EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0166

2013/166/EU: Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 2 päivänä huhtikuuta 2013 , neuvoston direktiivin 2008/72/EY muuttamisesta tuontiedellytyksiä koskevan poikkeuksen soveltamisen jatkamiseksi kolmansista maista tuotavan vihannesten lisäys- ja taimiaineiston, lukuun ottamatta siemeniä, osalta (tiedoksiannettu numerolla C(2013) 1773) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

OJ L 94, 4.4.2013, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 070 P. 217 - 217

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/166/oj

4.4.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 94/8


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 2 päivänä huhtikuuta 2013,

neuvoston direktiivin 2008/72/EY muuttamisesta tuontiedellytyksiä koskevan poikkeuksen soveltamisen jatkamiseksi kolmansista maista tuotavan vihannesten lisäys- ja taimiaineiston, lukuun ottamatta siemeniä, osalta

(tiedoksiannettu numerolla C(2013) 1773)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2013/166/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon vihannesten lisäys- ja taimiaineiston, lukuun ottamatta siemeniä, pitämisestä kaupan 15 päivänä heinäkuuta 2008 annetun neuvoston direktiivin 2008/72/EY (1) ja erityisesti sen 16 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission on direktiivin 2008/72/EY 16 artiklan 1 kohdan mukaisesti päätettävä, vastaavatko vihannesten lisäys- ja taimiaineistot, lukuun ottamatta siemeniä, jotka tuotetaan kolmannessa maassa ja joista on samat takeet toimittajan velvoitteita, tunnistettavuutta, ominaisuuksia, kasvien terveyttä, kasvualustaa, pakkaamista, tarkastuksen yksityiskohtaisia sääntöjä, merkitsemistä ja sulkemista koskevilta osin, unionissa tuotettuja kyseisen direktiivin vaatimukset ja edellytykset täyttäviä vihannesten lisäys- ja taimiaineistoja, lukuun ottamatta siemeniä, kaikilta näiltä osin.

(2)

Kolmansien maiden edellytyksistä ei kuitenkaan edelleenkään ole käytettävissä niin paljon tietoa, että komissio voisi tehdä mitään kolmatta maata koskevaa päätöstä.

(3)

Kaupan järjestelyjen häiriintymisen ehkäisemiseksi olisi direktiivin 2008/72/EY 16 artiklan 2 kohdan mukaisesti sallittava, että kolmansista maista vihannesten lisäys- ja taimiaineistoa, lukuun ottamatta siemeniä, tuovat jäsenvaltiot voivat edelleen soveltaa tällaisiin tuotteisiin edellytyksiä, jotka vastaavat vähintään samanlaisiin unionin tuotteisiin sovellettavia edellytyksiä. Sen vuoksi direktiivissä 2008/72/EY säädetyn tällaiseen tuontiin sovellettavan poikkeuksen soveltamisajanjakson voimassaoloa olisi jatkettava 31 päivän joulukuuta 2012 jälkeen. Käytettävissä olevien tietojen mukaan ei ole esiintynyt ongelmia, jotka liittyisivät direktiivin 2008/72/EY vaatimusten täyttymiseen tuodun aineiston osalta. Voidaan kohtuudella odottaa, että tuotu aineisto täyttää unionin lainsäädännön vaatimukset myös seuraavan kymmenen vuoden ajan.

(4)

Direktiiviä 2008/72/EY olisi sen vuoksi muutettava.

(5)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat maataloudessa, puutarhaviljelyssä ja metsätaloudessa käytettäviä siemeniä ja lisäysaineistoa käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan direktiivin 2008/72/EY 16 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa oleva ilmaisu ”31 päivään joulukuuta 2012” ilmaisulla ”31 päivään joulukuuta 2022”.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 2 päivänä huhtikuuta 2013.

Komission puolesta

Tonio BORG

Komission jäsen


(1)  EUVL L 205, 1.8.2008, s. 28.


Top