EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009O0010

Euroopan keskuspankin suuntaviivat, annettu 7 päivänä toukokuuta 2009 , eurojärjestelmän rahapolitiikan välineistä ja menettelyistä annettujen suuntaviivojen EKP/2000/7 muuttamisesta (EKP/2009/10)

OJ L 123, 19.5.2009, p. 99–99 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2009/391/oj

19.5.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 123/99


EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT,

annettu 7 päivänä toukokuuta 2009,

eurojärjestelmän rahapolitiikan välineistä ja menettelyistä annettujen suuntaviivojen EKP/2000/7 muuttamisesta

(EKP/2009/10)

(2009/391/EY)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 105 artiklan 2 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön 12.1 ja 14.3 artiklan, luettuina yhdessä 3.1 artiklan ensimmäisen luetelmakohdan, 18 artiklan ja 20 artiklan ensimmäisen kohdan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisen rahapolitiikan toteutuminen edellyttää niiden välineiden ja menettelyjen määrittelemistä, joita euron käyttöön ottaneiden jäsenvaltioiden (jäljempänä ’rahaliittoon osallistuvat jäsenvaltiot’) kansallisista keskuspankeista ja Euroopan keskuspankista (EKP) muodostuva eurojärjestelmä käyttää pannakseen rahapolitiikan yhdenmukaisesti täytäntöön koko euroalueella.

(2)

Eurojärjestelmän rahapolitiikan välineistä ja menettelyistä 31 päivänä elokuuta 2000 annettuihin suuntaviivoihin EKP/2000/7 (1) on tarpeen tehdä muutoksia, jotta mahdollisuus osallistua eurojärjestelmän avomarkkinaoperaatioihin ja maksuvalmiusjärjestelmään voitaisiin myöntää sellaisille luottolaitoksille, jotka ovat toimivaltaisten kansallisten viranomaisten suorittamaa valvontaa vastaavan tarkastusmenettelyn alaisia, ottaen huomioon näiden laitosten erityinen asema yhteisön oikeudessa,

ON ANTANUT NÄMÄ SUUNTAVIIVAT:

1 artikla

Muutos suuntaviivojen EKP/2000/7 liitteeseen I

Korvataan 2.1 kohdan ensimmäisen alakohdan toisen luetelmakohdan kolmas ja neljäs virke (2) seuraavasti:

”Vastapuoliksi voidaan hyväksyä perustamissopimuksen 101 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja vakavaraisia laitoksia, jotka ovat toimivaltaisten kansallisten viranomaisten suorittamaa valvontaa vastaavan tarkastusmenettelyn alaisia, ottaen huomioon näiden laitosten erityinen asema yhteisön oikeudessa. Vastapuoliksi voidaan hyväksyä myös vakavaraisia laitoksia, jotka ovat kansallisten viranomaisten suorittamassa yhdenmukaistamattomassa valvonnassa, jos valvonnan taso vastaa EU/ETA-maiden yhdenmukaistettua valvontaa; tällaisia laitoksia ovat esimerkiksi sellaisten laitosten euroalueelle sijoittautuneet sivukonttorit, joiden hallinnollinen päätoimipaikka on ETA-maiden ulkopuolella.”

2 artikla

Voimaantulo

Nämä suuntaviivat tulevat voimaan 11 päivänä toukokuuta 2009.

3 artikla

Osoitus ja täytäntöönpanotoimenpiteet

1.   Nämä suuntaviivat on osoitettu rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden kansallisille keskuspankeille.

2.   Edellä 1 kohdassa mainitut kansalliset keskuspankit ilmoittavat 11 päivään toukokuuta 2009 mennessä EKP:lle toimenpiteet, joita ne aikovat toteuttaa näiden suuntaviivojen noudattamiseksi.

Annettu Frankfurt am Mainissa 7 päivänä toukokuuta 2009.

EKP:n neuvoston puolesta

EKP:n puheenjohtaja

Jean-Claude TRICHET


(1)  EYVL L 310, 11.12.2000, s. 1.

(2)  Suuntaviivojen EKP/2000/7 englanninkielisen kieliversion 2.1 kohdan ensimmäisen alakohdan toisen luetelmakohdan kolmas virke koostuu suomenkielisessä kieliversiossa kahdesta virkkeestä.


Top