EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1000

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1000/2011, annettu 10 päivänä lokakuuta 2011 , Valko-Venäjää koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 765/2006 8 a artiklan 1 kohdan täytäntöönpanosta

EUVL L 265, 11.10.2011, p. 8–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Tämä asiakirja on julkaistu erityispainoksessa (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/1000/oj

11.10.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 265/8


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1000/2011,

annettu 10 päivänä lokakuuta 2011,

Valko-Venäjää koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 765/2006 8 a artiklan 1 kohdan täytäntöönpanosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Valko-Venäjää koskevista rajoittavista toimenpiteistä 18 päivänä toukokuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 765/2006 (1) ja erityisesti sen 8 a artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto antoi 18 päivänä toukokuuta 2006 asetuksen (EY) N:o 765/2006 presidentti Lukašenkaan ja tiettyihin Valko-Venäjän virkamiehiin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä.

(2)

Valko-Venäjän tilanteen vakavuus huomioiden olisi asetuksen (EY) N:o 765/2006 liitteessä I A olevaan luetteloon luonnollisista henkilöistä, oikeushenkilöistä, yhteisöistä ja elimistä, joihin sovelletaan rajoittavia toimenpiteitä, lisättävä uusia henkilöitä.

(3)

Lisäksi olisi mainitun asetuksen liitteessä I A lueteltuja tiettyjä henkilöitä ja yhtä yhteisöä koskevia tietoja päivitettävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Lisätään tämän asetuksen liitteessä I luetellut henkilöt asetuksen (EY) N:o 765/2006 liitteessä I A olevaan luetteloon.

2 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 765/2006 liitteessä I A olevat seuraavia henkilöitä ja yhteisöä koskevat merkinnät tämän asetuksen liitteessä II olevilla vastaavilla merkinnöillä:

1)

Mazouka, Siarhei

2)

Bazanau, Aljaksandr Viktaravitš

3)

Peftiev, Vladimir

4)

Ipatau, Vadzim Dzimtryjevitš

5)

Bušnaja, Natallja Uladzimirauna

6)

Buštšyk, Vasil Vasiljevitš

7)

Katsuba, Svjatlana Pjatrouna

8)

Kisjaljova, Nadzeja Mikalajeuva

9)

Padaljak, Eduard Vasiljevitš

10)

Rahmanava, Maryna Jurjeuna

11)

Štšurok, Ivan Antonavitš

12)

Sport-Pari

13)

Šadryna, Hanna Stanislavauna.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Luxemburgissa 10 päivänä lokakuuta 2011.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. ASHTON


(1)  EUVL L 134, 20.5.2006, s. 1.


LIITE I

Luettelo 1 artiklassa tarkoitetuista henkilöistä

 

Nimi

transkriptio valkovenäjän kielestä

transkriptio venäjän kielestä [suomen kielen mukainen transkriptio]

Nimi

(valkovenäjäksi)

Nimi

(venäjäksi)

Syntymäaika ja -paikka

Asema

1.

Kamisarau, Valery Mikalayevich

Komissarov, Valeri Nikolaevich

[Kamisarau, Valeryi Mikalajevitš Komissarov, Valeri Nikolaevitš]

Камiсараў Валерый Мiкалаевiч

Комиссаров Валерий Николаевич

 

Minskin kaupungin tuomioistuimen tuomari. Hän hylkäsi (ylituomarina) muutoksenhaut seuraavien poliittisten ja kansalaisaktivistien tuomioihin: Dmitri Daškevitš, Eduard Lobov, Aleksandr Otroštšenkov, Dmitri Novik ja Aleksandr Moltšanov. Kyseiset oikeudenkäynnit olivat selvästi rikosoikeudellista menettelyä koskevan lain vastaisia.

2.

Stsiapurka, Uladzimir Mikhailavich

Stepurko, Vladimir Mikhailovich

[Stsjapurka, Uladzimir Mihailavitš Stepurko, Vladimir Mihailovitš]

Сцяпурка Уладзiмiр Мiхайлавiч

Степурко Владимир Михайлович

 

Minskin kaupungin tuomioistuimen tuomari. Hän hylkäsi (ylituomarina) muutoksenhaut seuraavien poliittisten ja kansalaisaktivistien tuomioihin: Irina Khalip, Sergei Martselev, Pavel Severinets, Dmitri Bondarenko, Dmitri Doronin, Sergei Kazakov, Vladimir Loban, Vitali Matsukevitš, Jevgeni Sekret ja Oleg Fedorkevitš. Kyseiset oikeudenkäynnit olivat selvästi rikosoikeudellista menettelyä koskevan lain vastaisia.

3.

Khrypach, Siarhei Fiodaravich

Khripach, Sergei Fiodorovich

[Hrypatš, Sjarhei Fjodaravitš Hripatš, Sergei Fedorovitš]

Хрыпач Сяргей Фёдаравiч

Хрипач Сергей Федорович

 

Minskin kaupungin tuomioistuimen tuomari. Hän hylkäsi (ylituomarina) muutoksenhaut seuraavien entisten presidenttiehdokkaiden tuomioihin: Andrei Sannikov, Nikolai Statkevitš, Dmitri Uss, Vladimir Nekliajev, ja poliittisten ja kansalaisaktivistien tuomioihin: Andrei Dmitrijev, Ilja Vasilevitš, Fjodor Mirzajanov, Oleg Gnedtšik, Vladimir Jeriomenok, Andrei Pozniak, Aleksandr Klaskovski, Aleksandr Kviatkevitš, Artjom Gribkov, Dmitri Bulanov ja (apulaistuomarina) Dmitri Daškevitš, Eduard Lobov, Aleksandr Otroštšenkov, Dmitri Novik, Aleksandr Moltšanov. Kyseiset oikeudenkäynnit olivat selvästi rikosoikeudellista menettelyä koskevan lain vastaisia.

4.

Nazaranka, Vasil Andreyevich

Nazarenko, Vasili Andreevich

[Nazaranka, Vasil Andrejevitš Nazarenko, Vasili Andrejevitš]

Назаранка Васiль Андрэевiч

Назаренко Василий Андреевич

 

Minskin kaupungin tuomioistuimen tuomari. Hän hylkäsi (ensimmäisen osalta ylituomarina, kahden jälkimmäisen osalta apulaistuomarina) muutoksenhaut seuraavien poliittisten ja kansalaisaktivistien tuomioihin: Vasili Parfenkov ja Dmitri Daškevitš, Eduard Lobov. Kyseiset oikeudenkäynnit olivat selvästi rikosoikeudellista menettelyä koskevan lain vastaisia.

5.

Kamarouskaya, Volha Paulauna

Komarovskaia, Olga Pavlovna

[Kamarouskaja, Volha Paulauna Komarovskaja, Olga Pavlovna]

Камароўская Вольга Паўлаўна

Комаровская Ольга Павловна

 

Minskin kaupungin tuomioistuimen tuomari. Hän hylkäsi (apulaistuomarina) muutoksenhaut seuraavien henkilöiden tuomioihin: entinen presidenttiehdokas Andrei Sannikov, poliittiset ja kansalaisaktivistit Irina Halip, Sergei Martselev, Pavel Severinets, Aleksandr Otroštšenkov, Dmitri Novik, Aleksandr Moltšanov, Ilia Vasilevitš, Fjodor Mirzajanov, Oleg Gnedtšik, Vladimir Jerjomenok, Dmitri Doronin, Sergei Kazakov, Vladimir Loban, Vitali Matsukevitš, Evgeni Sekret ja Oleg Fedorkevitš. Kyseiset oikeudenkäynnit olivat selvästi rikosoikeudellista menettelyä koskevan lain vastaisia.

6.

Zaitsava, Viktoryia Henadzeuna

Zaitseva, Viktoria Gennadievna

[Zaitsava, Viktoryja Henadzeuna Zaitseva, Viktoria Gennadjevna]

Зайцава Вiкторыя Генадзеўна

Зайцева Виктория Геннадьевна

 

Minskin kaupungin tuomioistuimen tuomari. Hän hylkäsi (apulaistuomarina) muutoksenhaut seuraavien henkilöiden tuomioihin: entinen presidenttiehdokas Andrei Sannikov, poliittiset ja kansalaisaktivistit Ilja Vasilevitš, Fjodor Mirzajanov, Oleg Gnedtšik ja Vladimir Jerjomenok. Kyserinen oikeudenkäynti oli selvästi rikosoikeudellista menettelyä koskevan lain vastainen.

7.

Unukevich, Tamara Vasileuna

Vnukevich, Tamara Vasilievna

[Unukevitš, Tamara Vasileuna Vnukevitš, Tamara Vasiljevna]

Унукевiч Тамара Васiлеўна

Внукевич Тамара Васильевна

 

Minskin kaupungin tuomioistuimen tuomari. Hän hylkäsi (apulaistuomarina) muutoksenhaut seuraavien henkilöiden tuomioihin: poliittiset ja kansalaisaktivistit Irina Halip, Sergei Martselev, Pavel Severinets. Kyseinen oikeudenkäynti oli selvästi rikosoikeudellista menettelyä koskevan lain vastainen.

8.

Krot, Ihar Uladzimiravich

Krot, Igor Vladimirovich

[Krot, Ihar Uladzimiravitš Krot, Igor Vladimirovitš]

Крот Iгар Уладзiмiравiч

Крот Игорь Владимирович

 

Minskin kaupungin tuomioistuimen tuomari. Hän hylkäsi (apulaistuomarina) muutoksenhaun poliittisen aktivistin Vasili Parfenkovin tuomioon. Kyseinen oikeudenkäynti oli selvästi rikosoikeudellista menettelyä koskevan lain vastainen.

9.

Khrobastau, Uladzimir Ivanavich

Khrobostov, Vladimir Ivanovich

[Hrobastau, Uladzimir Ivanavitš Hrobostov, Vladimir Ivanovitš]

Хробастаў Уладзiмiр Iванавiч

Хробостов Владимир Иванович

 

Minskin kaupungin tuomioistuimen tuomari. Hän hylkäsi (apulaistuomarina) muutoksenhaun poliittisen aktivistin Vasili Parfenkovin tuomioon. Kyseinen oikeudenkäynti oli selvästi rikosoikeudellista menettelyä koskevan lain vastainen.

10.

Ihnatovich-Mishneva, Liudmila

Ignatovich-Mishneva, Liudmila

[Ihnatovitš-Mišneva, Ljudmila Ignatovitš-Mišneva, Ljudmila]

Iгнатовiч-Мiшнева Людмiла

Игнатович-Мишнева Людмила

 

Minskin kaupungin tuomioistuimen syyttäjä, joka käsitteli seuraavien Molodoi Front -nuorisorintaman aktivistien tuomiota koskevan muutoksenhaun hylkäämistä: Dmitri Daškevitšh ja Eduard Lobov. Kyseinen oikeudenkäynti oli selvästi rikosoikeudellista menettelyä koskevan lain vastainen.

11.

Yarmalitski, Siarhei Uladzimiravich

Ermolitski, Sergei Vladimirovich

(Yermolitski, Sergei Vladimirovich)

[Jarmalitski, Sjarhei Uladzimiravitš Jermolitski, Sergei Vladimirovitš]

Ярмалiцкi Сяргей Уладзiмiравiч

Ермолицкий Сергей Владимирович

 

Šklovin vankileirin johtaja. Hän on vastuussa pidätettyjen epäinhimillisestä kohtelusta ja joulukuun 19. päivän 2010 tapahtumien yhteydessä vangitun entisen presidenttiehdokkaan Nikolai Statkevitšin ja muiden vankien vainosta.

12.

Kavaliou, Aliaksandr Mikhailavich

Kovalev, Aleksandr Mikhailovich

[Kavaljou, Aljaksandr Mihailavitš Kovaljov, Aleksandr Mihailovitš]

Кавалёў Аляксандр Мiхайлавiч

Ковалёв Александр Михайлович

 

Gorkin vankileirin johtaja. Hän on vastuussa pidätettyjen epäinhimillisestä kohtelusta, erityisesti joulukuun 19. päivän 2010 tapahtumien yhteydessä vangitun kansalaisaktivistin Dmitri Daškevitšin vainosta ja kidutuksesta sekä kansalaisyhteiskunnan ja demokraattisen opposition vainoamisesta.

13.

Paluyan, Uladzimir Mikalayevich

Paluyan, Vladimir Nikolaevich

[Palujan, Uladzimir Mikalajevitš Palujan, Vladimir Nikolajevitš]

Палуян Уладзiмiр Мiкалаевiч

Полуян Владимир Николаевич

Nekraševitšin kylä Karelitšin piirissä Hrodnan alueella 1961

Vero- ja tulliministeri. Valvoo veroviranomaisia, jotka tukevat Ales Beljatskia vastaan väitetystä veronkierrosta nostettua rikosasiaa. Beljatski puolusti ja auttoi aktiivisesti 19. joulukuuta 2010 pidettyjen vaalien yhteydessä harjoitetuista sortotoimenpiteistä ja kansalaisyhteiskunnan ja demokraattisen opposition vainoamisesta kärsineitä.

14.

Kornau, Uladzimir Uladzimiravich

Kornov, Vladimir Vladimirovich

[Kornau, Uladzimir Uladzimiravitš Kornov, Vladimir Vladimirovitš]

Корнаў Уладзiмiр Уладзiмiравiч

Корнов Владимир Владимирович

 

Minskin kaupungin tuomioistuimen tuomari, joka antoi luvan Ales Beljatskin asianajajan muutoksenhaun hylkäämiseen. Beljatski puolusti ja auttoi aktiivisesti 19. joulukuuta 2010 pidettyjen vaalien yhteydessä harjoitetuista sortotoimenpiteistä ja kansalaisyhteiskunnan ja demokraattisen opposition vainoamisesta kärsineitä.

15.

Shastakou Maksim Aleksandrauvich

(Shastakou Maksim Aleksandravich, Shastakou Maxim Aleksandrauvich, Shastakou Maxim Aleksandravich, Shastakou Maxsim Aleksandrauvich, Shastakou Maxsim Aleksandrauvich, Shestakov, Maksim Aleksandrovich)

[Šastakou Maksim Aleksandravitš Šestakov Maksim Aleksandrovitš]

Шастакоў Максiм Александравiч

Шестаков Максим Александрович

 

Syyttäjä, joka esitteli kanteen Ales Beljatskia vastaan Pervomaiskin aluetuomioistuimessa Minskissä Beljatskin tehtyä hänen pidätystään koskevan hakemuksen tuomioistuimelle. Beljatski puolusti ja auttoi aktiivisesti 19. joulukuuta 2010 pidettyjen vaalien yhteydessä harjoitetuista sortotoimenpiteistä ja kansalaisyhteiskunnan ja demokraattisen opposition vainoamisesta kärsineitä.

16.

Herasimovich Volha Ivanavna

(Herasimovich Volha Ivanovna)

Gerasimovich Olga Ivanovna

[Herasimovitš Volha Ivanauna Herasimovitš Volha Ivanouna Gerasimovitš Olga Ivanovna]

Герасiмовiч Вольга Иванаўна

Герасiмовiч Вольга Иваноўна

Герасимович Ольга Ивановна

 

Syyttäjä, joka esitteli kanteen Ales Beljatskia vastaan Minskin kaupungin tuomioistuimessa Beljatskin tehtyä hänen pidätystään koskevan hakemuksen tuomioistuimelle. Beljatski puolusti ja auttoi aktiivisesti 19. joulukuuta 2010 pidettyjen vaalien yhteydessä harjoitetuista sortotoimenpiteistä ja kansalaisyhteiskunnan ja demokraattisen opposition vainoamisesta kärsineitä.


LIITE II

Luettelo 2 artiklassa tarkoitetuista henkilöistä ja yhteisöstä

 

Nimen suomenkielinen transkriptio valkovenäjästä

(ja venäjästä)

Nimi

(valkovenäjän-kielinen)

Nimi

(venäjänkielinen)

Syntymäaika ja -paikka

Asema

1.

Mazouka, Kiryl Viktaravitš

(Mazovka, Kirill Viktorovitš)

Мазоўка Кiрыл Вiктаравiч

Мазовка Кирилл Викторович

 

Syyttäjä asiassa Daškevitš- Lobov. ”Nuorisorintaman” (”Young Front”) aktivistit Dmitri Daškevitš ja Eduard Lobov tuomittiin ”huliganismista” usean vuoden vankeusrangaistukseen. Vankeustuomion todellinen syy oli, että molemmat olivat osallistuneet aktiivisesti vaalikampanjaan joulukuussa 2010 tukien yhtä opposition ehdokkaista.

2.

Bazanau, Aljaksandr Viktaravitš

(Bazanov, Aleksandr Viktorovitš)

Базанаў Аляскандр Вiктаравiч

Базанов Александр Викторович

Kazakstan 26.11.1962

Johtaja, presidentin kanslian informaatio- ja analyysikeskus

3.

Peftiev Vladimir

(Peftiev Vladimir Pavlovitš)

Пефцiеў Уладзiмiр Паўлавiч

Пефтиев Владимир Павлович

Syntynyt 1.7.1957 Berdjanskin kaupungissa Zaporožskajan alueella Ukrainassa Nykyisen passin numero: MP2405942

Aljaksandr Lukašenkaa, Viktar Lukašenkaa ja Dzmitryi Lukašenkaa lähellä oleva henkilö. Presidentti Lukašenkan taloudellinen neuvonantaja ja Lukašenkan hallinnon merkittävä rahoittaja. Enemmistöosakas ja osakkeenomistajien neuvoston puheenjohtaja, Beltechexport (eräs Valko-Venäjän suurimmista puolustusmateriaalin vienti-/tuontiyrityksistä).

4.

Ipatau, Vadzim Dzimtryjevitš

(Ipatov, Vadim Dmitrievitš)

Iпатаў Вадзiм Дзмiтрыевiч

Ипатов Вадим Дмитриевич

 

Varapuheenjohtaja, keskusvaalilautakunta. Keskusvaalilautakunnan jäsenenä jaetussa vastuussa vaaleja koskevien kansainvälisten normien rikkomisesta presidentinvaaleissa 19.12.2010.

5.

Bušnaja, Natallja Uladzimirauna

(Bušnaja, Natalja Vladimirovna)

Бушная Наталля Уладзiмiраўна

Бушная, Наталья Владимировна

1953, Mogilev

Jäsen, keskusvaalilautakunta. Keskusvaalilautakunnan jäsenenä jaetussa vastuussa vaaleja koskevien kansainvälisten normien rikkomisesta presidentinvaaleissa 19.12.2010.

6.

Buštšyk, Vasil Vasiljevitš

(Buštšik, Vasili Vasiljevitš)

Бушчык Васiль Васiльевiч

Бущик, Василий Васильевич

 

Jäsen, keskusvaalilautakunta. Keskusvaalilautakunnan jäsenenä jaetussa vastuussa vaaleja koskevien kansainvälisten normien rikkomisesta presidentinvaaleissa 19.12.2010.

7.

Katsuba, Svjatlana Pjatrouna

(Katsubo, Svetlana Petrovna)

Кацуба Святлана Пятроўна

Кацубо, Светлана Петровна

 

Jäsen, keskusvaalilautakunta. Keskusvaalilautakunnan jäsenenä jaetussa vastuussa vaaleja koskevien kansainvälisten normien rikkomisesta presidentinvaaleissa 19.12.2010.

8.

Kisjaljova, Nadzeja Mikalajeuva

(Kiseleva, Nadežda Nikolajevna)

Кiсялёва Надзея Мiкалаеўна

Киселева, Надежда Николаевна

 

Jäsen, keskusvaalilautakunta. Keskusvaalilautakunnan jäsenenä jaetussa vastuussa vaaleja koskevien kansainvälisten normien rikkomisesta presidentinvaaleissa 19.12.2010.

9.

Padaljak, Eduard Vasiljevitš

(Podoljak, Eduard Vasiljevitš)

Падаляк Эдуард Васiльевiч

Подоляк, Эдуард Васильевич

 

Jäsen, keskusvaalilautakunta. Keskusvaalilautakunnan jäsenenä jaetussa vastuussa vaaleja koskevien kansainvälisten normien rikkomisesta presidentinvaaleissa 19.12.2010.

10.

Rahmanava, Maryna Jurjeuna

(Rahmanova, Marina Jurjevna)

Рахманава Марына Юр’еўна

Рахманова, Марина Юрьевна

 

Jäsen, keskusvaalilautakunta. Keskusvaalilautakunnan jäsenenä jaetussa vastuussa vaaleja koskevien kansainvälisten normien rikkomisesta presidentinvaaleissa 19.12.2010.

11.

Štšurok, Ivan Antonavitš

(Štšurok, Ivan Antonovitš)

Шчурок Iван Антонавiч

Щурок, Иван Антонович

 

Jäsen, keskusvaalilautakunta. Keskusvaalilautakunnan jäsenenä jaetussa vastuussa vaaleja koskevien kansainvälisten normien rikkomisesta presidentinvaaleissa 19.12.2010.

12.

Sport-Pari

 

”ЗАО Спорт-пари” (оператор республиканской лотереи)

 

Yhteisö, joka on Vladimir Peftievin määräysvallassa yhdessä Dzmitryi Aljaksandravitš Lukašenkan kanssa, sillä perusteella, että viimeksi mainitulla on määräysvalta presidentin urheilukerhossa, jolla on pakollinen, valtion omistama enemmistöosuus Sport-Parissa.

13.

Šadryna, Hanna Stanislavauna

(Shadrina, Anna Stanislavovna)

Шадрына Ганна Станiславаўна

Шадрина Анна Станиславовна

 

Entinen ”Sovetskaja Belarus” -sanomalehden varapäätoimittaja


Top