Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1161

Komission asetus (EU) N:o 1161/2011, annettu 14 päivänä marraskuuta 2011 , Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/46/EY, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1925/2006 ja komission asetuksen (EY) N:o 953/2009 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse sellaisten kivennäisaineiden luetteloista, joita voidaan lisätä elintarvikkeisiin ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

OJ L 296, 15.11.2011, p. 29–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 023 P. 299 - 300

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1161/oj

15.11.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 296/29


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1161/2011,

annettu 14 päivänä marraskuuta 2011,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/46/EY, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1925/2006 ja komission asetuksen (EY) N:o 953/2009 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse sellaisten kivennäisaineiden luetteloista, joita voidaan lisätä elintarvikkeisiin

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon ravintolisiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 10 päivänä kesäkuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/46/EY (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 5 kohdan,

ottaa huomioon vitamiinien, kivennäisaineiden ja eräiden muiden aineiden lisäämisestä elintarvikkeisiin 20 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1925/2006 (2) ja erityisesti sen 3 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon erityisravinnoksi tarkoitetuista elintarvikkeista 6 päivänä toukokuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/39/EY (3) ja erityisesti sen 4 artiklan 3 kohdan,

on kuullut Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaista,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 2002/46/EY liitteessä II vahvistetaan luettelo vitamiineja ja kivennäisaineita sisältävistä aineista, joita saadaan käyttää ravintolisien valmistuksessa. Direktiivin 2002/46/EY liitteet I ja II on korvattu komission asetuksella (EY) N:o 1170/2009 (4). Muutokset direktiivin 2002/46/EY liitteessä II olevaan, kyseisellä asetuksella muutettuun luetteloon tehdään kyseisen direktiivin 13 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti noudattaen sen 4 artiklassa säädettyjä vaatimuksia.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1925/2006 liitteessä II vahvistetaan luettelo vitamiini- ja kivennäisainevalmisteista, joita elintarvikkeisiin voidaan lisätä.

(3)

Komission asetuksen (EY) N:o 953/2009 (5) liitteessä vahvistetaan luettelo erityisruokavaliovalmisteisiin ravitsemuksellisessa tarkoituksessa lisättävistä aineista.

(4)

Elintarviketurvallisuusviranomainen on arvioinut elintarvikkeissa käytettäviksi tarkoitettuja uusia kivennäisaineita. Aineet, joista elintarviketurvallisuusviranomainen antoi myönteisen lausunnon, olisi lisättävä kyseisten säädösten luetteloihin.

(5)

Intressitahoja on kuultu elintarvikeketjua sekä eläinten ja kasvien terveyttä käsittelevän neuvoa-antavan ryhmän kautta, ja saadut kommentit otettu huomioon.

(6)

Direktiiviä 2002/46/EY, asetusta (EY) N:o 1925/2006 ja asetusta (EY) N:o 953/2009 olisi sen vuoksi muutettava.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset, eivätkä Euroopan parlamentti ja neuvosto ole vastustaneet niitä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin 2002/46/EY liitteessä II oleva B kohta seuraavasti:

a)

lisätään kohdan ”ferrofosfaatti” jälkeen kohdat seuraavasti:

”rauta-II-ammoniumfosfaatti

rauta(III)natrium-EDTA”

b)

lisätään kohdan ”ortofosforihapon natriumsuolat” jälkeen kohdat seuraavasti:

”natriumsulfaatti

kaliumsulfaatti”.

2 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1925/2006 liitteessä II oleva 2 kohta seuraavasti:

a)

lisätään kohdan ”ferrosulfaatti” jälkeen kohdat seuraavasti:

”rauta-II-ammoniumfosfaatti

rauta(III)natrium-EDTA”

b)

lisätään kohdan ”kromi-(III)-sulfaatti ja sen heksahydraatti” jälkeen kohta seuraavasti:

”kromipikolinaatti”.

3 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 953/2009 liitteessä oleva Luokka 2. Kivennäisaineet seuraavasti:

a)

lisätään kohdan ”ferrosulfaatti” jälkeen kohdat seuraavasti:

”rauta-II-ammoniumfosfaatti

x

 

rauta(III)natrium-EDTA

x”

 

b)

lisätään kohdan ”kromi-(III)-sulfaatti ja sen heksahydraatti” jälkeen kohta seuraavasti:

”kromipikolinaatti

x”

 

4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä marraskuuta 2011.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EYVL L 183, 12.7.2002, s. 51.

(2)  EUVL L 404, 30.12.2006, s. 26.

(3)  EUVL L 124, 20.5.2009, s. 21.

(4)  EUVL L 314, 1.12.2009, s. 36.

(5)  EUVL L 269, 14.10.2009, s. 9.


Top