EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1508

Komission asetus (EY) N:o 1508/2007, annettu 18 päivänä joulukuuta 2007 , asetuksessa (EY) N:o 2172/2005 säädetyn, yli 160 kilogramman painoisia Sveitsistä peräisin olevia eläviä nautaeläimiä koskevan vuoden 2008 kiintiön mukaisesti jätettyjen tuontioikeushakemusten hyväksyttävyydestä

OJ L 333, 19.12.2007, p. 69–69 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1508/oj

19.12.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 333/69


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1508/2007,

annettu 18 päivänä joulukuuta 2007,

asetuksessa (EY) N:o 2172/2005 säädetyn, yli 160 kilogramman painoisia Sveitsistä peräisin olevia eläviä nautaeläimiä koskevan vuoden 2008 kiintiön mukaisesti jätettyjen tuontioikeushakemusten hyväksyttävyydestä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon naudanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1254/1999 (1),

ottaa huomioon Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton maataloustuotteiden kauppaa koskevassa sopimuksessa määrätyn, yli 160 kilogramman painoisten elävien Sveitsistä peräisin olevien nautaeläinten tuontitariffikiintiön soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 23 päivänä joulukuuta 2005 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2172/2005 (2) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 2172/2005 1 artiklan 1 kohdassa vahvistetaan 4 600 eläimen vuosittaisen tullittoman tariffikiintiön määrä, jolle yhteisön tuojat voivat hakea tuontioikeuksia kyseisen asetuksen 3 artiklan mukaisesti.

(2)

Määrät, joille tuontioikeuksia on haettu, ovat sellaiset, että hakemukset voidaan hyväksyä kokonaisuudessaan,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kaikki asetuksen (EY) N:o 2172/2005 3 artiklan 3 kohdan säännösten mukaisesti 1 päivästä tammikuuta31 päivään joulukuuta 2008 kestävän kiintiökauden osalta jätetyt tuontioikeushakemukset hyväksytään 100-prosenttisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä joulukuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä joulukuuta 2007.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 21. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1913/2005 (EUVL L 307, 25.11.2005, s. 2). Asetus (EY) N:o 1254/1999 korvataan asetuksella (EY) N:o 1234/2007 (EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1) 1 päivästä heinäkuuta 2008.

(2)  EUVL L 346, 29.12.2005, s. 10. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1965/2006 (EUVL L 408, 30.12.2006, s. 26).


Top