Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012L0040

Komission direktiivi 2012/40/EU, annettu 26 päivänä marraskuuta 2012 , biosidituotteiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY liitteen I oikaisemisesta ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

OJ L 327, 27.11.2012, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 050 P. 222 - 223

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2013; Implisiittinen kumoaja 32012R0528

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2012/40/oj

27.11.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 327/26


KOMISSION DIREKTIIVI 2012/40/EU,

annettu 26 päivänä marraskuuta 2012,

biosidituotteiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY liitteen I oikaisemisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon biosidituotteiden markkinoille saattamisesta 16 päivänä helmikuuta 1998 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY (1) ja erityisesti sen 16 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta dinatriumtetraboraatin lisäämiseksi tehoaineena liitteeseen I 31 päivänä heinäkuuta 2009 annetussa komission direktiivissä 2009/91/EY (2) määritellään dinatriumtetraboraatille kolme CAS-numeroa aineen kolmea eri muotoa varten. CAS-numerot perustuvat Alankomaiden 7 päivänä heinäkuuta 2006 komissiolle toimittamaan kertomukseen, ja biosidituotteita käsittelevä pysyvä komitea hyväksyi ne 20 päivänä helmikuuta 2009.

(2)

Alankomaat ilmoitti komissiolle, että alkuperäisessä kertomuksessa pentahydraatille määritelty CAS-numero oli väärä, ja toimitti komissiolle tarkistetun kertomuksen, jonka mukaan oikea CAS-numero kyseiselle muodolle on 12179-04-3. Biosidituotteita käsittelevä pysyvä komitea hyväksyi tarkistetun kertomuksen 25 päivänä toukokuuta 2012.

(3)

Sen vuoksi direktiivin 98/8/EY liitettä I olisi muutettava.

(4)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat biosidituotteita käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin 98/8/EY liite I tämän direktiivin liitteen mukaisesti.

2 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on saatettava voimaan tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 2013. Niiden on toimitettava komissiolle viipymättä nämä säännökset kirjallisina.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säännöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 26 päivänä marraskuuta 2012.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EYVL L 123, 24.4.1998, s. 1.

(2)  EUVL L 201, 1.8.2009, s. 39.


LIITE

Korvataan direktiivin 98/8/EY liitteessä I olevan 24 kohdan kolmas sarake seuraavasti:

IUPAC-nimi

Tunnistenumerot

”dinatriumtetraboraatti

EC-numero: 215-540-4

CAS-numero (vedetön): 1330-43-4

CAS-numero (pentahydraatti): 12179-04-3

CAS-numero (dekahydraatti): 1303-96-4”


Top