EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011L0094

Komission direktiivi 2011/94/EU, annettu 28 päivänä marraskuuta 2011 , ajokorteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/126/EY muuttamisesta

OJ L 314, 29.11.2011, p. 31–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 020 P. 256 - 259

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/94/oj

29.11.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 314/31


KOMISSION DIREKTIIVI 2011/94/EU,

annettu 28 päivänä marraskuuta 2011,

ajokorteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/126/EY muuttamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon ajokorteista 20 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/126/EY (1) ja erityisesti sen 8 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 2006/126/EY liitteessä I esitetään malli jäsenvaltioissa käyttöön otettavalle kansalliselle ajokortille. Lissabonin sopimuksen voimaantulon (1 päivänä joulukuuta 2009) myötä ajokortissa oleva maininta yhteisöstä olisi korvattava maininnalla Euroopan unionista. Mallia olisi myös päivitettävä Bulgarian ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi.

(2)

Direktiivin 2006/126/EY liitteen I mukaan ajokorttimallissa olisi ilmoitettava ajoneuvoluokka, jota kortin haltija on oikeutettu ajamaan.

(3)

Ajokorttimallia on tarpeen päivittää, koska direktiivillä 2006/126/EY otettiin käyttöön uusia ajoneuvoluokkia. Käyttöön on otettu erityisesti AM-luokan (mopot) ja luokan A2 (moottoripyörät) ajokortteja, joita sovelletaan 19 päivästä tammikuuta 2013. Ajokorttimallia olisi sen vuoksi muutettava.

(4)

Direktiiviä 2006/126/EY olisi sen vuoksi muutettava.

(5)

Jäsenvaltioita kannustetaan laatimaan itseään varten ja unionin edun vuoksi omia taulukoita, joista ilmenee mahdollisimman hyvin tämän direktiivin ja kansallisen lainsäädännön osaksi saattamista koskevien toimenpiteiden välinen vastaavuus, ja julkaisemaan ne.

(6)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat ajokortteja käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin 2006/126/EY liite I tämän direktiivin liitteen mukaisesti.

2 artikla

Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

1.   Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2012. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Niiden on sovellettava näitä säännöksiä 19 päivästä tammikuuta 2013.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 28 päivänä marraskuuta 2011.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 403, 30.12.2006, s. 18.


LIITE

Muutetaan direktiivin 2006/126/EY liite I seuraavasti:

1)

Korvataan otsikko seuraavasti:

EUROOPAN UNIONIN AJOKORTTIMALLIA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

2)

Korvataan 1 kohdassa ilmaisu ”Yhteisön ajokorttimallin” ilmaisulla ”Euroopan unionin ajokorttimallin”.

3)

Korvataan 3 kohdan c alakohta seuraavasti:

”c)

ajokortin myöntävän jäsenvaltion kansainvälinen tunnus negatiivina sinisessä, kahdentoista tähden ympäröimässä suorakulmiossa; jäsenvaltioiden kansainväliset tunnukset ovat seuraavat:

B: Belgia

BG: Bulgaria

CZ: Tšekki

DK: Tanska

D: Saksa

EST: Viro

GR: Kreikka

E: Espanja

F: Ranska

IRL: Irlanti

I: Italia

CY: Kypros

LV: Latvia

LT: Liettua

L: Luxemburg

H: Unkari

M: Malta

NL: Alankomaat

A: Itävalta

PL: Puola

P: Portugali

RO: Romania

SLO: Slovenia

SK: Slovakia

FIN: Suomi

S: Ruotsi

UK: Yhdistynyt kuningaskunta;”.

4)

Korvataan 3 kohdassa, joka koskee ajokortin etupuolta, e alakohta seuraavasti:

”e)

merkintä ”Euroopan unionin malli” painettuna ajokortin myöntävän jäsenvaltion kielellä tai kielillä ja merkintä ”ajokortti” kaikilla muilla Euroopan unionin kielillä vaaleanpunaisella painettuna muodostavat ajokortin taustan:

 

Свидетелство за управление на МПС

 

Permiso de Conducción

 

Řidičský průkaz

 

Kørekort

 

Führerschein

 

Juhiluba

 

Άδεια Οδήγησης

 

Driving Licence

 

Permis de conduire

 

Ceadúas Tiomána

 

Patente di guida

 

Vadītāja apliecība

 

Vairuotojo pažymėjimas

 

Vezetői engedély

 

Liċenzja tas-Sewqan

 

Rijbewijs

 

Prawo Jazdy

 

Carta de Condução

 

Permis de conducere

 

Vodičský preukaz

 

Vozniško dovoljenje

 

Ajokortti

 

Körkort;”.

5)

Korvataan 3 kohdassa, joka koskee ajokortin kääntöpuolta,

a alakohdan 10 ja 11 alakohta seuraavasti:

”10.

Päivämäärä, jolloin ajokortti on ensimmäisen kerran annettu kutakin luokkaa varten (tämä päivämäärä on siirrettävä uuteen ajokorttiin ajokorttia korvattaessa tai vaihdettaessa); kukin päivämäärää koskeva kenttä on täytettävä kahdella numerolla seuraavassa järjestyksessä: päivä.kuukausi.vuosi (PP.KK.VV)

11.

Voimassaolon päättymispäivä kunkin luokan osalta; kukin päivämäärää koskeva kenttä on täytettävä kahdella numerolla seuraavassa järjestyksessä: päivä.kuukausi.vuosi (PP.KK.VV)”,

a alakohdan 12 alakohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa ilmaisu ”yhdenmukaistetut yhteisön koodit” ilmaisulla ”yhdenmukaistetut Euroopan unionin koodit”,

a alakohdan 12 alakohdassa koodi 95 seuraavasti:

”Kuljettaja, jolla on direktiivissä 2003/59/EY tarkoitettu ammattipätevyystodistus ja jonka ammattipätevyys on voimassa … asti [esimerkiksi: 95(01.01.12)]”,

b alakohta seuraavasti:

”b)

Seuraavien kortin sivuilla 1 ja 2 olevien numerokohtien selitykset: 1, 2, 3, 4a, 4b, 4c, 5, 10, 11 ja 12.

Jos jäsenvaltio haluaa tehdä tällaiset merkinnät kansallisella kielellä, joka on muu kuin bulgaria, englanti, espanja, hollanti, italia, kreikka, latvia, liettua, malta, portugali, puola, ranska, ruotsi, romania, saksa, slovakki, sloveeni, suomi, tanska, tšekki, unkari, viro, sen on laadittava ajokortti kahdella kielellä käyttäen jotakin edellä mainituista kielistä, edellä mainitun kuitenkaan rajoittamatta muiden tämän liitteen määräysten soveltamista.”,

c alakohdassa ilmaisu ”Yhteisön korttimalliin” ilmaisulla ”Euroopan unionin ajokorttimalliin”.

6)

Lisätään 4 kohtaan c alakohta seuraavasti:

”c)

Ajokortin etu- ja kääntöpuolen tiedot on voitava lukea paljain silmin; merkin korkeuden on oltava kääntöpuolen kohdissa 9–12 vähintään 5 pistettä.”.

7)

Korvataan yhteisön ajokorttimalli seuraavasti:

EUROOPAN UNIONIN AJOKORTTIMALLI

Sivu 1

Image

Sivu 2

Image

8)

Poistetaan yhteisön mallin mukaisen ajokortin näytekappale.


Top