EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0178

Komission asetus (EU) N:o 178/2011, annettu 24 päivänä helmikuuta 2011 , tiettyihin Osama bin Ladenia, al-Qaida-verkostoa ja Talebania lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 muuttamisesta 145. kerran

OJ L 51, 25.2.2011, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 001 P. 268 - 269

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/178/oj

25.2.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 51/10


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 178/2011,

annettu 24 päivänä helmikuuta 2011,

tiettyihin Osama bin Ladenia, al-Qaida-verkostoa ja Talebania lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 muuttamisesta 145. kerran

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tiettyihin Osama bin Ladenia, al-Qaida-verkostoa ja Talebania lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä sekä Afganistaniin suuntautuvan tiettyjen tavaroiden ja palvelujen viennin kieltämisestä, Afganistanin Talebania koskevien lentokiellon ja varojen sekä muiden taloudellisten resurssien jäädyttämisen laajentamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 467/2001 kumoamisesta 27 päivänä toukokuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 7 a artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 881/2002 liitteessä I on luettelo henkilöistä, ryhmistä ja yhteisöistä, joita asetuksessa tarkoitettu varojen sekä muiden taloudellisten resurssien jäädyttäminen koskee.

(2)

Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston pakotekomitea päätti 8 päivänä helmikuuta 2011 lisätä kaksi luonnollista henkilöä luetteloon niistä henkilöistä, ryhmistä ja yhteisöistä, joita varojen ja muiden taloudellisten resurssien jäädyttäminen koskee.

(3)

Sen vuoksi asetuksen (EY) N:o 881/2002 liite I olisi päivitettävä.

(4)

Jotta tässä asetuksessa säädetyillä toimenpiteillä olisi tavoiteltu vaikutus, asetuksen olisi tultava voimaan välittömästi,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 881/2002 liite I tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 24 päivänä helmikuuta 2011.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Ulkopolitiikan välineiden hallinnon johtaja


(1)  EYVL L 139, 29.5.2002, s. 9.


LIITE

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 881/2002 liite I seuraavasti:

Lisätään luonnollisten henkilöiden luetteloon seuraavat:

a)

”Khalil Ahmed Haqqani (alias a) Khalil Al-Rahman Haqqani, b) Khalil ur Rahman Haqqani, c) Khaleel Haqqani). Arvonimi: Haji. Osoite: a) Peshawar, Pakistan, b) lähellä Dergey Manday Madrasaa, Dergey Manday Village, lähellä Miram Shah’ta, North Waziristan Agency (NWA), ns. heimoalueet (Federally Administered Tribal Areas, FATA), Pakistan, c) Kayla Village lähellä Miram Shah’ta, North Waziristan Agency (NWA), ns. heimoalueet (Federally Administered Tribal Areas, FATA), Pakistan, d) Sarana Zadran Village, Paktian maakunta, Afganistan. Syntymäaika: a) 1.1.1966, b) 1958–1964. Afganistanin kansalainen. Lisätietoja: a) korkea-arvoinen jäsen Haqqani-verkostossa, jonka tukikohtana on North Waziristan Pakistanin heimoalueilla, b) harjoittanut varainhankintaa Dubaissa, Arabiemiirikunnissa, c) Jalaluddin Haqqanin veli ja Sirajuddin Jallaloudine Haqqanin eno/setä. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 9.2.2011.”

b)

”Said Jan ‘Abd Al-Salam (alias a) Sa’id Jan ‘Abd-al-Salam, b) Dilawar Khan Zain Khan, c) Qazi ‘Abdallah, d) Qazi Abdullah, e) Ibrahim Walid, f) Qasi Sa’id Jan, g) Said Jhan, h) Farhan Khan, i) Aziz Cairo, j) Nangiali). Syntymäaika: a) 5.2.1981, b) 1.1.1972. Afganistanin kansalainen. Passin nro: a) OR801168 (Said Jan ‘Abd al-Salamin nimellä 28.2.2006 myönnetty Afganistanin passi, jonka voimassaolo päättyy 27.2.2011), b) 4117921 (Dilawar Khan Zain Khanin nimellä 9.9.2008 myönnetty Pakistanin passi, jonka voimassaolo päättyy 9.9.2013). Henkilötunnus: 281020505755 (Said Jan ‘Abd al-Salamin nimellä myönnetty Kuwaitin henkilötunnus). Lisätietoja: veti al-Qaidan peruskoulutusleiriä Pakistanissa arviolta vuonna 2005. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 9.2.2011.”


Top