Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0851

Komission asetus (EU) N:o 851/2010, annettu 27 päivänä syyskuuta 2010 , tiettyihin Osama bin Ladenia, al-Qaida-verkostoa ja Talebania lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 muuttamisesta 136. kerran

OJ L 253, 28.9.2010, p. 46–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 006 P. 158 - 159

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/851/oj

28.9.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 253/46


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 851/2010,

annettu 27 päivänä syyskuuta 2010,

tiettyihin Osama bin Ladenia, al-Qaida-verkostoa ja Talebania lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 muuttamisesta 136. kerran

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tiettyihin Osama bin Ladenia, al-Qaida-verkostoa ja Talebania lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä sekä Afganistaniin suuntautuvan tiettyjen tavaroiden ja palvelujen viennin kieltämisestä, Afganistanin Talebania koskevien lentokiellon ja varojen sekä muiden taloudellisten resurssien jäädyttämisen laajentamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 467/2001 kumoamisesta 27 päivänä toukokuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 7 a artiklan (2) 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 881/2002 liitteessä I on luettelo henkilöistä, ryhmistä ja yhteisöistä, joita asetuksessa tarkoitettu varojen sekä muiden taloudellisten resurssien jäädyttäminen koskee.

(2)

Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston pakotekomitea päätti 9 päivänä syyskuuta 2010 muuttaa neljän luonnollisen henkilön tietoja luettelossa henkilöistä, ryhmistä ja yhteisöistä, joita varojen ja muiden taloudellisten resurssien jäädyttäminen koskee.

(3)

Sen vuoksi liitettä I olisi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 881/2002 liite I tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä syyskuuta 2010.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Karel KOVANDA

Ulkosuhteiden pääosaston vt. pääjohtaja


(1)  EYVL L 139, 29.5.2002, s. 9.

(2)  7 a artikla on lisätty asetuksella (EU) N:o 1286/2009 (EUVL L 346, 23.12.2009, s. 42).


LIITE

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 881/2002 liite I seuraavasti:

(1)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa oleva kohta ”Youssef Ben Abdul Baki Ben Youcef Abdaoui (alias a) Abu Abdullah, b) Abdellah, c) Abdullah). Osoite: a) via Romagnosi 6, Varese, Italia, b) Piazza Giovane Italia 2, Varese, Italia. Syntynyt a) 4.6.1966, b) 4.9.1966 Kairouanissa, Tunisiassa. Tunisian kansalainen. Passin nro: G025057 (23.6.1999 myönnetty Tunisian passi, jonka voimassaolo päättyi 5.2.2004). Lisätietoja: a) Italian verotunnus: BDA YSF 66P04 Z352Q, b) tuomittu Italiassa tammikuussa 2003 kahdeksi vuodeksi ja kuudeksi kuukaudeksi vankeuteen. Italialainen muutoksenhakutuomioistuin kumosi tuomion 17.5.2004 ja määräsi uuden oikeudenkäynnin.” seuraavasti:

”Youssef Ben Abdul Baki Ben Youcef Abdaoui (alias a) Abu Abdullah, b) Abdellah, c) Abdullah, d) Abou Abdullah, e) Abdullah Youssef). Osoite: a) via Romagnosi 6, Varese, Italia, b) Piazza Giovane Italia 2, Varese, Italia, c) Via Torino 8/B, Cassano Magnago (VA), Italia, d) Jabal Al-Rayhan, Al-Waslatiyyah, Kairouan, Tunisia. Syntynyt 4.9.1966 Kairouanissa, Tunisiassa. Tunisian kansalainen. Passin nro: G025057 (23.6.1999 myönnetty Tunisian passi, jonka voimassaolo päättyi 5.2.2004). Lisätietoja: a) Italian verotunnus: BDA YSF 66P04 Z352Q, b) maahantulokielto Schengen-alueelle, c) asunut Italiassa kesäkuusta 2009, d) äidin nimi: Fatima Abdaoui. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 25.6.2003.”.

(2)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa oleva kohta ”Mohamed Ben Mohamed Ben Khalifa Abdelhedi. Osoite: via Catalani 1, Varese, Italia. Syntynyt 10.8.1965 Sfaxissa, Tunisiassa. Tunisian kansalainen. Passin nro: L965734 (6.2.1999 myönnetty Tunisian passi, jonka voimassaolo päättyi 5.2.2004). Lisätietoja: a) Italian verotunnus: BDL MMD 65M10 Z352S, b) Milanon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tuominnut 3.12.2004 neljäksi vuodeksi ja kahdeksaksi kuukaudeksi vankeuteen. Milanon muutoksenhakutuomioistuin lyhentänyt 29.9.2005 tuomion kolmeen vuoteen ja neljään kuukauteen. Kassaatiotuomioistuin vahvistanut päätöksen 10.11.2006. Ollut vankilassa tai vaihtoehtoisten toimenpiteiden alaisena 24.6.2003 ja 6.5.2005 välisenä aikana. Määrätty karkotettavaksi Italiasta.” seuraavasti:

”Mohamed Ben Mohamed Ben Khalifa Abdelhedi (alias Mohamed Ben Mohamed Abdelhedi). Osoite: a) Via Galileo Ferraries 64, Varese, Italia, b) 261 Kramdah Road (km 2), Sfax, Tunisia. Syntynyt 10.8.1965 Sfaxissa, Tunisiassa. Tunisian kansalainen. Passin nro: L965734 (6.2.1999 myönnetty Tunisian passi, jonka voimassaolo päättyi 5.2.2004). Lisätietoja: a) Italian verotunnus: BDL MMD 65M10 Z352S, b) äidin nimi: Shadhliah Ben Amir, c) oleskeli Italiassa elokuussa 2009. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 23.6.2004.”.

(3)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa oleva kohta ”Chabaane Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Trabelsi. Osoite: via Cuasso 2, Porto Ceresio (Varese), Italia. Syntynyt 1.5.1966 Rainneenissa, Tunisiassa. Tunisian kansalainen. Passin nro: L945660 (4.12.1998 myönnetty Tunisian passi, jonka voimassaolo päättyi 3.12.2001). Lisätietoja: a) Italian verotunnus: TRB CBN 66E01 Z352O, b) vapautettu syytteistä Milanon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen 3.12.2004 antamalla päätöksellä. Muutoksenhakuprosessi oli kesken Milanon muutoksenhakutuomioistuimessa syyskuussa 2007.” seuraavasti:

”Chabaane Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Trabelsi (alias Chabaane Ben Mohamed Trabelsi). Osoite: Via Salvo D’Acquisto 2, Varese, Italia. Syntynyt 1.5.1966 Menzel Temimessä, Nabeulissä, Tunisiassa. Tunisian kansalainen. Passin nro: L945660 (4.12.1998 myönnetty Tunisian passi, jonka voimassaolo päättyi 3.12.2001). Lisätietoja: a) Italian verotunnus: TRB CBN 66E01 Z352O, b) oleskeli Italiassa joulukuussa 2009. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 23.6.2004.”.

(4)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa oleva kohta ”Kamal Ben Mohamed Ben Ahmed Darraji (alias Kamel Darraji). Osoite: via Belotti 16, Busto Arsizio (Varese), Italia. Syntynyt 22.7.1967 Menzel Bouzelfassa, Tunisiassa. Tunisian kansalainen. Passin nro: L029899 (14.8.1995 myönnetty Tunisian passi, jonka voimassaolo päättyi 13.8.2000). Henkilötunnus: a) DDR KML 67L22 Z352Q (Italian verotunnus), b) DRR KLB 67L22 Z352S (Italian verotunnus). Muita tietoja: a) oli vankilassa tai muiden vapausrangaistusten alaisena ajanjaksolla 24.6.2003–17.11.2006; b) määrätty karkotettavaksi Italian alueelta. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 23.6.2004.” seuraavasti:

”Kamal Ben Mohamed Ben Ahmed Darraji (alias Kamel Darraji). Osoite: Via Varzi 14/A - Busto Arsizio, Varese, Italia. Syntynyt 22.7.1967 Menzel Bouzelfassa, Tunisiassa. Tunisian kansalainen. Passin nro: L029899 (14.8.1995 myönnetty Tunisian passi, jonka voimassaolo päättyi 13.8.2000). Lisätietoja: a) Italian verotunnus: i) DDR KML 67L22 Z352Q, ii) DRR KLB 67L22 Z352S, b) oleskeli Italiassa joulukuussa 2009. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 23.6.2004.”.


Top