EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0005(01)

2013/168/EU: Euroopan keskuspankin päätös, annettu 20 päivänä maaliskuuta 2013 , Irlannin valtion liikkeeseen laskemien tai takaamien jälkimarkkinakelpoisten velkainstrumenttien vakuuskelpoisuutta koskevista väliaikaisista toimenpiteistä annetun päätöksen EKP/2011/4, Portugalin valtion liikkeeseen laskemien tai takaamien jälkimarkkinakelpoisten velkainstrumenttien vakuuskelpoisuutta koskevista väliaikaisista toimenpiteistä annetun päätöksen EKP/2011/10, Helleenien tasavallan liikkeeseen laskemien tai täysimääräisesti takaamien jälkimarkkinakelpoisten velkainstrumenttien vakuuskelpoisuutta koskevista väliaikaisista toimenpiteistä annetun päätöksen EKP/2012/32 ja väliaikaisista muutoksista valuuttamääräisten vakuuksien vakuuskelpoisuutta koskeviin sääntöihin annetun päätöksen EKP/2012/34 kumoamisesta (EKP/2013/5)

OJ L 95, 5.4.2013, p. 21–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/168(1)/oj

5.4.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 95/21


EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS,

annettu 20 päivänä maaliskuuta 2013,

Irlannin valtion liikkeeseen laskemien tai takaamien jälkimarkkinakelpoisten velkainstrumenttien vakuuskelpoisuutta koskevista väliaikaisista toimenpiteistä annetun päätöksen EKP/2011/4, Portugalin valtion liikkeeseen laskemien tai takaamien jälkimarkkinakelpoisten velkainstrumenttien vakuuskelpoisuutta koskevista väliaikaisista toimenpiteistä annetun päätöksen EKP/2011/10, Helleenien tasavallan liikkeeseen laskemien tai täysimääräisesti takaamien jälkimarkkinakelpoisten velkainstrumenttien vakuuskelpoisuutta koskevista väliaikaisista toimenpiteistä annetun päätöksen EKP/2012/32 ja väliaikaisista muutoksista valuuttamääräisten vakuuksien vakuuskelpoisuutta koskeviin sääntöihin annetun päätöksen EKP/2012/34 kumoamisesta

(EKP/2013/5)

(2013/168/EU)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 127 artiklan 2 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön sekä erityisesti sen 3.1 artiklan ensimmäisen luetelmakohdan, 12.1 artiklan, 18 artiklan sekä 34.1 artiklan toisen luetelmakohdan,

ottaa huomioon eurojärjestelmän rahapolitiikan välineistä ja menettelyistä 20 päivänä syyskuuta 2011 annetut suuntaviivat EKP/2011/14 (1) ja erityisesti niiden liitteessä I olevan 1.6, 6.3.1 ja 6.3.2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Väliaikaisista muutoksista valuuttamääräisten vakuuksien vakuuskelpoisuutta koskeviin sääntöihin 19 päivänä joulukuuta 2012 annetun päätöksen EKP/2012/34 (2) sisältö olisi sisällytettävä eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskelpoisuuteen liittyvistä väliaikaisista lisätoimenpiteistä ja suuntaviivojen EKP/2007/9 (3) muuttamisesta 2 päivänä elokuuta 2012 annettuihin suuntaviivoihin EKP/2012/18, joka on kaikkein keskeisin eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskelpoisuuteen liittyviä väliaikaisia toimenpiteitä koskeva säädös.

(2)

Selkeyden ja yksinkertaisuuden vuoksi Irlannin valtion liikkeeseen laskemien tai takaamien jälkimarkkinakelpoisten velkainstrumenttien vakuuskelpoisuutta koskevista väliaikaisista toimenpiteistä 31 päivänä maaliskuuta 2011 annetun päätöksen EKP/2011/4 (4), Portugalin valtion liikkeeseen laskemien tai takaamien jälkimarkkinakelpoisten velkainstrumenttien vakuuskelpoisuutta koskevista väliaikaisista toimenpiteistä 7 päivänä heinäkuuta 2011 annetun päätöksen EKP/2011/10 (5) sekä Helleenien tasavallan liikkeeseen laskemien tai täysimääräisesti takaamien jälkimarkkinakelpoisten velkainstrumenttien vakuuskelpoisuutta koskevista väliaikaisista toimenpiteistä 19 päivänä joulukuuta 2012 annetun päätöksen EKP/2012/32 (6) sisältö olisi myös sisällytettävä eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin ja vakuuskelpoisuuteen liittyvien väliaikaisia toimenpiteitä koskeviin suuntaviivoihin.

(3)

Näiden toimien, jotka toteutetaan laatimalla uudelleen suuntaviivat EKP/2012/18, olisi lisäksi mahdollistettava se, että jäsenvaltiot voivat panna luottotukea koskevat lisätoimenpiteet täytäntöön niiden vastapuoliin sovellettavassa sopimus- ja sääntelyjärjestelmässä.

(4)

Päätökset EKP/2011/4, EKP/2011/10, EKP/2012/32 ja EKP/2012/34 olisi näin ollen kumottava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Päätösten EKP/2011/4, EKP/2011/10, EKP/2012/32 ja EKP/2012/34 kumoaminen

1.   Kumotaan päätökset EKP/2011/4, EKP/2011/10, EKP/2012/32 ja EKP/2012/34 3 päivästä toukokuuta 2013.

2.   Viittauksia kumottuihin päätöksiin pidetään viittauksina suuntaviivoihin EKP/2013/4.

2 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 22 päivänä maaliskuuta 2013.

Tehty Frankfurt am Mainissa 20 päivänä maaliskuuta 2013.

EKP:n puheenjohtaja

Mario DRAGHI


(1)  EUVL L 331, 14.12.2011, s. 1.

(2)  EUVL L 14, 18.1.2013, s. 22.

(3)  EUVL L 218, 15.8.2012, s. 20.

(4)  EUVL L 94, 8.4.2011, s. 33.

(5)  EUVL L 182, 12.7.2011, s. 31.

(6)  EUVL L 359, 29.12.2012, s. 74.


Top