EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0031

Komission asetus (EU) N:o 31/2010, annettu 14 päivänä tammikuuta 2010 , nimityksen rekisteröimisestä aitojen perinteisten tuotteiden rekisteriin (Idrijski žlikrofi (APT))

OJ L 10, 15.1.2010, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 010 P. 254 - 255

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/31/oj

15.1.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 10/5


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 31/2010,

annettu 14 päivänä tammikuuta 2010,

nimityksen rekisteröimisestä aitojen perinteisten tuotteiden rekisteriin (Idrijski žlikrofi (APT))

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden rekisteröimisestä aidoiksi perinteisiksi tuotteiksi 20 päivänä maaliskuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 509/2006 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Slovenian hakemus nimityksen ”Idrijski žlikrofi” rekisteröimisestä on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä  (2) asetuksen (EY) N:o 509/2006 8 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti ja mainitun asetuksen 19 artiklan 3 kohdan nojalla.

(2)

Koska komissiolle ei ole toimitettu asetuksen (EY) N:o 509/2006 9 artiklan mukaisia vastaväitteitä, nimitys on rekisteröitävä.

(3)

Hakemuksessa pyydettiin myös asetuksen (EY) N:o 509/2006 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua suojaa. Nimitykselle ”Idrijski žlikrofi” olisi annettava tällainen suoja, koska ei ole esitetty vastaväitteitä, joiden perusteella olisi voitu osoittaa, että nimeä käytetään laillisella, tunnustetulla ja taloudellisesti merkittävällä tavalla samankaltaisista maataloustuotteista tai elintarvikkeista,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Rekisteröidään tämän asetuksen liitteessä oleva nimitys.

Asetuksen (EY) N:o 509/2006 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua suojaa sovelletaan.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä tammikuuta 2010.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 93, 31.3.2006, s. 1.

(2)  EUVL C 104, 6.5.2009, s. 11.


LIITE

Asetuksen (EY) N:o 509/2006 liitteessä I tarkoitetut elintarvikkeet:

Luokka 2.4   Pastavalmisteet, myös kypsennetyt tai täytetyt

SLOVENIA

Idrijski žlikrofi (APT)

Nimen käyttö on varattu.


Top