Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009E0788

Neuvoston yhteinen kanta 2009/788/YUTP, hyväksytty 27 päivänä lokakuuta 2009 , Guinean tasavaltaan kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä

OJ L 281, 28.10.2009, p. 7–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 24/10/2010; Kumoaja 32010D0638

ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2009/788/oj

28.10.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 281/7


NEUVOSTON YHTEINEN KANTA 2009/788/YUTP,

hyväksytty 27 päivänä lokakuuta 2009,

Guinean tasavaltaan kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 15 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan unioni (EU) tuomitsi 29 päivänä syyskuuta 2009 jyrkästi sen, että turvallisuusjoukot vaiensivat väkivaltaisesti poliittiset mielenosoittajat Conakryssa 28 päivänä syyskuuta, ja vetosi sen puolesta, että pidätetyt mielenosoittajat ja opposition jäsenet vapautettaisiin. EU kehotti Guinean tasavallan viranomaisia suorittamaan välittömästi tapahtumien perinpohjaisen tutkinnan.

(2)

EU ilmaisi 6 päivänä lokakuuta 2009 olevansa järkyttynyt mielenosoittajien vaientamisen yhteydessä ilmoitusten mukaan tapahtuneista ihmisoikeusrikkomuksista. Se oli vakavasti huolestunut Guinean tasavallan tilanteesta ja kehotti kansallista demokratia- ja kehitysneuvostoa, poliittisia puolueita ja kaikkia asianomaisia toimijoita Guinean tasavallassa toteuttamaan välittömästi toimia oikeusvaltion palauttamiseksi ja maan ohjaamiseksi takaisin perustuslaillisen järjestyksen ja demokratian tielle.

(3)

Ottaen huomioon Guinean tasavallan nykytilanteen vakavuuden neuvosto katsoo, että on toteutettava toimia, joka kohdistuvat kansallisen demokratia- ja kehitysneuvoston jäseniin ja heitä lähellä oleviin, jotka ovat vastuussa väkivaltaisista tukahduttamistoimista ja maan poliittisesta umpikujasta, sekä määrättävä Guinean tasavaltaa koskeva aseidenvientikielto.

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN YHTEISEN KANNAN:

1 artikla

Kielletään aseiden ja kaikenlaisten niihin liittyvien tarvikkeiden, myös ampuma-aseiden ja -tarvikkeiden, sotilasajoneuvojen ja -laitteiden, puolisotilaallisten tarvikkeiden ja edellä mainittuihin tarkoitettujen varaosien myynti, toimitus, siirto ja vienti Guinean tasavaltaan jäsenvaltioiden kansalaisten toimesta tai jäsenvaltioiden alueelta käsin taikka jäsenvaltioiden lippua käyttävillä aluksilla tai ilma-aluksilla riippumatta siitä, ovatko ne peräisin jäsenvaltioiden alueelta.

2 artikla

1.   Mitä 1 artiklassa säädetään, ei sovelleta:

a)

pelkästään humanitaariseen tai suojaavaan käyttöön tai yhteiskunnan rakenteiden kehittämistä koskeviin Yhdistyneiden Kantakuntien (YK), EU:n ja yhteisön ohjelmiin taikka EU:n ja YK:n kriisinhallintaoperaatioihin tarkoitettujen ei-tappavien puolustustarvikkeiden myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin,

b)

sellaisten ajoneuvojen myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin, jotka eivät ole taisteluajoneuvoja, mutta jotka on valmistettu tai varustettu käyttäen materiaaleja, joilla aikaansaadaan ballistinen suoja, silloin kun ne on tarkoitettu käytettäviksi yksinomaan EU:n ja sen jäsenvaltioiden henkilöstön suojaamiseen Guinean tasavallassa,

edellyttäen, että toimivaltainen viranomainen on ennalta hyväksynyt kyseisen viennin.

2.   Edellä olevaa 1 artiklaa ei sovelleta sellaiseen suojavaatetukseen, luodinkestävät liivit ja sotilaskypärät mukaan luettuina, jota YK:n henkilökunta, EU:n, yhteisön tai sen jäsenvaltioiden henkilökunta, tiedotusvälineiden edustajat tai humanitaarisessa työssä ja kehitysyhteistyössä toimivat työntekijät ja avustava henkilökunta vievät tilapäisesti Guinean tasavaltaan yksinomaan henkilökohtaiseen käyttöönsä.

3 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet estääkseen liitteessä lueteltujen kansallisen demokratia- ja kehitysneuvoston jäsenten ja heitä lähellä olevien, jotka ovat vastuussa 28 päivänä syyskuuta 2009 tapahtuneista väkivaltaisista tukahduttamistoimista ja maan poliittisesta umpikujasta, pääsyn alueelleen tai kauttakulun alueensa kautta.

2.   Edellä oleva 1 kohta ei velvoita jäsenvaltiota kieltämään omien kansalaistensa pääsyä alueelleen.

3.   Edellä oleva 1 kohta ei vaikuta tapauksiin, joissa jokin kansainvälisen oikeuden velvoite sitoo jäsenvaltiota, etenkin:

a)

kansainvälisen hallitustenvälisen järjestön isäntämaana;

b)

YK:n koolle kutsuman tai sen puitteissa järjestettävän kansainvälisen konferenssin isäntämaana; tai

c)

erioikeuksia ja vapauksia myöntävän monenvälisen sopimuksen nojalla; tai

d)

Pyhän istuimen (Vatikaanivaltion) ja Italian välillä vuonna 1929 tehdyn sopimuksen (lateraanisopimus) perusteella.

4.   Edellä olevan 3 kohdan katsotaan koskevan myös tapauksia, joissa jäsenvaltio toimii Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (ETYJ) isäntämaana.

5.   Neuvostolle on asianmukaisesti ilmoitettava kaikista tapauksista, joissa jäsenvaltio myöntää vapautuksia 3 tai 4 kohdan nojalla.

6.   Jäsenvaltiot voivat myöntää vapautuksia 1 kohdan nojalla toteutetuista toimenpiteistä, jos matkustaminen on perusteltua pakottavista humanitaarisista syistä tai osallistumiseksi sellaisiin hallitustenvälisiin kokouksiin, EU:n järjestämät tai ETYJin puheenjohtajavaltiona toimivan jäsenvaltion isännöimät kokoukset mukaan luettuina, joissa käydään demokratiaa, ihmisoikeuksia ja oikeusvaltiota Guinean tasavallassa välittömästi edistävää poliittista vuoropuhelua.

7.   Jäsenvaltion, joka haluaa myöntää 6 kohdassa tarkoitettuja poikkeuksia, on ilmoitettava siitä neuvostolle kirjallisesti. Poikkeus katsotaan myönnetyksi, jollei yksi tai useampi neuvoston jäsen esitä kirjallista vastalausetta kahden työpäivän kuluessa ehdotettua poikkeusta koskevan ilmoituksen vastaanottamisesta. Jos yksi tai useampi neuvoston jäsen esittää vastalauseen, neuvosto voi määräenemmistöllä päättää myöntää ehdotetun poikkeuksen.

8.   Jos jäsenvaltio sallii 3, 4, 6 ja 7 kohdan nojalla liitteessä lueteltujen henkilöiden pääsyn alueelleen ja kauttakulun alueensa kautta, lupa rajoitetaan koskemaan ainoastaan sitä tarkoitusta, johon se on myönnetty, ja niitä henkilöitä, joista on kyse.

4 artikla

Neuvosto hyväksyy muutoksia liitteessä oleviin luetteloihin jäsenvaltion tai komission ehdotuksesta, jos Guinean tasavallan poliittiset tapahtumat sitä edellyttävät.

5 artikla

Jotta edellä mainitut toimenpiteet olisivat mahdollisimman tehokkaita, EU kannustaa kolmansia valtioita toteuttamaan tämän yhteisen kannan sisältämien kaltaisia rajoittavia toimenpiteitä.

6 artikla

Tätä yhteistä kantaa sovelletaan 12 kuukauden ajan. Se on jatkuvan tarkastelun alainen. Se uusitaan ja sitä muutetaan tarvittaessa, jos neuvosto katsoo, ettei sen tavoitteita ole saavutettu.

7 artikla

Tämä yhteinen kanta tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

8 artikla

Tämä yhteinen kanta julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Luxemburgissa 27 päivänä lokakuuta 2009.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. BILDT


LIITE

Luettelo 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista henkilöistä

 

Nimi (ja mahdolliset peitenimet)

Tunnistamistiedot (tehtävä/arvonimi, syntymäaika (sa.) ja -paikka (sp.), passin/henkilökortin nro…)

1.

Kapteeni Moussa Dadis CAMARA

CNDD:n puheenjohtaja

sa.: 1.1.1964 tai 29.12.1968

Passi: R0001318

2.

Kenraali Mamadouba Toto CAMARA

Turvallisuus- ja väestönsuojeluministeri ja CNDD:n jäsen

3.

Kenraali Sékouba KONATÉ

Puolustusministeri ja CNDD:n jäsen

sa.: 1.1.1964

Passi: R0003405

4.

Eversti Mathurin BANGOURA

Televiestintä- ja tietotekniikkaministeri ja CNDD:n jäsen

sa.: 15.11.1962

Passi: R0003491

5.

Everstiluutnantti Aboubacar Sidiki (alias Idi Amin) CAMARA

Ministeri, CNDD:n pysyvä sihteeri, erotettu armeijasta 26.1.2009

6.

Majuri Oumar BALDÉ

CNDD:n jäsen

sa.: 26.12.1964

Passi: R0003076

7.

Majuri Mamadi MARA

CNDD:n jäsen

8.

Majuri Almamy CAMARA

CNDD:n jäsen

sa.: 17.10.1975

Passi: R0023013

9.

Everstiluutnantti Mamadou Bhoye DIALLO

CNDD:n jäsen

sa.: 1./1.1956

Passi: Virka R0001855

10.

Kapteeni Koulako BÉAVOGUI

CNDD:n jäsen

11.

Everstiluutnantti Kandia MARA

CNDD:n jäsen

Passi: R0178636

12.

Eversti Sékou MARA

Kansallisen poliisin apulaisjohtaja, CNDD:n jäsen

13.

Morciré CAMARA

CNDD:n jäsen

sa.: 1.1.1949

Passi: R0003216

14.

Alpha Yaya DIALLO

CNDD :n jäsen

15.

Majuri Mamadou Korka DIALLO

Kauppa-, teollisuus- ja pk-yritysministeri ja CNDD:n jäsen

sa.: 19.2.1962

16.

Majuri Kelitigui FARO

Ministeri, tasavallan presidentin pääsihteeri ja CNDD:n jäsen

sa.: 3.8.1972

Passi: R0003410

17.

Eversti Fodeba TOURÉ

Nuorisoasiain ministeri ja CNDD:n jäsen,

erotettu armeijasta 7.5.2009,

sa.: 7.6.1961

Passi: R0003417 / R0002132

18.

Majuri Cheick Tidiane CAMARA

CNDD:n jäsen

19.

Eversti Sékou (alias Sékouba) SAKO

CNDD:n jäsen

20.

Luutnantti Jean-Claude PIVI (alias COPLAN)

Presidentin turvallisuudesta vastaava ministeri ja CNDD:n jäsen

21.

Luutnantti Saa Alphonse TOURÉ

CNDD:n jäsen

22.

Majuri Moussa KEITA

Ministeri, CNDD:n pysyvä sihteeri, vastuualueenaan suhteet tasavallan instituutioihin, ja CNDD:n jäsen

23.

Ev.luutn. Aïdor (alias Aëdor) BAH

CNDD:n jäsen

24.

Majuri Bamou LAMA

CNDD:n jäsen

25.

Mohamed Lamine KABA

CNDD:n jäsen

26.

Kapteeni Daman (alias Dama) CONDÉ

CNDD:n jäsen

27.

Majuri Aboubacar Amadou DOUMBOUYA

CNDD:n jäsen

28.

Kapteeni Moussa Tiégboro CAMARA

Presidentin ministeri, vastuualueenaan huumetorjunnan ja vakavan rikollisuuden erikoisyksiköt, ja CNDD:n jäsen

sa.: 1.1.1968

Passi: 7190

29.

Kapteeni Issa CAMARA

Mamoun kuvernööri ja CNDD:n jäsen

30.

Eversti tri. Abdoulaye Chérif DIABY

Terveyden ja yleisen hygienian ministeri ja CNDD:n jäsen

sa.: 26.2.1957

Passi: 13683

31.

Mamady CONDÉ

CNDD:n jäsen (pysyvä edustaja YK:ssa)

sa.: 28.11.1952

Passi: R0003212

32.

Vänr. Cheikh Ahmed TOURÉ

CNDD:n jäsen

33.

Majuri Aboubacar Biro CONDÉ

CNDD:n jäsen

sa.: 15.10.1962

Passi: 2443

34.

Bouna KEITA

CNDD:n jäsen

35.

Idrissa CHERIF

Presidentin kabinetti

sa.: 13.11.1967

Passi: R0105758

36.

Mamoudou CONDÉ

Valtiosihteeri, vastuualueenaan missio, strategiset kysymykset ja kestävä kehitys

sa.: 9.12.1960

Passi: R0020803

37.

Luutnantti Aboubacar Chérif (alias Toumba) DIAKITÉ

Presidentin adjutantti

38.

Ibrahima Khalil DIAWARA

”Toumba” Diakitén erityisneuvonantaja

sa.: 1.1.1976

Passi: R0000968

39.

Vänr. Marcel KOIVOGUI

Toumba Diakitén avustaja

40.

Papa Koly KOUROUMA

Ympäristön ja kestävän kehityksen ministeri

sa.: 3.11.1962

Passi: R11914

41.

Nouhou THIAM

CNDD:n tiedottaja

42.

Poliisikapteeni Théodore KOUROUMA

Asiamies presidentin kabinetissa

sa.: 13.5.1971

Passi: Virka R0001204


Top