EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0068

2010/68/: Komission päätös, annettu 2 päivänä helmikuuta 2010 , Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahastosta) rahoitettaviin maaseudun kehittämistoimenpiteiden menoihin liittyvien Maltan maksajaviraston tilien tarkastamisesta ja hyväksymisestä varainhoitovuoden 2008 osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2010) 468)

EUVL L 36, 9.2.2010, p. 27–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/68(1)/oj

9.2.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 36/27


KOMISSION PÄÄTÖS,

annettu 2 päivänä helmikuuta 2010,

Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahastosta) rahoitettaviin maaseudun kehittämistoimenpiteiden menoihin liittyvien Maltan maksajaviraston tilien tarkastamisesta ja hyväksymisestä varainhoitovuoden 2008 osalta

(tiedoksiannettu numerolla K(2010) 468)

(Ainoastaan maltankielinen teksti on todistusvoimainen)

(2010/68/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta 21 päivänä kesäkuuta 2005 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1290/2005 (1) ja erityisesti sen 30 ja 39 artiklan,

on kuullut maatalousrahastojen komiteaa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio hyväksyi päätöksellä 2009/366/EY (2) varainhoitovuoden 2008 osalta kaikkien maksajavirastojen tilit, lukuun ottamatta Maltan maksajavirastoa MRRA:ta.

(2)

Uusien tietojen toimittamisen ja lisätarkastusten perusteella komissio voi nyt tehdä maaseudun kehittämistoimenpiteiden menoja koskevan päätöksen Maltan maksajaviraston MRRA:n toimittamien tilien täydellisyydestä, tarkkuudesta ja todenperäisyydestä.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1290/2005 30 artiklan 2 kohdan mukaisesti tämä päätös ei rajoita sellaisten myöhempien komission päätösten tekemistä, joilla jätetään yhteisörahoituksen ulkopuolelle menot, joita ei ole suoritettu yhteisön sääntöjen mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Tarkastetaan ja hyväksytään Maltan maksajaviraston MRRA:n tilit Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahastosta) rahoitettavien varainhoitovuoden 2008 maaseudun kehittämistoimenpiteiden menojen osalta.

Maltassa sovellettavien maaseudun kehittämistoimenpiteiden osalta asianomaiselta jäsenvaltiolta tämän päätöksen mukaisesti perittävät tai sille maksettavat määrät vahvistetaan liitteissä I ja II.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu Maltan tasavallalle.

Tehty Brysselissä 2 päivänä helmikuuta 2010.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 209, 11.8.2005, s. 1.

(2)  EUVL L 111, 5.5.2009, s. 35.


LIITE I

Maksajavirastojen tilien tarkastaminen ja hyväksyminen

Varainhoitovuosi 2008 – Maataloustukirahaston maaseudun kehittämisen menot uusissa jäsenvaltioissa

Jäsenvaltiolta perittävä tai sille maksettava määrä

JV

 

2008 – Maksajavirastojen menot, joita koskevat tilit on

a + b yhteensä

Vähennykset

Yhteensä

Jäsenvaltiolle varainhoitovuodelta korvatut välimaksut

Jäsenvaltiolta perittävä (–) tai sille maksettava (+) määrä

tarkastettu ja hyväksytty

jätetty tämän päätöksen ulkopuolelle

= vuosi-ilmoituksessa ilmoitetut menot

= jäsenvaltiolle varainhoitovuodelta korvatut välimaksut yhteensä

 

 

a

b

c = a + b

d

e = c + d

f

g = e – f

MT

EUR

2 241 670,14

0,00

2 241 670,14

0,00

2 241 670,14

2 241 670,14

0,00


LIITE II

Tarkastetut ja hyväksytyt maataloustukirahaston menot maaseudun kehittämistoimenpiteittäin uusissa jäsenvaltioissa varainhoitovuonna 2008

Tilinpäätösten ja ilmoitettujen menojen väliset erot

JV

Nro

Toimenpide

Menot 2008

Liite I sarake ”a”

Vähennykset

Liite I sarake ”d”

Tarkastettu ja hyväksytty määrä 2008

Liite I sarake ”e”

MT

Nro

Toimenpide

i

ii

iii = i + ii

 

1

Epäsuotuisat alueet

975,33

0,00

975,33

 

2

Maatalouden ympäristötoimenpiteet

663 097,97

0,00

663 097,97

 

3

Vaatimusten täyttäminen

1 511 921,23

0,00

1 511 921,23

 

4

Tuottajaryhmä

0,00

0,00

0,00

 

5

Tekninen apu

55 916,31

0,00

55 916,31

 

6

Täydentävä valtiontuki

0,00

0,00

0,00

 

7

Tapauskohtainen toimenpide

9 759,30

0,00

9 759,30

Yhteensä

2 241 670,14

0,00

2 241 670,14


Top