EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0755

2008/755/EY: Komission päätös, tehty 24 päivänä syyskuuta 2008 , neuvoston direktiivin 82/894/ETY mukaisen eläintaudeista ilmoittamisen kooditetusta muodosta ja koodeista tehdyn päätöksen 2005/176/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 5175) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 258, 26.9.2008, p. 72–73 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 052 P. 70 - 71

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/755/oj

26.9.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 258/72


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 24 päivänä syyskuuta 2008,

neuvoston direktiivin 82/894/ETY mukaisen eläintaudeista ilmoittamisen kooditetusta muodosta ja koodeista tehdyn päätöksen 2005/176/EY muuttamisesta

(tiedoksiannettu numerolla K(2008) 5175)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2008/755/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon eläintaudeista ilmoittamisesta yhteisössä 21 päivänä joulukuuta 1982 annetun neuvoston direktiivin 82/894/ETY (1) ja erityisesti sen 5 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivi 82/894/ETY koskee sen liitteessä I lueteltujen eläintautien taudinpurkauksista ilmoittamista.

(2)

Komission päätöksessä 2005/176/EY (2) säädetään direktiivin 82/894/ETY mukaisen eläintaudeista ilmoittamisen kooditetusta muodosta ja koodeista. Kyseisen päätöksen liitteessä V luetellaan tautien koodit ja liitteissä X/01, X/03, X/09, X/11, X/12 ja X/16 Saksan, Italian, Tanskan, Espanjan, Portugalin ja Ruotsin eläinlääkintäalueiden koodit.

(3)

Komission päätöksellä 2008/650/EY (3) muutetun direktiivin 82/894/ETY liitteessä I oleva luettelo on hiljattain saatettu ajan tasalle siten, että neuvoston direktiivin 2006/88/EY (4) liitteessä IV olevassa II osasssa luetellut tietyt kalataudit sisällytettiin luetteloon ja Teschenin tauti (sian enteroviruksen aiheuttama enkefalomyeliitti), josta ei enää ole pakollista ilmoittaa neuvoston direktiivin 92/119/ETY (5) nojalla, poistettiin luettelosta.

(4)

Jotta olisi mahdollista erottaa luonnonvaraisissa sioissa ilmeneviä afrikkalaisen sikaruton taudinpurkauksia koskevat ilmoitukset kesysioissa ilmeneviä afrikkalaisen sikaruton taudinpurkauksia koskevista, näille kahdelle taudinpurkauksen tyypille olisi osoitettava eri koodit.

(5)

Siksi on tarpeen muuttaa päätöksen 2005/176/EY liitteessä V vahvistettua tautikoodien luetteloa.

(6)

Saksa, Italia, Tanska, Espanja, Portugali ja Ruotsi ovat muuttaneet eläinlääkintäalueidensa nimiä ja rajoja. Alueiden muuttaminen vaikuttaa eläintautien ilmoitusjärjestelmään. Järjestelmässä tällä hetkellä luetellut alueet olisi siksi korvattava uusilla alueilla. Siksi on aiheellista vastaavasti muuttaa päätöksen 2005/176/EY liitteitä X/01, X/03, X/09, X/11, X/12 ja X/16.

(7)

Päätöstä 2005/176/EY olisi sen vuoksi muutettava.

(8)

Siirrettyjen tietojen luottamuksellisuuden suojaamiseksi tämän päätöksen liitteitä ei saisi julkaista Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

(9)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätöstä 2005/176/EC seuraavasti:

1)

Korvataan liite V tämän päätöksen liitteellä I.

2)

Korvataan liite X/01 tämän päätöksen liitteellä II.

3)

Korvataan liite X/03 tämän päätöksen liitteellä III.

4)

Korvataan liite X/09 tämän päätöksen liitteellä IV.

5)

Korvataan liite X/11 tämän päätöksen liitteellä V.

6)

Korvataan liite X/12 tämän päätöksen liitteellä VI.

7)

Korvataan liite X/16 tämän päätöksen liitteellä VII.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 24 päivänä syyskuuta 2008.

Komission puolesta

Androulla VASSILIOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 378, 31.12.1982, s. 58.

(2)  EUVL L 59, 5.3.2005, s. 40.

(3)  EUVL L 213, 8.8.2008, s. 42.

(4)  EUVL L 328, 24.11.2006, s. 14.

(5)  EYVL L 62, 15.3.1993, s. 69.


Top