EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0817

Komission asetus (EU) N:o 817/2013, annettu 28 päivänä elokuuta 2013 , Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteiden II ja III ja komission asetuksen (EU) N:o 231/2012 liitteen muuttamisesta oktenyylimeripihkahapolla muunnetun arabikumin osalta ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

OJ L 230, 29.8.2013, p. 7–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/817/oj

29.8.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 230/7


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 817/2013,

annettu 28 päivänä elokuuta 2013,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteiden II ja III ja komission asetuksen (EU) N:o 231/2012 liitteen muuttamisesta oktenyylimeripihkahapolla muunnetun arabikumin osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon elintarvikelisäaineista 16 päivänä joulukuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 (1) ja erityisesti sen 10 artiklan 3 kohdan, 14 artiklan ja 30 artiklan 5 kohdan,

ottaa huomioon elintarvikelisäaineiden, elintarvike-entsyymien ja elintarvikearomien yhtenäisestä hyväksymismenettelystä 16 päivänä joulukuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1331/2008 (2) ja erityisesti sen 7 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteessä II vahvistetaan unionissa elintarvikkeissa käytettäväksi hyväksyttyjen elintarvikelisäaineiden luettelo ja niiden käyttöä koskevat edellytykset.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteessä III vahvistetaan unionissa elintarvikelisäaineissa, elintarvike-entsyymeissä, elintarvikearomeissa ja ravintoaineissa käytettäväksi hyväksyttyjen elintarvikelisäaineiden luettelo ja niiden käyttöä koskevat edellytykset.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteissä II ja III lueteltujen elintarvikelisäaineiden eritelmät vahvistetaan komission asetuksessa (EU) N:o 231/2012 (3).

(4)

Kyseiset luettelot ja eritelmät voidaan saattaa ajan tasalle asetuksen (EY) N:o 1331/2008 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun yhteisen menettelyn mukaisesti joko komission aloitteesta tai asiaa koskevan hakemuksen johdosta.

(5)

Oktenyylimeripihkahapolla muunnetun arabikumin käytön hyväksymisestä emulgointiaineena tietyissä elintarvikeryhmissä ja aromeissa esitettiin 12 päivänä marraskuuta 2007 hakemus, joka toimitettiin jäsenvaltioiden saataville.

(6)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen arvioi oktenyylimeripihkahapolla muunnetun arabikumin turvallisuuden aromeihin ja tiettyihin muihin elintarvikkeisiin lisättynä emulgointiaineena, ja antoi siitä lausuntonsa 11 päivänä maaliskuuta 2010 (4). Elintarviketurvallisuusviranomainen totesi, että käytettävissä olevien tutkimusten sekä arabikumia itseään ja muita oktenyylimeripihkahapolla muunnettuja tärkkelyksiä koskevien tietojen perusteella oktenyylimeripihkahapolla muunnetun arabikumin käyttöön elintarvikkeissa emulgointiaineena ehdotetuissa käyttötarkoituksissa ja ehdotettuina käyttömäärinä ei liity turvallisuusriskiä.

(7)

Oktenyylimeripihkahapolla muunnettua arabikumia on teknisistä syistä tarpeen käyttää emulgointiaineena tietyissä elintarvikkeissa sekä emulgointiaineena aromi-öljyemulsioissa, joita lisätään useisiin elintarvikkeisiin, sillä sen ominaisuudet nykyisiin emulgointiaineisiin verrattuna ovat paremmat. Sen vuoksi on aiheellista sallia oktenyylimeripihkahapolla muunnetun arabikumin käyttö elintarvikeryhmissä, joita hakemus koskee, ja antaa kyseisen elintarvikelisäaineen numeroksi E 423.

(8)

Oktenyylimeripihkahapolla muunnetun arabikumin eritelmä olisi sisällytettävä asetukseen (EU) N:o 231/2012 silloin, kun se sisällytetään asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteissä II ja III vahvistettuihin unionissa hyväksyttyjen elintarvikelisäaineiden luetteloihin ensimmäisen kerran.

(9)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 1333/2008 ja asetusta (EU) N:o 231/2012 olisi muutettava.

(10)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset, eikä Euroopan parlamentti tai neuvosto ole vastustanut niitä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteet II ja III tämän asetuksen liitteen I mukaisesti.

2 artikla

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 231/2012 liite tämän asetuksen liitteen II mukaisesti.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä elokuuta 2013.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 354, 31.12.2008, s. 16.

(2)  EUVL L 354, 31.12.2008, s. 1.

(3)  EUVL L 83, 22.3.2012, s. 1.

(4)  EFSA Journal 2010; 8(3):1539.


LIITE I

A.

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liite II seuraavasti:

1)

Lisätään B osan taulukossa 3 ”Muut lisäaineet kuin väri- ja makeutusaineet” olevan lisäainetta E 422 koskevan kohdan jälkeen uusi kohta seuraavasti:

”E 423

Oktenyylimeripihkahapolla muunnettu arabikumi”

2)

Muutetaan E osa seuraavasti:

a)

Lisätään ryhmään 05.4 ”Koristeet, päällysteet ja täytteet, paitsi ryhmään 4.2.4 kuuluvat hedelmäpohjaiset täytteet” elintarvikelisäainetta E 416 koskevan kohdan jälkeen kohta seuraavasti:

 

”E 423

Oktenyylimeripihkahapolla muunnettu arabikumi

10 000

Ainoastaan kuorrutukset.”

 

b)

Lisätään ryhmään 12.6 ”Kastikkeet” elintarvikelisäainetta E 416 koskevan kohdan jälkeen kohta seuraavasti:

 

”E 423

Oktenyylimeripihka hapolla muunnettu arabikumi

10 000”

 

 

c)

Lisätään ryhmään 14.1.4 ”Maustetut juomat” elintarvikelisäainetta E 405 koskevan kohdan jälkeen kohta seuraavasti:

 

”E 423

Oktenyylimeripihka hapolla muunnettu arabikumi

1 000

Ainoastaan energiajuomat ja hedelmämehua sisältävät juomat.”

 

B.

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liite III seuraavasti:

Lisätään 4 osaan ”Elintarvikearomeissa esiintyvät elintarvikelisäaineet, mukaan lukien kantaja-aineet” elintarvikelisäainetta E 416 koskevan kohdan jälkeen kohta seuraavasti:

”E 423

Oktenyylimeripihkahapolla muunnettu arabikumi

Aromi-öljyemulsiot, joita käytetään ryhmissä 03: Jäätelö, mehujää ja niiden kaltaiset valmisteet; 07.2: Konditoriatuotteet; 08.2: Lihajalosteet, ainoastaan siipikarjajalosteet; 09.2: Jalostettu kala ja jalostetut kalastustuotteet, myös nilviäiset ja äyriäiset; 16: Jälkiruoat lukuun ottamatta ryhmiin 1, 3 ja 4 kuuluvia tuotteita.

500 mg/kg aromiemulsiossa

Aromi-öljyemulsiot, joita käytetään ryhmässä 14.1.4: Maustetut juomat, ainoastaan maustetut juomat, jotka eivät sisällä hedelmämehuja, ja hiilihapotetut maustetut juomat, jotka sisältävät hedelmämehuja, ja ryhmässä 14.2: Alkoholijuomat, mukaan luettuina niiden alkoholittomat ja vähän alkoholia sisältävät vastineet.

220 mg/kg aromiemulsiossa

Aromi-öljyemulsiot, joita käytetään ryhmissä 05.1: Kaakao- ja suklaatuotteet, jotka kuuluvat direktiivin 2000/36/EY soveltamisalaan, 05.2: Muut makeistuotteet, myös hengityksen raikastamiseen käytettävät erityisen pienikokoiset makeiset, 05.4: Koristeet, päällysteet ja täytteet, paitsi ryhmään 4.2.4 kuuluvat hedelmäpohjaiset täytteet, ja ryhmässä 06.3: Aamiaisviljatuotteet.

300 mg/kg aromiemulsiossa

Aromi-öljyemulsiot, joita käytetään ryhmässä 01.7.5: Sulatejuusto.

120 mg/kg aromiemulsiossa

Aromi-öljyemulsiot, joita käytetään ryhmässä 05.3: Purukumi.

60 mg/kg aromiemulsiossa

Aromi-öljyemulsiot, joita käytetään ryhmässä 01.8: Maitotuotteita jäljittelevät tuotteet, myös juoman valkaisuaineet; 04.2.5: Hillot, hyytelöt ja marmeladit sekä vastaavat tuotteet; 04.2.5.4: Pähkinävoit ja pähkinälevitteet; 08.2: Lihajalosteet; 12.5: Keitot ja liemet, 14.1.5.2: Muut, ainoastaan pikakahvi ja tee sekä viljapohjaiset valmisateriat.

240 mg/kg aromiemulsiossa

Aromi-öljyemulsiot, joita käytetään ryhmässä 10.2: Jalostetut munat ja munatuotteet.

140 mg/kg aromiemulsiossa

Aromi-öljyemulsiot, joita käytetään ryhmässä 14.1.4: Maustetut juomat, ainoastaan hiilihapottomat maustetut juomat, jotka sisältävät hedelmämehuja; 14.1.2: Hedelmämehut sellaisina kuin ne määritellään direktiivissä 2001/112/EY ja kasvistäysmehut, ainoastaan kasvistäysmehut; ja ryhmässä 12.6: Kastikkeet, ainoastaan keitto- tai paistoliemikastikkeet ja makeat kastikkeet.

400 mg/kg aromiemulsiossa

Aromi-öljyemulsiot, joita käytetään ryhmässä 15: Pikkusuolaiset ja välipalat.

440 mg/kg aromiemulsiossa”


LIITE II

Lisätään asetuksen (EU) N:o 231/2012 liitteessä olevan elintarvikelisäainetta E 422 koskevan eritelmän jälkeen kohta seuraavasti:

E 423 OKTENYYLIMERIPIHKAHAPOLLA MUUNNETTU ARABIKUMI

Synonyymit

Arabikumin vetyoktenyylibutaanidioaatti; arabikumin vetyoktenyylisukkinaatti; OSA-muunnettu arabikumi

Määritelmä

Oktenyylimeripihkahapolla muunnettu arabikumi saadaan esteröimällä arabikumi (Acacia seyal) tai arabikumi (Acacia senegal) vesiliuoksessa, jossa on enintään 3 % oktenyylimeripihkahappoanhydridia. Tämän jälkeen se sumukuivataan.

Einecs

 

Kemiallinen nimi

 

Kemiallinen kaava

 

Keskimääräinen molekyylipaino

Fraktio i: 3,105 g/mol

Fraktio ii: 1,106 g/mol

Pitoisuus

 

Kuvaus

Väriltään lähes valkoisesta vaaleanruskeaan vaihteleva irtonainen jauhe

Tunnistaminen

5-prosenttisen liuoksen viskositeetti 25 °C:ssa

Enintään 30 mPa.s

Saostusreaktio

Muodostaa hahtuvamaisen saostuman lyijy-subasetaattiliuoksessa (testiliuos).

Liukoisuus

Liukenee hyvin veteen, liukenematon etanoliin

pH 5-prosenttisessa vesiliuoksessa

3,5–6,5

Puhtaus

Kuivaushäviö

Enintään 15 % (105 °C, 5 h)

Esteröitymisaste

Enintään 0,6 %

Kokonaistuhka

Enintään 10 % (530 °C)

Happoon liukenematon tuhka

Enintään 0,5 %

Veteen liukenematon aines

Enintään 1,0 %

Tärkkelys- tai dekstriinitesti

Keitetään näytteestä tehty vesiliuos, jonka laimennussuhde on 1:50, ja lisätään 0,1 ml jodin testiliuosta. Sinertävää tai punertavaa väriä ei pitäisi muodostua.

Testi tanniineja sisältävien kumilajien toteamiseksi

Lisätään 10 ml:aan näytteestä tehtyä vesiliuosta, jonka laimennussuhde on 1:50, noin 0,1 ml rautakloridin testiliuosta. Mustahtavaa väriä tai saostumaa ei pitäisi muodostua.

Oktenyylimeripihkahapon jäämät

Enintään 0,3 %

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

Mikrobiologiset vaatimukset

Salmonella sp.

Negatiivinen 25 grammassa

Escherichia coli

Negatiivinen 1 grammassa”


Top