EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013O0037

2013/750/EU: Euroopan keskuspankin suuntaviivat, annettu 26 päivänä syyskuuta 2013 , Euroopan laajuisesta automatisoidusta reaaliaikaisesta bruttomaksujärjestelmästä (TARGET2) annettujen suuntaviivojen EKP/2012/27 muuttamisesta (EKP/2013/37)

EUVL L 333, 12.12.2013, p. 82–82 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/03/2023; Implisiittinen kumoaja 32022O0912

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2013/750/oj

12.12.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 333/82


EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT,

annettu 26 päivänä syyskuuta 2013,

Euroopan laajuisesta automatisoidusta reaaliaikaisesta bruttomaksujärjestelmästä (TARGET2) annettujen suuntaviivojen EKP/2012/27 muuttamisesta

(EKP/2013/37)

(2013/750/EU)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 127 artiklan 2 kohdan ensimmäisen ja neljännen luetelmakohdan,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 3.1, 17, 18 ja 22 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Eurojärjestelmä on päättänyt hyväksyä CoreNetin vaihtoehtoiseksi verkkopalveluksi ja varaverkkopalveluksi, joka toimii Eurojärjestelmän keskuspankkien ja liitettyjen kansallisten keskuspankkien varajärjestelynä niiden ottaessa yhteyden yhteisen jaettavan laitealustan (SSP) maksumoduuliin tai asiakkaisiin liittyvään palvelujärjestelmään (CRSS).

(2)

Tämän vuoksi Euroopan laajuisesta automatisoidusta reaaliaikaisesta bruttomaksujärjestelmästä (TARGET2) 5 päivänä joulukuuta 2012 annettuja suuntaviivoja EKP/2012/27 (1), on muutettava siten, että niihin lisätään säännöksiä CoreNetin käytöstä TARGET2:n vaihtoehtoisena verkkopalveluna ja varaverkkopalveluna,

ON HYVÄKSYNYT NÄMÄ SUUNTAVIIVAT:

1 artikla

Suuntaviivojen EKP/2012/27 muuttaminen

1.   Muutetaan suuntaviivojen EKP/2012/27 2 artiklan 5 alakohtaa seuraavasti:

”(5)

”verkkopalvelujen tarjoajalla” toimittajaa, joka tarjoaa TARGET2-järjestelmässä tietokoneohjattuja verkkoyhteyksiä maksusanomien lähettämistä varten; tietokoneohjatut verkkoyhteydet tarjoaa SWIFT, minkä lisäksi Eurojärjestelmän sisäisessä viestinnässä käytetään CoreNet-verkkopalvelua.”

2.   Lisätään suuntaviivojen EKP/2012/27 2 artiklaan 52 ja 53 alakohta seuraavasti:

”(52)

”CoreNetillä” EKP:n tarjoamaa Eurojärjestelmän sisäistä verkkopalvelua, jota eurojärjestelmän keskuspankit käyttävät varaverkkopalveluna ottaakseen yhteyden SSP:hen, mikäli SWIFT ei ole käytettävissä, tai vaihtoehtoisena verkkopalveluna SWIFTin sijaan ottaakseen yhteyden asiakkaisiin liittyvään palvelujärjestelmään (CRSS).

(53)

”asiakkaisiin liittyvällä palvelujärjestelmällä (CRSS)” järjestelmää, joka tarjoaa Eurojärjestelmän keskuspankeille ydin- ja valinnaispalveluja, kuten arkistointi, valinnainen laskutuspalvelu, valinnainen kysely- ja raportointipalvelu sekä valinnainen asiakassuhdepalvelu.”

2 artikla

Voimaantulo ja täytäntöönpano

Nämä suuntaviivat tulevat voimaan päivänä, jona ne annetaan tiedoksi niiden jäsenvaltioiden kansallisille keskuspankeille, joiden rahayksikkö on euro. Näitä suuntaviivoja sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2014.

3 artikla

Osoitus

Näitä suuntaviivoja sovelletaan kaikkiin eurojärjestelmän keskuspankkeihin.

Tehty Frankfurt am Mainissa 26 päivänä syyskuuta 2013.

EKP:n neuvoston puolesta

EKP:n puheenjohtaja

Mario DRAGHI


(1)  EUVL L 30, 30.1.2013, s. 1.


Top