EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0090

2013/90/EU: Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 18 päivänä helmikuuta 2013 , suunnitelman hyväksymisestä klassisen sikaruton hävittämiseksi luonnonvaraisista sioista ja luonnonvaraisten sikojen hätärokottamiseksi tietyillä Latvian alueilla (tiedoksiannettu numerolla C(2013) 720)

OJ L 47, 20.2.2013, p. 70–71 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/90/oj

20.2.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 47/70


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 18 päivänä helmikuuta 2013,

suunnitelman hyväksymisestä klassisen sikaruton hävittämiseksi luonnonvaraisista sioista ja luonnonvaraisten sikojen hätärokottamiseksi tietyillä Latvian alueilla

(tiedoksiannettu numerolla C(2013) 720)

(Ainoastaan latviankielinen teksti on todistusvoimainen)

(2013/90/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön toimenpiteistä klassisen sikaruton torjumiseksi 23 päivänä lokakuuta 2001 annetun neuvoston direktiivin 2001/89/EY (1) ja erityisesti sen 16 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan ja 20 artiklan 2 kohdan neljännen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivillä 2001/89/EY otetaan käyttöön unionin vähimmäistoimenpiteet klassisen sikaruton torjumiseksi, mukaan luettuina ne toimenpiteet, joita sovelletaan, kun luonnonvaraisissa sioissa on vahvistettu esiintyvän klassista sikaruttoa.

(2)

Latvia vahvisti marraskuussa 2012, että klassista sikaruttoa esiintyy luonnonvaraisissa sioissa sen alueen itäosassa Venäjän ja Valko-Venäjän rajalla.

(3)

Villisioissa esiintyneiden tapausten jälkeen klassisen sikaruton tapauksia vahvistui marraskuussa 2012 samalla alueella myös harrastesikaloissa.

(4)

Latvia on ottanut käyttöön direktiivissä 2001/89/EY säädettyjä taudintorjuntatoimenpiteitä, joilla on saatu hävitettyä kyseinen tauti mainituista sikaloista.

(5)

Epidemiologisen tilanteen vuoksi Latvia toimitti 15 päivänä tammikuuta 2013 komissiolle direktiivin 2001/89/EY mukaisesti suunnitelman klassisen sikaruton hävittämiseksi kyseisen jäsenvaltion sillä alueella, jolla tautia esiintyy. Latvia aikoo lisäksi ottaa käyttöön luonnonvaraisten sikojen rokotukset, ja se toimitti edellä mainittuna päivänä komission hyväksyttäväksi myös rokotussuunnitelman.

(6)

Komissio on tarkastellut kyseisiä Latvian toimittamia suunnitelmia ja todennut niiden täyttävän direktiivin 2001/89/EY vaatimukset.

(7)

Avoimuuden vuoksi tässä päätöksessä on aiheellista esittää ne Latvian maantieteelliset alueet, joilla hävittämissuunnitelma on tarkoitus panna täytäntöön ja joilla luonnonvaraisten sikojen hätärokotuksia on tarkoitus tehdä.

(8)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Hyväksytään Latvian 15 päivänä tammikuuta 2013 esittämä suunnitelma klassisen sikaruton hävittämiseksi liitteessä olevassa 1 osassa tarkoitetuilla alueilla.

2 artikla

Hyväksytään Latvian 15 päivänä tammikuuta 2013 esittämä suunnitelma luonnonvaraisten sikojen hätärokottamiseksi liitteessä olevassa 2 osassa tarkoitetuilla alueilla.

3 artikla

Latvian on saatettava voimaan 1 ja 2 artiklassa tarkoitettujen suunnitelmien täytäntöön panemiseksi tarvittavat lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset.

4 artikla

Tämä päätös on osoitettu Latvian tasavallalle.

Tehty Brysselissä 18 päivänä helmikuuta 2013.

Komission puolesta

Tonio BORG

Komission jäsen


(1)  EYVL L 316, 1.12.2001, s. 5.


LIITE

1   OSA

Hävittämissuunnitelman kattamat alueet

Alūksnesin kunnassa (novadi) seuraavat alueet (pagasti): Pededzes ja Liepnas. Rēzeknesin kunnassa seuraavat alueet: Pušas, Mākoņkalna ja Kaunatas. Daugavpilsin kunnassa seuraavat alueet: Dubnas, Višķu, Ambeļu, Biķernieku, Maļinovas, Naujenes, Tabores, Vecsalienas, Salienas, Skrudalienas, Demenes ja Laucesas. Balvun kunnassa seuraavat alueet: Vīksnas, Kubuļu, Balvu, Bērzkalnes, Lazdulejas, Briežuciema, Vectilžas, Tilžas, Krišjāņu ja Bērzpils. Rugājun kunnassa seuraavat alueet: Rugāju ja Lazdukalna. Viļakasin kunnassa seuraavat alueet: Žiguru, Vecumu, Kupravas, Susāju, Medņevas ja Šķilbēnu. Baltinavasin kunnassa seuraava alue: Baltinavas. Kārsavasin kunnassa seuraavat alueet: Salnavas, Malnavas, Goliševas, Mērdzenes ja Mežvidu. Ciblasin kunnassa seuraavat alueet: Pušmucovas, Līdumnieku, Ciblas, Zvirgzdenes ja Blontu. Ludzasin kunnassa seuraavat alueet: Ņukšu, Briģu, Isnaudas, Nirzas, Pildas, Rundēnu ja Istras. Zilupesin kunnassa seuraavat alueet: Zaļesjes, Lauderu ja Pasienes. Dagdasin kunnassa seuraavat alueet: Andzeļu, Ezernieku, Šķaunes, Svariņu, Bērziņu, Ķepovas, Asūnes, Dagdas, Konstantinovas ja Andrupenes. Aglonasin kunnassa seuraavat alueet: Kastuļinas, Grāveru, Šķeltovas ja Aglonas. Krāslavasin kunnassa seuraavat alueet: Aulejas, Kombuļu, Skaistas, Robežnieku, Indras, Piedrujas, Kalniešu, Krāslavas, Kaplavas, Ūdrīšu ja Izvaltas.

2   OSA

Hätärokotussuunnitelman kattamat alueet

Alūksnesin kunnassa (novadi) seuraavat alueet (pagasti): Pededzes ja Liepnas. Rēzeknesin kunnassa seuraavat alueet: Pušas, Mākoņkalna ja Kaunatas. Daugavpilsin kunnassa seuraavat alueet: Dubnas, Višķu, Ambeļu, Biķernieku, Maļinovas, Naujenes, Tabores, Vecsalienas, Salienas, Skrudalienas, Demenes ja Laucesas. Balvun kunnassa seuraavat alueet: Vīksnas, Kubuļu, Balvu, Bērzkalnes, Lazdulejas, Briežuciema, Vectilžas, Tilžas, Krišjāņu ja Bērzpils. Rugājun kunnassa seuraavat alueet: Rugāju ja Lazdukalna. Viļakasin kunnassa seuraavat alueet: Žiguru, Vecumu, Kupravas, Susāju, Medņevas ja Šķilbēnu. Baltinavasin kunnassa seuraava alue: Baltinavas. Kārsavasin kunnassa seuraavat alueet: Salnavas, Malnavas, Goliševas, Mērdzenes ja Mežvidu. Ciblasin kunnassa seuraavat alueet: Pušmucovas, Līdumnieku, Ciblas, Zvirgzdenes ja Blontu. Ludzasin kunnassa seuraavat alueet: Ņukšu, Briģu, Isnaudas, Nirzas, Pildas, Rundēnu ja Istras. Zilupesin kunnassa seuraavat alueet: Zaļesjes, Lauderu ja Pasienes. Dagdasin kunnassa seuraavat alueet: Andzeļu, Ezernieku, Šķaunes, Svariņu, Bērziņu, Ķepovas, Asūnes, Dagdas, Konstantinovas ja Andrupenes. Aglonasin kunnassa seuraavat alueet: Kastuļinas, Grāveru, Šķeltovas ja Aglonas. Krāslavasin kunnassa seuraavat alueet: Aulejas, Kombuļu, Skaistas, Robežnieku, Indras, Piedrujas, Kalniešu, Krāslavas, Kaplavas, Ūdrīšu ja Izvaltas.


Top