Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0428

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 428/2012, annettu 22 päivänä toukokuuta 2012 , neuvoston asetuksen (EY) N:o 479/2008 soveltamista koskevista eräistä yksityiskohtaisista säännöistä tiettyjen viinialan tuotteiden suojattujen alkuperänimitysten, maantieteellisten merkintöjen ja perinteisten merkintöjen sekä merkintöjen ja esittelyn osalta annetun asetuksen (EY) N:o 607/2009 muuttamisesta

OJ L 132, 23.5.2012, p. 10–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 021 P. 21 - 21

No longer in force, Date of end of validity: 13/01/2019; Implisiittinen kumoaja 32019R0033

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/428/oj

23.5.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 132/10


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 428/2012,

annettu 22 päivänä toukokuuta 2012,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 479/2008 soveltamista koskevista eräistä yksityiskohtaisista säännöistä tiettyjen viinialan tuotteiden suojattujen alkuperänimitysten, maantieteellisten merkintöjen ja perinteisten merkintöjen sekä merkintöjen ja esittelyn osalta annetun asetuksen (EY) N:o 607/2009 muuttamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) ja erityisesti sen 121 artiklan ensimmäisen kohdan m alakohdan yhdessä sen 4 artiklan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Amerikan yhdysvallat on pyytänyt Euroopan yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen välisen viinikauppasopimuksen (2) mukaisesti, että kyseisen valtion nimi lisätään komission asetuksen (EY) N:o 607/2009 (3) liitteessä XV olevan B osan sarakkeeseen, jossa esitetään maat, jotka voivat käyttää jonkin sellaisen rypälelajikkeen nimeä, joka voi esiintyä viinien merkinnöissä mainitun asetuksen 62 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Sen jälkeen kun on varmistettu, että mainitun asetuksen 62 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 62 artiklan 4 kohdassa vahvistetut edellytykset täyttyvät, Amerikan yhdysvallat olisi lisättävä mainitussa liitteessä olevaan kyseiseen sarakkeeseen sen rypälelajikkeen nimen kohdalle, jota pyyntö koskee.

(2)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 607/2009 olisi muutettava.

(3)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 607/2009 liitteessä XV olevan B osan rivi 58 seuraavasti:

”58

Vermentino di Gallura (IT)

Vermentino di Sardegna (IT)

Vermentino

Italia, Australia, Amerikan yhdysvallat

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä toukokuuta 2012.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 87, 24.3.2006, s. 2.

(3)  EUVL L 193, 24.7.2009, s. 60.


Top