Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0363

2011/363/EU: Neuvoston täytäntöönpanopäätös, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2011 , luvan antamisesta Romanialle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY 193 artiklasta poikkeava erityistoimenpide

OJ L 163, 23.6.2011, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/363/oj

23.6.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 163/26


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 20 päivänä kesäkuuta 2011,

luvan antamisesta Romanialle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY 193 artiklasta poikkeava erityistoimenpide

(2011/363/EU)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28 päivänä marraskuuta 2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY (1) ja erityisesti sen 395 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Romania on hakenut komissiossa 4 päivänä marraskuuta 2009, 2 päivänä heinäkuuta 2010, 26 päivänä heinäkuuta 2010 ja 20 päivänä joulukuuta 2010 vastaanotetuiksi kirjatuissa kirjeissään kahden vuoden ajaksi lupaa voida nimetä arvonlisäverovelvolliseksi tiettyjen viljojen ja öljysiementen luovutusten vastaanottaja, mikä poikkeaa direktiivin 2006/112/EY 193 artiklasta. Romania on ilmoittanut, ettei se tule hakemaan luvan voimassaololle jatkoa.

(2)

Komissio on toimittanut Romanian esittämän hakemuksen muille jäsenvaltioille 15 päivänä maaliskuuta 2011 päivätyllä kirjeellä. Komissio on ilmoittanut Romanialle 22 päivänä maaliskuuta 2011 päivätyllä kirjeellä saaneensa kaikki hakemuksen arviointia varten tarpeellisina pitämänsä tiedot.

(3)

Romania on todennut veropetoksia tiettyjen jalostamattomien maataloustuotteiden, viljojen ja öljysiementen kaupassa. Tietyt toimijat eivät tuotteidensa luovutuksen tapahduttua tilitä arvonlisäveroa veroviranomaisille, etenkin jos ne ovat hankkineet tuotteet maksamatta tuotantopanoksista maksettavaa veroa. Näiden toimijoiden asiakkailla on kuitenkin oikeus vähentää arvonlisävero, koska niillä on hallussaan pätevä kauppalasku.

(4)

Tavaroiden vastaanottajana olevan verovelvollisen nimeäminen arvonlisäverovelvolliseksi tavaroiden luovuttajan sijasta olisi väliaikainen kiireellinen toimenpide, jolla tällaiset petokset saataisiin loppumaan. Tämän erityistoimenpiteen soveltaminen kahden vuoden ajan antaisi Romanialle aikaa ottaa maatalouden alalla käyttöön direktiivin 2006/112/EY mukaiset lopulliset toimenpiteet, joilla ehkäistäisiin ja torjuttaisiin tällaisia petoksia.

(5)

Jotta voitaisiin estää petollisen toiminnan siirtyminen elintarvikkeiden tai teollisuustuotteiden jalostusvaiheeseen tai koskemaan muita tuotteita, Romanian olisi otettava samanaikaisesti käyttöön asianmukaiset ilmoitus- ja valvontatoimenpiteet sekä ilmoitettava niistä komissiolle.

(6)

Jotta varmistettaisiin, että tätä erityistoimenpidettä sovelletaan yksinomaan jalostamattomiin maataloustuotteisiin ja että asianomaisille verovelvollisille ei aiheudu kohtuuttomia hallinnollisia kustannuksia tai että oikeusvarmuus ei vaarannu niiden osalta, tämän erityistoimenpiteen soveltamisalaan kuuluvien tavaroiden nimeämisessä olisi käytettävä tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23 päivänä heinäkuuta 1987 annetulla neuvoston asetuksella (ETY) N:o 2658/87 (2) käyttöön otettua yhdistettyä nimikkeistöä.

(7)

Tämä erityistoimenpide on perusteltu ja oikeassa suhteessa asetettuihin tavoitteisiin nähden. Sen voimassaoloaika on rajallinen, ja se koskee yksinomaan tiettyjä tarkasti nimettyjä tavaroita, joita ei yleensä käytetä sellaisinaan lopullisessa kulutuksessa ja joiden avulla on tehty veropetoksia, jotka ovat aiheuttaneet huomattavia arvonlisäverotulomenetyksiä. Näiden menetettyjen verotulojen suuruus huomioon ottaen kyseinen toimenpide olisi hyväksyttävä mahdollisimman pian.

(8)

Tämä erityistoimenpide ei vaikuta Romaniassa lopullisessa kulutusvaiheessa kannettavan arvonlisäveron kokonaismäärään, eikä se vaikuta kielteisesti arvonlisäverosta saataviin unionin omiin varoihin,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Poiketen siitä, mitä direktiivin 2006/112/EY 193 artiklassa säädetään, Romanialle annetaan lupa nimetä arvonlisäverovelvolliseksi sellaisten luovutusten, jotka koskevat asetuksella (ETY) N:o 2658/87 käyttöön otetussa yhdistetyssä nimikkeistössä mainittuja seuraavia tuotteita, verovelvollinen vastaanottaja:

CN-koodi

Tuote

1001 10 00

Durumvehnä

1001 90 10

Spelttivehnä, kylvämiseen tarkoitettu

ex 1001 90 91

Tavallinen vehnä, siemenvilja

ex 1001 90 99

Muu spelttivehnä ja muu tavallinen vehnä, ei kylvämiseen tarkoitettu

1002 00 00

Ruis

1003 00

Ohra

1005

Maissi

1201 00

Soijapavut, myös murskatut

1205

Rapsin- ja rypsinsiemenet, myös murskatut

1206 00

Auringonkukansiemenet, myös murskatut

1212 91

Sokerijuurikas

2 artikla

Edellä 1 artiklassa säädetty lupa edellyttää, että Romania ottaa mainitun luvan soveltamisalaan kuuluvia tavaroita luovuttavien verovelvollisten osalta käyttöön ilmoitusvelvoitteet sekä asianmukaiset ja tehokkaat valvontatoimenpiteet.

Romanian on ilmoitettava komissiolle ensimmäisessä kohdassa tarkoitettujen velvoitteiden ja toimenpiteiden käyttöönotosta.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se annetaan tiedoksi.

Sitä sovelletaan 1 päivästä kesäkuuta 2011 alkaen 31 päivään toukokuuta 2013 saakka.

4 artikla

Tämä päätös on osoitettu Romanialle.

Tehty Luxemburgissa 20 päivänä kesäkuuta 2011.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

MATOLCSY Gy.


(1)  EUVL L 347, 11.12.2006, s. 1.

(2)  EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1.


Top