EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0201

Komission asetus (EU) N:o 201/2011, annettu 1 päivänä maaliskuuta 2011 , hyväksyttyyn raideliikenteen kalustoyksikön tyyppiin viittaavan tyypinmukaisuusvakuutuksen mallista ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

OJ L 57, 2.3.2011, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 024 P. 30 - 31

No longer in force, Date of end of validity: 30/10/2020; Kumoaja 32019R0250 ja 32020R0779

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/201/oj

2.3.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 57/8


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 201/2011,

annettu 1 päivänä maaliskuuta 2011,

hyväksyttyyn raideliikenteen kalustoyksikön tyyppiin viittaavan tyypinmukaisuusvakuutuksen mallista

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta yhteisössä 17 päivänä kesäkuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/57/EY (1) ja erityisesti sen 26 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin mukaan komissio hyväksyy hyväksyttyyn kalustoyksikön tyyppiin viittaavan tyypinmukaisuusvakuutuksen mallin.

(2)

Euroopan rautatievirasto antoi 30 päivänä kesäkuuta 2010 suosituksen hyväksyttyyn kalustoyksikön tyyppiin viittaavan tyypinmukaisuusvakuutuksen mallista.

(3)

Tyypinmukaisuusvakuutuksen liitteissä olisi osoitettava, että asianmukaiset tarkastusmenettelyt on suoritettu sovellettavan unionin lainsäädännön ja ilmoitettujen kansallisten sääntöjen mukaisesti, sekä annettava viitetiedot direktiiveistä, yhteentoimivuuden teknisistä eritelmistä, kansallisista säännöistä ja muista säännöksistä. Tyyppihyväksynnässä, jolla on EU-tunnistenumero (EIN), olisi annettava tiedot kaikista oikeudellisista vaatimuksista, joiden perusteella tyyppihyväksyntä on annettu jäsenvaltiossa.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat direktiivin 2008/57/EY 29 artiklan 1 kohdan mukaisesti perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Direktiivin 2008/57/EY 26 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu tyypinmukaisuusvakuutuksen malli esitetään tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 2 päivästä kesäkuuta 2011.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa, lukuun ottamatta Kyprosta ja Maltaa niin kauan kuin niiden alueella ei ole rautatiejärjestelmää.

Tehty Brysselissä 1 päivänä maaliskuuta 2011.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 191, 18.7.2008, s. 1.


LIITE

HYVÄKSYTTYYN KALUSTOYKSIKÖN TYYPPIIN VIITTAAVAN TYYPINMUKAISUUSVAKUUTUKSEN MALLI

Hakija (1):

[Toiminimi]

[Täydellinen osoite]

Valtuutettu edustaja:

[Toiminimi]

[Täydellinen osoite]

joka edustaa hakijaa:

[Toiminimi]

[Täydellinen osoite]

vakuuttavat täten olevansa yksin vastuussa siitä, että kalustoyksikkö [eurooppalainen kalustoyksikkönumero, EVN]  (2), jota tämä vakuutus koskee

on seuraavissa jäsenvaltioissa hyväksytyn kalustoyksikkötyypin [kalustoyksikkötyypin ERATV-tunnistenumero] mukainen:

[jäsenvaltio 1], hyväksynnän nro [tyyppihyväksynnän EIN jäsenvaltiossa 1]

[jäsenvaltio 2], hyväksynnän nro [tyyppihyväksynnän EIN jäsenvaltiossa 2]

… (vastaavat tiedot kaikista jäsenvaltioista, joissa kalustoyksikön tyyppi on hyväksytty)

on tämän vakuutuksen liitteissä mainitun sovellettavan unionin lainsäädännön, sovellettavien yhteentoimivuuden teknisten eritelmien ja sovellettavien kansallisten sääntöjen mukainen,

on läpäissyt kaikki tämän vakuutuksen antamisen edellyttämät tarkastusmenettelyt.

Liitteet (3)

[liitteiden nimet]

[hakijan nimi] puolesta allekirjoittanut

[paikka], [päivämäärä PP/KK/VVVV]

[nimi, tehtävä] [allekirjoitus]

Kansallinen turvallisuusviranomainen täyttää:

Kalustoyksikölle annettu EVN: [EVN]


(1)  Hakija voi olla hankintayksikkö tai valmistaja taikka niiden unioniin sijoittautunut edustaja.

(2)  Jos kalustoyksikölle ei ole vakuutuksen antamishetkellä vielä annettu eurooppalaista kalustoyksikkönumeroa (EVN), ajoneuvolla on oltava hakijan ja toimivaltaisen kansallisen sääntelyviranomaisen sopima muun järjestelmän mukainen tunnistenumero. Tässä tapauksessa kansallisen turvallisuusviranomaisen on täytettävä asiaankuuluva kohta sen jälkeen, kun kalustoyksikölle on annettu EVN.

(3)  Liitteissä on oltava jäljennökset asiakirjoista, jotka osoittavat, että tarvittavat tarkastusmenettelyt on toteutettu sovellettavan unionin lainsäädännön (EY-tarkastusvakuutukset) ja kansallisten sääntöjen mukaisesti.


Top