EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0028(01)

2011/22/EU: Euroopan keskuspankin päätös, annettu 13 päivänä joulukuuta 2010 , euroalueen ulkopuolisten kansallisten keskuspankkien maksettavista osuuksista Euroopan keskuspankin pääomasta (EKP/2010/28)

OJ L 11, 15.1.2011, p. 56–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2013; Kumoaja 32013D0020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/22(1)/oj

15.1.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 11/56


EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS,

annettu 13 päivänä joulukuuta 2010,

euroalueen ulkopuolisten kansallisten keskuspankkien maksettavista osuuksista Euroopan keskuspankin pääomasta

(EKP/2010/28)

(2011/22/EU)

EUROOPAN KESKUSPANKIN YLEISNEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön (jäljempänä ’EKPJ:n perussääntö’) ja erityisesti sen 47 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

EKPJ:n perussäännön 47 artiklan mukaisesti, niiden jäsenvaltioiden kansalliset keskuspankkien, joita koskee poikkeus (jäljempänä euroalueen ulkopuoliset kansalliset keskuspankit), ei tarvitse maksaa osuuttaan merkitystä pääomasta, ellei yleisneuvosto päätä sellaisella enemmistöllä, joka edustaa vähintään kahta kolmasosaa Euroopan keskuspankin (EKP) merkitystä pääomasta ja vähintään puolta osakkaista, että EKP:n toimintakustannuksiin osallistumiseksi on maksettava vähimmäisprosentti osuudesta.

(2)

Euroopan keskuspankin pääoman maksamisen edellyttämistä rahaliittoon osallistumattomien jäsenvaltioiden kansallisia keskuspankkeja koskevista toimenpiteistä 15 päivänä joulukuuta 2008 tehdyn päätöksen EKP/2008/28 (1) 1 artiklassa säädetään, että kukin rahaliittoon osallistumaton kansallinen keskuspankki maksaa 7 prosenttia merkitsemästään EKP:n pääomasta 1 päivänä tammikuuta 2009.

(3)

Kansallisten keskuspankkien prosenttiosuuksista Euroopan keskuspankin pääoman merkitsemisen jakoperusteessa 12 päivänä joulukuuta 2008 tehdyssä päätöksessä EKP/2008/23 (2) vahvistetaan pääoman merkitsemisen jakoperuste EKPJ:n perussäännön 29.3 artiklan mukaisesti ja vahvistetaan 1 päivästä tammikuuta 2009 kullekin kansalliselle keskuspankille uudet painoarvot pääoman jakoperusteessa (jäljempänä ’painoarvot’).

(4)

Euroopan keskuspankin pääoman korottamisesta 13 joulukuuta 2010 annetun päätöksen EKP/2010/26 (3) 1 artiklan mukaisesti EKP:n pääoma on korotettu 5 miljardilla eurolla 5 760 652 402,58 eurosta 10 760 652 402,58 euroon 29 päivästä joulukuuta 2010.

(5)

EKP:n pääoman korotuksen seurauksena euroalueen ulkopuolisten kansallisten keskuspankkien olisi maksettava 7 prosenttia osuudestaan EKP:n korotetusta pääomasta, vaikka EKP:n toimintakustannusten määrä ei anna aihetta maksettavan kokonaismäärän korotukseen. Jotta vältettäisiin niiden kokonaissummien korotus, jotka euroalueen ulkopuolisten kansallisten keskuspankkien on maksettava EKP:n toimintakustannuksiin osallistumiseksi, euroalueen ulkopuolisten kansallisten keskuspankkien maksettava prosenttiosuus olisi pienennettävä siten, että maksettavat kokonaissummat pysyvät entisellä tasolla,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Merkityn ja maksettavan pääoman määrä ja maksutapa

Kukin euroalueen ulkopuolinen kansallinen keskuspankki maksaa 3,75 prosenttia merkitsemästään EKP:n pääomasta 29 päivänä joulukuuta 2010. Päätöksen EKP/2008/23 2 artiklassa esitetyt painoarvot huomioon ottaen kukin euroalueen ulkopuolinen kansallinen keskuspankki maksaa sen nimen perässä seuraavassa taulukossa ilmoitetun määrän:

Euroalueen ulkopuolinen kansallinen keskuspankki

Merkitty pääoma 29 päivänä joulukuuta 2010

(euroa)

Maksettava pääoma 29 päivänä joulukuuta 2010

(euroa)

Българска народна банка (Bulgarian keskuspankki)

93 467 026,77

3 505 013,50

Česká národní banka

155 728 161,57

5 839 806,06

Danmarks Nationalbank

159 634 278,39

5 986 285,44

Eesti Pank

19 261 567,80

722 308,79

Latvijas Banka

30 527 970,87

1 144 798,91

Lietuvos bankas

45 797 336,63

1 717 400,12

Magyar Nemzeti Bank

149 099 599,69

5 591 234,99

Narodowy Bank Polski

526 776 977,72

19 754 136,66

Banca Națională a României

265 196 278,46

9 944 860,44

Sveriges Riksbank

242 997 052,56

9 112 389,47

Bank of England

1 562 145 430,59

58 580 453,65

2 artikla

Maksetun pääoman tarkistaminen

1.   Koska kukin euroalueen ulkopuolinen kansallinen keskuspankki on jo maksanut 7 prosenttia 28 päivänä joulukuuta 2010 voimassa olevasta EKP:n merkityn pääoman osuudestaan päätöksen EKP/2008/28 mukaisesti, kukin niistä maksaa alla olevassa taulukossa täsmennetyt lisäsummat.

Euroalueen ulkopuolinen kansallinen keskuspankki

euroa

Българска народна банка (Bulgarian keskuspankki)

2 421,63

Česká národní banka

4 034,75

Danmarks Nationalbank

4 135,95

Eesti Pank

499,04

Latvijas Banka

790,95

Lietuvos bankas

1 186,56

Magyar Nemzeti Bank

3 863,01

Narodowy Bank Polski

13 648,22

Banca Națională a României

6 870,95

Sveriges Riksbank

6 295,79

Bank of England

40 473,51

2.   Euroalueen ulkopuoliset kansalliset keskuspankit maksavat EKP:lle 1 kohdassa vahvistetut määrät 29 päivänä joulukuuta 2010 Euroopan laajuisen automatisoidun reaaliaikaisen bruttomaksujärjestelmän (TARGET2) välityksellä tapahtuvalla erillisellä siirrolla.

3.   Mikäli euroalueen ulkopuolinen kansallinen keskuspankki ei pääse TARGET2-järjestelmään, se siirtää 1 artiklassa mainitut määrät hyvittämällä tiliä, jonka EKP tai euroalueen ulkopuolinen kansallinen keskuspankki ilmoittaa hyvissä ajoin.

3 artikla

Loppusäännökset

1.   Tämä päätös tulee voimaan 29 päivänä joulukuuta 2010.

2.   Päätös EKP/2008/28 kumotaan 29 päivästä joulukuuta 2010.

3.   Päätökseen EKP/2008/28 tehtyjen viittausten katsotaan koskevan tätä päätöstä.

Tehty Frankfurt am Mainissa 13 päivänä joulukuuta 2010.

EKP:n puheenjohtaja

Jean-Claude TRICHET


(1)  EUVL L 21, 24.1.2009, s. 81.

(2)  EUVL L 21, 24.1.2009, s. 66.

(3)  Katso tämän virallisen lehden sivu 53.


Top