EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0758

Komission asetus (EY) N:o 758/2007, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2007 , interventiovarastoista tulevien elintarvikkeiden yhteisön vähävaraisimpien hyväksi toimittamisen yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 3149/92 muuttamisesta

OJ L 172, 30.6.2007, p. 47–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 03/10/2010; Implisiittinen kumoaja 32010R0807

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/758/oj

30.6.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 172/47


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 758/2007,

annettu 29 päivänä kesäkuuta 2007,

interventiovarastoista tulevien elintarvikkeiden yhteisön vähävaraisimpien hyväksi toimittamisen yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 3149/92 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yleisistä säännöistä yhteisön vähävaraisimmille henkilöille jaettavaksi tarkoitettujen elintarvikkeiden luovuttamisesta interventiovarastoista tietyille järjestöille 10 päivänä joulukuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3730/87 (1) ja erityisesti sen 6 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksen (ETY) N:o 3149/92 (2) 3 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa säädetään, että 70 prosenttia jäsenvaltiolle myönnetyistä tuotteista on siirrettävä varastoista ennen suunnitelman täytäntöönpanovuoden 1 päivää heinäkuuta. Koska Romania osallistui vuotta 2007 koskevaan vuotuiseen suunnitelmaan myöhässä sen yhteisöön liittymispäivän vuoksi, mainittua suunnitelmaa koskevasta kyseisestä velvoitteesta olisi Romanian osalta poikettava.

(2)

Sen vuoksi asetusta (ETY) N:o 3149/92 olisi muutettava.

(3)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (ETY) N:o 3149/92 3 artiklan 2 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Edellä 2 artiklan 3 kohdan 1 alakohdan b alakohdassa tarkoitetuista määristä 70 prosenttia on siirrettävä varastoista ennen suunnitelman täytäntöönpanovuoden 1 päivää heinäkuuta. Tätä velvoitetta ei kuitenkaan sovelleta osuuksiin, jotka koskevat enintään 500 tonnin määriä. Tätä velvoitetta ei myöskään sovelleta tuotteisiin, jotka on myönnetty Romanialle vuotta 2007 koskevan vuotuisen suunnitelman mukaisesti. Määriä, joita ei ole siirretty interventiovarastoista suunnitelman täytäntöönpanovuoden 30 päivänä syyskuuta, ei enää myönnetä nimetylle avunsaajajäsenvaltiolle osana kyseistä suunnitelmaa.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä kesäkuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä kesäkuuta 2007.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 352, 15.12.1987, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2535/95 (EYVL L 260, 31.10.1995, s. 3).

(2)  EYVL L 313, 30.10.1992, s. 50. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 725/2007 (EUVL L 165, 27.6.2007, s. 4).


Top