EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0031(01)

2011/15/EU: Euroopan keskuspankin päätös, annettu 20 päivänä joulukuuta 2010 , tilien avaamisesta niiden maksujen käsittelyä varten, jotka liittyvät jäsenvaltioille, joiden rahayksikkö on euro, myönnettäviin ERVV-lainoihin (EKP/2010/31)

OJ L 10, 14.1.2011, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 005 P. 285 - 286

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 02/11/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/15(1)/oj

14.1.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 10/7


EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS,

annettu 20 päivänä joulukuuta 2010,

tilien avaamisesta niiden maksujen käsittelyä varten, jotka liittyvät jäsenvaltioille, joiden rahayksikkö on euro, myönnettäviin ERVV-lainoihin

(EKP/2010/31)

(2011/15/EU)

EUROOPAN KESKUSPANKIN JOHTOKUNTA, joka

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 17 ja 21 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön (jäljempänä ’EKPJ:n perussääntö’) 17 artiklan mukaisesti Euroopan keskuspankki voi toimiensa toteuttamiseksi avata tilejä luottolaitoksille, julkisyhteisöille ja muille markkinaosapuolille.

(2)

EKPJ:n perussäännön 21.1 ja 21.2 artiklan mukaan EKP voi toimia unionin toimielinten tai laitosten, jäsenvaltioiden keskushallintojen, alueellisten, paikallisten tai muiden viranomaisten, muiden julkisoikeudellisten laitosten tai julkisten yritysten verojen ja maksujen välittäjänä.

(3)

TARGET2-ECB-osajärjestelmän säännöistä 24 päivänä heinäkuuta 2007 tehdyn päätöksen EKP/2007/7 (1) 1 artiklan 2 kohdan mukaan EKP voi hyväksyä asiakkaikseen keskuspankkeja.

(4)

Jäsenvaltioiden, joiden rahayksikkö on euro, ja Luxemburgin lain mukaisen, European Financial Stability Facility, Société Anonyme -nimisen (Euroopan rahoitusvakausväline, ERVV) osakeyhtiön välillä on tehty ERVV-puitesopimus; jäsenvaltiot, joiden rahayksikkö on euro, ovat ERVV:n osakkaina. ERVV-puitesopimus tuli voimaan ja sitovaksi 4 päivänä elokuuta 2010.

(5)

ERVV-puitesopimuksen nojalla ja ERVV:n yhtiöjärjestyksen mukaisesti ERVV:n on annettava lainaohjelmien (jäljempänä ’lainaohjelma’) muodossa rahoitusta jäsenvaltioille, joiden rahayksikkö on euro, jos nämä jäsenvaltiot ovat rahoitusvaikeuksissa ja ne ovat tehneet Euroopan komission kanssa talouspoliittisia ehtoja sisältävän yhteisymmärryspöytäkirjan.

(6)

ERVV-puitesopimuksen 3 artiklan 5 kohdassa todetaan, että ERVV:n jäsenvaltiolle, jonka rahayksikkö on euro, antama laina maksetaan ERVV:n tililtä kyseisen lainansaajana olevan jäsenvaltion tilille, joka on avattu lainaohjelmaa varten EKP:ssä. Niille jäsenvaltioille, joiden rahayksikkö on euro, myönnettävien ERVV-lainojen hallinnoimisesta 21 päivänä syyskuuta 2010 annetussa päätöksessä EKP/2010/15 (2) on säännökset maksutilistä, joka avataan ERVV:n nimissä lainaohjelmia varten EKP:ssä.

(7)

Lainaohjelman mukainen takaisinmaksu tehdään maksutililtä, joka on avattu EKP:ssä lainansaajana olevan jäsenvaltion kansallisen keskuspankin nimissä.

(8)

On tarpeen vahvistaa säännökset maksutileistä, jotka avataan EKP:ssä lainanottajana olevan jäsenvaltion kansallisen keskuspankin nimissä lainaohjelmien toteutusta varten,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Maksutilin avaaminen

EKP voi, lainanottajana olevan jäsenvaltion kansallisen keskuspankin pyynnöstä, avata maksutilin asianomaisen kansallisen keskuspankin nimissä lainaohjelmaan liittyvien maksujen käsittelyä varten (jäljempänä ”kansallisen keskuspankin maksutili”).

2 artikla

Maksutiliä koskevien maksujen hyväksyminen

Kansallisen keskuspankin maksutiliä saa käyttää ainoastaan lainaohjelmaan liittyvien maksujen käsittelyä varten.

3 artikla

Ohjeiden hyväksyminen

EKP hyväksyy kansallisen keskuspankin maksutilin osalta ohjeita ainoastaan tilinhaltijana olevalta kansalliselta keskuspankilta.

4 artikla

Maksutilin saldo

Kansallisen keskuspankin maksutilille ei saa missään vaiheessa jäädä velkasaldoa. Tästä syystä tällaiselta maksutililtä suoritettavat maksut eivät saa ylittää kyseisellä tilillä olevaa hyvityssaldoa.

5 artikla

Korko

EKP maksaa kansallisen keskuspankin maksutilillä olevasta yön yli -saldosta koron, joka vastaa soveltuvaa EKP:n talletuskorkoa laskettuna periaatteella todelliset päivät / 360.

6 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Frankfurt am Mainissa 20 päivänä joulukuuta 2010.

EKP:n puheenjohtaja

Jean-Claude TRICHET


(1)  EUVL L 237, 8.9.2007, s. 71.

(2)  EUVL L 253, 28.9.2010, s. 58.


Top