EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0016

2011/728/: Euroopan keskuspankin päätös, annettu 31 päivänä lokakuuta 2011 , niille jäsenvaltioille, joiden rahayksikkö on euro, myönnettävien ERVV-lainojen hallinnoimisesta tehdyn päätöksen EKP/2010/15 muuttamisesta ja tilien avaamisesta niiden maksujen käsittelyä varten, jotka liittyvät jäsenvaltioille, joiden rahayksikkö on euro, myönnettäviin ERVV-lainoihin tehdyn päätöksen EKP/2010/31 muuttamisesta (EKP/2011/16)

OJ L 289, 8.11.2011, p. 35–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 005 P. 297 - 298

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/728/oj

8.11.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 289/35


EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS,

annettu 31 päivänä lokakuuta 2011,

niille jäsenvaltioille, joiden rahayksikkö on euro, myönnettävien ERVV-lainojen hallinnoimisesta tehdyn päätöksen EKP/2010/15 muuttamisesta ja tilien avaamisesta niiden maksujen käsittelyä varten, jotka liittyvät jäsenvaltioille, joiden rahayksikkö on euro, myönnettäviin ERVV-lainoihin tehdyn päätöksen EKP/2010/31 muuttamisesta

(EKP/2011/16)

(2011/728/EU)

EUROOPAN KESKUSPANKIN JOHTOKUNTA, joka

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 17 ja 21 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Niille jäsenvaltioille, joiden rahayksikkö on euro, myönnettävien ERVV-lainojen hallinnoimisesta 21 päivänä syyskuuta 2010 tehdyssä päätöksessä EKP/2010/15 (1) vahvistetaan säännökset, jotka koskevat maksutilin avaamista Euroopan keskuspankissa (EKP) Euroopan rahoitusvakautusvälineen (ERVV) nimissä lainaohjelmien (jäljempänä ’lainaohjelmat’) toteuttamiseksi 4 päivänä elokuuta 2010 voimaan tulleen ERVV-puitesopimuksen (jäljempänä ’ERVV-puitesopimus’) nojalla.

(2)

Tilien avaamisesta niiden maksujen käsittelyä varten, jotka liittyvät jäsenvaltioille, joiden rahayksikkö on euro, myönnettäviin ERVV-lainoihin 20 päivänä joulukuuta 2010 tehdyssä päätöksessä EKP/2010/31 (2) vahvistetaan säännökset, jotka koskevat maksutilien avaamista EKP:ssä lainansaajana olevan jäsenvaltion kansallisen keskuspankin nimissä lainaohjelmien toteuttamiseksi ERVV-puitesopimuksen nojalla.

(3)

ERVV-puitesopimusta on muutettu täydentävällä muutossopimuksella, joka tuli voimaan 18 päivänä lokakuuta 2011. Muutetulla ERVV-puitesopimuksella on luotu uusia välineitä, joita ERVV voi käyttää rahoitustuen antamiseksi. Muutetun ERVV-puitesopimuksen johdanto-osan 2 kappaleen ja 2 artiklan 1 kohdan mukaisesti ERVV voi myöntää lainoja, varautumisvälineitä, välineitä euro-alueen jäsenvaltion rahoituslaitosten pääomapohjan vahvistamisen rahoittamiseksi (myöntämällä lainoja tällaisten jäsenvaltioiden hallituksille mukaan lukien sellaisille, jotka eivät osallistu ohjelmaan), välineitä joukkovelkakirjalainojen ostamiseen jälkimarkkinoilta tai joukkovelkakirjalainojen ostamiseen ensimarkkinoilta (kaikki tällaiset välineet ovat ”rahoitustukea”) siten, että tällaiset lainat ja välineet myönnetään rahoitustukiohjelmien (jäljempänä ’rahoitustukiohjelmat’) perusteella. Lainaohjelmia voidaan käyttää edelleen muutetun ERVV-puitesopimuksen voimaantulon jälkeen.

(4)

Näin ollen päätöksiä EKP/2010/15 ja EKP/2010/31 on muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätöstä EKP/2010/15 seuraavasti:

1)

Korvataan 2 artikla seuraavasti:

”2 artikla

Maksutiliä koskevien maksujen hyväksyminen

EKP hyväksyy maksujen suorittamisen ERVV:n nimissä avatulle maksutilille tai tältä maksutililtä vain, jos nämä maksut liittyvät lainaohjelmaan tai rahoitustukiohjelmaan.”.

2)

Korvataan 4 artikla seuraavasti:

”4 artikla

Maksutilin saldo

ERVV:n nimissä avattavalle maksutilille ei saa jäädä hyvityssaldoa sen jälkeen kun johonkin lainaohjelmaan tai rahoitustukiohjelmaan liittyvät maksut on suoritettu, eikä tälle maksutilille siirretä varoja ennen päivää, jona maksuja on suoritettava jonkin lainaohjelman tai rahoitustukiohjelman perusteella. ERVV:n nimissä avattavalle maksutilille ei saa missään vaiheessa jäädä velkasaldoa. Tästä syystä ERVV:n nimissä avattavalta maksutililtä suoritettavat maksut eivät saa ylittää kyseisellä tilillä olevaa hyvityssaldoa.”.

2 artikla

Muutetaan päätöstä EKP/2010/31 seuraavasti:

1)

Korvataan 1 artikla seuraavasti:

”1 artikla

Maksutilin avaaminen

EKP voi, lainanottajana olevan jäsenvaltion kansallisen keskuspankin pyynnöstä, avata maksutilin asianomaisen kansallisen keskuspankin nimissä lainaohjelmaan tai rahoitustukiohjelmaan liittyvien maksujen käsittelyä varten (jäljempänä ’kansallisen keskuspankin maksutili’).”

2)

Korvataan 2 artikla seuraavasti:

”2 artikla

Maksutiliä koskevien maksujen hyväksyminen

Kansallisen keskuspankin maksutiliä saa käyttää ainoastaan lainaohjelmaan tai rahoitustukiohjelmaan liittyvien maksujen käsittelyä varten.”.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 2 päivänä marraskuuta 2011.

Tehty Frankfurt am Mainissa 31 päivänä lokakuuta 2011.

EKP:n puheenjohtaja

Jean-Claude TRICHET


(1)  EUVL L 253, 28.9.2010, s. 58.

(2)  EUVL L 10, 14.1.2011, s. 7.


Top