EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0671

2012/671/EU: Unionin tuomioistuimen päätös, 23 päivänä lokakuuta 2012 , unionin tuomioistuimen varapresidentin lainkäyttötehtävistä

OJ L 300, 30.10.2012, p. 47–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/671/oj

30.10.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 300/47


UNIONIN TUOMIOISTUIMEN PÄÄTÖS,

23 päivänä lokakuuta 2012,

unionin tuomioistuimen varapresidentin lainkäyttötehtävistä

(2012/671/EU)

UNIONIN TUOMIOISTUIN, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 278, 279 ja 280 artiklan sekä 299 artiklan neljännen kohdan,

ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 81 artiklan kolmannen ja neljännen kohdan, 157 artiklan sekä 164 artiklan kolmannen kohdan,

ottaa huomioon Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan ja erityisesti sen 9 a, 39 ja 57 artiklan,

ottaa huomioon 25 päivänä syyskuuta 2012 annetun unionin tuomioistuimen työjärjestyksen ja erityisesti sen 10 artiklan 3 kohdan sekä 13 ja 160–166 artiklan

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan 39 artiklan toisen kohdan mukaan unionin tuomioistuimen varapresidentti voi käyttää saman artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitettua toimivaltaa, siten kuin työjärjestyksessä määrätään.

(2)

Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 10 artiklan 3 kohdan mukaan unionin tuomioistuin vahvistaa päätöksellään edellytykset, joiden mukaisesti varapresidentti hoitaa unionin tuomioistuimen presidentille kuuluvia lainkäyttötehtäviä hänen puolestaan.

(3)

Unionin tuomioistuimen työjärjestys, joka on annettu 25 päivänä syyskuuta 2012, tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2012.

(4)

Edellytyksiä, joiden mukaisesti varapresidentti hoitaa unionin tuomioistuimen presidentille kuuluvia lainkäyttötehtäviä hänen puolestaan, koskevan päätöksen olisi tultava voimaan samana päivänä,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Unionin tuomioistuimen varapresidentti hoitaa unionin tuomioistuimen presidentin puolesta lainkäyttötehtäviä, joista määrätään Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan 39 artiklan ensimmäisessä kohdassa ja 57 artiklassa sekä unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 160–166 artiklassa.

Jos varapresidentti on estynyt, edellisessä kohdassa tarkoitettuja tehtäviä hoitaa yksi viiden tuomarin jaostojen puheenjohtajista tai, jollei se ole mahdollista, yksi kolmen tuomarin jaostojen puheenjohtajista tai, jollei sekään ole mahdollista, yksi muista tuomareista työjärjestyksen 7 artiklassa määrätyn järjestyksen mukaisesti.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2012.

3 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Luxemburgissa 23 päivänä lokakuuta 2012.

Kirjaaja

A. CALOT ESCOBAR

Presidentti

V. SKOURIS


Top