Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0860

Komission asetus (EU) N:o 860/2010, annettu 10 päivänä syyskuuta 2010 , neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 3924/91 säädetyn teollisten tuotteiden Prodcom-luettelon vahvistamisesta vuodeksi 2010 ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

OJ L 262, 5.10.2010, p. 1–258 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/860/oj

5.10.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 262/1


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 860/2010,

annettu 10 päivänä syyskuuta 2010,

neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 3924/91 säädetyn teollisten tuotteiden Prodcom-luettelon vahvistamisesta vuodeksi 2010

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon teollista tuotantoa koskevan yhteisön tietojen keruun aikaansaamisesta 19 päivänä joulukuuta 1991 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3924/91 (1) ja erityisesti sen 2 artiklan 6 kohdan

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (ETY) N:o 3924/91 edellytetään jäsenvaltioita toteuttamaan teollista tuotantoa koskeva yhteisön tietojen keruu.

(2)

Teollista tuotantoa koskevan tietojen keruun on perustuttava tuoteluetteloon, jonka avulla tunnistetaan tutkittavana oleva teollinen tuotanto.

(3)

Tuoteluetteloa tarvitaan tuotantotilastojen ja ulkomaankaupan tilastojen yhdenmukaistamiseksi ja niiden vertaamiseksi yhteisön tuotenimikkeistöön CPA:han.

(4)

Asetuksessa (ETY) N:o 3924/91 edellytetty tuoteluettelo, jota kutsutaan nimellä ”Prodcom-luettelo”, on yhteinen kaikille jäsenvaltioille, ja sitä tarvitaan eri jäsenvaltioiden tietojen vertaamiseksi.

(5)

Prodcom-luettelo on tarpeen päivittää, ja sen vuoksi olisi vahvistettava kyseinen luettelo vuodeksi 2010.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat Euroopan tilastoista annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 223/2009 (2) perustetun Euroopan tilastojärjestelmää käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Vahvistetaan Prodcom-luettelo vuodeksi 2010 tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2010.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 10 päivänä syyskuuta 2010.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EYVL L 374, 31.12.1991, s. 1.

(2)  EUVL L 87, 31.3.2009, s. 164.


LIITE

PRODCOM

Kuvaus

Viittaus ulkomaankaupan nimikkeeseen 2010

(HS/CN)

Määrä

Mittayksikkö

P

Viittaus Huom.

NACE 07.10: Rautamalmien louhinta

CPA 07.10.10: Rautamalmit

07.10.10.00

Rautamalmit ja -rikasteet (ei kuitenkaan pasutetut rautapyriitit)

2601 [11 00 + 12 00]

kg

S

 

NACE 07.29: Muiden värimetallimalmien louhinta

CPA 07.29.11: Kuparimalmit ja -rikasteet

07.29.11.00

Kuparimalmit ja -rikasteet

2603 00 00

kg

S

 

CPA 07.29.12: Nikkelimalmit ja -rikasteet

07.29.12.00

Nikkelimalmit ja -rikasteet

2604 00 00

kg

S

 

CPA 07.29.13: Alumiinimalmit ja -rikasteet

07.29.13.00

Alumiinimalmit ja -rikasteet

2606 00 00

kg

S

 

CPA 07.29.14: Jalometallimalmit ja -rikasteet

07.29.14.00

Jalometallimalmit ja -rikasteet

2616 [10 00 + 90 00]

kg

S

 

CPA 07.29.15: Lyijy-, sinkki-ja tinamalmit ja niiden rikasteet

07.29.15.00

Lyijy-, sinkki-ja tinamalmit ja niiden rikasteet

2607 00 00 + 2608 00 00 + 2609 00 00

kg

S

 

CPA 07.29.19: Muut värimetallimalmit ja -rikasteet, muualle luokittelemattomat

07.29.19.00

Muut muuta kuin rautametallia olevat metallimalmit ja rikasteet

2602 00 00 + 2605 00 00 + 2610 00 00 + 2611 00 00 + 2613 [10 00 + 90 00] + 2614 00 00 + 2615 [10 00 + 90 00] + 2617 [10 00 + 90 00]

kg

S

 

NACE 08.11: Koriste-ja rakennuskiven, kalkkikiven, kipsin, liidun ja liuskekiven louhinta

CPA 08.11.11: Marmori ja muu koriste-ja rakennuskalkkikivi

08.11.11.33

Marmori ja travertiini, raaka tai karkeasti lohkottu

2515 11 00

kg

T

 

08.11.11.36

Marmori ja travertiini, pelkästään leikattu suorakaiteen tai neliön muotoisiksi kappaleiksi tai laatoiksi

2515 12 00

kg

T

 

08.11.11.50

Muistomerkki-ja rakennuskalkkikivi, alabasteri

2515 20 00

kg

T

 

CPA 08.11.12: Graniitti, hiekkakivi ja muu koriste-ja rakennuskivi

08.11.12.33

Graniitti, raaka tai karkeasti lohkottu

2516 11 00

kg

T

 

08.11.12.36

Graniitti, pelkästään leikattu suorakaiteen tai neliön muotoisiksi kappaleiksi tai laatoiksi

2516 12 00

kg

T

 

08.11.12.50

Hiekkakivi

2516 20 00

kg

T

 

08.11.12.90

Muu muistomerkki-tai rakennuskivi

2506 20 00 + 2516 90 00

kg

T

 

CPA 08.11.20: Kalkkikivi ja kipsikivi

08.11.20.30

Kipsikivi ja anhydriitti (luonnon tai synteettinen)

2520 10 00

kg

T

 

08.11.20.50

Kalkkikivet (ei kuitenkaan täytekiveksi tarkoitettu kalkkikivi ja kalkkipitoinen mittakivi)

2521 00 00

kg

T

 

CPA 08.11.30: Liitu ja kalsinoimaton dolomiitti

08.11.30.10

Liitu

2509 00 00

kg

T

 

08.11.30.30

Kalsinoimaton dolomiitti (ei kuitenkaan täytekiveksi tarkoitettu rouhittu tai murskattu kivi)

2518 10 00

kg

T

 

CPA 08.11.40: Liuskekivi

08.11.40.00

Liuskekivi, raaka, myös karkeasti lohkottu tai pelkästään leikattu suorakaiteen tai neliön muotoisiksi kappaleiksi tai laatoiksi

2514 00 00

kg

T

 

NACE 08.12: Soran, hiekan, saven ja kaoliinin otto

CPA 08.12.11: Luonnonhiekka

08.12.11.50

Kvartsihiekka (silikahiekka ja teollisuushiekka)

2505 10 00

kg

S

 

08.12.11.90

Rakentamiseen tarkoitettu hiekka (pois lukien kvartsihiekka ja metallipitoinen hiekka)

2505 90 00

kg

S

 

CPA 08.12.12: Rouheet, sirut ja jauheet; pikkukivi, sora

08.12.12.10

Sora, pikkukivi, mukulakivi tai piikivi

2517 10 10

kg

S

 

08.12.12.30

Murskattu tai rouhittu kivi, jollaisia käytetään betonin täytteenä, maantien kiveämiseen ym rakentamiskäyttöön (ei sora, pikkukivi, mukulakivi tai piikivi)

2517 [10 (20 + 80)]

kg

S

 

08.12.12.50

Marmorirouheet, -sirut ja -jauheet

2517 41 00

kg

S

 

08.12.12.90

Rouheet, sirut ja jauheet muista kivilajeista kuin marmorista (esim. graniitista, hiekkakivestä ym. muistomerkki-ja rakennuskivestä)

2517 49 00

kg

S

 

CPA 08.12.13:   Kuonan ja sen kaltaisten teollisuusjätteiden seokset, riippumatta siitä sisältävätkö ne pikkukiviä, soraa, mukulakiveä tai piikiveä, rakennuskäyttöön

08.12.13.00

Kuonan ja sen kaltaisten teollisuusjätteiden seokset, riippumatta siitä sisältävätkö ne pikkukiviä, soraa, mukulakiveä tai piikiveä, rakennuskäyttöön

2517 20 00

kg

S

 

CPA 08.12.21: Kaoliini ja muut kaoliinipitoiset savet

08.12.21.40

Kaoliini

2507 00 20

kg

T

 

08.12.21.60

Kaoliinipitoiset savet (kokkare ja muovailtava savi), myös kalsinoidut

2507 00 80

kg

T

 

CPA 08.12.22: Muut savet, andalusiitti, kyaniitti ja sillimaniitti; mulliitti; samotti ja dinasmaa

08.12.22.10

Bentoniitti

2508 10 00

kg

T

 

08.12.22.30

Tulenkestävä savi

2508 30 00

kg

T

 

08.12.22.50

Tavalliset savet rakentamiskäyttöön (pois lukien bentoniitti, tulenkestävä savi ”fire-clay”, paisutettu savi, kaoliini ja kaoliinipitoiset savet); andalusiitti, kyaniitti ja sillimaniitti; mulliitti; samotti ja dinasmaa

2508 [40 00 + 50 00 + 60 00 + 70 00]

kg

T

 

NACE 08.91: Kemiallisten ja lannoitemineraalien louhinta

CPA 08.91.11: Luonnon kalsium-tai alumiinikalsiumfosfaatit

08.91.11.00

Luonnon kalsiumfosfaatit, luonnon alumiinikalsiumfosfaatit ja fosfaattiliitu

2510 [10 00 + 20 00]

kg

T

 

CPA 08.91.12: Pasuttamattomat rautapyriitit; raaka ja puhdistamaton rikki

08.91.12.00

Pasuttamattomat rautapyriitit; raaka rikki ja puhdistamaton rikki (myös regeneroitu rikki)

2502 00 00 + 2503 00 10

kg

T

 

CPA 08.91.19: Muut kemialliset mineraalit ja lannoitemineraalit

08.91.19.00

Muut kemialliset ja lannoitemineraalit

2511 [10 00 + 20 00] + 2528 [10 00 + 90 00] + 2529 [21 00 + 22 00] + 2530 [20 00 + 90 00]

kg

T

 

NACE 08.93: Suolan tuotanto

CPA 08.93.10: Suola ja puhdas natriumkloridi; merivesi

08.93.10.00

Suola (myös denaturoitu suola, ei kuitenkaan ihmisravinnoksi soveltuva suola) ja puhdas natriumkloridi, myös vesiliuoksena tai lisättyä paakkuuntumisenestoainetta tai valuvuutta parantavaa ainetta sisältävänä

2501 [00 (31 + 51 + 99)]

kg

T

 

NACE 08.99: Muualla luokittelematon kaivostoiminta ja louhinta

CPA 08.99.10: Luonnonbitumi ja -asfaltti; asfaltiitit ja asfalttikivi

08.99.10.00

Luonnonbitumi ja -asfaltti; luonnonasfaltiitit ja asfalttikivi

2714 90 00

kg

T

 

CPA 08.99.21: Jalokivet ja puolijalokivet (muut kuin teollisuustimantit), työstämättömät tai yksinkertaisesti sahatut tai karkeasti muotoillut

08.99.21.00

Jalokivet ja puolijalokivet (muut kuin teollisuustimantit), työstämättömät tai yksinkertaisesti sahatut tai karkeasti muotoillut

7102 [10 00 + 31 00] + 10 00]

c/k @

T

 

CPA 08.99.22:   Teollisuustimantit, valmistamattomat tai ainoastaan sahatut, halkaistut tai raakahiotut; hohkakivi; smirgeli; luonnonkorundi, luonnongranaatti ja muut luonnon hioma-aineet

08.99.22.00

Teollisuustimantit, valmistamattomat tai ainoastaan sahatut, halkaistut tai raakahiotut; hohkakivi; smirgeli; luonnonkorundi, luonnongranaatti ja muut luonnon hiomaaineet

2513 [10 00 + 20 00] + 21 00]

kg

T

 

CPA 08.99.29: Muut mineraalit

08.99.29.00

Muut mineraalit

2504 [10 00 + 90 00] + 2506 10 00 + 2512 00 00 + 2519 [10 00 + 90 (10 + 30 + 90)] + 2524 [10 00 + 90 00] + 2525 [10 00 + 20 00 + 30 00] + 2526 [10 00 + 20 00] + 2529 [10 00 + 30 00] + 2530 10 00 + 2621 90 00

kg

T

 

NACE 10.11: Teurastus ja lihan säilyvyyskäsittely (pl. siipikarja)

CPA 10.11.11: Naudanliha, tuore tai jäähdytetty

10.11.11.40

Naudanliha, tuore tai jäähdytetty: ruhot, puoliruhot ja neljännesruhot

0201 [10 00 + 20 (20 + 30 + 50)]

kg

S

 

10.11.11.90

Naudanliha, tuore tai jäähdytetty: palat

0201 [20 90 + 30 00]

kg

S

 

CPA 10.11.12: Sianliha, tuore tai jäähdytetty

10.11.12.30

Sianliha, tuore tai jäähdytetty: ruhot ja puoliruhot

0203 [11 (10 + 90)]

kg

S

 

10.11.12.50

Sianliha, tuore tai jäähdytetty: kinkku, lapa ja niiden palat, luulliset

0203 [12 (11 + 19 + 90)]

kg

S

 

10.11.12.90

Sianliha, tuore tai jäähdytetty: muualle kuulumaton

0203 [19 (11 + 13 + 15 + 55 + 59 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.11.13: Lampaanliha, tuore tai jäähdytetty

10.11.13.00

Karitsan-ja lampaanliha, tuore tai jäähdytetty: ruhot, puoliruhot ja palat

0204 [10 00 + 21 00 + 22 (10 + 30 + 50 + 90) + 00)]

kg

S

 

CPA 10.11.14: Vuohenliha, tuore tai jäähdytetty

10.11.14.00

Tuore tai jäähdytetty vuohenliha

0204 [50 (11 + 13 + 15 + 19 + 31 + 39)]

kg

S

 

CPA 10.11.15: Hevosen ja muiden hevoseläinten liha, tuore tai jäähdytetty

10.11.15.00

Tuore tai jäähdytetty hevosen ja muiden hevoseläinten liha

0205 00 20

kg

S

 

CPA 10.11.20: Naudan, sian, lampaan, vuohen, hevosen ja muiden hevoseläinten muut syötävät osat, tuoreet tai jäähdytetyt

10.11.20.00

Naudan, sian, lampaan, vuohen, hevosen ja muiden hevoseläinten muut syötävät osat, tuoreet tai jäähdytetyt

0206 [10 (10 + 95 + 98) + 3000 + 80 (10 + 91 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.11.31: Naudanliha, jäädytetty

10.11.31.00

Naudanliha, jäädytetty: ruhot, puoliruhot, neljännesruhot ja palat

0202 [10 00 + 20 (10 + 30 + 50 + 90) + 30 (10 + 50 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.11.32: Sianliha, jäädytetty

10.11.32.30

Sianliha, jäädytetty: ruhot ja puoliruhot

0203 [21 (10 + 90)]

kg

S

 

10.11.32.50

Sianliha, jäädytetty: kinkku, lapa ja niiden palat, luulliset

0203 [22 (11 + 19 + 90)]

kg

S

 

10.11.32.90

Sianliha, jäädytetty: muualle kuulumaton

0203 [29 (11 + 13 + 15 + 55 + 59 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.11.33: Lampaanliha, jäädytetty

10.11.33.00

Karitsan-ja lampaanliha, jäädytetty: ruhot, puoliruhot ja palat

0204 [30 00 + 41 00 + 42 (10 + 30 + 50 + 90) + 43 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.11.34: Vuohenliha, jäädytetty

10.11.34.00

Jäädytetty vuohenliha

0204 [50 (51 + 53 + 55 + 59 + 71 + 79)]

kg

S

 

CPA 10.11.35: Hevosen ja muiden hevoseläinten liha, jäädytetty

10.11.35.00

Hevosen ja muiden hevoseläinten jäädytetty liha

0205 00 80

kg

S

 

CPA 10.11.39: Muu liha ja muut syötävät eläimenosat, tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt

10.11.39.10

Naudan, sian, lampaan, vuohen, hevosen ja muiden hevoseläinten muut syötävät osat, jäädytetyt

0206 [21 00 + 22 00 + 29 (10 + 91 + 99) + 41 00 + 49 00 + 90 (10 + 91 + 99)]

kg

S

 

10.11.39.30

Muu liha ja muut syötävät osat: muualle kuulumattomat (myös kania, jänistä ym. riistaa)

0208 [10 (10 + 90) + 30 00 + 40 (10 + 90) + 50 00 + 90 (10 + 30 + 55 + 60 + 70 + 95)]

kg

S

 

CPA 10.11.41: Vuotavilla, pesemätön (rasvavilla), myös elo-tai vuotavillana pesty villa

10.11.41.00

Rasvavilla: ei keritty

5101 19 00

kg

S

 

CPA 10.11.42: Nauta-ja hevoseläinten kokonaiset raakavuodat ja -nahat

10.11.42.00

Nauta-ja hevoseläinten raakavuodat ja -nahat, kokonaiset

4101 [20 (10 + 30 + 50 + 90) + 50 (10 + 30 + 50 + 90)]

p/st

S

 

CPA 10.11.43: Muut nauta-ja hevoseläinten raakavuodat ja -nahat

10.11.43.00

Nauta-ja hevoseläinten raakavuodat ja -nahat, muut kuin kokonaiset

4101 90 00

kg

S

 

CPA 10.11.44: Lampaan tai karitsan raakavuodat ja -nahat

10.11.44.00

Lampaan ja karitsan raakanahat

4102 [10 (10 + 90) + 21 00 + 29 00]

p/st

S

 

CPA 10.11.45: Vuohen tai vohlan raakavuodat ja -nahat

10.11.45.00

Vuohen tai vohlan raakavuodat ja -nahat, tuoreet tai säilötyt, mutta ei parkitut

4103 90 10

p/st

S

 

CPA 10.11.50: Naudan, lampaan, vuohen tai sian rasva

10.11.50.40

Siansilava vailla lihaskudosta, tuore, jäähdytetty, jäädytetty, suolattu, suolavedessä tai savustettu, sulattamaton tai muutoin erottamaton

0209 [00 (11 + 19 + 30)]

kg

S

 

10.11.50.60

Sianihra (laardi) ja muu sianrasva, sulatettu tai muutoin erotettu

1501 [00 (11 + 19)]

kg

S

 

10.11.50.70

Nautaeläinten, lampaan tai vuohen rasva: raaka tai sulatettu

1502 [00 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.11.60: Raa’at eläimenosat, syötäväksi kelpaamattomat

10.11.60.30

Eläinten (muiden kuin kalan) suolet, rakot ja vatsat, kokonaisina tai paloina

0504 00 00

kg

S

 

10.11.60.90

Muut eläintuotteet, ihmisravinnoksi soveltumattomat, muualle kuulumattomat

0502 [10 00 + 90 00] + 0506 [10 00 + 90 00] + 0507 10 00 + 0510 00 00 + 0511 [99 (10 + 85)]

kg

S

 

NACE 10.12: Siipikarjan teurastus ja lihan säilyvyyskäsittely

CPA 10.12.10: Siipikarjan liha, tuore tai jäähdytetty

10.12.10.10

Kana, kokonainen: tuore tai jäähdytetty

0207 [11 (10 + 30 + 90)]

kg

S

 

10.12.10.20

Kalkkuna, kokonainen: tuore tai jäähdytetty

0207 [24 (10 + 90)]

kg

S

 

10.12.10.30

Ankka, hanhi ja helmikana, kokonainen: tuore tai jäähdytetty

0207 [32 (11 + 15 + 19 + 51 + 59 + 90)]

kg

S

 

10.12.10.40

Hanhen tai ankan rasvainen maksa: tuore tai jäähdytetty

0207 [34 (10 + 90)]

kg

S

 

10.12.10.50

Kana, paloiteltu: tuore tai jäähdytetty

0207 [13 (10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 60 + 70)]

kg

S

 

10.12.10.60

Kalkkuna, paloiteltu: tuore tai jäähdytetty

0207 [26 (10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 60 + 70 + 80)]

kg

S

 

10.12.10.70

Ankka, hanhi ja helmikana, paloiteltu: tuore tai jäähdytetty

0207 [35 (11 + 15 + 21 + 23 + 25 + 31 + 41 + 51 + 53 + 61 + 63 + 71 + 79)]

kg

S

 

CPA 10.12.20: Siipikarjan liha, jäädytetty

10.12.20.13

Kana, kokonainen: jäädytetty

0207 [12 (10 + 90)]

kg

S

 

10.12.20.15

Kalkkuna, kokonainen: jäädytetty

0207 [25 (10 + 90)]

kg

S

 

10.12.20.17

Ankka, hanhi ja helmikana, kokonainen: jäädytetty

0207 [33 (11 + 19 + 51 + 59 + 90)]

kg

S

 

10.12.20.53

Kana, paloiteltu: jäädytetty

0207 [14 (10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 60 + 70)]

kg

S

 

10.12.20.55

Kalkkuna, paloiteltu: jäädytetty

0207 [27 (10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 60 + 70 + 80)]

kg

S

 

10.12.20.57

Ankka, hanhi ja helmikana, paloiteltu: jäädytetty

0207 [36 (11 + 15 + 21 + 23 + 25 + 31 + 41 + 51 + 53 + 61 + 63 + 71 + 79)]

kg

S

 

10.12.20.80

Siipikarjan maksa, jäädytetty

0207 [14 91 + 27 91 + 36 (81 + 85 + 89)]

kg

S

 

CPA 10.12.30: Siipikarjan rasva

10.12.30.00

Siipikarjanrasva

0209 00 90 + 1501 00 90

kg

S

 

CPA 10.12.40: Syötävät siipikarjan osat

10.12.40.20

Muut siipikarjan osat ja maksa: tuoreet tai jäähdytetyt

0207 [13 (91 + 99) + 26 (91 + 99) + 35 (91 + 99)]

kg

S

 

10.12.40.50

Siipikarja, muut osat kuin maksa: jäädytetyt

0207 [14 99 + 27 99 + 36 90]

kg

S

 

CPA 10.12.50: Höyhenet ja höyhenpeitteiset linnunnahat

10.12.50.00

Höyhen-ja untuvapeitteiset linnun nahat ja muut osat, höyhenet, höyhenen osat, untuvat sekä niistä valmistetut tavarat

6701 00 00

kg

S

 

NACE 10.13: Liha-ja siipikarjatuotteiden valmistus

CPA 10.13.11: Sianliha, palat, suolattu, kuivattu tai savustettu (pekoni ja kinkku)

10.13.11.20

Kinkku, lapa ja niiden palat, luulliset: suolatut, suolavedessä, kuivatut tai savustetut

0210 [11 (11 + 19 + 31 + 39 + 90)]

kg

S

 

10.13.11.50

Sian kylki ja sen palat: suolatut, suolavedessä, kuivatut tai savustetut

0210 [12 (11 + 19 + 90)]

kg

S

 

10.13.11.80

Muu sianliha: suolattu, suolavedessä, kuivattu tai savustettu

0210 [19 (10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 60 + 70 + 81 + 89 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.13.12: Naudanliha, suolattu, kuivattu tai savustettu

10.13.12.00

Naudanliha: suolattu, suolavedessä, kuivattu tai savustettu

0210 [20 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.13.13:   Muu liha ja muut syötävät eläimenosat, suolatut, suolavedessä, kuivatut tai savustetut (pl. sian-ja naudanliha); lihasta ja muista eläimenosista valmistettu syötävä hieno tai karkea jauho

10.13.13.00

Muu liha, suolattu, suolavedessä, kuivattu tai savustettu; lihasta ja muista eläimenosista valmistettu jauho ja jauhe

0210 [91 00 + 92 00 + 93 00 + 99 (10 + 21 + 29 + 31 + 39 + 41 + 49 + 51 + 59 + 60 + 71 + 79 + 80 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.13.14: Makkarat ja muut sen kaltaiset tuotteet, lihasta, muista eläimenosista tai verestä

10.13.14.30 z

Maksasta valmistetut makkarat ja niiden kaltaiset tuotteet sekä näihin tuotteisiin perustuvat elintarvikevalmisteet (paitsi valmisruoat)

1601 00 10

kg

S

 

10.13.14.60 z

Makkarat ja niiden kaltaiset tuotteet, jotka on valmistettu lihasta, muista eläimenosista tai verestä sekä näihin tuotteisiin perustuvat elintarvikevalmisteet (paitsi maksasta valmistetut makkarat ja valmisruoat)

1601 00 99

kg

S

 

CPA 10.13.15: Muut valmisteet ja säilykkeet lihasta, muista eläimenosista tai verestä (pl. lihasta tai muista eläimenosista tehdyt valmisruoat)

10.13.15.05 z

Valmisteet ja säilykkeet, jotka on valmistettu hanhen-tai ankanmaksasta (paitsi makkarat ja valmisruoat)

1602 20 10

kg

S

 

10.13.15.15 z

Valmisteet ja säilykkeet, jotka on valmistettu muiden eläinten maksasta (paitsi makkarat ja valmisruoat)

1602 20 90

kg

S

 

10.13.15.25 z

Valmisteet ja säilykkeet, jotka on valmistettu kalkkunan lihasta tai muista osista (paitsi makkarat, maksavalmisteet ja valmisruoat)

1602 [31 (11 + 19 + 30 + 90)]

kg

S

 

10.13.15.35 z

Muut valmisteet ja säilykkeet, jotka on valmistettu siipikarjan lihasta (paitsi makkarat, maksavalmisteet ja valmisruoat)

1602 [32 (11 + 19 + 30 + 90) + 39 (21 + 29 + 40 + 80)]

kg

S

 

10.13.15.45 z

Valmisteet ja säilykkeet, jotka on valmistettu sianlihasta: kinkku ja sen palat (paitsi valmisruoat)

1602 [41 (10 + 90)]

kg

S

 

10.13.15.55 z

Valmisteet ja säilykkeet, jotka on valmistettu sianlihasta: lapa ja sen palat (paitsi valmisruoat)

1602 [42 (10 + 90)]

kg

S

 

10.13.15.65 z

Valmisteet ja säilykkeet, jotka on valmistettu kesyn sian lihasta ja muista osista, myös sekavalmisteet, ja joissa on enemmän kuin 40 prosenttia lihaa tai muita eläimenosia ja rasvaa lajista riippumatta (paitsi makkarat ja niiden kaltaiset tuotteet, homogenoidut valmisteet, maksavalmisteet ja valmisruoat)

1602 49 50

kg

S

 

10.13.15.75 z

Muut valmisteet ja säilykkeet, jotka on valmistettu sianlihasta ja muista osista, myös sekavalmisteet (paitsi makkarat ja niiden kaltaiset tuotteet, homogenoidut valmisteet, maksavalmisteet ja valmisruoat)

1602 [49 (11 + 13 + 15 + 19 + 30 + 90)]

kg

S

 

10.13.15.85 z

Valmisteet ja säilykkeet, jotka on valmistettu naudan lihasta tai muista osista (paitsi makkarat ja niiden kaltaiset tuotteet, homogenoidut valmisteet, maksavalmisteet ja valmisruoat)

1602 [50 (10 + 31 + 95)]

kg

S

 

10.13.15.95 z

Muut valmisteet ja säilykkeet, jotka on valmistettu lihasta tai muista eläimenosista, myös verestä (paitsi makkarat ja niiden kaltaiset tuotteet, homogenoidut valmisteet, maksavalmisteet ja valmisruoat)

1602 [90 (10 + 31 + 51 + 61 + 69 + 72 + 74 + 76 + 78 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.13.16: Lihasta valmistetut ihmisravinnoksi kelpaamattomat hienot tai karkeat jauhot ja pelletit; eläinrasvan sulatusjätteet

10.13.16.00

Lihasta tai muista eläimenosista valmistetut ihmisravinnoksi kelpaamattomat jauhot, jauheet ja rakeet (pellets); eläinrasvan sulatusjätteet

2301 10 00

kg

S

 

CPA 10.13.91: Kypsentämiseen ja muuhun valmistukseen liittyvät palvelut lihavalmisteiden tuotantoa varten

10.13.91.00

Lihavalmisteiden tuotantoon liittyvät kypsentämis-ym. valmistuspalvelut

I

 

NACE 10.20: Kalan, äyriäisten ja nilviäisten jalostus ja säilöntä

CPA 10.20.11: Kalafileet ja muu kalanliha (myös murskeena tai jauhettuna), tuoreet tai jäähdytetyt

10.20.11.00

Kalafileet ja muu kalanliha: tuoreet tai jäähdytetyt

0304 [11 (10 + 90) + 12 (10 + 90) + 19 (01 + 03 + 13 + 15 + 17 + 18 + 31 + 33 + 35 + 39 + 91 + 97 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.20.12: Kalan maksa sekä mäti ja maiti, tuore tai jäähdytetty

10.20.12.00

Kalan maksa, mäti ja maiti: tuore tai jäähdytetty

0302 70 00

kg

S

 

CPA 10.20.13: Kala, jäädytetty

10.20.13.30

Suolaisen veden kala: kokonainen: jäädytetty

0303 [11 00 + 19 00 + 21 (10 + 20 + 80) + 22 00 + 29 00 + 31 (10 + 30 + 90) + 32 00 + 33 00 + 39 (10 + 30 + 70) + 41 (10 + 90) + 42 (12 + 18 + 42 + 48 + 90) + 43 (10 + 90) + 44 (10 + 90) + 45 (10 + 90) + 46 (10 + 90) + 49 (30 + 80) + 51 00 + 52 (10 + 30 + 90) + 61 00 + 62 00 + 71 (10 + 30 + 80) + 72 00 + 73 00 + 74 (30 + 90) + 75 (20 + 50 + 60 + 95) + 76 00 + 77 00 + 78 (11 + 12 + 13 + 19 + 90) + 79 (20 + 31 + 35 + 37 + 41 + 45 + 51 + 55 + 58 + 65 + 71 + 75 + 81 + 83 + 85 + 91 + 92 + 93 + 94 + 98)]

kg

S

 

10.20.13.60

Makean veden kala: kokonainen: jäädytetty

0303 [79 (11 + 19)]

kg

S

 

CPA 10.20.14: Kalafileet, jäädytetyt

10.20.14.00

Kalafileet: jäädytetyt

0304 [21 00 + 22 00 + 29 (01 + 03 + 05 + 13 + 15 + 17 + 18 + 21 + 29 + 31 + 33 + 35 + 39 + 41 + 43 + 45 + 51 + 53 + 55 + 56 + 58 + 59 + 61 + 65 + 68 + 71 + 73 + 75 + 79 + 83 + 85 + 91 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.20.15: Kalanliha (myös murskeena tai jauhettuna), jäädytetty

10.20.15.00

Muu kalanliha: jäädytetty

0304 [91 00 + 92 00 + 99 (10 + 21 + 23 + 29 + 31 + 33 + 39 + 41 + 45 + 51 + 55 + 61 + 65 + 71 + 75 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.20.16: Kalan maksa sekä mäti ja maiti, jäädytetty

10.20.16.00

Kalan maksa, mäti ja maiti: jäädytetty

0303 [80 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.20.21: Kalafileet, kuivatut, suolatut tai suolavedessä (pl. savustetut)

10.20.21.00

Kalafileet: kuivatut, suolatut tai suolavedessä, mutta ei savustetut

0305 [30 (11 + 19 + 30 + 50 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.20.22:   Kalan maksa, mäti ja maiti, kuivattu, savustettu, suolattu tai suolavedessä; ihmisravinnoksi soveltuvat kalasta valmistetut jauhot, jauheet ja pelletit

10.20.22.00

Kalan maksa, mäti ja maiti: muulla tavoin säilötty; ihmisravinnoksi kelpaava kalajauho

0305 [10 00 + 20 00]

kg

S

 

CPA 10.20.23: Kala, kuivattu, suolattu tai suolaamaton, tai suolavedessä oleva

10.20.23.00

Muu kala: kuivattu tai suolattu

0305 [51 (10 + 90) + 59 (10 + 30 + 50 + 70 + 80) + 61 00 + 62 00 + 63 00 + 69 (10 + 30 + 50 + 80)]

kg

S

 

CPA 10.20.24: Kala, myös fileet, savustettu

10.20.24.20

Tyynenmeren lohi, merilohi ja tonavanjokinieriä: savustettu

0305 41 00

kg

S

 

10.20.24.50

Silli ja silakka: savustettu

0305 42 00

kg

S

 

10.20.24.80

Muu kala: savustettu

0305 [49 (10 + 20 + 30 + 45 + 50 + 80)]

kg

S

 

CPA 10.20.25: Muulla tavoin valmistettu tai säilötty kala (pl. valmiit kalaruoat)

10.20.25.10 z

Lohivalmisteet ja -säilykkeet, kokonaisena tai paloiteltuna (ei kuitenkaan murskeena tai jauheena eikä valmisruoat)

1604 11 00

kg

S

 

10.20.25.20 z

Valmisteet ja säilykkeet, jotka on valmistettu sillistä ja silakasta, kokonaisena tai paloiteltuna (ei kuitenkaan murskeena tai jauheena eikä valmisruoat)

1604 [12 (10 + 91 + 99)]

kg

S

 

10.20.25.30 z

Valmisteet ja säilykkeet, jotka on valmistettu sardiineista, Sardinella-suvun kaloista ja kilohailista, kokonaisena tai paloiteltuna (ei kuitenkaan murskeena tai jauheena eikä valmisruoat)

1604 [13 (11 + 19 + 90)]

kg

S

 

10.20.25.40 z

Valmisteet ja säilykkeet, jotka on valmistettu tonnikalasta, boniitista ja sardoista, kokonaisena tai paloiteltuna (ei kuitenkaan murskeena tai jauheena eikä valmisruoat)

1604 [14 (11 + 16 + 18 + 90)]

kg

S

 

10.20.25.50 z

Valmisteet ja säilykkeet, jotka on valmistettu makrillista, kokonaisena tai paloiteltuna (ei kuitenkaan murskeena tai jauheena eikä valmisruoat)

1604 [15 (11 + 19 + 90)]

kg

S

 

10.20.25.60 z

Valmisteet ja säilykkeet, jotka on valmistettu sardellista (aidosta anjoviksesta), kokonaisena tai paloiteltuna (ei kuitenkaan murskeena tai jauheena eikä valmisruoat)

1604 16 00

kg

S

 

10.20.25.70 z

Kalafileet, taikinalla tai korppujauhoilla päällystetyt, myös kalapuikot (ei kuitenkaan valmisruoat)

1604 19 91

kg

S

 

10.20.25.80 z

Muut kalavalmisteet ja -säilykkeet, kokonaisena tai paloiteltuna (ei kuitenkaan murskeena tai jauheena eikä valmisruoat)

1604 [19 (10 + 31 + 39 + 50 + 92 + 93 + 94 + 95 + 98)]

kg

S

 

10.20.25.90 z

Kalavalmisteet ja -säilykkeet (ei kuitenkaan kokonaisena tai paloiteltuna eikä valmisruoat)

1604 [20 (05 + 10 + 30 + 40 + 50 + 70 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.20.26: Kaviaari ja kaviaarinkorvikkeet

10.20.26.30

Kaviaari

1604 30 10

kg

S

 

10.20.26.60

Kaviaarinkorvikkeet

1604 30 90

kg

S

 

CPA 10.20.31: Äyriäiset, jäädytetyt

10.20.31.00

Äyriäiset: jäädytetyt

0306 [11 (10 + 90) + 12 (10 + 90) + 13 (10 + 30 + 40 + 50 + 80) + 14 (10 + 30 + 90) + 19 (10 + 30 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.20.32: Nilviäiset, jäädytetyt, kuivatut, suolatut tai suolavedessä olevat, savustetut

10.20.32.00

Nilviäiset (kampasimpukat, sinisimpukat, seepiat, kalmarit ja meritursaat), jäädytetyt, kuivatut, savustetut, suolatut tai suolavedessä

0307 [29 (10 + 90) + 39 (10 + 90) + 49 (01 + 11 + 18 + 31 + 33 + 35 + 38 + 51 + 59 + 71 + 91 + 99) + 59 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.20.33: Muut vedessä elävät selkärangattomat, jäädytetyt, kuivatut, suolatut tai suolavedessä olevat, savustetut

10.20.33.00

Muut vedessä elävät selkärangattomat (raitavenussimpukat, meduusat jne.), jäädytetyt, kuivatut, savustetut, suolatut tai suolavedessä; ihmisravinnoksi soveltuvat vedessä elävistä selkärangattomista (muista kuin äyriäisistä) valmistetut jauhot, jauheet ja pelletit, jäädytetyt, kuivatut, savustetut, suolatut tai suolavedessä

0307 [99 (11 + 13 + 15 + 18 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.20.34:   Äyriäiset, muulla tavoin valmistetut tai säilötyt; nilviäiset ja muut vedessä elävät selkärangattomat, muulla tavoin valmistetut tai säilötyt

10.20.34.00 z

Äyriäiset, nilviäiset tai muut vedessä elävät selkärangattomat: valmistetut tai säilötyt (ei kuitenkaan valmisruoat)

1605 [10 00 + 20 (10 + 91 + 99) + 30 (10 + 90) + 40 00 + 90 (11 + 19 + 30 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.20.41:   Kalasta, äyriäisistä, nilviäisistä tai muista vedessä elävistä selkärangattomista valmistetut hienot tai karkeat jauhot ja rakeet, ihmisravinnoksi kelpaamattomat

10.20.41.00

Kalasta, äyriäisistä, nilviäisistä tai muista vedessä elävistä selkärangattomista valmistetut ihmisravinnoksi kelpaamattomat jauhot, jauheet ja rakeet (pellets)

2301 20 00

kg

S

 

CPA 10.20.42: Muut syötäväksi kelpaamattomat kalasta, äyriäisistä, nilviäisistä tai muista vedessä elävistä selkärangattomista saadut tuotteet

10.20.42.00

Ihmisravinnoksi kelpaamattomat kalatuotteet

0511 [91 (10 + 90)]

kg

S

 

NACE 10.31: Perunoiden jalostus ja säilöntä

CPA 10.31.11: Jäädytetyt perunat

10.31.11.10

Perunat: jäädytetyt, keittämättömät ja vedessä tai höyryssä keitetyt

0710 10 00

kg

S

 

10.31.11.30

Muulla tavoin kuin etikan tai etikkahapon avulla säilötyt perunat, jäädytetyt

2004 [10 (10 + 91 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.31.12: Kuivatut perunat, myös paloitellut tai viipaloidut, mutta ei enempää valmistetut

10.31.12.00

Kuivatut perunat, myös paloitellut ja viipaloidut, mutta ei enempää valmistetut

0712 90 05

kg

S

 

CPA 10.31.13: Kuivattu peruna hienona ja karkeana jauhona, hiutaleina, jyväsinä ja pelletteinä

10.31.13.00

Perunasta valmistetut hienot ja karkeat jauhot sekä hiutaleet

1105 [10 00 + 20 00]

kg

S

 

CPA 10.31.14: Valmistetut tai säilötyt perunat

10.31.14.30

Perunat, hienoina tai karkeina jauhoina tai hiutaleina: jäädyttämättömät

2005 20 10

kg

S

 

10.31.14.60

Muut muulla tavoin kuin etikan tai etikkahapon avulla säilötyt perunat, jäädyttämättömät, myös perunalastut

2005 [20 (20 + 80)]

kg

S

 

NACE 10.32: Hedelmä-, marja-ja kasvismehujen valmistus

CPA 10.32.11: Tomaattimehu

10.32.11.00

Tomaattimehu

2009 [50 (10 + 90)]

l @

S

 

CPA 10.32.12: Appelsiinimehu

10.32.12.10

Tiivistämätön appelsiinimehu, jäädytetty

2009 [11 (91 + 99)]

kg

S

 

10.32.12.20

Tiivistämätön appelsiinimehu, ei jäädytetty

2009 [12 00 + 19 (91 + 98)]

l @

S

 

10.32.12.30

Appelsiinimehu, muualle luokittelematon

2009 [11 (11 + 19) + 19 (11 + 19)]

l @

S

 

CPA 10.32.13: Greippi-ja pomelomehu

10.32.13.00

Greippi-ja pomelomehu

2009 [21 00 + 29 (11 + 19 + 91 + 99)]

l @

S

 

CPA 10.32.14: Ananasmehu

10.32.14.00

Ananasmehu

2009 [41 (10 + 91 + 99) + 49 (11 + 19 + 30 + 91 + 93 + 99)]

l @

S

 

CPA 10.32.15: Viinirypälemehu

10.32.15.00

Viinirypälemehu (mukaan lukien rypäleen puristemehu)

2009 [61 (10 + 90) + 69 (11 + 19 + 51 + 59 + 71 + 79 + 90)]

l @

S

 

CPA 10.32.16: Omenamehu

10.32.16.00

Omenamehu

2009 [71 (20 + 99) + 79 (11 + 19 + 30 + 91 + 93 + 99)]

l @

S

 

CPA 10.32.17: Hedelmä-, marja-ja kasvismehujen seokset

10.32.17.00

Hedelmä-ja kasvismehujen seokset

2009 [90 (11 + 19 + 21 + 29 + 31 + 39 + 41 + 49 + 51 + 59 + 71 + 73 + 79 + 92 + 94 + 95 + 96 + 97 + 98)]

l @

S

 

CPA 10.32.19: Muut hedelmä-, marja-ja kasvismehut

10.32.19.10

Tiivistämätön sitrushedelmän mehu, muualle kuulumaton

2009 [31 (11 + 19 + 51 + 59 + 91 + 99) + 39 (31 + 39 + 51 + 55 + 59 + 91 + 95 + 99)]

l @

S

 

10.32.19.20

Muun hedelmän tai kasviksen tiivistämätön alkoholiton mehu, muu kuin sekamehu

2009 [80 (50 + 61 + 63 + 69 + 71 + 73 + 79 + 85 + 86 + 88 + 89 + 95 + 96 + 97 + 99)]

l @

S

 

10.32.19.30

Muut hedelmä-ja kasvismehut, muualle luokittelemattomat

2009 [39 (11 + 19) + 80 (11 + 19 + 34 + 35 + 36 + 38)]

l @

S

 

NACE 10.39: Muu hedelmien, marjojen ja kasvisten jalostus ja säilöntä

CPA 10.39.11: Jäädytetyt kasvikset

10.39.11.00

Jäädytetyt kasvikset, muut kuin perunat

0710 [21 00 + 22 00 + 29 00 + 30 00 + 40 00 + 80 (10 + 51 + 59 + 61 + 69 + 70 + 80 + 85 + 95) + 00)]

kg

S

 

CPA 10.39.12: Väliaikaisesti säilötyt kasvikset

10.39.12.00

Kasvikset, väliaikaisesti säilötyt, ei välittömään kulutukseen

0711 [20 (10 + 90) + 40 00 + 51 00 + 59 00 + 90 (10 + 30 + 50 + 70 + 80 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.39.13: Kuivatut kasvikset

10.39.13.30

Kuivatut sipulit

0712 20 00

kg

S

 

10.39.13.50

Kuivatut sienet ja multasienet (tryffelit)

0712 [31 00 + 32 00 + 33 00 + 39 00]

kg

S

 

10.39.13.90

Kuivatut kasvikset, muualle kuulumattomat

0712 [90 (11 + 19 + 30 + 50 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.39.15: Pavut, muulla tavalla kuin etikan avulla säilötyt (pl. valmiit kasvisruoat)

10.39.15.00 z

Pavut, muulla tavoin kuin etikan tai etikkahapon avulla säilötyt, ei kuitenkaan valmistetut kasvisruoat

2005 [51 00 + 59 00]

kg

S

 

CPA 10.39.16: Herneet, muulla tavalla kuin etikan avulla säilötyt (pl. valmiit kasvisruoat)

10.39.16.00 z

Herneet, muulla tavoin kuin etikan tai etikkahapon avulla säilötyt, ei kuitenkaan valmistetut kasvisruoat

2005 40 00

kg

S

 

CPA 10.39.17: Muut kasvikset (pl. perunat), muulla tavalla kuin etikan avulla säilötyt (pl. valmiit kasvisruoat)

10.39.17.10 z

Säilötyt tomaatit, kokonaiset tai paloitellut (ei kuitenkaan valmistetut kasvisruoat tai etikan tai etikkahapon avulla säilötyt tomaatit)

2002 [10 (10 + 90)]

kg

S

 

10.39.17.21

Tomaattisose, tiivistämätön

2002 [90 (11 + 19)]

kg

S

 

10.39.17.25

Tomaattipasta, tiivistetty

2002 [90 (31 + 39 + 91 + 99)]

kg

S

 

10.39.17.30 z

Valmistetut tai säilötyt sienet ja multasienet (tryffelit) (ei kuitenkaan valmistetut kasvisruoat tai kuivatut, jäädytetyt tai etikan tai etikkahapon avulla säilötyt sienet ja multasienet (tryffelit))

2003 [10 (20 + 30) + 20 00 + 90 00]

kg

S

 

10.39.17.40 z

Jäädytetyt kasvikset ja kasvissekoitukset (ei kuitenkaan valmistetut kasvisruoat, kypsentämättömät tai höyryttämällä tai vedessä keittämällä kypsennetyt tai etikan tai etikkahapon avulla säilötyt jäädytetyt kasvikset tai kasvissekoitukset)

2004 [90 (10 + 30 + 50 + 91 + 98)]

kg

S

 

10.39.17.50 z

Säilötty hapankaali (ei kuitenkaan valmistetut kasvisruoat tai kuivattu, jäädytetty tai etikan tai etikkahapon avulla säilötty hapankaali)

2005 99 60

kg

S

 

10.39.17.60 z

Säilötty parsa (ei kuitenkaan valmistetut kasvisruoat tai kuivattu, jäädytetty tai etikan tai etikkahapon avulla säilötty parsa)

2005 60 00

kg

S

 

10.39.17.70 z

Valmistetut tai säilötyt oliivit (ei kuitenkaan valmistetut kasvisruoat tai kuivatut, jäädytetyt tai etikan tai etikkahapon avulla säilötyt oliivit)

2005 70 00

kg

S

 

10.39.17.80 z

Valmistettu tai säilötty makea-eli sokerimaissi (ei kuitenkaan valmistetut kasvisruoat tai kuivattu, jäädytetty tai etikan tai etikkahapon avulla säilötty makea-eli sokerimaissi)

2005 80 00

kg

S

 

10.39.17.90 z

Kasvikset ja kasvissekoitukset, muualle luokittelemattomat (ei kuitenkaan valmistetut kasvisruoat tai jäädytetyt kasvikset ja kasvissekoitukset)

2005 [91 00 + 99 (10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.39.18: Etikan avulla valmistetut tai säilötyt kasvikset (pl. perunat), hedelmät, marjat, pähkinät ja muut syötävät kasvinosat

10.39.18.00

Etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt kasvikset (ei kuitenkaan perunat), hedelmät, pähkinät ja muut syötävät kasvinosat

2001 [10 00 + 90 (10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 60 + 65 + 70 + 91 + 97)]

kg

S

 

CPA 10.39.21: Jäädytetyt hedelmät, marjat ja pähkinät, myös kypsennetyt

10.39.21.00

Jäädytetyt hedelmät, marjat ja pähkinät, keittämättömät tai vedessä tai höyryssä keitetyt

0811 [10 (11 + 19 + 90) + 20 (11 + 19 + 31 + 39 + 51 + 59 + 90) + 90 (11 + 19 + 31 + 39 + 50 + 70 + 75 + 80 + 85 + 95)]

kg

S

 

CPA 10.39.22: Hillot, hedelmä-ja marjahyytelöt ja hedelmä-, marja-tai pähkinäsoseet sekä hedelmä-, marja-tai pähkinäpastat

10.39.22.30

Sitrushedelmistä valmistetut hillot, hedelmähyytelöt ja marmelaadit

2007 [91 (10 + 30 + 90)]

kg

S

 

10.39.22.90

Muut hillot, hedelmähyytelöt ja marmelaadit

2007 [99 (10 + 20 + 31 + 33 + 35 + 39 + 50 + 93 + 97)]

kg

S

 

CPA 10.39.23: Pähkinät ja maapähkinät, paahdetut, suolatut tai muutoin valmistetut

10.39.23.30

Maapähkinät, muulla tavoin valmistetut tai säilötyt, muualle kuulumattomat

2008 [11 (10 + 91 + 96 + 98)]

kg

S

 

10.39.23.90

Muut pähkinät, myös sekoitukset, muulla tavoin valmistetut tai säilötyt, muualle kuulumattomat

2008 [19 (11 + 13 + 19 + 91 + 93 + 95 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.39.24: Hedelmät, marjat ja pähkinät, väliaikaisesti säilötyt, välittömään kulutukseen soveltumattomat

10.39.24.10

Sitrushedelmien je melonin kuoret, tuoreet, jäädytetyt, kuivatut tai suolatut

0814 00 00

kg

S

 

10.39.24.30

Muut hedelmät ja pähkinät, väliaikaisesti rikkidioksidikaasulla, suolavedessä, rikkihapoke-tai muussa säilöntäliuoksessa säilöttyinä, mutta välittömään kulutukseen soveltumattomina

0812 [10 00 + 90 (10 + 20 + 30 + 40 + 70 + 98)]

kg

S

 

CPA 10.39.25: Muut valmistetut tai säilötyt hedelmät ja marjat

10.39.25.10

Rusinat (kuivatut viinirypäleet)

0806 [20 (10 + 30 + 90)]

kg

S

 

10.39.25.20

Muut kuivatut hedelmät ja marjat

0813 [10 00 + 20 00 + 30 00 + 40 (10 + 30 + 50 + 65 + 95) + 50 (12 + 15 + 19 + 31 + 39 + 91 + 99)]

kg

S

 

10.39.25.50

Muulla tavoin valmistetut tai säilötyt hedelmät, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan mysli)

2008 [20 (11 + 19 + 31 + 39 + 51 + 59 + 71 + 79 + 90) + 30 (11 + 19 + 31 + 39 + 51 + 55 + 59 + 71 + 75 + 79 + 90) + 40 (11 + 19 + 21 + 29 + 31 + 39 + 51 + 59 + 71 + 79 + 90) + 50 (11 + 19 + 31 + 39 + 51 + 59 + 61 + 69 + 71 + 79 + 92 + 94 + 99) + 60 (11 + 19 + 31 + 39 + 50 + 60 + 70 + 90) + 70 (11 + 19 + 31 + 39 + 51 + 59 + 61 + 69 + 71 + 79 + 92 + 98) + 80 (11 + 19 + 31 + 39 + 50 + 70 + 90) + 91 00 + 92 (12 + 14 + 16 + 18 + 32 + 34 + 36 + 38 + 51 + 59 + 72 + 74 + 76 + 78 + 92 + 93 + 94 + 96 + 97 + 98) + 99 (11 + 19 + 21 + 23 + 24 + 28 + 31 + 34 + 36 + 37 + 38 + 40 + 41 + 43 + 45 + 48 + 49 + 51 + 63 + 67 + 72 + 78 + 85 + 91 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.39.30: Kasviaineet ja kasvialkuperää olevat jätteet sekä kasvialkuperää olevat jätetuotteet ja sivutuotteet

10.39.30.00

Muualle kuulumattomat kasviaineet sekä kasvialkuperää olevat jätteet ja jätetuotteet, jollaisia käytetään eläintenruokinnassa

2308 [00 (11 + 19 + 40 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.39.91: Kypsentämiseen tai muuhun valmistukseen liittyvät palvelut hedelmien, marjojen ja kasvisten säilöntää varten

10.39.91.00

Kypsentämiseen tai muuhun valmistukseen liittyvät palvelut (tiivistäminen ym.) hedelmien ja kasvisten säilöntää varten

I

 

NACE 10.41: Kasvi-ja eläinperäisten öljyjen ja -rasvojen valmistus (pl. ravintorasvat)

CPA 10.41.11:   Laardisteariini, laardiöljy, oleosteariini, oleomargariini ja taliöljy, emulgoimattomat, sekoittamattomat tai muutoin valmistamattomat

10.41.11.00

Laardisteariini, laardiöljy, oleosteariini, oleomargariini ja taliöljy

1503 [00 (11 + 19 + 30 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.41.12: Rasvat ja öljyt sekä niiden jakeet, kalasta tai merinisäkkäistä

10.41.12.00

Kala-ja merinisäkäsrasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet

1504 [10 (10 + 91 + 99) + 20 (10 + 90) + 30 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.41.19: Muut eläinrasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti muuntamattomat

10.41.19.00

Muut eläinrasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet, kemiallisesti muuntamattomat

1506 00 00

kg

S

 

CPA 10.41.21: Soijaöljy, raaka

10.41.21.00

Raaka soijaöljy, kemiallisesti muuntamaton, myös sellainen, josta kasvilima on poistettu

1507 [10 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.41.22: Maapähkinäöljy, raaka

10.41.22.00

Raaka maapähkinäöljy, kemiallisesti muuntamaton

1508 [10 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.41.23: Oliiviöljy, raaka

10.41.23.10

Neitsytoliiviöljy ja sen jakeet, kemiallisesti muuntamaton

1509 [10 (10 + 90)]

kg

S

 

10.41.23.30

Yksinomaan oliiveista saadut öljyt ja niiden jakeet, raa’at (myös kun niihin on sekoitettu neitsytoliiviöljyä, puhdistetut) (ei kuitenkaan neitsytoliiviöljy tai kemiallisesti muunnetut öljyt)

1510 00 10

kg

S

 

CPA 10.41.24: Auringonkukkaöljy, raaka

10.41.24.00

Raaka auringonkukka-, safloriöljy sekä niiden jakeet, kemiallisesti muuntamaton

1512 [11 (10 + 91 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.41.25: Puuvillansiemenöljy, raaka

10.41.25.00

Raaka puuvillansiemenöljy sekä sen jakeet, kemiallisesti muuntamattomat

1512 [21 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.41.26: Rapsi-, rypsi-ja sinappiöljy, raaka

10.41.26.00

Raaka rapsi-, rypsi-, nauris-ja sinappiöljy sekä niiden jakeet, kemiallisesti muuntamattomat

1514 [11 (10 + 90) + 91 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.41.27: Palmuöljy, raaka

10.41.27.00

Raaka palmuöljy ja sen jakeet, kemiallisesti muuntamattomat

1511 [10 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.41.28: Kookosöljy, raaka

10.41.28.00

Raaka kookosöljy (kopraöljy) ja sen jakeet, kemiallisesti muuntamattomat

1513 [11 (10 + 91 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.41.29: Muut kasviöljyt, raa’at

10.41.29.00

Muut kasviöljyt, raa’at (ei kuitenkaan kemiallisesti muunnetut öljyt)

1513 [21 (10 + 30 + 90)] + 1515 [11 00 + 50 (11 + 19) + 90 (21 + 29 + 40 + 59)]

kg

S

 

CPA 10.41.30: Puuvillalintterit

10.41.30.00

Puuvillalintterit

1404 20 00

kg

S

 

CPA 10.41.41: Öljykakut ja muut kasvirasvojen tai -öljyjen kiinteät jätetuotteet

10.41.41.30

Öljykakut ja muut soijaöljyn erottamisessa syntyneet kiinteät jätetuotteet

2304 00 00

kg

S

 

10.41.41.50

Öljykakut ja muut kasvirasvojen tai kasviöljyjen erottamisessa syntyneet kiinteät jätetuotteet auringonkukansiemenistä

2306 30 00

kg

S

 

10.41.41.70

Öljykakut ja muut kasvirasvojen tai kasviöljyjen erottamisessa syntyneet kiinteät jätetuotteet rapsin-tai rypsinsiemenistä

2306 [41 00 + 49 00]

kg

S

 

10.41.41.90

Öljykakut ja muut kasvirasvojen tai kasviöljyjen erottamisessa syntyneet kiinteät jätetuotteet muista kasvinsiemenistä, pähkinöistä yms.

2305 00 00 + 2306 [10 00 + 20 00 + 50 00 + 60 00 + 90 (05 + 11 + 19 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.41.42: Öljysiemen-ja öljyhedelmäjauhot (pl. sinappijauho)

10.41.42.00

Öljysiemen-ja öljyhedelmäjauhot, ei kuitenkaan sinappijauho

1208 [10 00 + 90 00]

kg

S

 

CPA 10.41.51: Soijaöljy ja sen jakeet, puhdistetut (pl. kemiallisesti muunnetut)

10.41.51.00

Puhdistettu soijaöljy ja sen jakeet

1507 [90 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.41.52: Maapähkinäöljy ja sen jakeet, puhdistetut (pl. kemiallisesti muunnetut)

10.41.52.00

Puhdistettu maapähkinäöljy ja sen jakeet

1508 [90 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.41.53: Oliiviöljy ja sen jakeet, puhdistetut (pl. kemiallisesti muunnetut)

10.41.53.10

Puhdistettu oliiviöljy ja sen jakeet

1509 90 00

kg

S

 

10.41.53.30

Yksinomaan oliiveista saadut öljyt ja niiden jakeet (myös kun niihin on sekoitettu neitsytoliiviöljyä, puhdistetut) (ei kuitenkaan raa’at öljyt, neitsytoliiviöljy tai kemiallisesti muunnetut öljyt)

1510 00 90

kg

S

 

CPA 10.41.54: Auringonkukkaöljy ja sen jakeet, puhdistetut (pl. kemiallisesti muunnetut)

10.41.54.00

Puhdistettu auringonkukka-, safloriöljy sekä niiden jakeet

1512 [19 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.41.55: Puuvillaöljy ja sen jakeet, puhdistetut (pl. kemiallisesti muunnetut)

10.41.55.00

Puhdistettu pellavaöljy ja sen jakeet

1512 [29 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.41.56: Rapsi-, rypsi-ja sinappiöljy sekä niiden jakeet, puhdistetut (pl. kemiallisesti muunnetut)

10.41.56.00

Puhdistettu rapsi-, rypsi-, nauris-ja sinappiöljy sekä niiden jakeet

1514 [19 (10 + 90) + 99 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.41.57: Palmuöljy ja sen jakeet, puhdistetut (pl. kemiallisesti muunnetut)

10.41.57.00

Puhdistettu palmuöljy ja sen jakeet

1511 [90 (11 + 19 + 91 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.41.58: Kookosöljy ja sen jakeet, puhdistetut (pl. kemiallisesti muunnetut)

10.41.58.00

Puhdistettu kookosöljy (kopraöljy) ja sen jakeet

1513 [19 (11 + 19 + 30 + 91 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.41.59:   Muut öljyt ja niiden jakeet, puhdistetut (pl. kemiallisesti muunnetut); kasvirasvat ja muut kasviöljyt (pl. maissiöljy), ja niiden jakeet, muualle luokittelemattomat, puhdistetut (pl. kemiallisesti muunnetut)

10.41.59.00

Muut öljyt ja niiden jakeet, puhdistetut, ei kuitenkaan kemiallisesti muunnetut; kasvirasvat ja muut kasviöljyt (ei kuitenkaan maissiöljy) ja niiden jakeet, muualle luokittelemattomat, puhdistetut, ei kuitenkaan kemiallisesti muunnetut

1513 [29 (11 + 19 + 30 + 50 + 90)] + 1515 [19 (10 + 90) + 30 (10 + 90) + 50 (91 + 99) + 90 (11 + 31 + 39 + 51 + 60 + 91 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.41.60: Eläin-ja kasvirasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet, hydratut, esteröidyt, mutta ei enempää valmistetut

10.41.60.30

Eläinrasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet

1516 [10 (10 + 90)]

kg

S

 

10.41.60.50

Kasvirasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet, osittain tai kokonaan hydratut, vaihtoesteröidyt, uudelleen esteröidyt tai elaidinoidut

1516 [20 (10 + 91 + 95 + 96 + 98)]

kg

S

 

CPA 10.41.71: Kasvivahat (pl. triglyseridit)

10.41.71.00

Kasvivahat (ei kuitenkaan triglyseridit)

1521 10 00

kg

S

 

CPA 10.41.72: Degras; rasva-aineiden tai eläin-ja kasvivahojen käsittelyssä syntyneet jätetuotteet

10.41.72.00

Degras; rasva-aineiden tai eläin-ja kasvivahojen käsittelyssä syntyneet jätteet

1522 [00 (10 + 31 + 39 + 91 + 99)]

kg

S

 

NACE 10.42: Margariinin ja sen kaltaisten ravintorasvojen valmistus

CPA 10.42.10: Margariini ja sen kaltaiset ravintorasvat

10.42.10.30

Margariini ja vähärasvaiset levitteet, ei kuitenkaan nestemäinen margariini

1517 [10 (10 + 90)]

kg

S

 

10.42.10.50

Muut syötävät rasva-ja öljyvalmisteet, myös nestemäinen margariini

1517 [90 (10 + 91 + 93 + 99)]

kg

S

 

NACE 10.51: Maitotaloustuotteiden ja juuston valmistus

CPA 10.51.11: Jalostettu nestemäinen maito

10.51.11.33

Maito ja kerma, rasvapitoisuus ≤ 1 painoprosentti, tiivistämätön, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettosisältö ≤ 2 l

0401 10 10

kg

S

 

10.51.11.37

Maito ja kerma, rasvapitoisuus ≤ 1 painoprosenttia, tiivistämätön, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettosisältö > 2 l

0401 10 90

kg

S

 

10.51.11.42

Maito ja kerma, rasvapitoisuus > 1 painoprosentti mutta ≤ 6 painoprosenttia, tiivistämätön, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettosisältö ≤ 2 l

0401 [20 (11 + 91)]

kg

S

 

10.51.11.48

Maito ja kerma, rasvapitoisuus > 1 painoprosentti mutta ≤ 6 painoprosenttia, tiivistämätön, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettosisältö > 2 l

0401 [20 (19 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.51.12: Maito ja kerma, rasvapitoisuus suurempi kuin 6 prosenttia, tiivistämätön ja makeuttamaton

10.51.12.10

Maito ja kerma, rasvapitoisuus > 6 painoprosenttia mutta ≤ 21 painoprosenttia, tiivistämätön, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettosisältö ≤ 2 l

0401 30 11

kg

S

 

10.51.12.20

Maito ja kerma, rasvapitoisuus > 6 painoprosenttia mutta ≤ 21 painoprosenttia, tiivistämätön, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettosisältö > 2 l

0401 30 19

kg

S

 

10.51.12.30

Maito ja kerma, rasvapitoisuus > 21 painoprosenttia, tiivistämätön, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettosisältö ≤ 2 l

0401 [30 (31 + 91)]

kg

S

 

10.51.12.40

Maito ja kerma, rasvapitoisuus > 21 painoprosenttia, tiivistämätön, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettosisältö > 2 l

0401 [30 (39 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.51.21: Rasvaton maitojauhe

10.51.21.30

Maito ja kerma, jauheena, rakeina tai muussa kiinteässä muodossa, rasvapitoisuus ≤ 1,5 painoprosenttia, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettosisältö ≤ 2,5 kg

0402 [10 (11 + 91)]

kg

S

 

10.51.21.60

Maito ja kerma, jauheena, rakeina tai muussa kiinteässä muodossa, rasvapitoisuus ≤ 1,5 painoprosenttia, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettosisältö > 2,5 kg

0402 [10 (19 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.51.22: Täysmaitojauhe

10.51.22.30

Maito ja kerma, jauheena, rakeina tai muussa kiinteässä muodossa, rasvapitoisuus > 1,5 painoprosenttia, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettosisältö ≤ 2,5 kg

0402 [21 (11 + 91) + 29 (11 + 15 + 91)]

kg

S

 

10.51.22.60

Maito ja kerma, jauheena, rakeina tai muussa kiinteässä muodossa, rasvapitoisuus > 1,5 painoprosenttia, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettosisältö > 2,5 kg

0402 [21 (17 + 19 + 99) + 29 (19 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.51.30: Voi-ja maitorasvalevitteet

10.51.30.30

Voi, rasvapitoisuus ≤ 85 %

0405 [10 (11 + 19 + 30 + 50)]

kg

S

 

10.51.30.50

Muut maidosta saadut rasvat ja öljyt

0405 [10 90 + 90 (10 + 90)]

kg

S

 

10.51.30.70

Meijerilevitteet

0405 [20 (10 + 30 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.51.40: Juusto ja juustoaine

10.51.40.30

Tuorejuusto (myös herajuusto), käymätön ja juustoaine

0406 [10 (20 + 80)]

kg

S

 

10.51.40.50

Juustoraaste ja juustojauhe, homejuusto sekä muu juusto, ei sulatejuusto

0406 [20 (10 + 90) + 40 (10 + 50 + 90) + 90 (01 + 13 + 15 + 17 + 18 + 19 + 21 + 23 + 25 + 27 + 29 + 32 + 35 + 37 + 39 + 50 + 61 + 63 + 69 + 73 + 75 + 76 + 78 + 79 + 81 + 82 + 84 + 85 + 86 + 87 + 88 + 93 + 99)]

kg

S

 

10.51.40.70

Sulatejuusto, ei raaste eikä jauhe

0406 [30 (10 + 31 + 39 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.51.51: Maito ja kerma, tiivistetty tai lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä, muussa kuin kiinteässä muodossa

10.51.51.04

Tiivistetty maito, makeuttamaton

0402 [91 (10 + 30 + 51 + 59 + 91 + 99)]

kg

S

 

10.51.51.08

Muu tiivistetty maito

0402 [99 (10 + 31 + 39 + 91 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.51.52: Jogurtti ja muu käynyt tai hapatettu maito tai kerma

10.51.52.41

Viili, jugurtti ja muu käynyt maito tai kerma

0403 [10 (11 + 13 + 19 + 31 + 33 + 39 + 51 + 53 + 59) + 90 (13 + 19 + 31 + 33 + 39 + 53 + 59 + 61 + 63 + 69 + 71 + 73 + 79)]

kg

S

 

10.51.52.45

Viili, jogurtti ja muu käynyt maito tai kerma maustettu tai lisättyä hedelmää, pähkinää tai kaakaota sisältävä

0403 [10 (91 + 93 + 99) + 90 (91 + 93 + 99)]

kg

S

 

10.51.52.63

Piimä jauheena

0403 90 11

kg

S

 

10.51.52.65

Piimä

0403 90 51

kg

S

 

CPA 10.51.53: Kaseiini

10.51.53.00

Kaseiini

3501 [10 (10 + 50 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.51.54: Laktoosi ja laktoosisiirappi

10.51.54.00

Laktoosi ja laktoosisiirappi

1702 [11 00 + 19 00]

kg

S

 

CPA 10.51.55: Hera

10.51.55.30

Hera jauheena, rakeina tai muussa kiinteässä muodossa

0404 [10 (02 + 04 + 06 + 12 + 14 + 16 + 26 + 28 + 32 + 34 + 36 + 38)]

kg

S

 

10.51.55.60

Hera, muu kuin kiinteässä muodossa

0404 [10 (48 + 52 + 54 + 56 + 58 + 62 + 72 + 74 + 76 + 78 + 82 + 84)]

kg

S

 

CPA 10.51.56: Maitotaloustuotteet, muualle luokittelemattomat

10.51.56.00

Maidon luonnollisista ainesosista koostuvat tuotteet, muualle kuulumattomat

0404 [90 (21 + 23 + 29 + 81 + 83 + 89)]

kg

S

 

NACE 10.52: Jäätelön valmistus

CPA 10.52.10: Jäätelö, mehujää ja niiden kaltaiset jäädytetyt valmisteet

10.52.10.00

Jäätelö, mehujää ja niiden kaltaiset jäädytetyt tuotteet, myös kaakaota sisältävät

2105 [00 (10 + 91 + 99)]

l @

S

 

NACE 10.61: Myllytuotteiden valmistus

CPA 10.61.11: Esikuorittu riisi

10.61.11.00

Esikuorittu (ruskea) riisi

1006 [20 (11 + 13 + 15 + 17 + 92 + 94 + 96 + 98)]

kg

S

 

CPA 10.61.12: Riisi, osittain tai kokonaan hiottu tai rikottu

10.61.12.30

Osittain tai kokonaan hiottu riisi

1006 [30 (21 + 23 + 25 + 27 + 42 + 44 + 46 + 48 + 61 + 63 + 65 + 67 + 92 + 94 + 96 + 98)]

kg

S

 

10.61.12.50

Murtoriisi

1006 40 00

kg

S

 

CPA 10.61.21: Hienot vehnäjauhot tai vehnän ja rukiin sekajauhot

10.61.21.00

Hienot vehnäjauhot ja sekajauhot vehnästä ja rukiista

1101 [00 (11 + 15 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.61.22: Muut hienot viljajauhot

10.61.22.00

Muut hienot viljajauhot kuin vehnäjauhot tai sekajauhot vehnästä ja rukiista

1102 [10 00 + 20 (10 + 90) + 90 (10 + 30 + 50 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.61.23: Kasviksista valmistetut jauhot

10.61.23.00

Kuivatusta palkoviljasta, saagosta, maniokista tai hedelmistä valmistetut hienot ja karkeat jauhot

1106 [10 00 + 20 (10 + 90) + 30 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.61.24: Seokset leipomatuotteiden valmistukseen

10.61.24.00

Seokset ja taikinat leivän, kakkujen, leivonnaisten, keksien, pikkuleipien, vohveleiden ym. leipomatuotteiden valmistukseen

1901 20 00

kg

S

 

CPA 10.61.31: Vehnärouhe ja karkeat vehnäjauhot

10.61.31.33

Rouheet ja karkeat jauhot kovavehnästä (durumvehnä)

1103 11 10

kg

S

 

10.61.31.35

Rouheet ja karkeat jauhot tavallisesta vehnästä

1103 11 90

kg

S

 

CPA 10.61.32: Viljarouhe, karkeat viljajauhot ja viljapelletit, muualle luokittelemattomat

10.61.32.30

Rouheet ja karkeat jauhot muusta viljasta

1103 [13 (10 + 90) + 19 (10 + 30 + 40 + 50 + 90)]

kg

S

 

10.61.32.40

Rakeistettu vehnä

1103 20 60

kg

S

 

10.61.32.50

Muu rakeistettu vilja (kuin vehnä)

1103 [20 (10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.61.33: Aamiaiselle tarkoitetut ja muut viljatuotteet

10.61.33.33

Valssatut tai hiutaleiksi valmistetut, kuoritut, pyöristetyt, leikatut tai karkeasti rouhitut tms. käsitellyt viljanjyvät

1104 [12 (10 + 90) + 19 (10 + 30 + 50 + 61 + 69 + 91 + 99) + 22 (20 + 30 + 50 + 90 + 98) + 23 (10 + 30 + 90 + 99) + 29 (01 + 03 + 05 + 07 + 09 + 11 + 18 + 30 + 51 + 55 + 59 + 81 + 85 + 89)]

kg

S

 

10.61.33.35

Viljanjyvien alkiot, kokonaiset, valssatut, hiutaleiksi valmistetut tai jauhetut

1104 [30 (10 + 90)]

kg

S

 

10.61.33.51

Mysli-tyyppiset valmisteet

1904 20 10

kg

S

 

10.61.33.53

Muut viljasta ja viljatuotteista paisuttamalla tai paahtamalla tehdyt ravintovalmisteet

1904 [10 (10 + 30 + 90) + 20 (91 + 95 + 99)]

kg

S

 

10.61.33.55

Esikypsennetty tai muulla tavalla valmistettu vilja (ei kuitenkaan maissi) jyvinä tai jyväsinä

1904 [30 00 + 90 (10 + 80)]

kg

S

 

CPA 10.61.40: Leseet, lesejauhot ja muut viljan käsittelyssä syntyneet jätetuotteet

10.61.40.10

Maissista valmistetut leseet, lesejauhot ja muut käsittelyssä syntyneet jätetuotteet

2302 [10 (10 + 90)]

kg

S

 

10.61.40.30

Riisistä valmistetut leseet, lesejauhot ja muut käsittelyssä syntyneet jätetuotteet

2302 [40 (02 + 08)]

kg

S

 

10.61.40.50

Vehnästä valmistetut leseet, lesejauhot ja muut käsittelyssä syntyneet jätetuotteet

2302 [30 (10 + 90)]

kg

S

 

10.61.40.90

Leseet, lesejauhot ja muut käsittelyssä syntyneet jätetuotteet, valmistetut muusta viljasta tai palkoviljasta (muusta kuin maissista, riisistä, vehnästä)

2302 [40 (10 + 90) + 00)]

kg

S

 

NACE 10.62: Tärkkelyksen ja tärkkelystuotteiden valmistus

CPA 10.62.11: Tärkkelys; inuliini; vehnägluteeni; dekstriini ja muu modifioitu tärkkelys

10.62.11.11

Vehnätärkkelys

1108 11 00

kg

S

 

10.62.11.13

Maissitärkkelys

1108 12 00

kg

S

 

10.62.11.15

Perunatärkkelys

1108 13 00

kg

S

 

10.62.11.19

Muu tärkkelys

1108 [14 00 + 19 (10 + 90)]

kg

S

 

10.62.11.30

Inuliini

1108 20 00

kg

S

 

10.62.11.50

Vehnägluteeni

1109 00 00

kg

S

 

10.62.11.70

Dekstriini ja muu modifioitu tärkkelys

3505 [10 (10 + 50 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.62.12: Tapioka ja tärkkelyksestä valmistetut tapiokankorvikkeet, hiutaleina, jyvinä tai niiden kaltaisessa muodossa

10.62.12.00

Tapioka ja tärkkelyksestä valmistetut tapiokankorvikkeet, hiutaleina, jyvinä jne

1903 00 00

kg

S

 

CPA 10.62.13:   Glukoosi ja glukoosisiirappi; fruktoosi ja fruktoosisiirappi; inverttisokeri; sokerit ja sokerisiirapit, muualle luokittelemattomat

10.62.13.10

Glukoosi ja glukoosisiirappi

1702 [30 (10 + 50 + 90) + 40 (10 + 90)]

kg

S

 

10.62.13.20

Fruktoosi ja fruktoosisiirappi, isoglukoosi

1702 [50 00 + 60 (10 + 80 + 95) + 30)]

kg

S

 

10.62.13.30

Maltodekstriini ja maltodekstriinisiirappi

1702 90 50

kg

S

 

10.62.13.90

Muut sokerit, myös inverttisokeri

1702 [90 (10 + 80 + 95)]

kg

S

 

CPA 10.62.14: Maissiöljy

10.62.14.30

Raaka maissiöljy, kemiallisesti muuntamaton

1515 [21 (10 + 90)]

kg

S

 

10.62.14.60

Puhdistettu maissiöljy, kemiallisesti muuntamaton

1515 [29 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.62.20: Tärkkelyksenvalmistuksen jätetuotteet ja niiden kaltaiset jäteaineet

10.62.20.00

Tärkkelyksenvalmistuksen jätetuotteet ja niiden kaltaiset jäteaineet (mukaan lukien maissigluteeni)

2303 [10 (11 + 19 + 90)]

kg

S

 

NACE 10.71: Leivän valmistus; tuoreiden leivonnaisten ja kakkujen valmistus

CPA 10.71.11: Tuore leipä

10.71.11.00

Tuore leipä, sokeria ja rasvaa ≤ 5 paino% sisältävä (ei lisätty hunajaa, munia, juustoa eikä hedelmiä)

1905 90 30

kg

S

 

CPA 10.71.12: Tuoreet leivonnaiset ja kakut

10.71.12.00

Kakut ja leivonnaiset; muut leipomotuotteet, joihin on lisätty makeutusaineita

1905 90 60

kg

S

 

NACE 10.72: Näkkileivän ja keksien valmistus; säilyvien leivonnaisten ja kakkujen valmistus

CPA 10.72.11: Näkkileipä, korput, paahdettu leipä ja niiden kaltaiset paahdetut tuotteet

10.72.11.30

Näkkileipä

1905 10 00

kg

S

 

10.72.11.50

Korput, paahdettu leipä ja niiden kaltaiset paahdetut tuotteet

1905 [40 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.72.12: Maustekakut ja sen kaltaiset tuotteet; makeat keksit ja pikkuleivät; vohvelit ja vohvelikeksit

10.72.12.30

Maustekakut

1905 [20 (10 + 30 + 90)]

kg

S

 

10.72.12.53

Makeat keksit, pikkuleivät, vohvelit ja vohvelikeksit, kokonaan tai osittain suklaalla päällystetyt tai muuten kaakaota sisältävät

1905 [31 (11 + 19) + 32 (11 + 19)]

kg

S

 

10.72.12.55

Makeat keksit, pikkuleivät, ilman suklaapäällystä ja muutenkin kaakaota sisältämättömät

1905 [31 (30 + 91 + 99)]

kg

S

 

10.72.12.57

Vohvelit ja vohvelikeksit, joiden vesipitoisuus > 10 %

1905 32 05

kg

S

 

10.72.12.59

Vohvelit ja vohvelikeksit (myös suolaiset), ilman suklaapäällystä ja muutenkin kaakaota sisältämättömät

1905 [32 (91 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.72.19: Muut kuivatut tai säilötyt leipomatuotteet

10.72.19.10

Matzos (happamaton leipä)

1905 90 10

kg

S

 

10.72.19.20

Ehtoollisleipä ja sen kaltaiset tuotteet

1905 90 20

kg

S

 

10.72.19.40

Muut keksit kuin makeat

1905 90 45

kg

S

 

10.72.19.50

Puristetut tai paisutetut tuotteet, makeat tai suolaiset

1905 90 55

kg

S

 

10.72.19.90

Muut leipomotuotteet, joihin ei ole lisätty makeutusaineita (esim. krepsit, pizza, liha-ja karjalanpiirakat, pasteijat)

1905 90 90

kg

S

 

NACE 10.73: Makaronin, nuudelien, kuskusin ja vastaavien jauhotuotteiden valmistus

CPA 10.73.11: Makaronit, nuudelit ja vastaavat jauhotuotteet

10.73.11.30

Kypsentämättömät munaa sisältävät makaronivalmisteet, joita ei ole täytetty

1902 11 00

kg

S

 

10.73.11.50

Kypsentämättömät munaa sisältämättömät makaronivalmisteet, joita ei ole täytetty

1902 [19 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.73.12: Kuskus

10.73.12.00

Couscous

1902 [40 (10 + 90)]

kg

S

 

NACE 10.81: Sokerin valmistus

CPA 10.81.11: Raaka ruoko-tai juurikassokeri, jähmeä

10.81.11.00

Lisättyä maku-tai väriainetta sisältämätön raakasokeri, kiinteässä muodossa

1701 [11 (10 + 90) + 12 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.81.12: Puhdistettu ruoko-tai juurikassokeri ja kemiallisesti puhdas sakkaroosi, jähmeät, lisättyä maku-tai väriainetta sisältämätön

10.81.12.30

Ruoko-tai juurikassokerista valmistettu valkoinen sokeri, kiinteässä muodossa

1701 99 10

kg

S

 

10.81.12.90

Muu ruoko-tai juurikassokeri, kiinteässä muodossa

1701 99 90

kg

S

 

CPA 10.81.13: Puhdistettu ruoko-tai juurikassokeri, lisättyä maku-tai väriainetta sisältävä; vaahterasokeri ja vaahterasiirappi

10.81.13.00

Lisättyä maku-tai väriainetta sisältävä ruoko-tai juurikassokeri; vaahterasokeri ja vaahterasiirappi

17019100 + 1702 [20 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.81.14: Melassi

10.81.14.30

Sokerin erottamisessa ja puhdistamisessa syntyvä ruokosokerimelassi

1703 10 00

kg

S

 

10.81.14.50

Muu sokerin erottamisessa ja puhdistamisessa syntyvä melassi (ei ruokosokeri-)

1703 90 00

kg

S

 

CPA 10.81.20: Sokerijuurikasjätemassa, sokeriruokojäte ja muut sokerinvalmistuksen jätteet

10.81.20.00

Sokerijuurikasjätemassa, sokeriruokojäte ja muut sokerinvalmistuksen jätteet

2303 [20 (10 + 90)]

kg

S

 

NACE 10.82: Kaakaon, suklaan ja makeisten valmistus

CPA 10.82.11: Kaakaomassa, myös sellainen, josta rasva on poistettu

10.82.11.00

Kaakaomassa

1803 [10 00 + 20 00]

kg

S

 

CPA 10.82.12: Kaakaovoi, -rasva ja -öljy

10.82.12.00

Kaakaovoi, -rasva ja -öjy

1804 00 00

kg

S

 

CPA 10.82.13: Kaakaojauhe (pl. lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä)

10.82.13.00

Kaakaojauhe, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön

1805 00 00

kg

S

 

CPA 10.82.14: Kaakaojauhe (pl. lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön)

10.82.14.00

Kaakaojauhe, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä

1806 [10 (15 + 20 + 30 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.82.21: Suklaa ja kaakaota sisältävät ravintovalmisteet (pl. makeutettu kaakaojauhe), paljoustavarana

10.82.21.30

Suklaa ja muut kaakaota sisältävät elintarvikevalmisteet, enemmän kuin 2 kg:n painoisina levyinä tai tankoina taikka nesteenä, tahnana, jauheena, rakeina tai niiden kaltaisessa muodossa, astian tai muun tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino suurempi kuin 2 kg, ja joissa on vähintään 18 painoprosenttia kaakaovoita

1806 [20 (10 + 30 + 50)]

kg

S

 

10.82.21.50

Muut suklaa-ja muut kaakaota sisältävät valmisteet, maito, jyväset, yli 2 kg painavissa astioissa tai muissa yksittäisissä pakkauksissa

1806 20 70

kg

S

 

10.82.21.70

Suklaakuorrutus

1806 20 80

kg

S

 

10.82.21.90

Muut kaakaota sisältävät ravintovalmisteet paljoustavarana, ei kuitenkaan suklaakuorrutus

1806 20 95

kg

S

 

CPA 10.82.22: Suklaa ja kaakaota sisältävät ravintovalmisteet (pl. makeutettu kaakaojauhe), muuna kuin paljoustavarana

10.82.22.33

Täytetyt suklaavalmisteet yms, levyinä tai tankoina

1806 31 00

kg

S

 

10.82.22.35

Täyttämättömät suklaavalmisteet yms, levyinä tai tankoina, joihin on lisätty viljaa, hedelmiä tai pähkinöitä

1806 32 10

kg

S

 

10.82.22.39

Muut täyttämättömät suklaavalmisteet yms, levyinä tai tankoina

1806 32 90

kg

S

 

10.82.22.43

Suklaavalmisteet, jotka sisältävät alkoholia

1806 90 11

kg

S

 

10.82.22.45

Muut suklaavalmisteet

1806 90 19

kg

S

 

10.82.22.53

Muut suklaamakeiset, täytetyt

1806 90 31

kg

S

 

10.82.22.55

Muut suklaamakeiset, täyttämättömät

1806 90 39

kg

S

 

10.82.22.60

Sokerimakeiset ja niiden korvikkeet, jotka sisältävät kaakaota

1806 90 50

kg

S

 

10.82.22.70

Kaakaota sisältävät levitteet

1806 90 60

kg

S

 

10.82.22.80

Kaakaota sisältävät valmisteet, joita käytetään juomien valmistukseen

1806 90 70

kg

S

 

10.82.22.90

Muualla luokittelemattomat ravintovalmisteet, jotka sisältävät kaakaota

1806 90 90

kg

S

 

CPA 10.82.23: Kaakaota sisältämättömät makeiset, myös valkosuklaa

10.82.23.10

Purukumi

1704 [10 (10 + 90)]

kg

S

 

10.82.23.20

Lakritsiuute, jonka sakkaroosipitoisuus > 10 painoprosenttia

1704 90 10

kg

S

 

10.82.23.30

Valkosuklaa

1704 90 30

kg

S

 

10.82.23.53

Massat ja tahnat, myös marsipaani-, muissa kuin vähittäismyyntipakkauksissa

1704 90 51

kg

S

 

10.82.23.55

Lääkekaramellit

1704 90 55

kg

S

 

10.82.23.63

Valmisteet, joissa on erillinen kova sokerikuorrutuskerros

1704 90 61

kg

S

 

10.82.23.65

Kumi-ja hyytelömäiset sokerimakeiset, myös marmeladimakeiset

1704 90 65

kg

S

 

10.82.23.73

Keitetyt makeiset, täytetyt ja täyttämättömät

1704 90 71

kg

S

 

10.82.23.75

Toffeet, karamellit ja niiden kaltaiset makeiset

1704 90 75

kg

S

 

10.82.23.83

Pastillit

1704 90 81

kg

S

 

10.82.23.90

Sokerimakeiset, muualle kuulumattomat

1704 90 99

kg

S

 

CPA 10.82.24: Sokerilla säilötyt hedelmät, pähkinät, hedelmänkuoret ja muut kasvinosat

10.82.24.00

Sokerilla säilötyt hedelmät, pähkinät, hedelmänkuoret ja muut kasvinosat

2006 [00 (10 + 31 + 35 + 38 + 91 + 99)]

kg

S

 

NACE 10.83: Teen ja kahvin valmistus

CPA 10.83.11: Kahvi, kofeiiniton tai paahdettu

10.83.11.30

Kofeiiniton kahvi, paahtamaton

0901 12 00

kg

S

 

10.83.11.50

Paahdettu kahvi, kofeiinipitoinen

0901 21 00

kg

S

 

10.83.11.70

Paahdettu kahvi, kofeiiniton

0901 22 00

kg

S

 

CPA 10.83.12: Kahvinkorvikkeet; kahvi-tai kahvinkorvikeuutteet, -esanssit ja -tiivisteet; kahvinkuoret ja -kalvot

10.83.12.10

Kahvia sisältävät kahvinkorvikkeet

0901 90 90

kg

S

 

10.83.12.40

Kahviuutteet, -esanssit ja -tiivisteet sekä näihin uutteisiin, esansseihin tai tiivisteisiin tai kahviin perustuvat valmisteet

2101 [11 00 + 12 (92 + 98)]

kg

S

 

10.83.12.70

Paahdettu sikurijuuri ja muut paahdetut kahvinkorvikkeet sekä niiden uutteet, esanssit ja tiivisteet

2101 [30 (11 + 19 + 91 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.83.13:   Vihreä tee (fermentoimaton), musta tee (fermentoitu) ja osittain fermentoitu tee, yksittäisen pakkauksen nettopaino enintään 3 kg

10.83.13.00

Tee pakkauksissa, joiden paino ≤ 3 kg

0902 [10 00 + 30 00]

kg

S

 

CPA 10.83.14: Tee-ja mateuutteet, -esanssit, -tiivisteet ja -valmisteet

10.83.14.00

Tee-ja mateeuutteet, -esanssit ja tiivisteet sekä näihin perustuvat valmisteet

2101 [20 (20 + 92 + 98)]

kg

S

 

NACE 10.84: Mausteiden ja maustekastikkeiden valmistus

CPA 10.84.11: Etikka ja etikkahaposta valmistetut etikankorvikkeet

10.84.11.30

Viinietikka ja viinietikan korvikkeet, viinistä valmistetut

2209 [00 (11 + 19)]

l

S

 

10.84.11.90

Viinietikka ja viinietikan korvikkeet, muusta kuin viinistä valmistetut

2209 [00 (91 + 99)]

l

S

 

CPA 10.84.12: Kastikkeet; maustamisvalmistesekoitukset; sinappijauho ja valmistettu sinappi

10.84.12.10

Soijakastike

2103 10 00

kg

S

 

10.84.12.30

Tomaattiketsuppi ja muut tomaattikastikkeet

2103 20 00

kg

S

 

10.84.12.53

Sinappijauhe

2103 30 10

kg

S

 

10.84.12.55

Valmistettu sinappi

2103 30 90

kg

S

 

10.84.12.70

Muut kastikkeet ja valmisteet niitä varten; maustamisvalmisteita olevat sekoitukset, muualle luokittelemattomat

2103 [90 (10 + 30 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.84.30: Suola, elintarvikekäyttöön

10.84.30.00

Ihmisravinnoksi soveltuva suola

2501 00 91

kg

T

 

NACE 10.85: Einesten ja valmisruokien valmistus

CPA 10.85.11: Einekset ja valmisruoat, lihaan, muihin eläimenosiin tai vereen perustuvat

10.85.11.00 z

Valmisruoat, lihaan, muihin eläimenosiin tai vereen perustuvat

 

kg

S

 

CPA 10.85.12: Einekset ja valmisruoat, kalaan, äyriäisiin ja nilviäisiin perustuvat

10.85.12.00 z

Valmisruoat, kalaan, äyriäisiin ja nilviäisiin perustuvat

 

kg

S

 

CPA 10.85.13: Einekset ja valmisruoat, kasviksiin perustuvat

10.85.13.00 z

Valmisruoat, kasviksiin perustuvat

 

kg

S

 

CPA 10.85.14: Einekset ja valmisruoat, makaroniin perustuvat

10.85.14.10

Kypsennetyt makaronivalmisteet tai täytetyt makaronivalmisteet

1902 [20 (10 + 30 + 91 + 99)]

kg

S

 

10.85.14.30

Muut makaronivalmisteet (kuivatut jne), muualle luokittelemattomat

1902 [30 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.85.19: Muut einekset ja valmisruoat, myös pakastepitsat

10.85.19.00

Muut valmisruoat (myös pakastepitsat)

2106 90 98

kg

S

 

NACE 10.86: Homogenoitujen ravintovalmisteiden ja dieettiruokien valmistus

CPA 10.86.10: Homogenoidut ravintovalmisteet ja dieettiruoka

10.86.10.10

Homogenoidut valmisteet lihasta, muista eläimenosista tai verestä

1602 10 00

kg

S

 

10.86.10.30

Muut muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt homogenoidut kasvikset, jäädyttämättömät

2005 10 00

kg

S

 

10.86.10.50

Keittämällä valmistetut homogenoidut hedelmävalmisteet

2007 [10 (10 + 91 + 99)]

kg

S

 

10.86.10.60

Homogenoidut ravintovalmisteseokset

2104 20 00

kg

S

 

10.86.10.70

Pikkulapsille tarkoitetut ravintovalmisteet vähittäismyyntipakkauksissa

1901 10 00

kg

S

 

NACE 10.89: Muualla luokittelematon elintarvikkeiden valmistus

CPA 10.89.11: Keitot ja liemet sekä valmisteet niitä varten

10.89.11.00

Keitot ja liemet ja valmisteet niitä varten

2104 10 00

kg

S

 

CPA 10.89.12:   Kuorettomat linnunmunat ja munankeltuainen, tuoreet tai säilötyt; kuorelliset linnunmunat, säilötyt tai kypsennetyt; mun aalbumiini

10.89.12.30

Munatuotteet, muut kuin albumiini

0408 [11 (20 + 80) + 19 (20 + 81 + 89) + 91 (20 + 80) + 99 (20 + 80)]

kg

S

 

10.89.12.50

Muna-albumiini

3502 [11 (10 + 90) + 19 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.89.13: Hiivat (elävä eli aktiivinen tai kuollut eli inaktiivinen); muut kuolleet yksisoluiset mikro-organismit; valmistetut leivinjauheet

10.89.13.34

Leivontahiiva

2102 [10 (31 + 39)]

kg

S

 

10.89.13.39

Muu elävä eli aktiivinen hiiva

2102 [10 (10 + 90)]

kg

S

 

10.89.13.50

Kuollut eli inaktiivinen hiiva; muut kuolleet yksisoluiset mikroorganismit

2102 [20 (11 + 19 + 90)]

kg

S

 

10.89.13.70

Valmistetut leivinjauheet

2102 30 00

kg

S

 

CPA 10.89.14: Lihasta, kalasta ja vedessä elävistä selkärangattomista saadut uutteet ja mehut

10.89.14.00

Lihasta, kalasta, äyriäisistä, nilviäisistä tai muista vedessä elävistä selkärangattomista saadut uutteet ja mehut

1603 [00 (10 + 80)]

kg

S

 

CPA 10.89.19: Erinäiset ravintovalmisteet, muualle luokittelemattomat

10.89.19.10

Karamelli

1702 [90 (71 + 75 + 79)]

kg

S

 

10.89.19.25

Mallasuute

1901 [90 (11 + 19)]

kg

S

 

10.89.19.30

Hienoista tai karkeista jauhoista, tärkkelyksestä jne. tehdyt elintarvikevalmisteet

1901 [90 (91 + 99)]

kg

S

 

10.89.19.35

Proteiinitiivisteet ja lisättyä maku-tai väriainetta sisältävät sokerisiirapit

2106 [10 (20 + 80) + 90 (30 + 51 + 55 + 59)]

kg

S

 

10.89.19.40

Juustofonduet ja muut muualle kuulumattomat ravintovalmisteet

2106 [90 (20 + 92)]

kg

S

 

NACE 10.91: Kotieläinten rehujen valmistus

CPA 10.91.10: Valmistettu kotieläinrehu (pl. sini-eli rehumailasjauho ja -pelletit)

10.91.10.10 z

Esiseokset kotieläinten rehuun

2309 [90 (31 + 33 + 35 + 39 + 41 + 43 + 49 + 51 + 53 + 59 + 70 + 95 + 99)]

kg

S

 

10.91.10.33 z

Valmisteet, joita käytetään eläinten ruokinnassa (p.l. esiseokset): sikojen

2309 [90 (10 + 20 + 31 + 33 + 35 + 39 + 41 + 43 + 49 + 51 + 53 + 59 + 70 + 91 + 95 + 99)]

kg

S

 

10.91.10.35 z

valmisteet, joita käytetään eläinten ruokinnassa (p.l. esiseokset): karjan

2309 [90 (10 + 20 + 31 + 33 + 35 + 39 + 41 + 43 + 49 + 51 + 53 + 59 + 70 + 91 + 95 + 99)]

kg

S

 

10.91.10.37 z

Valmisteet, joita käytetään eläinten ruokinnassa (p.l. esiseokset): siipikarjan

2309 [90 (10 + 20 + 31 + 33 + 35 + 39 + 41 + 43 + 49 + 51 + 53 + 59 + 70 + 91 + 95 + 99)]

kg

S

 

10.91.10.39 z

Valmisteet, joita käytetään eläinten ruokinnassa (p.l. esiseokset): muualle kuulumattomat

2309 [90 (10 + 20 + 31 + 33 + 35 + 39 + 41 + 43 + 49 + 51 + 53 + 59 + 70 + 91 + 95 + 99)]

kg

S

 

NACE 10.92: Lemmikkieläinten ruokien valmistus

CPA 10.92.10: Valmistetut lemmikkieläinten ruoat

10.92.10.30

Koiran-tai kissanruoka vähittäismyyntipakkauksissa

2309 [10 (11 + 13 + 15 + 19 + 31 + 33 + 39 + 51 + 53 + 59 + 70 + 90)]

kg

S

 

10.92.10.60 z

Valmisteet lemmikkieläinten ruokintaan (muut kuin kissoille tai koirille tarkoitetut ja valmisteet, vähittäismyyntipakkauksissa)

2309 [90 (31 + 33 + 35 + 39 + 41 + 43 + 49 + 51 + 53 + 59 + 70 + 95 + 99)]

kg

S

 

NACE 11.01: Alkoholijuomien tislaus ja sekoittaminen; etyylialkoholin valmistus käymisteitse

CPA 11.01.10: Tislatut alkoholijuomat

11.01.10.20

Alkoholijuomat, rypäleviinistä tai viininvalmistuksen puristusjätteistä tislaamalla valmistetut

2208 [20 (12 + 14 + 26 + 27 + 29 + 40 + 62 + 64 + 86 + 87 + 89)]

l alc 100 %

S

 

11.01.10.30

Viskit

2208 [30 (11 + 19 + 30 + 41 + 49 + 61 + 69 + 71 + 79 + 82 + 88)]

l alc 100 %

S

 

11.01.10.40

Rommi ja muut väkevät alkoholijuomat, jotka on valmistettu tislaamalla käyneitä sokeriruo’osta saatuja tuotteita

2208 [40 (11 + 31 + 39 + 51 + 91 + 99)]

l alc 100 %

S

 

11.01.10.50

Gini ja genever

2208 [50 (11 + 19 + 91 + 99)]

l alc 100 %

S

 

11.01.10.63

Vodka

2208 [60 (11 + 19)]

l alc 100 %

S

 

11.01.10.65

Hedelmistä tislaamalla valmistetut alkoholijuomat

2208 [90 (33 + 38 + 45 + 48 + 71)]

l alc 100 %

S

 

11.01.10.70

Puhtaat alkoholit

2208 [90 (91 + 99)]

l alc 100 %

S

 

11.01.10.80

Liköörit ja muut viinapohjaiset juomat, muualle kuulumattomat

2208 [60 (91 + 99) + 70 (10 + 90) + 90 (11 + 19 + 41 + 52 + 54 + 56 + 69 + 75 + 77 + 78)]

l alc 100 %

S

 

NACE 11.02: Viinin valmistus rypäleistä

CPA 11.02.11: Tuoreista rypäleistä valmistettu kuohuviini

11.02.11.30

Samppanja

2204 10 11

l

S

 

11.02.11.90

Kuohuviini, tuoreista rypäleistä valmistettu (pois lukien samppanja)

2204 [10 (91 + 93 + 94 + 96 + 98)]

l

S

 

CPA 11.02.12: Tuoreista rypäleistä valmistettu viini (pl. kuohuviini); rypälemehu

11.02.12.11

Tiettyjen alueiden valkoviinit (v.q.p.r.d.)

2204 [21 (11 + 12 + 13 + 17 + 18 + 19 + 22 + 23 + 24 + 26 + 27 + 28 + 32 + 34 + 36 + 37 + 38) + 29 (11 + 12 + 13 + 17 + 18)]

l

S

 

11.02.12.15

Muut viinit, joissa on ylipainetta (ei kuohuviini)

2204 [21 (06 + 07 + 08 + 09) + 10)]

l

S

 

11.02.12.17

Muut tiettyjen alueiden viinit (v.q.p.r.d.)

2204 [21 (42 + 43 + 44 + 46 + 47 + 48 + 62 + 66 + 67 + 68 + 69 + 71 + 74 + 76 + 77 + 78) + 29 (42 + 43 + 44 + 46 + 47 + 48 + 58)]

l

S

 

11.02.12.20

Viini ja rypäleen puristemehu, jonka käyminen estetty tai keskeytetty alkoholia lisäämällä, alkoholipitoisuus ≤ 15 % (ei v.q.p.r.d., eikä kuohuviini)

2204 [21 (79 + 80 + 81 + 82 + 83 + 84 + 93 + 94 + 95 + 96 + 97 + 98) + 29 (79 + 80 + 81 + 82 + 83 + 84 + 93 + 94 + 95 + 96 + 97 + 98)]

l

S

 

11.02.12.31

Portviini, madeira, sherry ja muu viini, jonka alkoholipitoisuus > 15 %

2204 [21 (85 + 86 + 87 + 88 + 89 + 90 + 91 + 92) + 29 (85 + 86 + 87 + 88 + 89 + 90 + 91 + 92)]

l

S

 

11.02.12.50

Rypäleen puristemehu

2204 [30 (10 + 92 + 94 + 96 + 98)]

l

S

 

NACE 11.03: Siiderin, hedelmä-ja marjaviinien valmistus

CPA 11.03.10:   Muut käymistietä valmistetut juomat (esim. omena-ja päärynäsiideri, marjaviinit ja sima); alkoholia sisältävät juomasekoitukset

11.03.10.00

Muut käymisteitse valmistetut juomat (esim. siideri, perry, sima)

2206 [00 (10 + 31 + 39 + 51 + 59 + 81 + 89)]

l

S

 

NACE 11.04: Muiden tislaamattomien juomien valmistus käymisteitse

CPA 11.04.10: Vermutti ja muu tuoreista rypäleistä valmistettu maustettu viini

11.04.10.00

Vermutti ja muut viinirypäleistä valmistetut maustetut viinit

2205 [10 (10 + 90) + 90 (10 + 90)]

l

S

 

NACE 11.05: Oluen valmistus

CPA 11.05.10: Olut (pl. rankki ja muut panimojätteet)

11.05.10.00

Maltaista valmistettu olut

2203 [00 (01 + 09 + 10)]

l

S

 

CPA 11.05.20: Rankki ja muut panimo-ja polttimojätteet

11.05.20.00

Rankki ja muut panimo-ja polttimojätteet

2303 30 00

kg

S

 

NACE 11.06: Maltaiden valmistus

CPA 11.06.10: Maltaat

11.06.10.30

Maltaat, paahtamattomat

1107 [10 (11 + 19 + 91 + 99)]

kg

S

 

11.06.10.50

Paahdetut maltaat

1107 20 00

kg

S

 

NACE 11.07: Virvoitusjuomien valmistus; kivennäisvesien ja muiden pullotettujen vesien tuotanto

CPA 11.07.11: Kivennäisvesi ja hiilihapotettu vesi, makeuttamaton ja maustamaton

11.07.11.30

Kivennäisvesi ja hiiihapotettu vesi, makeuttamaton

2201 [10 (11 + 19 + 90)]

l

S

 

11.07.11.50

Muu makeuttamaton ja maustamaton vesi; jää ja lumi

2201 90 00

l @

S

 

CPA 11.07.19: Muut alkoholittomat juomat

11.07.19.30

Vesi (myös kivennäisvesi ja hiilihapotettu vesi), lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä tai maustettu, s.o. virvoitusjuomat

2202 10 00

l

S

 

11.07.19.50

Muut alkoholittomat juomat, joissa ei ole maitorasvaa

2202 90 10

l

S

 

11.07.19.70

Muut alkoholittomat juomat, joissa on maitorasvaa

2202 [90 (91 + 95 + 99)]

l

S

 

NACE 12.00: Tupakkatuotteiden valmistus

CPA 12.00.11: Tupakasta tai tupakanvastikkeesta valmistetut sikarit, pikkusikarit ja savukkeet

12.00.11.30

Tupakkaa sisältävät sikarit ja pikkusikarit

2402 10 00

p/st @

S

 

12.00.11.50

Tupakkaa sisältävät savukkeet

2402 [20 (10 + 90)]

p/st @

S

 

12.00.11.70

Sikarit, pikkusikarit ja savukkeet, jotka eivät sisällä tupakkaa

2402 90 00

kg

S

 

CPA 12.00.19:   Muu valmistettu tupakka sekä muut valmistetut tupakanvastikkeet; ”homogenoitu” tai ”rekonstruoitu” tupakka; tupakkauutteet ja -esanssit

12.00.19.30

Piippu-ja savuketupakka

2403 [10 (10 + 90)]

kg

S

 

12.00.19.90

Muu valmistettu tupakka, uutteet ja esanssit, muu homogenoitu tai rekonstruoitu tupakka, muualle luokittelemattomat

2403 [91 00 + 99 (10 + 90)]

kg

S

 

NACE 13.10: Tekstiilikuitujen valmistelu ja kehruu

CPA 13.10.10: Villarasva (myös lanoliini)

13.10.10.00

Villarasva ja siitä saadut rasva-aineet, mukaan lukien lanoliini

1505 [00 (10 + 90)]

kg

T

 

CPA 13.10.21: Raakasilkki (kiertämätön)

13.10.21.00

Raakasilkki (kiertämätön)

5002 00 00

kg

T

 

CPA 13.10.22: Villa, pesty tai karbonoitu, karstaamaton ja kampaamaton

13.10.22.00

Villa, pesty tai karbonoitu, karstaamaton ja kampaamaton

5101 [21 00 + 29 00 + 30 00]

kg

T

 

CPA 13.10.23: Villan ja hienon eläimenkarvan kampausjätteet

13.10.23.00

Villan ja hienon eläimenkarvan kampausjätteet

5103 [10 (10 + 90)]

kg

T

 

CPA 13.10.24: Villa ja hieno tai karkea eläimenkarva, karstattu tai kammattu

13.10.24.00

Villa ja hieno tai karkea eläimenkarva, karstattu tai kammattu (mukaan lukien kammattu irtovilla)

5105 [10 00 + 21 00 + 29 00 + 31 00 + 39 00 + 40 00]

kg

T

 

CPA 13.10.25: Puuvilla, karstattu tai kammattu

13.10.25.00

Puuvilla, karstattu tai kammattu

5203 00 00

kg

T

 

CPA 13.10.26: Juutti ja muut tekstiilikuidut (pl. pellava, hamppu ja rami), käsitellyt (pl. kehrätyt)

13.10.26.00

Juutti ja muut tekstiilikuidut, käsitellyt, ei kuitenkaan kehrätyt

5303 90 00

kg

T

 

CPA 13.10.29: Muut kasvitekstiilikuidut, käsitellyt, ei kuitenkaan kehrätyt

13.10.29.00

Muut kasvitekstiilikuidut, käsitellyt, ei kuitenkaan kehrätyt

5301 [21 00 + 29 00 + 30 00] + 5302 90 00 + 5305 00 00

kg

T

 

CPA 13.10.31: Synteettikatkokuidut, karstatut, kammatut tai muuten kehruuta varten käsitellyt

13.10.31.00

Synteettikatkokuidut, karstatut, kammatut tai muuten kehruuta varten käsitellyt

5506 [10 00 + 20 00 + 30 00 + 90 00]

kg

T

 

CPA 13.10.32: Muuntokatkokuidut, karstatut, kammatut tai muuten kehruuta varten käsitellyt

13.10.32.00

Muuntokatkokuidut, karstatut, kammatut tai muuten kehruuta varten käsitellyt

5507 00 00

kg

T

 

CPA 13.10.40: Silkkilanka ja silkkijätteistä kehrätty lanka

13.10.40.10

Silkkilanka (muu kuin silkkijätteistä kehrätty), ei pakattu vähittäismyyntiin

5004 [00 (10 + 90)]

kg

T

 

13.10.40.30

Silkkijätteistä kehrätty lanka, ei pakattu vähittäismyyntiin

5005 [00 (10 + 90)]

kg

T

 

13.10.40.50

Silkkilanka ja silkkijätteistä kehrätty lanka, pakattu vähittäismyyntiin; silkkitoukan gut

5006 [00 (10 + 90)]

kg

T

 

CPA 13.10.50: Villalanka, myös vähittäismyyntimuodoissa; hienosta tai karkeasta eläimenkarvasta tai jouhesta tehty lanka

13.10.50.10

Karstavillalanka tai karstalanka hienosta eläimenkarvasta, ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa

5106 [10 (10 + 90) + 20 (10 + 91 + 99)] + 5108 [10 (10 + 90)]

kg

T

 

13.10.50.30

Kampavillalanka tai kampalanka hienosta tai karkeasta eläimenkarvasta, ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa

5107 [10 (10 + 90) + 20 (10 + 30 + 51 + 59 + 91 + 99)] + 5108 [20 (10 + 90)]

kg

T

 

13.10.50.50

Lanka villasta tai hienosta eläimenkarvasta, pakattu vähittäismyyntiin

5109 [10 (10 + 90) + 00)]

kg

T

 

CPA 13.10.61: Puuvillalanka (pl. ompelulanka)

13.10.61.32 z

Puuvillalanka kampaamattomista kuiduista, ei pakattu vähittäismyyntiin, kudottuja kankaita varten

5205 [11 00 + 12 00 + 13 00 + 14 00 + 15 (10 + 90) + 31 00 + 32 00 + 33 00 + 34 00 + 35 00] + 5206 [11 00 + 12 00 + 13 00 + 14 00 + 15 00 + 31 00 + 32 00 + 33 00 + 34 00 + 35 00]

kg

T

 

13.10.61.33 z

Puuvillalanka kampaamattomista kuiduista, ei pakattu vähittäismyyntiin, neuletuotteita varten

5205 [11 00 + 12 00 + 13 00 + 14 00 + 15 (10 + 90) + 31 00 + 32 00 + 33 00 + 34 00 + 35 00] + 5206 [11 00 + 12 00 + 13 00 + 14 00 + 15 00 + 31 00 + 32 00 + 33 00 + 34 00 + 35 00]

kg

T

 

13.10.61.35 z

Puuvillalanka kampaamattomista kuiduista, ei pakattu vähittäismyyntiin, muuta tarkoitusta varten (pois lukien kudottuja kankaita ja neuletuotteita varten)

5205 [11 00 + 12 00 + 13 00 + 14 00 + 15 (10 + 90) + 31 00 + 32 00 + 33 00 + 34 00 + 35 00] + 5206 [11 00 + 12 00 + 13 00 + 14 00 + 15 00 + 31 00 + 32 00 + 33 00 + 34 00 + 35 00]

kg

T

 

13.10.61.52 z

Puuvillalanka kammatuista kuiduista, ei pakattu vähittäismyyntiin, kudottuja kankaita varten

5205 [21 00 + 22 00 + 23 00 + 24 00 + 26 00 + 27 00 + 28 00 + 41 00 + 42 00 + 43 00 + 44 00 + 46 00 + 47 00 + 48 00] + 5206 [21 00 + 22 00 + 23 00 + 24 00 + 25 00 + 41 00 + 42 00 + 43 00 + 44 00 + 45 00]

kg

T

 

13.10.61.53 z

Puuvillalanka kammatuista kuiduista, ei pakattu vähittäismyyntiin, neuletuotteita varten

5205 [21 00 + 22 00 + 23 00 + 24 00 + 26 00 + 27 00 + 28 00 + 41 00 + 42 00 + 43 00 + 44 00 + 46 00 + 47 00 + 48 00] + 5206 [21 00 + 22 00 + 23 00 + 24 00 + 25 00 + 41 00 + 42 00 + 43 00 + 44 00 + 45 00]

kg

T

 

13.10.61.55 z

Puuvillalanka kammatuista kuiduista, ei pakattu vähittäismyyntiin, muuta tarkoitusta varten (pois lukien kudottuja kankaita tai neuletuotteita varten)

5205 [21 00 + 22 00 + 23 00 + 24 00 + 26 00 + 27 00 + 28 00 + 41 00 + 42 00 + 43 00 + 44 00 + 46 00 + 47 00 + 48 00] + 5206 [21 00 + 22 00 + 23 00 + 24 00 + 25 00 + 41 00 + 42 00 + 43 00 + 44 00 + 45 00]

kg

T

 

13.10.61.60

Puuvillalanka (muu kuin ompelulanka), pakattu vähittäismyyntiin

5207 [10 00 + 90 00]

kg

T

 

CPA 13.10.62: Ompelulanka puuvillasta

13.10.62.00

Puuvillaompelulanka

5204 [11 00 + 19 00 + 20 00]

kg

T

 

CPA 13.10.71: Pellavalanka

13.10.71.10

Pellavalanka, ei pakattu vähittäismyyntiin

5306 [10 (10 + 30 + 50) + 10)]

kg

T

 

13.10.71.20

Pellavalanka, pakattu vähittäismyyntiin

5306 [10 90 + 20 90]

kg

T

 

CPA 13.10.72: Juuttilanka ja lanka muista niinitekstiilikuiduista; lanka muista kasvitekstiilikuiduista; paperilanka

13.10.72.00

Lanka kasvi-tai niinitekstiilikuiduista tai paperilanka (pois lukien pellava)

5307 [10 00 + 20 00] + 5308 [10 00 + 20 (10 + 90) + 90 (12 + 19 + 50 + 90)]

kg

T

 

CPA 13.10.81:   Lanka tekokuitufilamenteista, kerrattu tai kertokerrattu (pl. ompelulanka tai polyamidia, polyesteriä tai viskoosia oleva erikoisluja lanka), ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodossa; tekokuitufilamenttilanka (pl. ompelulanka), vähittäismyyntimuodoissa

13.10.81.10

Kerrattu tai kertokerrattu lanka synteettikuitufilamentista, ei pakattu vähittäismyyntiin

5402 [61 00 + 62 00 + 69 (10 + 90)]

kg

T

 

13.10.81.30

Kerrattu tai kertokerrattu lanka muuntokuitufilamenteista, ei pakattu vähittäismyyntiin

5403 [41 00 + 42 00 + 49 00]

kg

T

 

13.10.81.50

Tekokuitufilamenttilanka, pakattu vähittäismyyntiin (pois lukien ompelulanka)

5406 00 00

kg

T

 

CPA 13.10.82: Lanka, synteettikatkokuitua (pl. ompelulanka), tällaisten kuitujen osuus ≥ 85 % painosta

13.10.82.10

Lanka, muu kuin ompelulanka, synteettikatkokuiduista, jossa on vähintään 85 painoprosenttia ko. kuitua, ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa

5509 [11 00 + 12 00 + 21 00 + 22 00 + 31 00 + 32 00 + 41 00 + 42 00]

kg

T

 

13.10.82.50

Lanka (muu kuin ompelulanka), jossa on vähintään 85 painoprosenttia synteettikatkokuituja, vähittäismyyntimuodoissa

5511 10 00

kg

T

 

CPA 13.10.83: Lanka, synteettikatkokuitua (pl. ompelulanka), tällaisten kuitujen osuus < 85 % painosta

13.10.83.20

Lanka, jossa on vähemmän kuin 85 painoprosenttia polyesterikatkokuituja (muu kuin ompelulanka), sekoitettuna muuntokuitujen kanssa, ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa

5509 51 00

kg

T

 

13.10.83.33 z

Lanka synteettikatkokuiduista, ko kuitumäärä < 85paino%, sekoitettuna karstavillan tai hienon eläimenkarvan kanssa, ei pakattu väh.myynt

5509 [52 00 + 61 00 + 91 00]

kg

T

 

13.10.83.36 z

Lanka synteettikatkokuiduista, ko. kuitumäärä < 85paino%, sekoitettuna kampavillan tai hienon eläimenkarvan kanssa, ei pak. väh.myynt

5509 [52 00 + 61 00 + 91 00]

kg

T

 

13.10.83.40

Muut langat (muu kuin ompelulanka), joissa on vähemmän kuin 85 painoprosenttia synteettikatkokuitua, muualle luokittelemattomat, ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa

5509 [53 00 + 62 00 + 92 00]

kg

T

 

13.10.83.80

Muut langat (muu kuin ompelulanka), joissa on vähemmän kuin 85 painoprosenttia synteettikatkokuitua, muualle luokittelemattomat, ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa

5509 [59 00 + 69 00 + 99 00]

kg

T

 

13.10.83.90

Lanka synteettikatkokuiduista (muu kuin ompelulanka), ko. kuitumäärä vähemmän kuin 85 painoprosenttia, pakattu väh.myynt.

5511 20 00

kg

T

 

CPA 13.10.84: Lanka muuntokatkokuitua, ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa (pl. ompelulanka)

13.10.84.10

Lanka (muu kuin ompelulanka) muuntokatkokuiduista, ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa

5510 [11 00 + 12 00 + 20 00 + 30 00 + 90 00]

kg

T

 

13.10.84.30

Lanka (muu kuin ompelulanka) muuntokatkokuiduista, pakattu väh.myynt.

5511 30 00

kg

T

 

CPA 13.10.85: Ompelulanka muuntokuitu-ja synteettikuitufilamentista ja muunto-ja synteettikuidusta

13.10.85.10

Ompelulanka tekokuitufilamenteista

5401 [10 (12 + 14 + 16 + 18 + 90) + 20 (10 + 90)]

kg

T

 

13.10.85.50

Ompelulanka katkotuista tekokuiduista

5508 [10 (10 + 90) + 20 (10 + 90)]

kg

T

 

NACE 13.20: Kankaiden kudonta

CPA 13.20.11: Kudotut silkki-ja silkkijätekankaat

13.20.11.00

Kudotut silkki-ja silkkijätekankaat

5007 [10 00 + 20 (11 + 19 + 21 + 31 + 39 + 41 + 51 + 59 + 61 + 69 + 71) + 90 (10 + 30 + 50 + 90)]

m2

S

 

CPA 13.20.12: Kudotut kankaat, karstattua tai kammattua villaa, hienoa tai karkeaa eläimenkarvaa tai jouhta

13.20.12.30

Kudotut kankaat karstavillasta tai karstatusta hienosta eläimenkarvasta

5111 [11 00 + 19 (10 + 90) + 20 00 + 30 (10 + 30 + 90) + 90 (10 + 91 + 93 + 99)]

m2

T

 

13.20.12.60

Kudotut kankaat kampavillasta tai kammatusta hienosta eläimenkarvasta; kudotut kankaat karkeasta eläimenkarvasta tai jouhista

5112 [11 00 + 19 (10 + 90) + 20 00 + 30 (10 + 30 + 90) + 90 (10 + 91 + 93 + 99)] + 00)]

m2

T

 

CPA 13.20.13: Kudotut kankaat, pellavaa

13.20.13.30

Kudotut pellavakankaat, joissa on vähintään 85 painoprosenttia pellavaa

5309 [11 (10 + 90) + 00)]

m2

T

 

13.20.13.60

Kudotut pellavakankaat, joissa on alle 85 painoprosenttia pellavaa

5309 [21 00 + 29 00]

m2

T

 

CPA 13.20.14: Kudotut kankaat, juuttia ja muuta niinitekstiilikuitua (pl. pellavaa, hamppua tai ramia)

13.20.14.00

Kudotut kankaat jutista tai muista niinitekstiilikuiduista (pois lukien pellava, hamppu ja rami)

5310 [10 (10 + 90) + 00)]

m2

T

 

CPA 13.20.19: Kudotut kankaat, muista kasvitekstiilikuiduista valmistetut; kudotut paperilankakankaat

13.20.19.00

Kudotut kankaat hampusta, ramikuidusta tai muista kasvitekstiilikuiduista (pois lukien pellava, juti, muut niinitekstiilikuidut); paperilankakankaat

5311 [00 (10 + 90)]

m2

T

 

CPA 13.20.20: Kudotut puuvillakankaat

13.20.20.14 z

Kudotut puuvillakankaat, ei erivärisistä langoista kudotut, paino ≤ 200 g/m2, muita vaatteita varten

5208 [.1 + .2 + .3 + .5]a + 5210 [.1 + .2 + .3 + .5]a + 5212.1a – 5208 [.11.10 + .21.10]a – 5212.14a

m2

T

 

13.20.20.17 z

Kudotut puuvillakankaat, ei erivärisistä langoista kudotut, paino ≤ 200 g/m2, kodin liinavaatteita varten ja muita kodin sisustustekstiilejä varten

5208 [.1 + .2 + .3 + .5]b + 5210 [.1 + .2 + .3 + .5]b + 5212.1b – 5208 [.11.10 + .21.10]b – 5212.14b

m2

T

 

13.20.20.19 z

Kudotut puuvillakankaat, ei erivärisistä langoista kudotut, paino ≤ 200 g/m2, tekniseen ja teollisuuskäyttöön

5208 [.1 + .2 + .3 + .5]c + 5210 [.1 + .2 + .3 + .5]c + 5212.1c – 5208 [.11.10 + .21.10]c – 5212.14c

m2

T

 

13.20.20.20

Kudotut puuvillakankaat, paino ≤ 200 g/m2, siteitä, kääreitä ja lääkintäkäyttöön tarkoitettuja harsokankaita varten

5208 [11 10 + 21 10]

m2

S

 

13.20.20.31 z

Kudotut puuvillakankaat, erivärisistä langoista kudotut, paino ≤ 200 g/m2, paitoja ja puseroita varten

5208 [41 00 + 42 00 + 43 00 + 49 00] + 5209 [41 00 + 43 00 + 49 00] + 5210 [41 00 + 49 00] + 5211 [41 00 + 43 00 + 49 (10 + 90)]

m2

T

 

13.20.20.42 z

Kudotut puuvillakankaat, ei erivärisistä langoista kudotut, paino > 200 g/m2, vaatteita varten

5209 [11 00 + 12 00 + 19 00 + 21 00 + 22 00 + 29 00 + 31 00 + 32 00 + 39 00 + 51 00 + 52 00 + 59 00] + 5211 [11 00 + 12 00 + 19 00 + 20 00 + 31 00 + 32 00 + 39 00 + 51 00 + 52 00 + 59 00] + 5212 [21 (10 + 90) + 22 (10 + 90) + 23 (10 + 90) + 25 (10 + 90)]

m2

T

 

13.20.20.44 z

Kudotut puuvillakankaat, ei erivärisistä langoista kudotut, paino > 200 g/m2, kodin liinavaatteita varten ja muita kodin sisustustekstiilejä varten

5209 [11 00 + 12 00 + 19 00 + 21 00 + 22 00 + 29 00 + 31 00 + 32 00 + 39 00 + 51 00 + 52 00 + 59 00] + 5211 [11 00 + 12 00 + 19 00 + 20 00 + 31 00 + 32 00 + 39 00 + 51 00 + 52 00 + 59 00] + 5212 [21 (10 + 90) + 22 (10 + 90) + 23 (10 + 90) + 25 (10 + 90)]

m2

T

 

13.20.20.49 z

Kudotut puuvillakankaat, ei erivärisistä langoista kudotut, paino > 200 g/m2, tekniseen ja teollisuuskäyttöön

5209 [11 00 + 12 00 + 19 00 + 21 00 + 22 00 + 29 00 + 31 00 + 32 00 + 39 00 + 51 00 + 52 00 + 59 00] + 5211 [11 00 + 12 00 + 19 00 + 20 00 + 31 00 + 32 00 + 39 00 + 51 00 + 52 00 + 59 00] + 5212 [21 (10 + 90) + 22 (10 + 90) + 23 (10 + 90) + 25 (10 + 90)]

m2

T

 

13.20.20.60

Kudotut puuvillakankaat, denim, paino > 200 g/m2 (myös muu kuin sininen denim)

5209 42 00 + 5211 42 00

m2

S

 

13.20.20.72 z

Kudotut puuvillakankaat värjätystä langasta, muita vaatteita varten

5208 [41 00 + 42 00 + 43 00 + 49 00] + 5209 [41 00 + 43 00 + 49 00] + 5210 [41 00 + 49 00] + 5211 [41 00 + 43 00 + 49 (10 + 90)] + 5212 [14 (10 + 90) + 24 (10 + 90)]

m2

T

 

13.20.20.74 z

Kudotut puuvillakankaat värjätystä langasta, kodin liinavaatteita varten ja muita kodin sisustustekstiilejä varten

5208 [41 00 + 42 00 + 43 00 + 49 00] + 5209 [41 00 + 43 00 + 49 00] + 5210 [41 00 + 49 00] + 5211 [41 00 + 43 00 + 49 (10 + 90)] + 5212 [14 (10 + 90) + 24 (10 + 90)]

m2

T

 

13.20.20.79 z

Kudotut puuvillakankaat värjätystä langasta, tekniseen ja teollisuuskäyttöön

5208 [41 00 + 42 00 + 43 00 + 49 00] + 5209 [41 00 + 43 00 + 49 00] + 5210 [41 00 + 49 00] + 5211 [41 00 + 43 00 + 49 (10 + 90)] + 5212 [14 (10 + 90) + 24 (10 + 90)]

m2

T

 

CPA 13.20.31: Kudotut kankaat synteettikuitu-ja muuntokuitufilamenttilangasta

13.20.31.30

Kudotut kankaat synteetti-ja muuntokuitufilamenttilangasta, erikoislujat t. kaistaleista tms tuott. tehdyt (myös nailon, polyamidit, polyesteri, viskoosi, raion)

5407 [10 00 + 20 (11 + 19 + 90) + 00)] + 10 00]

m2

S

 

13.20.31.50

Kudotut kankaat synteettikuitufilamettilangasta (ei erikoislujat eikä kaistaleista tai niiden kaltaisista tuotteista tehdyt)

5407 [41 00 + 42 00 + 43 00 + 44 00 + 51 00 + 52 00 + 53 00 + 54 00 + 61 (10 + 30 + 50 + 90) + 69 (10 + 90) + 71 00 + 72 00 + 73 00 + 74 00 + 81 00 + 82 00 + 83 00 + 84 00 + 91 00 + 92 00 + 93 00 + 94 00]

m2

T

 

13.20.31.70

Kudotut kankaat muuntokuitufilamettilangasta (ei erikoislujasta viskoosi-rayonlangasta)

5408 [21 00 + 22 (10 + 90) + 23 00 + 24 00 + 31 00 + 32 00 + 33 00 + 34 00]

m2

T

 

CPA 13.20.32: Kudotut synteettikatkokuitukankaat

13.20.32.10

Kudotut synteettikatkokuitukankaat, joissa on vähintään 85 painoprosenttia synteettikatkokuituja

5512 [11 00 + 19 (10 + 90) + 21 00 + 29 (10 + 90) + 91 00 + 99 (10 + 90)]

m2

T

 

13.20.32.20

Kudotut synteettikatkokuitukankaat, joissa on alle 85 painoprosenttia synteettikatkokuituja, sekoitettuna puuvillan kanssa (ei erivärisistä langoista kudotut)

5513 [11 (20 + 90) + 12 00 + 13 00 + 19 00 + 21 00 + 23 (10 + 90) + 29 00 + 41 00 + 49 00] + 5514 [11 00 + 12 00 + 19 (10 + 90) + 21 00 + 22 00 + 23 00 + 29 00 + 41 00 + 42 00 + 43 00 + 49 00]

m2

T

 

13.20.32.30

Kudotut synteettikatkokuitukankaat joissa on alle 85 painoprosenttia synteettikatkokuituja, sekoitettuna puuvillan kanssa, erivärisistä langoista kudotut

5513 [31 00 + 39 00] + 5514 [30 (10 + 30 + 50 + 90)]

m2

T

 

13.20.32.40

Muut kudotut synteettikatkokuitukankaat, sekoitettuna karstavillan tai hienon eläimen karvan kanssa

5515 [13 (11 + 19) + 22 (11 + 19)]

m2

T

 

13.20.32.50

Muut kudotut synteettikatkokuitukankaat, sekoitettuna kampavillan tai hienon eläimen karvan kanssa

5515 [13 (91 + 99) + 22 (91 + 99)]

m2

T

 

13.20.32.90

Kudotut synteettikatkokuitukankaat, sekoitettuna muun kuin villan, hienon eläimenkarvan tai puuvillan kanssa

5515 [11 (10 + 30 + 90) + 12 (10 + 30 + 90) + 19 (10 + 30 + 90) + 21 (10 + 30 + 90) + 29 00 + 91 (10 + 30 + 90) + 99 (20 + 40 + 80)]

m2

T

 

CPA 13.20.33: Kudotut muuntokatkokuitukankaat

13.20.33.30

Kudotut muuntokatkokuitukankaat, muut kuin erivärisistä langoista kudotut

5516 [11 00 + 12 00 + 14 00 + 21 00 + 22 00 + 24 00 + 31 00 + 32 00 + 34 00 + 41 00 + 42 00 + 44 00 + 91 00 + 92 00 + 94 00]

m2

T

 

13.20.33.50

Kudotut muuntokatkokuitukankaat, erivärisistä langoista kudotut

5516 [13 00 + 23 (10 + 90) + 33 00 + 43 00 + 93 00]

m2

S

 

CPA 13.20.41: Kudotut nukka-ja chenillelankakankaat (pl. froteekankaat ja nauhat)

13.20.41.00

Kudotut nukka-ja chenillelankakankaat (pois lukien pyyheliinafrotee-yms. kudotut froteekankaat, tuftatut tekstiilikankaat ja nauhat)

5801 [10 00 + 21 00 + 22 00 + 23 00 + 24 00 + 25 00 + 26 00 + 31 00 + 32 00 + 33 00 + 34 00 + 35 00 + 36 00 + 90 (10 + 90)]

m2

S

 

CPA 13.20.42: Pyyheliinafrotee ja sen kaltaiset kudotut froteekankaat (pl. nauhat), puuvillaa

13.20.42.00

Pyyheliinafrotee-ja sen kaltaiset kudotut froteekankaat, puuvillaa

5802 [11 00 + 19 00]

m2

T

 

CPA 13.20.43: Pyyheliinafrotee ja sen kaltaiset kudotut froteekankaat (pl. puuvillaiset tai nauhat)

13.20.43.00

Pyyheliinafrotee-ja sen kaltaiset kudotut froteekankaat (pois lukien puuvilla)

5802 20 00

m2

T

 

CPA 13.20.44: Lintuniisikankaat (pl. nauhat)

13.20.44.00

Lintuniisikankaat (pois lukien nauhat)

5803 [00 (10 + 30 + 90)]

m2

S

 

CPA 13.20.45: Tuftatut tekstiilikankaat (pl. matot)

13.20.45.00

Tuftatut tekstiilikankaat (pois lukien matot)

5802 30 00

m2

S

 

CPA 13.20.46: Kudotut kankaat (myös nauhat), lasikuitua

13.20.46.00

Lasikuidusta kudotut kankaat (mukaan lukien kudotut nauhat)

7019 [40 00 + 51 00 + 52 00 + 59 00]

kg

S

 

NACE 13.30: Tekstiilien viimeistely

CPA 13.30.11: Tekstiilikuitujen ja lankojen valkaisu-ja värjäyspalvelut

13.30.11.10

Kuitujen värjäys

I

 

13.30.11.21

Silkkilangan värjäys

I

 

13.30.11.22

Villasta, hienosta tai karkeasta eläimenkarvasta kehrätyn langan värjäys

I

 

13.30.11.23

Puuvillalangan värjäys (pois lukien ompelulangan värjäys)

I

 

13.30.11.24

Pellava-ja juuttilangan sekä kasvi-tai niinitekstiilikuiduista valmistetun langan ja paperilangan värjäys

I

 

13.30.11.25

Synteettikuitufilamenttilangan värjäys (pois lukien ompelulangan värjäys)

I

 

13.30.11.26

Muuntokuitufilamenttilangan värjäys (pois lukien ompelulangan värjäys)

I

 

13.30.11.27

Synteettikatkokuitulangan värjäys (pois lukien ompelulangan värjäys)

I

 

13.30.11.28

Muuntokatkokuitulangan värjäys (pois lukien ompelulangan värjäys)

I

 

CPA 13.30.12: Kankaiden ja tekstiilitavaroiden (myös vaatteiden) valkaisupalvelut

13.30.12.10

Kudottujen silkkikankaiden valkaisu

I

 

13.30.12.20

Villasta tai hienosta tai karkeasta eläimenkarvasta kudottujen kankaiden valkaisu

I

 

13.30.12.30

Kudottujen puuvillakankaiden valkaisu

I

 

13.30.12.40

Kudottujen pellava-ja juuttikankaiden sekä kasvi-ja niinikuitukankaiden ja paperilankakankaiden valkaisu

I

 

13.30.12.50

Synteettikuitufilamenttilangasta ja synteettikatkokuiduista kudottujen kankaiden valkaisu

I

 

13.30.12.60

Muuntokuitufilamenttilangasta ja muuntokatkokuiduista kudottujen kankaiden valkaisu

I

 

13.30.12.70

Kudottujen nukka-ja chenillelankakankaiden valkaisu (pois lukien pyyheliinafrotee-yms. kudotut froteekankaat ja nauhat)

I

 

13.30.12.80

Pyyheliinafroteen ja sen kaltaisten kudottujen froteekankaiden valkaisu (pois lukien tuftatut tekstiilikankaat)

I

 

13.30.12.90

Neulosten valkaisu

I

 

CPA 13.30.13: Kankaiden ja tekstiilitavaroiden (myös vaatteiden) värjäyspalvelut

13.30.13.10

Kudottujen silkkikankaiden tai silkkijätekankaiden värjäys

I

 

13.30.13.20

Villasta tai hienosta tai karkeasta eläimenkarvasta kudottujen kankaiden värjäys

I

 

13.30.13.30

Kudottujen puuvillakankaiden värjäys

I

 

13.30.13.40

Kudottujen pellava-ja juuttikankaiden sekä kasvi-ja niinikuitukankaiden ja paperilankakankaiden värjäys

I

 

13.30.13.50

Kudottujen synteettikuitufilamentti-ja synteettikatkokuitukankaiden värjäys

I

 

13.30.13.60

Kudottujen muuntokuitu-ja muuntokatkokuitufilamenttikankaiden värjäys

I

 

13.30.13.70

Kudottujen nukka-ja chenillelankakankaiden värjäys (pois lukien pyyheliinafrotee-yms. kudotut froteekankaat ja nauhat)

I

 

13.30.13.80

Pyyheliinafroteen ja sen kaltaisten kudottujen froteekankaiden värjäys (pois lukien tuftatut tekstiilikankaat)

I

 

13.30.13.90

Neulosten ja kuitukankaan värjäys

I

 

CPA 13.30.14: Kankaiden ja tekstiilitavaroiden (myös vaatteiden) painamispalvelut

13.30.14.10

Kudottujen silkkikankaiden painaminen

I

 

13.30.14.20

Villasta tai hienosta tai karkeasta eläimenkarvasta kudottujen kankaiden painaminen

I

 

13.30.14.30

Kudottujen puuvillakankaiden painaminen

I

 

13.30.14.40

Kudottujen pellava-ja juuttikankaiden sekä kasvi-ja niinikuitukankaiden ja paperilankakankaiden painaminen

I

 

13.30.14.50

Kudottujen synteettikuitufilamentti-ja synteettikatkokuitukankaiden painaminen

I

 

13.30.14.60

Kudottujen muuntokuitufilamentti-ja muuntokatkokuitukankaiden painaminen

I

 

13.30.14.70

Kudottujen nukka-ja chenillekankaiden painaminen (pois lukien pyyheliinafrotee-yms. kudotut froteekankaat ja nauhat)

I

 

13.30.14.80

Pyyheliinafrotee-ja sen kaltaisten kudottujen froteekankaiden painaminen (pois lukien tuftatut tekstiilikankaat)

I

 

13.30.14.90

Neulosten ja kuitukankaan painaminen

I

 

CPA 13.30.19: Kankaiden ja tekstiilitavaroiden (myös vaatteiden) muut viimeistelypalvelut

13.30.19.10

Kudottujen silkkikankaiden viimeistely (pois lukien valkaisu, värjäys ja painaminen)

I

 

13.30.19.20

Villasta tai hienosta tai karkeasta eläimenkarvasta kudottujen kankaiden viimeistely (pois lukien valkaisu, värjäys ja painaminen)

I

 

13.30.19.30

Kudottujen puuvillakankaiden viimeistely (pois lukien valkaisu, värjäys ja painaminen)

I

 

13.30.19.40

Kudottujen pellava-ja juuttikankaiden sekä kasvi-ja niinikuitukankaiden ja paperilankakankaiden viimeistely (pois lukien valkaisu, värjäys ja painaminen)

I

 

13.30.19.50

Kudottujen synteettikuitufilamentti-ja synteettikatkokuitukankaiden viimeistely (pois lukien valkaisu, värjäys ja painaminen)

I

 

13.30.19.60

Muuntokuitufilamentti-ja muuntokatkokuitukankaiden viimeistely (pois lukien valkaisu, värjäys ja painaminen)

I

 

13.30.19.70

Kudottujen nukka-ja chenillelankakankaiden viimeistely (pois lukien valkaisu, värjäys ja painaminen sekä pyyheliinafroteeyms. kudotut froteekankaat ja nauhat)

I

 

13.30.19.80

Pyyheliinafrotee-ja sen kaltaisten kudottujen froteekankaiden viimeistely (pois lukien valkaisu, värjäys ja painaminen sekä tuftatut tekstiilikankaat)

I

 

13.30.19.90

Neulosten ja kuitukankaan viimeistely (pois lukien valkaisu, värjäys ja painaminen)

I

 

13.30.19.95

Vaatteiden viimeistelypalvelut

I

 

NACE 13.91: Neulosten valmistus

CPA 13.91.11: Nukkaneulokset ja froteeneulokset

13.91.11.00

Nukkaneulokset ja froteeneulokset

6001 [10 00 + 21 00 + 22 00 + 29 00 + 91 00 + 92 00 + 99 00]

kg

T

 

CPA 13.91.19: Muut neulokset, myös neulomalla valmistettu tekoturkis

13.91.19.10

Neulokset (pois lukien nukkaneulokset)

6002 [40 00 + 90 00] + 6003 [10 00 + 20 00 + 30 (10 + 90) + 40 00 + 90 00] + 6004 [10 00 + 90 00] + 6005 [21 00 + 22 00 + 23 00 + 24 00 + 31 (10 + 50 + 90) + 32 (10 + 50 + 90) + 33 (10 + 50 + 90) + 34 (10 + 50 + 90) + 41 00 + 42 00 + 43 00 + 44 00 + 90 (10 + 90)] + 6006 [10 00 + 21 00 + 22 00 + 23 00 + 24 00 + 31 (10 + 90) + 32 (10 + 90) + 33 (10 + 90) + 34 (10 + 90) + 41 00 + 42 00 + 43 00 + 44 00 + 90 00]

kg

T

 

13.91.19.20

Tekoturkikset ja niistä valmistetut tavarat

4304 00 00

S

 

NACE 13.92: Sovitettujen tekstiilituotteiden valmistus (pl. vaatteet)

CPA 13.92.11: Vuode-ja matkahuovat (pl. sähköhuovat)

13.92.11.30

Vuodehuovat ja matkahuovat, villaa tai hienoa eläimenkarvaa (pois lukien sähköhuovat)

6301 [20 (10 + 90)]

p/st

S

 

13.92.11.50

Vuodehuovat ja matkahuovat, synteettikuitua (pois lukien sähköhuovat)

6301 [40 (10 + 90)]

p/st

S

 

13.92.11.90

Vuodehuovat (pois lukien sähköhuovat) ja matkahuovat, muuta tekstiiliainetta (pois lukien villaa tai hienoa eläimenkarvaa tai synteettikuitua)

6301 [30 (10 + 90) + 90 (10 + 90)]

p/st

S

 

CPA 13.92.12: Vuodeliinavaatteet

13.92.12.30

Vuodeliinavaatteet, neulosta

6302 10 00

kg

S

 

13.92.12.53

Vuodeliinavaatteet puuvillaa (pois lukien neulosta)

6302 [21 00 + 31 00]

kg

S

 

13.92.12.55

Vuodeliinavaatteet pellavaa tai ramia

6302 [29 10 + 39 20]

kg

S

 

13.92.12.59

Vuodeliinavaatteet, kudotut, muuta tekstiiliainetta (pois lukien puuvillaa, pellavaa tai ramia)

6302 [22 90 + 29 90 + 32 90 + 39 90]

kg

S

 

13.92.12.70

Vuodeliinavaatteet, kuitukangasta (pois lukien neulosta)

6302 [22 10 + 32 10]

kg

S

 

CPA 13.92.13: Pöytäliinat

13.92.13.30

Pöytäliinat ja niiden kaltaiset tavarat, neulosta

6302 40 00

kg

S

 

13.92.13.53

Pöytäliinat ja niiden kaltaiset tavarat, puuvillaa (pois lukien neulosta)

6302 51 00

kg

S

 

13.92.13.55

Pöytäliinat ja niiden kaltaiset tavarat, pellavaa (pois lukien neulosta)

6302 59 10

kg

S

 

13.92.13.59

Pöytäliinat ja niiden kaltaiset tavarat, kudotut, muuta tekstiiliainetta (pois lukien puuvillaa tai pellavaa)

6302 [53 90 + 59 90]

kg

S

 

13.92.13.70

Pöytäliinat ja niiden kaltaiset tavarat, kuitukangasta

6302 53 10

kg

S

 

CPA 13.92.14: Pyyheliinat

13.92.14.30

Pyyheliinat, pyyheliinafroteesta tai sen kaltaisesta froteekankaasta, puuvillaa

6302 60 00

kg

S

 

13.92.14.50

Pyyheliinat, kudotut, muuta tekstiiliainetta (pois lukien puuvillaisesta pyyheliinafroteesta yms. Froteekankaasta)

6302 [91 00 + 93 90 + 99 (10 + 90)]

kg

S

 

13.92.14.70

Pyyheliinat, kuitukangasta

6302 93 10

kg

S

 

CPA 13.92.15: Verhot ja sisätilojen kaihtimet; kapat ja reunusverhot

13.92.15.30

Verhot ja sisätilojen kaihtimet, kapat tai vuoteiden reunusverhot, neulosta

6303 [12 00 + 19 00]

m2

S

 

13.92.15.50

Verhot ja sisätilojen kaihtimet, kapat tai vuoteiden reunusverhot, kudotut (pois lukien neulosta)

6303 [91 00 + 92 90 + 99 90]

m2

S

 

13.92.15.70

Verhot ja sisätilojen kaihtimet, kapat tai vuoteiden reunusverhot, kuitukangasta

6303 [92 10 + 99 10]

m2

S

 

CPA 13.92.16:   Sisustustavarat, muualle luokittelemattomat; sarjat, joissa on kudottua kangasta ja lankaa mattojen, kuvakudosten ja niiden kaltaisten tekstiilituotteiden valmistusta varten

13.92.16.20

Käsin kudotut kuvakudokset, kuten gobeliinit, flander-, aubusson-, beauvais-yms, ja käsin neulatyönä (myös petit point-tai ristipist.) kirjotut, myös sovitetut

5805 00 00

S

 

13.92.16.40

Päiväpeitteet (pois lukien untuvapeitteet)

6304 [11 00 + 19 (10 + 30 + 90)]

p/st

S

 

13.92.16.60

Sisustustavarat, myös huonekalujen ja autonistuinten irtopäälliset ja tyynynpäälliset (ei vuode-ja matkahuovat, vuodeliinavaatteet, pöytä-ja pyyheliinat, verhot, kaihtimet, päiväpeitteet)

6304 [91 00 + 92 00 + 93 00 + 99 00]

S

 

13.92.16.80

Sarjat, joissa on kudottua kangasta ja lankaa, mattojen, kuvakudosten, koruommeltujen pöytä-tai lautasliinojen yms tekst.tav. valm. varten, pakattu väh.myyntiin

6308 00 00

S

 

CPA 13.92.21: Säkit ja pussit, jollaisia käytetään tavaroiden pakkaamiseen

13.92.21.30

Säkit ja pussit, jollaisia käytetään tavaroiden pakkaamiseen, puuvillaa

6305 20 00

kg

S

 

13.92.21.50

Säkit ja pussit, jollaisia käytetään tavaroiden pakkaamiseen, polyeteeni-tai polypropeenikaistaletta, neulosta

6305 [32 11 + 33 10]

kg

S

 

13.92.21.70

Säkit ja pussit, jollaisia käytetään tavaroiden pakkaamiseen, polyeteeni-tai polypropeenikaistaletta (pois lukien neulos)

6305 [32 19 + 33 90]

kg

S

 

13.92.21.90

Säkit ja pussit, jollaisia käytetään tavaroiden pakkaamiseen (pois lukien puuvillaiset tai polyeteeni-tai polypropeenikaistaletta olevat)

6305 [10 (10 + 90) + 32 90 + 39 00 + 90 00]

kg

S

 

CPA 13.92.22:   Tavarapeitteet, ulkokaihtimet ja aurinkokatokset; purjeet veneitä, purjelautoja tai maakulkuneuvoja varten; teltat ja leirintävarusteet (myös ilmapatjat)

13.92.22.10

Tavaranpeitteet, ulkokaihtimet ja aurinkokatokset (pois lukien asuntovaunujen suojakatokset)

6306 [12 00 + 19 00]

kg

S

 

13.92.22.30

Teltat (mukaan lukien asuntovaunujen suojakatokset)

6306 [22 00 + 29 00]

kg

S

 

13.92.22.50

Purjeet

6306 30 00

kg

S

 

13.92.22.70

Ilmapatjat ja muut retkeilytavarat (pois lukien asuntovaunujen suojakatokset, teltat ja makuupussit)

6306 [40 00 + 91 00 + 99 00]

kg

S

 

CPA 13.92.23: Laskuvarjot (myös ohjattavat) ja moottoroidut laskuvarjot (rotochutes); niiden osat

13.92.23.00

Laskuvarjot ja roottorivarjot (rotochutes), niiden osat ja tarvikkeet (mukaan lukien ohjattavat laskuvarjot ja liitovarjot)

8804 00 00

kg

S

 

CPA 13.92.24:   Täytetyt vuodepeitteet, tyynyt ja pielukset, makuupussit ja sen kaltaiset tavarat, jousitetut tai millä aineella tahansa täytetyt tai pehmustetut tai huokoisesta kumista tai huokoisesta muovista tehdyt

13.92.24.30

Makuupussit

9404 30 00

p/st

S

 

13.92.24.93

Vuodevarusteet, höyhenillä tai untuvilla täytetyt (mukaan lukien täytetyt vuodepeitteet, tyynyt ja pielukset) (pois lukien patjat ja makuupussit)

9404 90 10

p/st @

S

 

13.92.24.99

Vuodevarusteet, muulla kuin höyhenillä tai untuvilla täytetyt (mukaan lukien täytetyt vuodepeitteet, tyynyt ja pielukset) (pois lukien patjat ja makuupussit)

9404 90 90

p/st @

S

 

CPA 13.92.29:   Muut sovitetut tekstiilitavarat (myös lattiarievut, tiskirievut, pölyrievut ja niiden kaltaiset puhdistusliinat, pelastusliivit ja vyöt)

13.92.29.53

Lattiarievut, tiskirievut, pölyrievut ja niiden kaltaiset puhdistusliinat, kuitukangasta

6307 10 30

kg

S

 

13.92.29.57

Lattiarievut, tiskirievut, pölyrievut ja niiden kaltaiset puhdistusliinat (pois lukien neulosta tai kuitukangasta olevat)

6307 10 90

kg

S

 

13.92.29.90

Lattiarievut, tiskirievut, pölyrievut ja niiden kaltaiset puhdistusliinat, neulosta; pelastusliivit, pelastusvyöt ja muut sovitetut tekstiilitavarat

6307 [10 10 + 20 00 + 90 (10 + 91 + 99)]

kg

S

 

NACE 13.93: Mattojen valmistus

CPA 13.93.11: Matot ja muut lattianpäällysteet tekstiiliaineesta, solmitut

13.93.11.00

Solmitut matot ja muut lattianpäällysteet, tekstiiliainetta

5701 [10 (10 + 90) + 90 (10 + 90)]

m2

S

 

CPA 13.93.12: Matot ja muut lattianpäällysteet tekstiiliainetta, kudotut (pl. tuftatut tai flokatut)

13.93.12.00

Kudotut matot ja muut lattianpäällysteet, tekstiiliainetta (pois lukien tuftatut tai flokatut)

5702 [10 00 + 20 00 + 31 (10 + 80) + 32 (10 + 90) + 39 00 + 41 (10 + 90) + 42 (10 + 90) + 49 00 + 50 (10 + 31 + 39 + 90) + 91 00 + 92 (10 + 90) + 00)]

m2

S

 

CPA 13.93.13: Matot ja muut lattianpäällysteet tekstiiliainetta, tuftatut

13.93.13.00

Tuftatut matot ja muut lattianpäällysteet, tekstiiliainetta

5703 [10 00 + 20 (12 + 18 + 92 + 98) + 30 (12 + 18 + 82 + 88) + 90 (20 + 80)]

m2

S

 

CPA 13.93.19: Muut matot ja lattianpäällysteet tekstiiliainetta (myös huovasta)

13.93.19.30

Matot ja muut lattianpäällysteet tekstiiliainetta, huopaa (pois lukien tuftatut tai flokatut)

5704 [10 00 + 90 00]

m2

S

 

13.93.19.90

Matot ja muut lattianpäällysteet tekstiiliainetta (pois lukien solmitut, kudotut, tuftatut tai huopaa olevat)

5705 [00 (10 + 30 + 90)]

m2

S

 

NACE 13.94: Purjelankojen, nuoran, sidelangan ja verkkojen valmistus

CPA 13.94.11: Side-ja purjelanka, nuora ja köysi, juuttia tai muuta niinitekstiilikuitua

13.94.11.30

Side-ja purjelanka, nuora ja köysi, sisalia tai muuta Agavesukuisista kasveista saatua tekstiiliainetta tai juuttia, niinitekstiilikuitua ja kovaa kuitua (ei lyhdelanka ja paalinaru)

5607 [29 00 + 90 20]

kg

S

 

13.94.11.53

Lyhdelanka ja paalinaru, sisalia (maatalous)

5607 21 00

kg

S

 

13.94.11.55

Lyhdelanka ja paalinaru, polyeteeniä tai polypropeenia (maatalous)

5607 41 00

kg

S

 

13.94.11.60

Side-ja purjelanka, nuora ja köysi, polyeteeniä t. polypropeenia, nailonia, polyamideja t. polyestereitä, paks. > 50 000des, yms synt.kuitua (ei lyhdelanka, paalinaru)

5607 [49 (11 + 19) + 50 (11 + 19 + 90)]

kg

S

 

13.94.11.70

Side-ja purjelanka, nuora, köysi, polyeteeniä, polypropeenia, nailonia, polyamideja t. polyest., paks. ≤ 50 000des. (5 g/m), yms synt.kuitua (ei lyhdelanka, paalinaru)

5607 [49 90 + 50 30]

kg

S

 

13.94.11.90

Side-ja purjelanka, nuora ja köysi, muuta tekstiiliainetta (pois lukien juutti yms. niinitekstiilikuitu, sisal, kova kuitu ja synteettikuitu)

5607 90 90

kg

S

 

CPA 13.94.12:   Solmittu verkkokangas side-tai purjelangasta tai nuorasta, sovitetut verkot tekstiiliaineesta; tavarat langasta, kaistaleista, muualle luokittelemattomat

13.94.12.33

Sovitetut kalaverkot side-tai purjelangasta tai nuorasta, tekokuitua

5608 11 20

kg

S

 

13.94.12.35

Sovitetut kalaverkot tekokuitulangasta valmistetut (pois lukien side-tai purjelanka)

5608 11 80

kg

S

 

13.94.12.53

Sovitetut verkot nailonia tai muuta polyamidia, side-tai purjelangasta tai nuorasta (pois lukien kalaverkot)

5608 19 11

kg

S

 

13.94.12.55

Sovitetut verkot nailonia tai muuta polyamidia (pois lukien side-tai purjelangasta tai nuorasta ja kalaverkot)

5608 19 19

kg

S

 

13.94.12.59

Solmittu verkkokangas tekstiiliaineesta (pois lukien sovitetut kalaverkot tekstiilitekokuituainetta ja muut sovitetut verkot nailonia tai muuta polyamidia

5608 [19 (30 + 90) + 00)]

kg

S

 

13.94.12.80

Tavarat langasta, side-tai purjelangasta, nuorasta tai köydestä

5609 00 00

kg

S

 

NACE 13.95: Kuitukankaiden ja kuitukangastuotteiden valmistus (pl. vaatteet)

CPA 13.95.10: Kuitukangas ja kuitukangastuotteet (pl. vaatteet)

13.95.10.10

Kuitukangas, paino ≤ 25 g/m2 (mukaan lukien kuitukangastuotteet) (pois lukien päällystetty tai peitetty sekä vaatteet)

5603 [11 90 + 91 90]

kg

S

 

13.95.10.20

Kuitukangas, paino > 25 g/m2 mutta ≤ 70 g/m2 (mukaan lukien kuitukangastuotteet) (pois lukien päällystetty tai peitetty sekä vaatteet)

5603 [12 90 + 92 90]

kg

S

 

13.95.10.30

Kuitukangas, paino > 70 g/m2 mutta ≤ 150 g/m2 (mukaan lukien kuitukangastuotteet) (pois lukien päällystetty tai peitetty sekä vaatteet)

5603 [13 90 + 93 90]

kg

S

 

13.95.10.50

Kuitukangas, paino > 150 g/m2 (mukaan lukien kuitukangastuotteet) (pois lukien päällystetty tai peitetty sekä vaatteet)

5603 [14 90 + 94 90]

kg

S

 

13.95.10.70

Päällystetty tai peitetty kuitukangas (mukaan lukien kuitukangastuotteet) (pois lukien vaatteet)

5603 [11 10 + 12 10 + 13 10 + 14 10 + 91 10 + 92 10 + 93 10 + 94 10]

kg

S

 

NACE 13.96: Teknisten ja teollisuustekstiilien valmistus

CPA 13.96.11: Metalloitu lanka tai metalloitu kierrepäällystetty lanka

13.96.11.00

Metalloitu lanka eli tekstiililanka tai kaistaleet jne, näennäislev. ≤ 5mm, yhdistetty lankana, kaistaleena tai jauheena olevaan metalliin tai pääll. metallilla

5605 00 00

kg

S

 

CPA 13.96.12: Metallilangasta tai metalloidusta langasta kudotut kankaat, muualle luokittelemattomat

13.96.12.00

Metallilangasta tai metalloidusta langasta kudotut kankaat, jollaisia käytetään vaatteisiin, sisustuskankaina yms.

5809 00 00

kg

S

 

CPA 13.96.13:   Yksinkertainen tai kerrattu kumilanka, tekstiilillä päällystetty; tekstiililangat ja kaistaleet, muovilla tai kumilla kyllästetyt tai päällystetyt

13.96.13.00

Yksinkert. tai kierretty kumilanka, tekstiilillä pääll.; tekstiililangat ja kaistaleet, muovilla tai kumilla kylläst., pääll. tai peit. tai kumi-tai muovivaippaiset

5604 [10 00 + 90 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 13.96.14: Tekstiilikankaat, kyllästetyt, pinnoitetut tai päällystetyt, muualle luokittelemattomat

13.96.14.00

Päällystetyt tekstiilikankaat

5901 [10 00 + 90 00] + 5903 [10 (10 + 90) + 20 (10 + 90) + 90 (10 + 91 + 99)] + 00)]

m2

S

 

CPA 13.96.15: Kordikangas ulkorenkaita varten, nailonia tai muuta polyamidia, polyesteriä tai viskoosia olevasta erikoislujasta langasta

13.96.15.00

Kordikangas ulkorenkaita varten, nailonia tai muuta polyamidia, polyesteriä tai viskoosia olevasta erikoislujasta langasta

5902 [10 (10 + 90) + 20 (10 + 90) + 90 (10 + 90)]

m2

S

 

CPA 13.96.16:   Tekstiilituotteet ja tavarat teknisiin tarkoituksiin (myös lampunsydämet, hehkusukat, letkut, käyttö-ja kuljetushihnat, seulakankaat ja suodatinkankaat)

13.96.16.20

Paloletkut ja niiden kaltaiset letkut, tekstiiliainetta, myös kyllästetyt, päällystetyt, vuoratut, vahvistetut tai muuta ainetta olevin varustein

5909 [00 (10 + 90)]

kg

S

 

13.96.16.50

Lamppujen yms. sydämet, käyttö-ja kuljetushihnat, seula-ja suodatuskankaat ym. tekstiiliainetta (mukaan lukien metallilla tai muulla aineella vahvistetut)

5908 00 00 + 5910 00 00 + 5911 [10 00 + 20 00 + 40 00 + 90 (10 + 90)]

kg

S

 

13.96.16.80

Tekstiilikankaat ja huovat, jollaisia käytetään paperikoneissa tai vastaavissa koneissa (mukaan lukien massa-tai asbestisementtikoneet)

5911 [31 (11 + 19 + 90) + 32 (11 + 19 + 90)]

kg

S

 

CPA 13.96.17:   Kudotut nauhat; yhteenliimattujen, yhdensuuntaisten lankojen tai kuitujen muodostamat kuteettomat nauhat (bolducs); punokset ja niiden kaltaiset tavarat

13.96.17.30

Kudotut nauhat, muut kuin nimilaput, merkit ja niiden kaltaiset tavarat

5806 [10 00 + 20 00 + 31 00 + 32 (10 + 90) + 39 00 + 40 00]

S

 

13.96.17.50

Nimilaput, merkit ja niiden kaltaiset tavarat tekstiiliaineesta (pois lukien koruommellut)

5807 [10 (10 + 90) + 90 (10 + 90)]

S

 

13.96.17.70

Punokset ja palmikoidut nauhat, metritavarana; tupsut ja pompulat, koristepunokset (pois lukien neulokset)

5808 [10 00 + 90 00]

S

 

NACE 13.99: Muualla luokittelematon tekstiilituotteiden valmistus

CPA 13.99.11: Tylli, lankauudinkangas ja solmitut verkkokankaat; pitsit ja pitsikankaat, metritavarana, kaistaleina tai koristekuvioina

13.99.11.30

Tylli, lankauudinkangas ja solmitut verkkokankaat (pois lukien kudotut tai neulokset)

5804 [10 (10 + 90)]

S

 

13.99.11.50

Koneella tehdyt pitsit ja pitsikankaat, metritavarana, kaistaleina tai koristekuvioi

5804 [21 (10 + 90) + 29 (10 + 90)]

S

 

13.99.11.70

Käsin tehdyt pitsit ja pitsikankaat, metritavarana, kaistaleina tai koristekuvioina

5804 30 00

S

 

CPA 13.99.12: Koruompelukset metritavarana, kaistaleina tai koristekuvioina

13.99.12.30

Koruompelukset, joissa ei ole näkyvää pohjaa, metritavarana, kaistaleina tai koristekuvioina

5810 [10 (10 + 90)]

S

 

13.99.12.50

Koruompelukset, puuvillaa, metritavarana, kaistaleina tai koristekuvioina

5810 [91 (10 + 90)]

S

 

13.99.12.70

Koruompelukset, muuta tekstiiliainetta, metritavarana, kaistaleina tai koristekuvioina (pois lukien ilman näkyvää pohjaa olevat tai puuvillaiset)

5810 [92 (10 + 90) + 99 (10 + 90)]

S

 

CPA 13.99.13: Huopa, päällystetty, peitetty tai kerrostettu

13.99.13.00

Huopa, myös kyllästetty, päällystetty, peitetty tai kerrostettu, muualle luokittelematon

5602 [10 (11 + 19 + 31 + 38 + 90) + 21 00 + 29 00 + 90 00]

kg

S

 

CPA 13.99.14: Tekstiilikuidut, joiden pituus ≤ 5 mm (flokki), tekstiilinöyhtä ja -nypyt

13.99.14.00

Tekstiiliflokki, -nöyhtä ja -nypyt

5601 30 00

kg

S

 

CPA 13.99.15: Kierrepäällystetty lanka sekä kierrepäällystetyt kaistaleet; chenillelanka; chainettelanka

13.99.15.00

Kierrepäällystetty lanka ja kaistaleet synteetti-tai muuntokuitutekstiileistä, näennäisleveys ≤ 5 mm; chenillelanka; chainettelanka

5606 [00 (10 + 91 + 99)]

kg

S

 

CPA 13.99.16: Tikatut tekstiilituotteet metritavarana

13.99.16.00

Tikatut tekstiilituotteet, metritavarana (pois lukien koruompelukset)

5811 00 00

m2

S

 

CPA 13.99.19: Muut tekstiilit ja tekstiilituotteet, muualle luokittelemattomat

13.99.19.00

Puuterihuiskut ja -tyynyt kosmeettisia tai toalettivalmisteita varten

9616 20 00

p/st @

S

 

NACE 14.11: Nahkavaatteiden valmistus

CPA 14.11.10: Vaatteet nahasta tai tekonahasta

14.11.10.00

Vaatteet nahasta tai tekonahasta (mukaan lukien takit ja päällystakit) (pois lukien vaatetustarvikkeet, päähineet tai jalkineet)

4203 10 00

p/st @

S

 

NACE 14.12: Työvaatteiden valmistus

CPA 14.12.11: Miesten yhdistelmäasut, takit ja bleiserit, työssä käytettävät

14.12.11.20

Miesten tai poikien yhdistelmäasut puuvillaa tai tekokuitua, työssä tai ammatissa käytettävät

6203 [22 10 + 23 10 + 29 11]

p/st

S

 

14.12.11.30

Miesten tai poikien irtotakit ja bleiserit puuvillaa tai tekokuitua, työssä tai ammatissa käytettävät

6203 [32 10 + 33 10 + 39 11]

p/st

S

 

CPA 14.12.12: Miesten pitkät housut, lappuhaalarit, polvihousut ja shortsit, työssä käytettävät

14.12.12.40

Miesten tai poikien pitkät housut ja polvihousut puuvillaa tai tekokuitua, työssä tai ammatissa käytettävät

6203 [42 11 + 43 11 + 49 11]

p/st

S

 

14.12.12.50

Miesten tai poikien lappuhaalarit puuvillaa tai tekokuitua, työssä tai ammatissa käytettävät

6203 [42 51 + 43 31 + 49 31]

p/st

S

 

CPA 14.12.21: Naisten yhdistelmäasut, takit ja bleiserit, työssä käytettävät

14.12.21.20

Naisten tai tyttöjen yhdistelmäasut puuvillaa tai tekokuitua, työssä tai ammatissa käytettävät

6204 [22 10 + 23 10 + 29 11]

p/st

S

 

14.12.21.30

Naisten tai tyttöjen jakut ja bleiserit puuvillaa tai tekokuitua, työssä tai ammatissa käytettävät

6204 [32 10 + 33 10 + 39 11]

p/st

S

 

CPA 14.12.22: Naisten pitkät housut, lappuhaalarit, polvihousut ja shortsit, työssä käytettävät

14.12.22.40

Naisten tai tyttöjen pitkät housut ja polvihousut puuvillaa tai tekokuitua, työssä tai ammatissa käytettävät

6204 [62 11 + 63 11 + 69 11]

p/st

S

 

14.12.22.50

Naisten tai tyttöjen lappuhaalarit puuvillaa tai tekokuitua, työssä tai ammatissa käytettävät

6204 [62 51 + 63 31 + 69 31]

p/st

S

 

CPA 14.12.30: Muut työvaatteet

14.12.30.13

Muut miesten tai poikien vaatteet puuvillaa tai tekokuitua, työssä tai ammatissa käytettävät

6211 [32 10 + 33 10]

p/st @

S

 

14.12.30.23

Muut naisten tai tyttöjen vaatteet puuvillaa tai tekokuitua, työssä tai ammatissa käytettävät

6211 [42 10 + 43 10]

p/st @

S

 

NACE 14.13: Muu takkien, pukujen, housujen, hameiden yms. valmistus

CPA 14.13.11:   Miesten ja poikien päällystakit, autoilutakit, viitat, kaavut, anorakit, tuulipuserot, tuulitakit ja niiden kaltaiset tavarat, neulosta

14.13.11.10

Miesten tai poikien päällystakit, autoilutakit, viitat yms., neulosta (pois lukien irtotakit, bleiserit, anorakit, hiihtotakit tai tuulipuserot)

6101 [20 10 + 30 10 + 90 20]

p/st

S

 

14.13.11.20

Miesten tai poikien anorakit, hiihtotakit, tuulipuserot ja niiden kaltaiset tavarat, neulosta

6101 [20 90 + 30 90 + 90 80]

p/st

S

 

CPA 14.13.12: Miesten ja poikien puvut, yhdistelmäasut, takit, bleiserit, pitkät housut, lappuhaalarit, polvihousut ja shortsit, neulosta

14.13.12.30

Miesten tai poikien irtotakit ja bleiserit, neulosta

6103 [31 00 + 32 00 + 33 00 + 39 00]

p/st

S

 

14.13.12.60

Miesten tai poikien puvut ja yhdistelmäasut, neulosta

6103 [10 (10 + 90) + 22 00 + 23 00 + 29 00]

p/st

S

 

14.13.12.70

Miesten tai poikien housut, polvihousut, lappuhaalarit ja shortsit, neulosta

6103 [41 00 + 42 00 + 43 00 + 49 00]

p/st

S

 

CPA 14.13.13:   Naisten ja tyttöjen päällystakit, autoilutakit, viitat, kaavut, anorakit, tuulipuserot, tuulitakit ja niiden kaltaiset tavarat, neulosta

14.13.13.10

Naisten tai tyttöjen päällystakit, autoilutakit, viitat yms., neulosta (pois lukien irtotakit, bleiserit, anorakit, hiihtotakit tai tuulipuserot

6102 [10 10 + 20 10 + 30 10 + 90 10]

p/st

S

 

14.13.13.20

Naisten tai tyttöjen anorakit, hiihtotakit, tuulipuserot yms., neulosta

6102 [10 90 + 20 90 + 30 90 + 90 90]

p/st

S

 

CPA 14.13.14:   Naisten ja tyttöjen puvut, yhdistelmäasut, jakut, takit ja bleiserit, leningit, hameet, housuhameet, pitkät housut, lappuhaalarit, polvihousut ja shortsit, neulosta

14.13.14.30

Naisten tai tyttöjen jakut ja bleiserit, neulosta

6104 [31 00 + 32 00 + 33 00 + 39 00]

p/st

S

 

14.13.14.60

Naisten tai tyttöjen puvut ja yhdistelmäasut, neulosta

6104 [13 00 + 19 (20 + 90) + 22 00 + 23 00 + 29 (10 + 90)]

p/st

S

 

14.13.14.70

Naisten tai tyttöjen leningit, neulosta

6104 [41 00 + 42 00 + 43 00 + 44 00 + 49 00]

p/st

S

 

14.13.14.80

Naisten tai tyttöjen hameet ja housuhameet, neulosta

6104 [51 00 + 52 00 + 53 00 + 59 00]

p/st

S

 

14.13.14.90

Naisten tai tyttöjen housut, polvihousut, lappuhaalarit ja shortsit, neulosta

6104 [61 00 + 62 00 + 63 00 + 69 00]

p/st

S

 

CPA 14.13.21:   Miesten ja poikien päällystakit, sadetakit, autoilutakit, viitat, kaavut, anorakit, tuulipuserot, tuulitakit ja niiden kaltaiset tavarat, tekstiilikangasta (pl. neulos)

14.13.21.10

Miesten tai poikien sadetakit

6201 [12 10 + 13 10]

p/st

S

 

14.13.21.20

Miesten tai poikien päällystakit, autoilutakit viitat jne

6201 [11 00 + 12 90 + 13 90 + 19 00]

p/st

S

 

14.13.21.30

Miesten tai poikien anorakit, hiihtotakit, tuulitakit ja vastaavat (ei kuitenkaan irtotakit ja bleiserit, neulosta, kyllästetyt, päällystetyt, peitetyt, laminoidut tai kumilla käsitellyt)

6201 [91 00 + 92 00 + 93 00 + 99 00]

p/st

S

 

CPA 14.13.22: Miesten ja poikien puvut ja yhdistelmäasut, tekstiilikangasta (pl. neulos)

14.13.22.10

Miesten tai poikien puvut (pois lukien neulos)

6203 [11 00 + 12 00 + 19 (10 + 30 + 90)]

p/st

S

 

14.13.22.20

Miesten tai poikien yhdistelmäasut (pois lukien neulos)

6203 [22 80 + 23 80 + 29 (18 + 30 + 90)]

p/st

S

 

CPA 14.13.23: Miesten ja poikien takit ja bleiserit, tekstiilikangasta (pl. neulos)

14.13.23.00

Miesten tai poikien irtotakit ja bleiserit (pois lukien neulos)

6203 [31 00 + 32 90 + 33 90 + 39 (19 + 90)]

p/st

S

 

CPA 14.13.24: Miesten ja poikien pitkät housut, lappuhaalarit, polvihousut ja shortsit, tekstiilikangasta (pl. neulos)

14.13.24.42

Miesten tai poikien pitkät housut ja polvihousut, denimiä (pois lukien työssä tai ammatissa käytettävät)

6203 42 31

p/st

S

 

14.13.24.44

Miesten tai poikien pitkät housut, polvihousut ja shortsit, villaa tai hienoa eläimenkarvaa (pois lukien neulos tai työssä tai ammatissa käytettävät)

6203 [41 (10 + 90)]

p/st

S

 

14.13.24.45

Miesten tai poikien pitkät housut ja polvihousut, tekokuitua (pois lukien neulos tai työssä tai ammatissa käytettävät)

6203 [43 19 + 49 19]

p/st

S

 

14.13.24.48

Miesten tai poikien pitkät housut ja polvihousut, puuvillaa (pois lukien neulos, denim)

6203 [42 (33 + 35)]

p/st

S

 

14.13.24.49

Miesten tai poikien pitkät housut, polvihousut, shortsit ja lappuhaalarit muuta tekstiiliainetta (pois lukien villa, puuvilla, tekokuitu tai neulos)

6203 49 90

p/st

S

 

14.13.24.55

Miesten tai poikien lappuhaalarit (pois lukien neulos tai työssä tai ammatissa käytettävät)

6203 [41 30 + 42 59 + 43 39 + 49 39]

p/st

S

 

14.13.24.60

Miesten tai poikien shortsit puuvillaa tai tekokuitua (pois lukien neulos)

6203 [42 90 + 43 90 + 49 50]

p/st

S

 

CPA 14.13.31:   Naisten ja tyttöjen päällystakit, autoilutakit, viitat, kaavut, anorakit, tuulipuserot, tuulitakit ja niiden kaltaiset tavarat, tekstiilikangasta (pl. neulos)

14.13.31.10

Naisten tai tyttöjen sadetakit

6202 [12 10 + 13 10]

p/st

S

 

14.13.31.20

Naisten tai tyttöjen päällystakit, viitat yms

6202 [11 00 + 12 90 + 13 90 + 19 00]

p/st

S

 

14.13.31.30

Naisten tai tyttöjen anorakit, hiihtotakit, tuulipuserot yms. (ei kuitenkaan irtotakit ja bleiserit, neulosta, kyllästetyt, päällystetyt, peitetyt, laminoidut tai kumilla käsitellyt)

6202 [91 00 + 92 00 + 93 00 + 99 00]

p/st

S

 

CPA 14.13.32: Naisten ja tyttöjen puvut ja yhdistelmäasut, tekstiilikangasta (pl. neulos)

14.13.32.10

Naisten tai tyttöjen puvut (pois lukien neulos)

6204 [11 00 + 12 00 + 13 00 + 19 (10 + 90)]

p/st

S

 

14.13.32.20

Naisten tai tyttöjen yhdistelmäasut (pois lukien neulos)

6204 [21 00 + 22 80 + 23 80 + 29 (18 + 90)]

p/st

S

 

CPA 14.13.33: Naisten ja tyttöjen jakut, takit ja bleiserit, tekstiilikangasta (pl. neulos)

14.13.33.30

Muut naisten tai tyttöjen jakut ja bleiserit (pois lukien neulos)

6204 [31 00 + 32 90 + 33 90 + 39 (19 + 90)]

p/st

S

 

CPA 14.13.34: Naisten ja tyttöjen leningit, hameet ja housuhameet, tekstiilikangasta (pl. neulos)

14.13.34.70

Naisten tai tyttöjen leningit (pois lukien neulos)

6204 [41 00 + 42 00 + 43 00 + 44 00 + 49 (10 + 90)]

p/st

S

 

14.13.34.80

Naisten tai tyttöjen hameet ja housuhameet (pois lukien neulos)

6204 [51 00 + 52 00 + 53 00 + 59 (10 + 90)]

p/st

S

 

CPA 14.13.35: Naisten ja tyttöjen pitkät housut, lappuhaalarit, polvihousut ja shortsit, tekstiilikangasta (pl. neulos)

14.13.35.42

Naisten tai tyttöjen pitkät housut ja polvihousut, denimiä (pois lukien työssä tai ammatissa käytettävät)

6204 62 31

p/st

S

 

14.13.35.48

Naisten tai tyttöjen pitkät housut ja polvihousut, muuta puuvillaa (pois denim, lukien työssä tai ammatissa käytettävät)

6204 [62 (33 + 39)]

p/st

S

 

14.13.35.49

Naisten tai tyttöjen pitkät housut ja polvihousut, villaa tai hienoa eläimenkarvaa tai tekokuitua, ei kuitenkaan neulosta eikä työssä tai ammattissa käytettävät

6204 [61 10 + 63 18 + 69 18]

p/st

S

 

14.13.35.51

Naisten tai tyttöjen lappuhaalarit, puuvillaa (pois lukien neulos tai työssä tai ammatissa käytettävät)

6204 62 59

p/st

S

 

14.13.35.61

Naisten tai tyttöjen shortsit, puuvillaa (pois lukien neulos)

6204 62 90

p/st

S

 

14.13.35.63

Naisten tai tyttöjen lappuhaalarit, muuta tekstiiliainetta (pois lukien neulos, puuvilla tai työssä tai ammatissa käytettävät) ja naisten tai tyttöjen shortsit, villaa tai hienoa eläimenkarvaa (pois lukien neulos)

6204 [61 85 + 63 39 + 69 39]

p/st

S

 

14.13.35.65

Naisten tai tyttöjen shortsit, tekokuitua (pois lukien neulos)

6204 [63 90 + 69 50]

p/st

S

 

14.13.35.69

Muut naisten tai tyttöjen pitkät housut, polvihousut, lappuhaalarit, muuta tekstiiliainetta (ei puuvilla, villa tai hieno eläimenkarva, tekokuitu tai neulos)

6204 69 90

p/st

S

 

NACE 14.14: Alusvaatteiden valmistus

CPA 14.14.11: Miesten ja poikien paidat, neulosta

14.14.11.00

Miesten tai poikien paidat ja aluspaidat, neulosta

6105 [10 00 + 20 (10 + 90) + 90 (10 + 90)]

p/st

S

 

CPA 14.14.12: Miesten ja poikien alushousut, yöpaidat, pyjamat, kylpytakit, aamutakit ja niiden kaltaiset tavarat, neulosta

14.14.12.20

Miesten tai poikien alushousut, neulosta (mukaan lukien boxerit)

6107 [11 00 + 12 00 + 19 00]

p/st

S

 

14.14.12.30

Miesten tai poikien yöpaidat ja pyjamat, neulosta

6107 [21 00 + 22 00 + 29 00]

p/st

S

 

14.14.12.40

Miesten tai poikien aamutakit, kylpytakit ja niiden kaltaiset tavarat, neulosta

6107 [91 00 + 99 00]

p/st

S

 

CPA 14.14.13: Naisten ja tyttöjen puserot, myös paitapuserot, neulosta

14.14.13.10

Naisten tai tyttöjen puserot, paidat ja paitapuserot, neulosta

6106 [10 00 + 20 00 + 90 (10 + 30 + 50 + 90)]

p/st

S

 

CPA 14.14.14:   Naisten ja tyttöjen alushameet, pikkuhousut ja muut alushousut, yöpaidat, pyjamat, aamutakit, kylpytakit ja niiden kaltaiset tavarat, neulosta

14.14.14.20

Naisten tai tyttöjen pikkuhousut ja muut alushousut, neulosta

6108 [21 00 + 22 00 + 29 00]

p/st

S

 

14.14.14.30

Naisten tai tyttöjen yöpaidat ja pyjamat, neulosta

6108 [31 00 + 32 00 + 39 00]

p/st

S

 

14.14.14.40

Naisten tai tyttöjen kylpytakit, aamutakit ja niiden kaltaiset tavarat, neulosta

6108 [91 00 + 92 00 + 99 00]

p/st

S

 

14.14.14.50

Naisten tai tyttöjen alushameet, neulosta

6108 [11 00 + 19 00]

p/st

S

 

CPA 14.14.21: Miesten ja poikien paidat, tekstiilikangasta (pl. neulos)

14.14.21.00

Miesten tai poikien paidat (pois lukien neulos)

6205 [20 00 + 30 00 + 90 (10 + 80)]

p/st

S

 

CPA 14.14.22:   Miesten ja poikien aluspaidat, alushousut, yöpaidat, pyjamat, kylpytakit, aamutakit ja niiden kaltaiset tavarat, tekstiilikangasta (pl. neulos)

14.14.22.20

Miesten tai poikien alushousut (mukaan lukien boxerit) (pois lukien neulos)

6207 [11 00 + 19 00]

p/st

S

 

14.14.22.30

Miesten tai poikien yöpaidat ja pyjamat (pois lukien neulos)

6207 [21 00 + 22 00 + 29 00]

p/st

S

 

14.14.22.40

Miesten tai poikien aluspaidat, kylpytakit, aamutakit yms. (pois lukien neulos)

6207 [91 00 + 99 (10 + 90)]

p/st @

S

 

CPA 14.14.23: Naisten ja tyttöjen puserot, myös paitapuserot, tekstiilikangasta (pl. neulos)

14.14.23.00

Naisten tai tyttöjen puserot, paidat ja paitapuserot (pois lukien neulos)

6206 [10 00 + 20 00 + 30 00 + 40 00 + 90 (10 + 90)]

p/st

S

 

CPA 14.14.24:   Naisten ja tyttöjen aluspaidat, alushameet, pikkuhousut ja muut alushousut, yöpaidat, pyjamat, kylpytakit, aamutakit ja niiden kaltaiset tavarat, tekstiilikangasta (pl. neulos)

14.14.24.30

Naisten tai tyttöjen yöpaidat ja pyjamat (pois lukien neulos)

6208 [21 00 + 22 00 + 29 00]

p/st

S

 

14.14.24.50

Naisten tai tyttöjen alushameet (pois lukien neulos)

6208 [11 00 + 19 00]

p/st

S

 

14.14.24.60

Naisten ja tyttöjen aluspaidat, pikkuhousut ja muut alushousut, aamupuvut ”negliges”, kylpytakit, aamutakit ja niiden kaltaiset tavarat, puuvillaa (pois lukien neulos)

6208 91 00

p/st @

S

 

14.14.24.80

Naisten tai tyttöjen kylpytakit, aamutakit, aluspaidat, aluspuserot, pikkuhousut ym. alushousut, muuta kuitua kuin puuvillaa (pois lukien neulos)

6208 92 00

p/st @

S

 

14.14.24.89

Naisten tai tyttöjen kylpytakit, aamutakit, aluspaidat, aluspuserot, pikkuhousut ym. alushousut, muuta tekstiiliainetta (ei puuvilla, tekokuitu tai neulos)

6208 99 00

p/st @

S

 

CPA 14.14.25:   Rintaliivit, lantioliivit, korsetit, housunkannattimet, sukkanauhat, hihanpitimet ja niiden kaltaiset tavarat sekä niiden osat, myös neulosta

14.14.25.30

Rintaliivit

6212 [10 (10 + 90)]

p/st

S

 

14.14.25.50

Lantioliivit, housuliivit ja korseletit (mukaan lukien bodit, joissa on säädettävät olkaimet tms. hihnat)

6212 [20 00 + 30 00]

p/st

S

 

14.14.25.70

Housunkannattimet, sukanpitimet, sukkanauhat ja niiden kaltaiset tavarat ja näiden osat

6212 90 00

S

 

CPA 14.14.30: T-paidat, aluspaidat ja niiden kaltaiset paidat, neulosta

14.14.30.00

T-paidat, aluspaidat ja muut aluspaitojen kaltaiset paidat, neulosta

6109 [10 00 + 90 (20 + 90)]

p/st

S

 

NACE 14.19: Muiden vaatteiden ja asusteiden valmistus

CPA 14.19.11: Vauvanvaatteet ja vaatetustarvikkeet, neulosta

14.19.11.00

Vauvanvaatteet ja -vaatetustarvikkeet, neulosta (ml. paidat, potkuhousut, pöksyt, potkupuvut, vaipat, käsineet ja kintaat, ulkovaatteet (lasten pituus ≤ 86 cm)

6111 [20 (10 + 90) + 30 (10 + 90) + 90 (11 + 19 + 90)]

S

 

CPA 14.19.12: Verryttelypuvut, hiihtopuvut, uimapuvut ja uimahousut sekä muut vaatteet, neulosta

14.19.12.10

Verryttelypuvut, neulosta

6112 [11 00 + 12 00 + 19 00]

p/st

S

 

14.19.12.30

Hiihtopuvut, neulosta

6112 20 00

p/st @

S

 

14.19.12.40

Miesten tai poikien uimapuvut, neulosta

6112 [31 (10 + 90) + 39 (10 + 90)]

p/st

S

 

14.19.12.50

Naisten tai tyttöjen uimapuvut, neulosta

6112 [41 (10 + 90) + 49 (10 + 90)]

p/st

S

 

14.19.12.90

Muut vaatteet, neulosta (mukaan lukien bodit, joissa on kunnolliset hihat)

6114 [20 00 + 30 00 + 90 00]

kg

S

 

CPA 14.19.13: Hansikkaat, kintaat ja muut käsineet, neulosta

14.19.13.00

Käsineet ja kintaat, neulosta

6116 [10 (20 + 80) + 91 00 + 92 00 + 93 00 + 99 00]

pa

S

 

CPA 14.19.19: Muut sovitetut vaatetustarvikkeet sekä vaatteiden ja vaatetustarvikkeiden osat, neulosta

14.19.19.30

Hartiahuivit, kaulaliinat ja muut huivit, mantiljat, hunnut ja niiden kaltaiset tavarat, neulosta

6117 10 00

p/st @

S

 

14.19.19.60

Vaatetustarvikkeet ja niiden osat, neulosta (pois lukien käsineet, kintaat, huivit, kaulaliinat, mantiljat, hunnut)

6117 [80 (10 + 80) + 00)]

S

 

CPA 14.19.21: Vauvanvaatteet ja vaatetustarvikkeet, tekstiilikangasta (pl. neulos)

14.19.21.00

Vauvanvaatteet ja -vaatetustarv., tekst.ain., ei neulosta (ml. paidat, potkuhousut, -puvut, pöksyt, vaipat, käsineet, kintaat, ulkovaatteet (last. pit. ≤ 86 cm)

6209 [20 00 + 30 00 + 90 (10 + 90)]

S

 

CPA 14.19.22: Verryttelypuvut, hiihtopuvut sekä uimapuvut ja uimahousut; muut vaatteet, tekstiilikangasta (pl. neulos)

14.19.22.10

Miesten ja poikien verryttelypuvut, collegepuvut, urheiluvaatteet ja muut vaatteet, m.k. (pois lukien hiihtopuvut tai neuletuotteet)

6211 [32 (31 + 41 + 42 + 90) + 33 (31 + 41 + 42 + 90) + 00)]

p/st @

S

 

14.19.22.20

Naisten tai tyttöjen verryttelypuvut, collegepuvut, urheiluvaatteet ja muut vaatteet m.k. (pois lukien hiihtopuvut tai neuletuotteet)

6211 [41 00 + 42 (31 + 41 + 42 + 90) + 43 (31 + 41 + 42 + 90) + 00)]

p/st @

S

 

14.19.22.30

Hiihtopuvut (pois lukien neulos)

6211 20 00

p/st

S

 

14.19.22.40

Miesten tai poikien uimapuvut (pois lukien neulos)

6211 11 00

p/st

S

 

14.19.22.50

Naisten tai tyttöjen uimapuvut (pois lukien neulos)

6211 12 00

p/st

S

 

CPA 14.19.23:   Nenäliinat, hartiahuivit, kaulaliinat ja muut huivit, hunnut, solmiot, käsineet ja muut sovitetut vaatetustarvikkeet; vaatteiden ja vaatetustarvikkeiden osat, tekstiilikangasta (pl. neulos), muualle luokittelemattomat

14.19.23.10

Nenäliinat

6213 [20 00 + 90 00]

p/st

S

 

14.19.23.33

Hartiahuivit, kaulaliinat ja muut huivit, mantiljat, hunnut ja niiden kaltaiset tavarat (ei silkki, jätesilkki tai neulos)

6214 [20 00 + 30 00 + 40 00 + 90 00]

p/st

S

 

14.19.23.38

Hartiahuivit, kaulaliinat ja muut huivit, mantiljat, hunnut ja niiden kaltaiset tavarat, silkkiä ja jätesilkkiä (pois lukien neulos)

6214 10 00

p/st

S

 

14.19.23.53

Solmiot, solmukkeet ja solmiohuivit (ei silkki, jätesilkki tai neulos)

6215 [20 00 + 90 00]

p/st

S

 

14.19.23.58

Solmiot, solmukkeet ja solmiohuivit, silkkiä tai jätesilkkiä (pois lukien neulos)

6215 10 00

p/st

S

 

14.19.23.70

Käsineet ja kintaat (pois lukien neulos)

6216 00 00

pa

S

 

14.19.23.93

Vaatetustarvikkeet, tekstiiliainetta (pois lukien huivit, kaulaliinat, mantiljat, hunnut, solmiot, solmukkeet, solmiohuivit, käsineet, kintaat tai neuletuotteet)

6217 10 00

S

 

14.19.23.95

Vaatteiden ja vaatetustarvikkeiden osat, tekstiiliainetta (ei rinta-, lantio-tai housuliivien, korsettien, housunkannattimien, sukkanauhojen tai neulotut osat)

6217 90 00

S

 

CPA 14.19.31: Vaatetustarvikkeet nahasta tai tekonahasta (pl. urheilukäsineet)

14.19.31.75

Käsineet ja rukkaset, nahkaa tai tekonahkaa (pois lukien urheilukäsineet tai kaikkien ammattialojen suojakäsineet)

4203 [29 (91 + 99)]

pa

S

 

14.19.31.80

Vyöt ja olkavyöt, nahkaa tai tekonahkaa

4203 30 00

p/st @

S

 

14.19.31.90

Vaatetustarvikkeet, nahkaa tai tekonahkaa (pois lukien käsineet, rukkaset, vyöt tai olkavyöt)

4203 40 00

S

 

CPA 14.19.32: Huovasta, kuitukankaasta tai kyllästetystä tai päällystetystä tekstiilikankaasta valmistetut vaatteet

14.19.32.00

Huovasta, kuitukankaasta tai kyllästetystä tai päällystetystä tekstiilikankaasta valmistetut vaatteet

6113 [00 (10 + 90)] + 6210 [10 (10 + 90) + 20 00 + 30 00 + 40 00 + 50 00]

p/st @

S

 

CPA 14.19.41: Hatunteelmät, huopaa tai palmikoidut tai valmistetut kokoamalla mitä ainetta tahansa olevista kaistaleista

14.19.41.30

Hatunteelmät huovasta, litteät ja lieriömäiset (mukaan lukien auki leikatut) (pois lukien muotoon puristetut tai lierilliset)

6501 00 00

p/st

S

 

14.19.41.50

Hatunteelmät, palmikoidut tai kootut kaistaleista aineeseen katsomatta (pois lukien muotoon puristetut, lierilliset, vuoratut tai somistetut)

6502 00 00

p/st

S

 

CPA 14.19.42:   Hatut ja muut päähineet, huopaa, tai palmikoidut tai valmistetut kokoamalla mitä ainetta tahansa olevista kaistaleista, tai neulosta tai valmistettu pitsistä tai muusta tekstiilimetritavarasta; hiusverkot

14.19.42.30

Huopahatut ja muut huopapäähineet, hatunteelmistä (ei kuitenkaan lieriömäisistä) valmistetut

6505 90 05 + 6506 99 10

p/st

S

 

14.19.42.50

Hatut ja muut päähineet, palmikoidut tai valmistetut kokoamalla kaistaleista, aineeseen katsomatta

6504 00 00

p/st

S

 

14.19.42.70

Hatut ja muut päähineet, neulotut, virkatut tai neuloksesta, pitsistä, huovasta ym. tekstiilimetritavarasta (ei kaistaleista); hiusverkot mitä tahansa ainetta

6505 [10 00 + 90 (10 + 30 + 80)]

p/st @

S

 

CPA 14.19.43:   Muut päähineet (pl. kumia tai muovia olevat, turvapäähineet tai asbestipäähineet); hikinauhat, vuorit, suojapäällykset, hatunrungot ja -kehykset, lakinlipat ja leukanauhat päähineitä varten

14.19.43.00

Muut päähineet (ei kuitenkaan kumia tai muovia olevat, turvapäähineet tai asbestipäähineet); hikinauhat, vuorit, suojapäällykset, hatunrungot ja -kehykset, lakinlipat ja leukanauhat päähineitä varten

6506 99 90 + 6507 00 00

S

 

NACE 14.20: Turkisvaatteiden ja -tuotteiden valmistus

CPA 14.20.10: Vaatteet, vaatetustarvikkeet ja muut turkisnahasta valmistetut tavarat (pl. päähineet)

14.20.10.30

Vaatteet ja vaatetustarvikkeet, turkisnahasta (pois lukien hatut tai muut päähineet)

4303 [10 (10 + 90)]

S

 

14.20.10.90

Tavarat, turkisnahasta (pois lukien vaatteet, vaatetustarvikkeet, hatut tai muut päähineet)

4303 90 00

S

 

NACE 14.31: Sukkien ja sukkahousujen valmistus

CPA 14.31.10: Sukkahousut, myös terättömät, sukat, puolisukat ja niiden kaltaiset tuotteet, neulosta

14.31.10.33

Sukkahousut, myös terättömät, synteettikuituneulosta, yksinkertaisen langan paksuus < 67 desitexiä

6115 21 00

p/st

S

 

14.31.10.35

Sukkahousut, myös terättömät, synteettikuituneulosta, yksinkertaisen langan paksuus ≥ 67 desitexiä

6115 22 00

p/st

S

 

14.31.10.37

Sukkahousut, myös terättömät, tekstiilineulosta (pois lukien synteettikuitu)

6115 29 00

p/st

S

 

14.31.10.50

Naisten pitkät sukat ja polvisukat, yksinkertaisen langan paksuus < 67 desitexiä, neulosta

6115 [30 (11 + 19 + 90)]

pa

S

 

14.31.10.90

Sukat yms neuletuott. ja jalkineet, ei kiinnitettyä anturaa, neulosta (ei naisten pitkät sukat, polvisukat, yksinkert. langan paks. < 67des., sukkahousut, myös terättömät)

6115 [10 (10 + 90) + 94 00 + 95 00 + 96 (10 + 91 + 99) + 00)]

pa

S

 

NACE 14.39: Muiden neulevaatteiden valmistus

CPA 14.39.10: Neulepuserot, pujopaidat, neuletakit, liivit ja niiden kaltaiset tavarat, neulosta

14.39.10.31

Miesten tai poikien neulepuserot, neuletakit, liivit yms., villaa tai hienoa eläimenkarvaa (pois lukien ne, joissa villan osuus ≥ 50 paino% ja paino ≥ 600g)

6110 [11 30 + 12 10 + 19 10]

p/st

S

 

14.39.10.32

Naisten tai tyttöjen neulepuserot, neuletakit, liivit yms., villaa tai hienoa eläimenkarvaa (pois lukien ne, joissa villan osuus ≥ 50 paino% ja paino ≥ 600g)

6110 [11 90 + 12 90 + 19 90]

p/st

S

 

14.39.10.33

Neulepuserot, pujopaidat, villaa, jonka osuus ≥ 50 paino%, paino ≥ 600g per tuote

6110 11 10

p/st

S

 

14.39.10.53

Kevyet, tiheäsilmukkaiset neulepuserot tai pujopaidat, joissa on poolo-tai pystykaulus, puuvillaa

6110 20 10

p/st

S

 

14.39.10.55

Kevyet, tiheäsilmukkaiset neulepuserot tai pujopaidat, joissa on poolo-tai pystykaulus, tekokuitua

6110 30 10

p/st

S

 

14.39.10.61

Miesten tai poikien neulepuserot, neuletakit ja liivit, puuvillaneulosta (pois lukien kevyet, tiheäsilmukkaiset neuleet, joissa on poolo-tai pystykaulus)

6110 20 91

p/st

S

 

14.39.10.62

Naisten tai tyttöjen neulepuserot, neuletakit ja liivit, puuvillaneulosta (pois lukien kevyet, tiheäsilmukkaiset neuleet, joissa on poolo-tai pystykaulus)

6110 20 99

p/st

S

 

14.39.10.71

Miesten tai poikien neulepuserot, neuletakit ja liivit, neulosta, tekokuitua (pois lukien kevyet, tiheäsilmukkaiset neuleet, joissa on poolo-tai pystykaulus)

6110 30 91

p/st

S

 

14.39.10.72

Naisten tai tyttöjen neulepuserot, neuletakit ja liivit, neulosta, tekokuitua (pois lukien kevyet, tiheäsilmukkaiset neuleet, joissa on poolo-tai pystykaulus)

6110 30 99

p/st

S

 

14.39.10.90

Neulepuserot, neuletakit ja liivit, tekstiilineulosta (pois lukien villaa tai hienoa eläimenkarvaa, puuvillaa tai tekokuitua)

6110 [90 (10 + 90)]

p/st

S

 

NACE 15.11: Turkisten ja nahan muokkaus ja värjäys

CPA 15.11.10: Parkitut tai muokatut turkisnahat

15.11.10.30

Parkitut tai muokatut kokonaiset, irralliset, kanin-, jäniksen-ja karitsannahat

4302 [19 (35 + 75 + 80)]

p/st

S

 

15.11.10.50

Parkitut tai muokatut turkisnahat ja nahat (pois lukien kanin-, jäniksen-tai karitsannahat)

4302 [11 00 + 19 (10 + 20 + 30 + 41 + 49 + 50 + 60 + 70 + 95) + 20 00 + 30 (10 + 21 + 25 + 31 + 41 + 45 + 51 + 55 + 61 + 71 + 95)]

S

 

CPA 15.11.21: Säämiskänahka

15.11.21.00

Säämiskänahka (myös yhdistelmäparkittu säämiskänahka)

4114 [10 (10 + 90)]

m2 @

S

 

CPA 15.11.22: Kiiltonahka ja laminoitu kiiltonahka; metallipinnoitettu nahka

15.11.22.00

Kiiltonahka ja laminoitu kiiltonahka; metallipinnoitettu kiiltonahka

4114 20 00

m2

T

 

CPA 15.11.31: Nautaeläinten nahka, karvapeitteetön, kokonainen

15.11.31.00

Naudannahat, karvapeitteettömät, kokonaiset

4104 [11 (10 + 51) + 19 (10 + 51) + 41 (11 + 19 + 51) + 49 (11 + 19 + 51)] + 4107 [11 (11 + 19) + 12 (11 + 19 + 91) + 10)]

kg

T

 

CPA 15.11.32: Nautaeläinten nahka, karvapeitteetön, ei kokonainen

15.11.32.00

Naudannahat, karvapeitteettömät, muut kuin kokonaiset

4104 [11 59 + 19 59 + 41 59 + 49 59] + 4107 [91 (10 + 90) + 92 10 + 99 10]

kg

T

 

CPA 15.11.33: Hevoseläinten nahka, karvapeitteetön

15.11.33.00

Hevoseläinten nahka, karvapeitteetön

4104 [11 90 + 19 90 + 41 90 + 49 90] + 4107 [11 90 + 12 99 + 19 90 + 92 90 + 99 90]

kg

T

 

CPA 15.11.41: Lampaan-ja karitsannahka, villapeitteetön

15.11.41.30

Lampaan-ja karitsannahka, parkittu, mutta ei enempää valmistettu

4105 [10 (10 + 90) + 30 (10 + 91 + 99)]

kg

T

 

15.11.41.50

Lampaan-ja karitsannahka, parkituksen jälkeen valmistettu

4112 00 00

m2

T

 

CPA 15.11.42: Vuohen-ja vohlannahka, karvapeitteetön

15.11.42.30

Vuohen-ja vohlannahka, parkittu mutta ei enempää valmistettu

4106 [21 (10 + 90) + 22 (10 + 90)]

kg

T

 

15.11.42.50

Vuohen-ja vohlannahka, parkituksen jälkeen valmistettu

4113 10 00

m2

T

 

CPA 15.11.43: Siannahka

15.11.43.30

Siannahka, parkittu mutta ei enempää valmistettu

4106 [31 (10 + 90) + 32 (10 + 90)]

kg

T

 

15.11.43.50

Muu siannahka

4113 20 00

m2

T

 

CPA 15.11.51: Muiden eläinten nahka, karvapeitteetön

15.11.51.00

Muiden eläinten nahka, karvapeitteetön

4106 [40 (10 + 90) + 91 00 + 92 00] + 4113 [30 00 + 90 00]

kg

T

 

CPA 15.11.52: Nahkaan, myös nahkakuituihin, perustuva tekonahka

15.11.52.00

Nahkaan, myös nahkakuituihin, perustuva tekonahka, laattoina, levyinä tai kaistaleina, myös rullina

4115 10 00

m2 @

T

 

NACE 15.12: Matka-, käsi-ym. laukkujen, satuloiden ja valjaiden valmistus

CPA 15.12.11: Satulat ja valjaat kaikkia eläimiä varten, mitä tahansa ainetta

15.12.11.00

Satula-ja valjasteokset kaikkia eläimiä varten, kaikista aineista

4201 00 00

S

 

CPA 15.12.12:   Matkalaukut, käsilaukut yms. nahasta, tekonahasta, muovilevystä, tekstiiliaineesta, vulkaanikuidusta, kartongista tai pahvista; toaletti-, ompelu-tai kengänkiillotustarvikkeita tai vaatteiden puhdistukseen käytettäviä tarvikkeita sisältävät matkapakkaukset

15.12.12.10

Matka-arkut, matkalaukut, toalettilaukut, attaseasalkut, salkut, koululaukut ja niiden kaltaiset säilytysesineet

4202 [11 (10 + 90) + 12 (11 + 19 + 50 + 91 + 99) + 19 (10 + 90)]

p/st @

S

 

15.12.12.20

Käsilaukut, myös jos niissä on olkahihna

4202 [21 00 + 22 (10 + 90) + 00)]

p/st

S

 

15.12.12.30

Tavarat, jollaisia tavallisesti pidetään taskussa tai käsilaukuissa

4202 [31 00 + 32 (10 + 90) + 00)]

S

 

15.12.12.50

Rasiat ja säilytysesineet, muualle kuulumattomat

4202 [91 (10 + 80) + 92 (11 + 15 + 19 + 91 + 98) + 00)]

S

 

15.12.12.70

Toaletti-, ompelu-tai kengänkiillotustarvikkeita tai vaatteiden puhdistukseen käytettäviä tarvikkeita sisältävät matkapakkaukset

9605 00 00

p/st @

S

 

CPA 15.12.13: Kellonhihnat (pl. metalliset), ja kellonrannekkeet sekä niiden osat

15.12.13.00

Kellonhihnat ja -rannekkeet sekä niiden osat, muuta ainetta kuin epäjaloa tai jaloa metallia

9113 [90 (10 + 80)]

p/st @

S

 

CPA 15.12.19:   Muut nahasta tai tekonahasta valmistetut tavarat (myös koneissa tai mekaanisissa laitteissa tai muihin teknisiin tarkoituksiin käytettävät tavarat), muualle luokittelemattomat

15.12.19.30

Nahasta tai tekonahasta valmistetut tavarat, jollaisia käytetään koneissa tai mekaanisissa laitteissa tai muihin teknisiin tarkoituksiin

4205 [00 (11 + 19)]

kg

S

 

15.12.19.60

Nahasta tai tekonahasta valmistetut tavarat, muualle kuulumattomat

4205 00 90

S

 

NACE 15.20: Jalkineiden valmistus

CPA 15.20.11:   Vedenpitävät jalkineet, joiden ulkopohjat ja päälliset ovat kumia tai muovia (pl. jalkineet, joissa on suojaava metallinen kärjys)

15.20.11.00

Vedenpitävät jalkineet, joiden päälliset ovat muovia tai kumia (paitsi jalkineet, joissa on suojaava metallinen kärjys)

6401 [92 (10 + 90) + 00)]

pa

S

 

CPA 15.20.12: Jalkineet, joiden ulkopohja ja päälliset ovat kumia tai muovia (pl. vedenpitävät tai urheilujalkineet)

15.20.12.10

Sandaalit, joiden päälliset ovat kumia tai muovia

6402 [20 00 + 99 (31 + 39)]

pa

S

 

15.20.12.31

Jalkineet, joiden päälliset ovat kumia tai muovia (muut kuin sandaalit, tohvelit, urheilu-tai harjoittelukengät)

6402 [91 90 + 99 (10 + 91 + 93 + 96 + 98)]

pa

S

 

15.20.12.37

Tohvelit ja muut sisäkengät, joiden päälliset ovat muovia

6402 99 50

pa

S

 

CPA 15.20.13:   Jalkineet, joiden päälliset ovat nahkaa (pl. urheilujalkineet, jalkineet, joissa on suojaava metallinen kärjys ja erilaiset erikoisjalkineet)

15.20.13.30

Jalkineet, jotka on tehty puupohjalle ja joissa ei ole sisäpohjaa tai suojaavaa metallista kärjystä, päälliset nahkaa

6403 [51 05 + 59 05 + 91 05 + 99 05]

pa

S

 

15.20.13.51

Miesten jalkineet, joiden päälliset ovat nahkaa (muut kuin sandaalit, tohvelit, urheilu-tai harjoittelukengät)

6403 [51 (15 + 95) + 59 95 + 91 (16 + 96) + 96)]

pa

S

 

15.20.13.52

Naisten jalkineet, joiden päälliset ovat nahkaa (muut kuin sandaalit, tohvelit, urheilu-tai harjoittelukengät)

6403 [51 (19 + 99) + 59 99 + 91 (13 + 18 + 93 + 98) + 99 (93 + 98)]

pa

S

 

15.20.13.53

Lasten jalkineet, joiden päälliset ovat nahkaa (muut kuin sandaalit, tohvelit, urheilu-tai harjoittelukengät)

6403 [51 (11 + 91) + 59 91 + 91 (11 + 91) + 91)]

pa

S

 

15.20.13.61

Miesten sandaalit, joiden päälliset ovat nahkaa

6403 [59 35 + 99 36]

pa

S

 

15.20.13.62

Naisten sandaalit, joiden päälliset ovat nahkaa

6403 [59 (11 + 39) + 99 (11 + 33 + 38)]

pa

S

 

15.20.13.63

Lasten sandaalit, joiden päälliset ovat nahkaa

6403 [59 31 + 99 31]

pa

S

 

15.20.13.70

Tohvelit, joiden päälliset ovat nahkaa

6403 [59 50 + 99 50]

pa

S

 

15.20.13.80

Jalkineet, joiden päälliset ovat nahkaa ja ulkopohjat puuta tai korkkia

6405 10 00

pa

S

 

CPA 15.20.14: Jalkineet, joiden päälliset ovat tekstiiliainetta (pl. urheilujalkineet)

15.20.14.44

Tohvelit, joiden pohjat ovat kumia, muovia tai nahkaa ja päällykset tekstiiliä

6404 [19 10 + 20 10] + 20 91]

pa

S

 

15.20.14.45

Muut jalkineet, joiden pohjat ovat kumia, muovia tai nahkaa ja päälliset tekstiiliä

6404 [19 90 + 20 90]

pa

S

 

15.20.14.46

Jalkineet, joiden päälliset ovat tekstiiliä (ei kuitenkaan tohvelit ja muut sisäjalkineet tai jalkineet, joiden ulkopohjat ovat kumia, muovia, nahkaa tai tekonahkaa)

6405 [20 (10 + 99)]

pa

S

 

CPA 15.20.21: Tennis-, koripallo-, voimistelu-ja harjoituskengät sekä niiden kaltaiset kengät

15.20.21.00

Urheilu-, harjoittelukengät yms, joiden pohjat ovat kumia tai muovia ja päälliset tekstiiliä

6404 11 00

pa

S

 

CPA 15.20.29: Muut urheilujalkineet (pl. hiihtojalkineet, luistimet ja rullaluistimet)

15.20.29.00

Muut urheilujalkineet, ei kuitenkaan lumella hiihtoon tarkoitetut jalkineet, luistimet tai rullaluistimet

6402 19 00 + 6403 19 00

pa

S

 

CPA 15.20.31: Kengät, joissa on suojaava metallinen kärjys

15.20.31.20

Jalkineet (myös vedenpitävät jalkineet), joissa on suojaava metallinen kärjys ja ulkopohjat ja päälliset kumia tai muovia

6401 10 00 + 6402 [91 10 + 99 05]

pa

S

 

15.20.31.50

Jalkineet, joissa on suojaava metallinen kärjys, pohjat muovia, nahkaa tai tekonahkaa ja päälliset nahkaa

6403 40 00

pa

S

 

CPA 15.20.32: Puujalkineet, erilaiset erikoisjalkineet ja muut muualle luokittelemattomat jalkineet

15.20.32.00

Puujalkineet, erilaiset erikoisjalkineet ja muut muualle luokittelemattomat jalkineet

6403 20 00 + 6405 [90 (10 + 90)]

pa

S

 

CPA 15.20.40:   Jalkineiden osat, nahkaa; irtopohjat, kantapäätyynyt ja niiden kaltaiset tavarat; nilkkaimet, säärystimet ja niiden kaltaiset tavarat sekä niiden osat

15.20.40.20

Jalkineiden päälliset ja niiden osat, muut kuin kovikkeet, nahkaa

6406 10 10

S

 

15.20.40.50

Jalkineiden päälliset ja niiden osat, muut kuin kovikkeet, muuta ainetta

6406 10 90

S

 

15.20.40.80

Jalkineiden osat (ei kuitenkaan päälliset) muuta ainetta

6406 [99 (30 + 50 + 60 + 85)]

S

 

NACE 16.10: Puun sahaus, höyläys ja kyllästys

CPA 16.10.10:   Puu, sahattu tai veistetty pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, paksuus > 6 mm; puiset rata-ja raitiotiepölkyt, kyllästämättömät

16.10.10.10

Puiset rata-ja raitiotiepölkyt, kyllästämättömät

4406 10 00

m3

S

 

16.10.10.33

Havupuu, sahattu tai veistetty pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, paksuus > 6 mm, päistään jatkettu, hiottu tai höylätty

4407 [10 (15 + 31 + 33 + 38)]

m3

S

 

16.10.10.35

Kuusipuu (Picea abies Karst.) tai saksanjalokuusipuu (Abies alba Mill), sahattu tai veistetty, myös kyllästetty

4407 10 91

m3

S

 

16.10.10.37

Mäntypuu (Pinus sylvestris L.), sahattu tai veistetty, myös kyllästetty

4407 10 93

m3

S

 

16.10.10.39

Havupuu, (small boards), pienet laudat, pituus ≤ 125 cm, paksuus < 12,5 mm; sahattu havupuu, paksuus > 6 mm, myös kyllästetty, muualle kuulumaton

4407 10 98

m3

S

 

16.10.10.50

Puu, sahattu tai veistetty pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, paksuus yli 6 mm; p.l. havupuu ja trooppiset puulajit ja tammilaatat, -rimat ja -listat

4407 [91 (15 + 39 + 90) + 92 00 + 93 (10 + 91 + 99) + 94 (10 + 91 + 99) + 95 (10 + 91 + 99) + 99 (20 + 25 + 40 + 91 + 96 + 98)]

m3 @

S

 

16.10.10.71

Trooppiset puulajit, sahattu tai veistetty pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, sormijatkettu tai höylätty/hiottu, paksuus yli 6 mm

4407 [21 (10 + 91 + 99) + 22 (10 + 91 + 99) + 25 (10 + 30 + 50 + 90) + 26 (10 + 30 + 50 + 90) + 27 (10 + 91 + 99) + 28 (10 + 91 + 99) + 29 (15 + 20 + 25 + 45 + 61 + 68 + 83 + 85 + 95)]

m3 @

S

 

16.10.10.77

Tammilaatat ja rimat parkettilattioita varten

4407 91 31

m2

S

 

CPA 16.10.21:   Puu, yhdeltä tai useammalta syrjältä tai pinnalta koko pituudelta muotoiltu (myös yhdistämättömät laatat ja rimat parkettilattioita varten sekä muotolistat ja laudat)

16.10.21.10

Havupuu, koko pituudelta muotoiltu (myös yhdistämättömät laatat ja rimat parkettilattioita varten)

4409 [10 (11 + 18)]

kg

S

 

16.10.21.50

Muu puu kuin havupuu, koko pituudelta muotoiltu (myös yhdistämättömät laatat ja rimat parkettilattioita varten)

4409 [21 00 + 29 (10 + 91 + 99)]

kg

S

 

CPA 16.10.22: Lastuvilla; puujauho

16.10.22.00

Lastuvilla, puujauho

4405 00 00

kg

S

 

CPA 16.10.23: Puu lastuina ja hakkeena

16.10.23.03

Havupuu, lastuina tai hakkeena

4401 21 00

kg

S

 

16.10.23.05

Lehtipuu, lastuina tai hakkeena

4401 22 00

kg

S

 

CPA 16.10.31: Raakapuu, maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsitelty

16.10.31.16

Pylväät raakapuusta, ruiskutetut tai muulla tavoin kyllästetyt

4403 10 00

m3

S

 

CPA 16.10.32: Puiset rata-ja raitiotiepölkyt, kyllästetyt

16.10.32.00

Puiset rata-tai raitiotiepölkyt, kyllästetyt

4406 90 00

m3

S

 

CPA 16.10.39: Muu raakapuu, myös halkaistut pylväät ja puuseipäät

16.10.39.00

Muu raakapuu, myös halkaistut pylväät ja puuseipäät

4404 [10 00 + 20 00]

m3 @

S

 

CPA 16.10.91: Puutavaran kuivaukseen, kyllästykseen tai kemialliseen käsittelyyn liittyvät palvelut

16.10.91.00

Puun kyllästys-ym. säilyvyyskäsittelypalvelut

I

 

NACE 16.21: Vaneriviilun ja puupaneelien valmistus

CPA 16.21.11: Ristiinliimattu vaneri, vaneroidut puulevyt ja niiden kaltainen kerrostettu puu, bambusta

16.21.11.00

Ristiinliimattu vaneri, vaneroidut puulevyt ja niiden kaltainen kerrostettu puu, bambua

4412 10 00

m3

S

 

CPA 16.21.12: Muu ristiinliimattu vaneri, vaneroidut puulevyt ja niiden kaltainen kerrostettu puu

16.21.12.11

Puuviiluista (ei kuitenkaan bambuviiluista), joista kunkin paksuus ≤ 6 mm, koostuva ristiinliimattu vaneri, jossa ainakin yksi pintaviiluista on trooppista puulajia

4412 [31 (10 + 90)]

m3

S

 

16.21.12.14

Puuviiluista (ei kuitenkaan bambuviiluista), joista kunkin paksuus ≤ 6 mm, koostuva ristiinliimattu vaneri, jossa ainakin yksi pintaviiluista on lehtipuuta (ei kuitenkaan trooppista puulajia)

4412 [32 (10 + 90)]

m3

S

 

16.21.12.17

Puuviiluista (ei kuitenkaan bambuviiluista), joista kunkin paksuus ≤ 6 mm, koostuva ristiinliimattu vaneri (pois lukien tuotteet, joissa ainakin yksi pintaviiluista on trooppista puulajia tai lehtipuuta)

4412 39 00

m3

S

 

16.21.12.21

Vaneroidut puulevyt ja niiden kaltainen kerrostettu puu, joissa rimalevyä, sälölevyä tai kimpivaneria

4412 [94 (10 + 90)]

m3

S

 

16.21.12.24

Vaneroidut puulevyt ja niiden kaltainen kerrostettu puu (joissa ei ole rimalevyä, sälölevyä tai kimpivaneria)

4412 [99 (30 + 40 + 50 + 85)]

m3

S

 

CPA 16.21.13: Puusta tai muusta puumaisesta aineesta valmistettu lastulevy ja sen kaltainen levy

16.21.13.13

Puusta valmistettu lastulevy

4410 [11 (10 + 30 + 50 + 90)]

m3

S

 

16.21.13.16

Puusta valmistettu ”oriented strand board” -levy

4410 [12 (10 + 90)]

m3

S

 

16.21.13.19

Puusta valmistettu ”waferboard”-levy ja sen kaltainen levy (pois lukien lastulevy ja ”oriented strand board” -levy)

4410 19 00

m3

S

 

16.21.13.50

Lastulevy ja sen kaltainen levy muusta puumaisesta aineesta

4410 90 00

m3

S

 

CPA 16.21.14: Puusta tai muusta puumaisesta aineesta valmistettu kuitulevy

16.21.14.23

Puusta tai muusta puumaisesta aineesta valmistettu MDF-levy, myös hartsilla tai muulla orgaanisella sideaineella yhteenpuristettu, paksuus enintään 5 mm

4411 [12 (10 + 90)]

m2

S

 

16.21.14.26

Puusta tai muusta puumaisesta aineesta valmistettu MDF-levy, myös hartsilla tai muulla orgaanisella sideaineella yhteenpuristettu, paksuus suurempi kuin 5 mm mutta enintään 9 mm

4411 [13 (10 + 90)]

m2

S

 

16.21.14.29

Puusta tai muusta puumaisesta aineesta valmistettu MDF-levy, myös hartsilla tai muulla orgaanisella sideaineella yhteenpuristettu, paksuus suurempi kuin 9 mm

4411 [14 (10 + 90)]

m2

S

 

16.21.14.43

Puusta tai muusta puumaisesta aineesta valmistettu kuitulevy (ei kuitenkaan MDF-levy), myös hartsilla tai muulla orgaanisella sideaineella yhteenpuristettu, tiheys suurempi kuin 0,8 g/cm3

4411 [92 (10 + 90)]

m2

S

 

16.21.14.46

Puusta tai muusta puumaisesta aineesta valmistettu kuitulevy (ei kuitenkaan MDF-levy), myös hartsilla tai muulla orgaanisella sideaineella yhteenpuristettu, tiheys suurempi kuin 0,5 g/cm3 mutta enintään 0,8 g/cm3

4411 [93 (10 + 90)]

m2

S

 

16.21.14.49

Puusta tai muusta puumaisesta aineesta valmistettu kuitulevy (ei kuitenkaan MDF-levy), myös hartsilla tai muulla orgaanisella sideaineella yhteenpuristettu, tiheys enintään 0,5 g/cm3

4411 [94 (10 + 90)]

m2

S

 

CPA 16.21.21:   Vaneriviilu ja ristiinliimatun vanerin valmistuksessa käytettävä viilu sekä muu puu, sahattu pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, paksuus ≤ 6 mm

16.21.21.13

Vaneriviilu, -levyt: ristivaneri, sormijatkettu, veistetty, hiottu yms. levyt, paksuus ≤ 6 mm

4408 [10 (15 + 91) + 31 (11 + 21 + 25) + 39 (15 + 21 + 55 + 70) + 90 (15 + 35)]

m3 @

S

 

16.21.21.18

Muut vanerilevyt ja levyt ristivaneria varten, jne., paksuus ≤ 6 mm

4408 [10 (93 + 99) + 31 30 + 39 (31 + 35 + 85 + 95) + 90 (85 + 95)]

m3

S

 

CPA 16.21.22: Tiivistetty puu, möhkäleinä, levyinä, rimoina tai profiileina

16.21.22.00

Tiivistetty puu, möhkäleinä, levyinä, rimoina tai profiileina

4413 00 00

m3

S

 

NACE 16.22: Asennettavien parkettilevyjen valmistus

CPA 16.22.10: Asennettavat parkettilevyt

16.22.10.30

Parkettilaatat, puuta, mosaiikkilattioita varten

4418 71 00

m2

S

 

16.22.10.60

Parkettilaatat, puuta, muut kuin mosaiikkilattioita varten

4418 [72 00 + 79 00]

m2

S

 

NACE 16.23: Muiden rakennuspuusepäntuotteiden valmistus

CPA 16.23.11: Ikkunat, ranskalaiset ikkunat ja niiden kehykset, ovet sekä niiden kehykset ja kynnykset, puuta

16.23.11.10

Ikkunat, ranskalaiset ikkunat (lasiovet) ja niiden kehykset ja karmit, puuta

4418 [10 (10 + 50 + 90)]

p/st

S

 

16.23.11.50

Ovet sekä niiden karmit ja kynnykset, puuta

4418 [20 (10 + 50 + 80)]

p/st

S

 

CPA 16.23.12: Betonivalumuotit, kattopäreet ja -paanut, puuta

16.23.12.00

Betonivalumuotit, kattopäreet ja -paanut, puuta

4418 [40 00 + 50 00]

kg

S

 

CPA 16.23.19: Rakennuspuusepäntuotteet, puuta, muualle luokittelemattomat.

16.23.19.00

Rakennuspuusepän ja kirvesmiehen tuotteet, puuta (ei ovet, ikkunat, kehykset, karmit, kynnykset, parkettilaatat, betonivalumuotit, kattopäreet ja -paanut)

4418 [60 00 + 90 (10 + 80)]

kg

S

 

CPA 16.23.20: Tehdasvalmisteiset rakennukset, puuta

16.23.20.00

Puurakennukset (valmiit tai kokoamattomina osina)

9406 [00 (11 + 20)]

S

 

NACE 16.24: Puupakkausten valmistus

CPA 16.24.11: Kuormalavat, laatikkokuormalavat ja muut lastauslavat, puuta

16.24.11.33

Kaksipohjaiset kuormalavat, kuormalavojen kannattimet

4415 20 20

p/st

S

 

16.24.11.35

Laatikkokuormalavat ja muut puiset lastauslavat

4415 20 90

p/st @

S

 

CPA 16.24.12: Tynnyrit ja muut tynnyriteokset, puuta

16.24.12.00

Drittelit, tynnyrit, sammiot, saavit ja muut tynnyriteokset puusta sekä niiden puuosat, myös kimmet

4416 00 00

kg

S

 

CPA 16.24.13: Muut puupakkaukset ja niiden osat

16.24.13.20

Puiset laatikot, rasiat, häkit, pytyt ja niiden kaltaiset päällykset

4415 10 10

kg

S

 

16.24.13.50

Puiset kaapeli-ja johdinkelat

4415 10 90

kg

S

 

NACE 16.29: Muiden puutuotteiden valmistus; korkki-, olki-ja punontatuotteiden valmistus

CPA 16.29.11:   Työkalut, työkalujen rungot, varret ja kädensijat, luudan-, harjan-ja siveltimenrungot, -varret ja -kädensijat, tupakkapiippujen valmistukseen tarkoitetut kappaleet, jalkineiden lestit ja pakotuspuut, puuta

16.29.11.30

Puiset työkalut ja -välineet, työkalujen, harjan-yms rungot, varret ja kädensijat; puiset jalkineiden lestit ja pakotuspuut

4417 00 00

kg

S

 

16.29.11.80

Karkeasti muotoillut puu-tai juuriteelmät piippujen valmistamista varten

9614 00 10

kg

S

 

CPA 16.29.12: Puiset pöytä-ja keittiöesineet

16.29.12.00

Puiset pöytä-ja keittiöesineet

4419 [00 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 16.29.13:   Puumosaiikki ja upotekoristeinen puu, puiset korulippaat, ruokailuvälinekotelot ja niiden kaltaiset tavarat, puiset pienoisveistokset ja muut koriste-esineet

16.29.13.00

Puumosaiikki ja upotekoristeinen puu; puiset koru-ja ruokailuvälinelippaat ja kotelot sekä niiden kaltaiset tavarat

4420 [10 (11 + 19) + 90 (10 + 91 + 99)]

S

 

CPA 16.29.14: Puiset maalausten, valokuvien, peilien ja niiden kaltaisten tavaroiden kehykset ja muut puusta valmistetut tavarat

16.29.14.10

Jalkineiden puuosat (ei kuitenkaan päälliset)

6406 91 00

S

 

16.29.14.20

Puiset maalausten, valokuvien, peilien ja niiden kaltaisten tavaroiden kehykset

4414 [00 (10 + 90)]

m @

S