kansalliset, alueelliset tai paikalliset viranomaiset tai elimet tai d alakohdassa tarkoitettuja vastaavat julkiset yritykset 3 a artiklassa säädetyin edellytyksin.”

pitää olla:

”f)

kolmansista maista peräisin olevat kansalliset, alueelliset tai paikalliset viranomaiset taikka d ja e alakohdassa tarkoitettuja vastaavat laitokset tai yritykset 3 a artiklassa säädetyin edellytyksin.”

3.

Sivulla 313, lisätään 1 artiklaan kohta seuraavasti:

”18.

Lisätään tämän asetuksen liitteessä oleva teksti liitteeksi.”


Top