Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0683

Neuvoston täytäntöönpanopäätös, annettu 11 päivänä lokakuuta 2011 , unionin Portugalille myöntämästä rahoitustuesta annetun täytäntöönpanopäätöksen 2011/344/EU muuttamisesta

OJ L 269, 14.10.2011, p. 32–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/683/oj

14.10.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 269/32


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 11 päivänä lokakuuta 2011,

unionin Portugalille myöntämästä rahoitustuesta annetun täytäntöönpanopäätöksen 2011/344/EU muuttamisesta

(2011/683/EU)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan rahoituksenvakautusmekanismin perustamisesta 11 päivänä toukokuuta 2010 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 407/2010 (1) ja erityisesti sen 3 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto myönsi Portugalille (täytäntöönpanopäätös 2011/344/EU (2)) tämän pyynnöstä rahoitustukea edistääkseen tiukkaa talous- ja rahoitusuudistusohjelmaa, jonka tarkoituksena on palauttaa luottamus, mahdollistaa talouden paluu kestävään kasvuun ja turvata rahoitusvakaus Portugalissa, euroalueella ja unionissa.

(2)

Ohjelman tavoitteiden saavuttamisen varmistamiseksi olisi hyödyllistä pidentää erääntymisaikoja ja pienentää korkomarginaalia euroalueen valtioiden ja hallitusten päämiesten sekä unionin toimielinten 21 päivänä heinäkuuta 2011 tekemien Euroopan rahoitusvakausvälineen luotonantoa koskevien päätelmien mukaisesti.

(3)

Maksuvalmius- ja kestävyystavoitteiden saavuttamisen edistämiseksi erääntymisaikojen pidentämistä ja korkomarginaalin pienentämistä olisi sovellettava myös jo maksettuihin osaeriin.

(4)

Näiden seikkojen vuoksi täytäntöönpanopäätöstä 2011/344/EU olisi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan täytäntöönpanopäätöksen 2011/344/EU 1 artikla seuraavasti:

1)

Korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Unioni myöntää Portugalille lainan, jonka määrä on enintään 26 miljardia euroa ja keskimääräinen erääntymisaika enintään 12,5 vuotta. Lainan yksittäisten osaerien erääntymisaika voi olla enintään 30 vuotta.”.

2)

Korvataan 5 kohta seuraavasti:

”5.   Portugalin on maksettava unionin myöntämän rahoituksen kustannukset kustakin osaerästä.”.

2 artikla

Täytäntöönpanoasetuksen 2011/344/EU, sellaisena kuin se on muutettuna tällä päätöksellä, 1 artiklan 1 kohdan ensimmäistä virkettä ja 1 artiklan 5 kohtaa sovelletaan myös lainan osaeriin, jotka on nostettu ennen tämän päätöksen voimaantuloa.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu Portugalin tasavallalle.

Tehty Luxemburgissa 11 päivänä lokakuuta 2011.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. DOWGIELEWICZ


(1)  EUVL L 118, 12.5.2010, s. 1.

(2)  EUVL L 159, 17.6.2011, s. 88.


Top