Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0008(01)

2012/259/EU: Euroopan keskuspankin päätös, annettu 26 päivänä huhtikuuta 2012 , eurosetelien valmistuksen ympäristö- sekä terveys- ja turvallisuusakkreditointimenettelyistä annetun päätöksen EKP/2011/8 muuttamisesta (EKP/2012/8)

OJ L 126, 15.5.2012, p. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 014 P. 155 - 155

No longer in force, Date of end of validity: 26/02/2015; Kumoaja 32013D0054(01)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/259/oj

15.5.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 126/14


EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS,

annettu 26 päivänä huhtikuuta 2012,

eurosetelien valmistuksen ympäristö- sekä terveys- ja turvallisuusakkreditointimenettelyistä annetun päätöksen EKP/2011/8 muuttamisesta

(EKP/2012/8)

(2012/259/EU)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 128 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 16 artiklan,

ottaa huomioon eurosetelien valmistuksen ympäristö- sekä terveys- ja turvallisuusakkreditointimenettelyistä 21 päivänä kesäkuuta 2011 annetun päätöksen EKP/2011/8 (1) ja erityisesti sen 2 artiklan 3 kohdan sekä 6 ja 8 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Päätöksen EKP/2011/8 2 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu johtokunnan toimivalta päättää akkreditoinneista perustuu Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin työjärjestyksen 12.1 artiklan toisen kohdan mukaiseen toimivallan siirtoon.

(2)

Päätöksessä EKP/2011/8 vahvistettua menettelyä, jota sovelletaan ympäristö- sekä terveys- ja turvallisuusakkreditointeja myönnettäessä ja uusittaessa olisi muutettava, jotta akkreditointihakemukset saataisiin käsiteltyä nopeammin, mikä varmistaisi akkreditointien oikea-aikaisen myöntämisen tai uusimisen, ja jotta Euroopan keskuspankin (EKP) johtokunnan hallinnollista rasitetta saataisiin vähennettyä.

(3)

Tätä varten johtokunnalle olisi annetta mahdollisuus siirtää toimivalta tehdä rutiinitapauksia koskevat akkreditointipäätökset yhdelle tai useammalle johtokunnan jäsenelle. Tämä toimivallan edelleensiirto ei kuitenkaan koskisi toimivaltaa myöntää poikkeuksia, hylätä akkreditointihakemuksia, keskeyttää tai peruuttaa akkreditointeja.

(4)

Päätöstä EKP/2011/8 olisi sen vuoksi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muuttaminen

Korvataan päätöksen EKP/2011/8 2 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3)   Johtokunnalla on toimivalta tehdä kaikki valmistajan ympäristö- sekä terveys- ja turvallisuusakkreditointiin liittyvät päätökset; se ottaa päätöksenteossaan huomioon setelikomitean näkemykset ja ilmoittaa päätöksistään EKP:n neuvostolle. Johtokunta voi päättää siirtää yhdelle tai useammalle johtokunnan jäsenelle 6 ja 8 artiklan mukaisen toimivallan myöntää ja uusia ympäristö- sekä terveys- ja turvallisuusakkreditointeja.”

2 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Frankfurt am Mainissa 26 päivänä huhtikuuta 2012.

EKP:n puheenjohtaja

Mario DRAGHI


(1)  EUVL L 176, 5.7.2011, s. 52.


Top