Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0673

2008/673/EY: Komission päätös, tehty 13 päivänä elokuuta 2008 , taajuusalueen 169,4–169,8125 MHz käytön yhdenmukaistamisesta yhteisössä tehdyn päätöksen 2005/928/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 4311) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 220, 15.8.2008, p. 29–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 047 P. 237 - 237

No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2013; Kumoaja 32013D0752

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/673/oj

15.8.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 220/29


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 13 päivänä elokuuta 2008,

taajuusalueen 169,4–169,8125 MHz käytön yhdenmukaistamisesta yhteisössä tehdyn päätöksen 2005/928/EY muuttamisesta

(tiedoksiannettu numerolla K(2008) 4311)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2008/673/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön radiotaajuuspolitiikan sääntelyjärjestelmästä 7 päivänä maaliskuuta 2002 tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 676/2002/EY (radiotaajuuspäätös) (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission päätöksellä 2005/928/EY (2) yhdenmukaistetaan taajuusalueen 169,4–169,8125 MHz käyttö yhteisössä.

(2)

Päätöksen 2005/928/EY liitteessä olevassa taajuussuunnitelmassa määritetään, mitä kanavarasteria on käytettävä sovelluksissa, jotka toimivat kyseisessä päätöksessä asetettujen edellytysten mukaisesti. Kanavarasterin tarkoituksena on mahdollistaa kyseisillä taajuusalueilla sallittujen sovellusten yhteensopivuus ja helpottaa niiden rinnakkaista toimintaa.

(3)

Taajuussuunnitelman mukaan 169,4000–169,4750 MHz:n taajuusalueella on käytettävä 12,5 kHz:n kanavarasteria ja 169,4875–169,5875 MHz:n taajuusalueella 50 kHz:n kanavarasteria.

(4)

Kun päätös 2005/928/EY oli tehty, siinä määritellyistä teknisistä parametreista tehtiin jatkoselvityksiä, jotka osoittivat, että 169,4000–169,4750 MHz:n ja 169,4875–169,5875 MHz:n taajuusalueita koskevia kanavarasterijärjestelyjä pidetään tekniikan kehityksen perusteella tarpeettoman rajoittavina. Sallimalla useampia kanavarasterivaihtoehtoja annetaan käyttäjille joustavammat mahdollisuudet valita optimaalinen kaistanleveys aina 50 kHz:iin saakka kulloistakin sovellusta koskevien laatuvaatimusten mukaisesti.

(5)

Euroopan radio-, tele- ja postihallintojen yhteistyökonferenssi (CEPT) on vahvistanut, että kanavarasterivaihtoehtojen lisääminen näillä taajuusalueilla voidaan sallia ja olisi sallittava.

(6)

Päätös 2005/928/EY olisi sen vuoksi muutettava. Sen muuttaminen mahdollistaa kanavien käytön 50 kHz:iin saakka 169,4000–169,4750 MHz:n ja 169,4875–169,5875 MHz:n taajuusalueilla.

(7)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat radiotaajuuskomitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätös 2005/928/EY seuraavasti:

1.

Korvataan liitteessä olevan taajuussuunnitelman neljännellä rivillä kanavia 1a, 1b, 2a, 2b, 3a ja 3b koskeva (kHz:inä ilmaistu) kanavarasterin arvo ”12,5” ilmaisulla ”enintään 50 kHz”.

2.

Korvataan liitteessä olevan taajuussuunnitelman neljännellä rivillä kanavia 4b+5+6a ja 6b+7+8a koskeva (kHz:inä ilmaistu) kanavarasterin arvo ”50” ilmaisulla ”enintään 50 kHz”.

2 artikla

Sovelletaan 1 artiklaa 31 päivästä lokakuuta 2008.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 13 päivänä elokuuta 2008.

Komission puolesta

Viviane REDING

Komission jäsen


(1)  EYVL L 108, 24.4.2002, s. 1.

(2)  EUVL L 344, 27.12.2005, s. 47.


Top