EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0029(01)

2009/5/EY: Euroopan keskuspankin päätös, tehty 18 päivänä joulukuuta 2008 , Euroopan keskuspankin neuvoston vuorottelujärjestelmän aloittamisen lykkäämisestä (EKP/2008/29)

OJ L 3, 7.1.2009, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 014 P. 72 - 73

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/5(2)/oj

7.1.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 3/4


EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS,

tehty 18 päivänä joulukuuta 2008,

Euroopan keskuspankin neuvoston vuorottelujärjestelmän aloittamisen lykkäämisestä

(EKP/2008/29)

(2009/5/EY)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön (jäljempänä ’EKPJ:n perussääntö’) ja erityisesti sen 10.2 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Perustamissopimuksen 122 artiklan 2 kohdan mukaisesti yhtenäisvaluutan käyttöönottamisesta Slovakiassa 1 päivänä tammikuuta 20098 päivänä heinäkuuta 2008 tehdyn neuvoston päätöksen 2008/608/EY (1) mukaan Slovakia täyttää euron käyttöönottamiseksi vaadittavat edellytykset ja liittymisasiakirjan (2) 4 artiklassa tarkoitettu Slovakiaa koskeva poikkeus kumotaan 1 päivästä tammikuuta 2009.

(2)

Kun Slovakia on ottanut euron käyttöön, Euroopan keskuspankin (EKP) neuvoston jäsenten lukumäärä ylittää 21. EKPJ:n perussäännön 10.2 artiklassa määrätään, että siitä päivästä alkaen, jona EKP:n neuvoston jäsenten lukumäärä ylittää 21, kullakin johtokunnan jäsenellä on yksi ääni ja äänioikeutettujen kansallisten keskuspankkien pääjohtajien lukumäärä on 15. Kyseisessä artiklassa myös vahvistetaan säännöt, joiden mukaisesti äänioikeudet kiertävät. EKPJ:n perussäännön 10.2 artiklan kuudennen luetelmakohdan mukaan EKP:n neuvosto, joka tekee päätöksensä kahden kolmasosan enemmistöllä kaikista sekä äänioikeutetuista että vailla äänioikeutta olevista jäsenistään, voi päättää lykätä vuorottelujärjestelmän aloittamisen siihen päivään, jona kansallisten keskuspankkien pääjohtajien lukumäärä ylittää 18.

(3)

Neuvoston päätökseksi Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön 10.2 artiklan muuttamisesta 3 päivänä helmikuuta 2003 annetun suosituksen EKP/2003/1 (3) kuudennessa perustelukappaleessa sekä Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön 10.2 artiklan muuttamisesta 21 päivänä maaliskuuta 2003 tehdyn valtion- ja hallituksen päämiesten kokoonpanossa kokoontuvan neuvoston päätöksen 2003/223/EY (4) kuudennessa perustelukappaleessa viitataan mahdollisuuteen lykätä äänioikeuksien vuorottelujärjestelmän aloittamista sellaisen tilanteen välttämiseksi, jossa johonkin ryhmään kuuluvien kansallisten keskuspankkien pääjohtajilla olisi aina äänioikeus. Vuorottelujärjestelmän aloittaminen, kun pääjohtajien lukumäärä ylittää 15, vaatisi poikkeuksellisten järjestelyjen käyttöönottoa, jotta ensimmäiseen ryhmään kuuluvilla kansallisten keskuspankkien pääjohtajilla ei olisi äänioikeutta harvemmin kuin toiseen ryhmään kuuluvilla. Yhtenä vaihtoehtona tämän edellytyksen toteuttamiseksi voisi olla viiden äänioikeuden kohdentaminen ensimmäiseen ryhmään. Tämä johtaisi kuitenkin siihen, että ensimmäiseen ryhmään kuuluvilla pääjohtajilla olisi aina äänioikeus, mikä olisi vastoin tavoitetta, jonka mukaan vuorottelujärjestelmän tulisi koskea kaikkia pääjohtajia. Vaihtoehtoiset järjestelyt, joilla pyritään välttämään se, että ensimmäiseen ryhmään kuuluvilla pääjohtajilla olisi aina äänioikeus, lisäisivät merkittävästi vuorottelujärjestelmän monimutkaisuutta.

(4)

EKP:n neuvosto on perusteellisen harkinnan jälkeen tullut siihen tulokseen, että edut vuorottelujärjestelmän aloittamisen lykkäämisestä siihen saakka, kunnes pääjohtajien lukumäärä ylittää 18, ovat suuremmat kuin edut vuorottelujärjestelmän käyttöönotosta pääjohtajien lukumäärän ylittäessä 15. Tällöin myös vältetään monimutkaisten lisäelementtien käyttöönotto väliaikaiseksi tarkoitetussa kahden ryhmän vuorottelujärjestelmässä. Tämän vuoksi on tarkoituksenmukaista lykätä vuorottelujärjestelmän aloittamista, kunnes pääjohtajien lukumäärä ylittää 18,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Perussäännön 10.2 kohdan mukaisen vuorottelujärjestelmän aloittamista lykätään siihen päivään, jona kansallisten keskuspankkien pääjohtajien lukumäärä EKP:n neuvostossa ylittää 18.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Tehty Frankfurt am Mainissa 18 päivänä joulukuuta 2008.

EKP:n puheenjohtaja

Jean-Claude TRICHET


(1)  EUVL L 195, 24.7.2008, s. 24.

(2)  Asiakirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu (EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33).

(3)  EUVL C 29, 7.2.2003, s. 6.

(4)  EUVL L 83, 1.4.2003, s. 66.


Top