EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R1258

Neuvoston asetus (EU) N:o 1258/2012, annettu 28 päivänä marraskuuta 2012 , Euroopan unionin ja Madagaskarin tasavallan kesken näiden välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta hyväksytyn pöytäkirjan mukaisten kalastusmahdollisuuksien jakamisesta

OJ L 361, 31.12.2012, p. 85–86 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 011 P. 258 - 259

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1258/oj

31.12.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 361/85


NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 1258/2012,

annettu 28 päivänä marraskuuta 2012,

Euroopan unionin ja Madagaskarin tasavallan kesken näiden välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta hyväksytyn pöytäkirjan mukaisten kalastusmahdollisuuksien jakamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 43 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto antoi 15 päivänä marraskuuta 2007 asetuksen (EY) N:o 31/2008 Euroopan yhteisön ja Madagaskarin tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen tekemisestä (1), jäljempänä ’kalastuskumppanuussopimus’.

(2)

Kalastuskumppanuussopimukseen liittyvä uusi pöytäkirja parafoitiin 10 päivänä toukokuuta 2012, jäljempänä ’uusi pöytäkirja’. Uudessa pöytäkirjassa myönnetään EU:n aluksille kalastusmahdollisuuksia Madagaskarin suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan kalastuksen osalta kuuluvilla vesillä.

(3)

Neuvosto antoi 28 päivänä marraskuuta 2012 päätöksen 2012/826/EU (2) uuden pöytäkirjan allekirjoittamisesta ja väliaikaisesta soveltamisesta.

(4)

On tarpeen määritellä jäsenvaltioiden kalastusmahdollisuuksien jakoperusteet uuden pöytäkirjan soveltamiskaudeksi.

(5)

Jos yhteisön kalastusaluksille myönnettävistä luvista kalastustoiminnan harjoittamiseksi yhteisön vesialueiden ulkopuolella ja kolmansien maiden alusten pääsystä yhteisön vesille 29 päivänä syyskuuta 2008 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1006/2008 (3) mukaisesti ilmenee, että kalastuslupia tai uuden pöytäkirjan nojalla unionille annettuja kalastusmahdollisuuksia ei käytetä täysimääräisesti, komissio ilmoittaa tästä asianomaisille jäsenvaltioille. Jos asianomainen jäsenvaltio ei vastaa neuvoston vahvistaman määräajan kuluessa, sen katsotaan vahvistaneen, etteivät sen alukset käytä kalastusmahdollisuuksiaan täysimääräisesti kyseisenä aikana. Tämä määräaika olisi vahvistettava.

(6)

Koska on määrätty, että pöytäkirjaa sovelletaan väliaikaisesti sen allekirjoituspäivästä mutta kuitenkin aikaisintaan 1 päivästä tammikuuta 2013, tätä asetusta olisi sovellettava näin määritetystä päivämäärästä lukien,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Euroopan unionin ja Madagaskarin tasavallan kesken näiden välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta hyväksytyssä pöytäkirjassa, jäljempänä ’pöytäkirja’, vahvistetut kalastusmahdollisuudet jaetaan jäsenvaltioiden kesken seuraavasti:

Alustyyppi

Jäsenvaltio

Kalastusmahdollisuudet

Nuottaa käyttävät tonnikala-alukset

Espanja

21

Ranska

18

Italia

1

Pintasiima-alukset, yli 100 GT

Espanja

17

Ranska

9

Portugali

5

Yhdistynyt kuningaskunta

3

Pintasiima-alukset, enintään 100 GT

Ranska

22

2.   Asetusta (EY) N:o 1006/2008 sovelletaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kalastuskumppanuussopimuksen soveltamista.

3.   Jos 1 kohdassa tarkoitettujen jäsenvaltioiden kalastuslupahakemukset eivät kata pöytäkirjassa vahvistettuja kalastusmahdollisuuksia kokonaan, komissio ottaa asetuksen (EY) N:o 1006/2008 10 artiklan nojalla huomioon muiden jäsenvaltioiden kalastuslupahakemukset.

4.   Asetuksen (EY) N:o 1006/2008 10 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuksi määräajaksi, jonka kuluessa jäsenvaltioiden on ilmoitettava siitä, etteivät ne käytä niille myönnettyjä kalastusmahdollisuuksia täysimääräisesti, vahvistetaan kymmenen työpäivää päivästä, jona komissio ilmoittaa asianomaisille jäsenvaltioille, ettei kalastusmahdollisuuksia ole käytetty täysimääräisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan pöytäkirjan allekirjoituspäivästä mutta kuitenkin aikaisintaan 1 päivästä tammikuuta 2013.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä marraskuuta 2012.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

S. ALETRARIS


(1)  EUVL L 15, 18.1.2008, s. 1.

(2)  Ks. tämän virallisen lehden s. 11.

(3)  EUVL L 286, 29.10.2008, s. 33.


Top