EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007L0055

Komission direktiivi 2007/55/EY, annettu 17 päivänä syyskuuta 2007, neuvoston direktiivien 76/895/ETY, 86/362/ETY, 86/363/ETY ja 90/642/ETY liitteiden muuttamisesta atsinfossimetyylin jäämien enimmäismäärien osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti )

OJ L 243, 18.9.2007, p. 41–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2008; Implisiittinen kumoaja 32005R0396

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/55/oj

18.9.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 243/41


KOMISSION DIREKTIIVI 2007/55/EY,

annettu 17 päivänä syyskuuta 2007,

neuvoston direktiivien 76/895/ETY, 86/362/ETY, 86/363/ETY ja 90/642/ETY liitteiden muuttamisesta atsinfossimetyylin jäämien enimmäismäärien osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmien ja vihannesten torjunta-ainejäämien enimmäismäärien vahvistamisesta 23 päivänä marraskuuta 1976 annetun neuvoston direktiivin 76/895/ETY (1) ja erityisesti sen 5 artiklan,

ottaa huomioon viljojen torjunta-ainejäämien enimmäismääristä 24 päivänä heinäkuuta 1986 annetun neuvoston direktiivin 86/362/ETY (2) ja erityisesti sen 10 artiklan,

ottaa huomioon eläinkunnasta peräisin olevissa elintarvikkeissa ja niiden pinnassa olevien torjunta-ainejäämien enimmäismäärien vahvistamisesta 24 päivänä heinäkuuta 1986 annetun neuvoston direktiivin 86/363/ETY (3) ja erityisesti sen 10 artiklan,

ottaa huomioon torjunta-ainejäämien enimmäismäärien vahvistamisesta tietyille kasvikunnasta peräisin oleville tuotteille, mukaan lukien hedelmät ja vihannekset, 27 päivänä marraskuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/642/ETY (4) ja erityisesti sen 7 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissiolle on ilmoitettu, että atsinfossimetyylin nykyisiä enimmäismääriä saattaa olla tarpeen tarkistaa toksisuutta ja kuluttajien altistumista koskevien uusien tietojen perusteella. Komissio on pyytänyt neuvoston direktiivin 91/414/ETY (5) nojalla atsinfossimetyylin esittelijänä toiminutta jäsenvaltiota tekemään ehdotuksen yhteisön jäämien enimmäismäärien tarkistamiseksi. Tällainen ehdotus on toimitettu komissiolle.

(2)

Sekä yhteisön käyttämät että Codex Alimentariuksessa suositetut jäämien enimmäismäärät vahvistetaan ja arvioidaan samankaltaisin menetelmin. Atsinfossimetyylille on olemassa useita Codexissa asetettuja jäämien enimmäismääriä. Esittelevä jäsenvaltio on arvioinut Codex Alimentariukseen perustuvat yhteisön jäämien enimmäismäärät kuluttajille aiheutuvasta riskistä saatujen uusien tietojen perusteella.

(3)

Kuluttajien elinikäistä ja lyhytaikaista altistumista atsinfossimetyylille elintarvikkeiden välityksellä on arvioitu yhteisössä käytettyjen menettelyjen ja käytänteiden mukaan ottaen huomioon Maailman terveysjärjestön julkaisemat ohjeet (6). Tältä pohjalta on aiheellista vahvistaa uudet jäämien enimmäismäärät, joilla taataan, että kuluttajien altistuminen ei ole liiallista.

(4)

Jotta taattaisiin, että kuluttajia suojellaan riittävästi altistumiselta jäämille, jotka ovat peräisin kasvinsuojeluaineiden luvattomasta käytöstä, olisi aiheellista vahvistaa, että jäämien enimmäismäärä asianomaisissa tuote/torjunta-aine-yhdistelmissä on sama kuin analyysiherkkyyden alaraja.

(5)

Sen vuoksi on tarpeen muuttaa direktiivien 76/895/ETY, 86/362/ETY, 86/363/ETY ja 90/642/ETY liitteissä vahvistettuja jäämien enimmäismääriä torjunta-aineiden käyttökiellon asianmukaisen valvonnan mahdollistamiseksi ja kuluttajien suojelemiseksi.

(6)

Yhteisön kauppakumppaneita on kuultu uusista jäämien enimmäismääristä Maailman kauppajärjestön välityksellä ja niiden näitä tasoja koskevat huomautukset otetaan huomioon.

(7)

Direktiivit 76/895/ETY, 86/362/ETY, 86/363/ETY sekä 90/642/ETY olisi tämän vuoksi muutettava vastaavasti.

(8)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Poistetaan direktiivin 76/895/ETY liitteessä II olevat atsinfossimetyyliä koskevat tiedot.

2 artikla

Muutetaan direktiivi 86/362/ETY tämän direktiivin liitteen I mukaisesti.

3 artikla

Muutetaan direktiivi 86/363/ETY tämän direktiivin liitteen II mukaisesti.

4 artikla

Muutetaan direktiivi 90/642/ETY tämän direktiivin liitteen III mukaisesti.

5 artikla

Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 18 päivänä maaliskuuta 2008. Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.

Jäsenvaltioiden on sovellettava näitä säännöksiä 19 päivästä maaliskuuta 2008.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säännöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

6 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

7 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 17 päivänä syyskuuta 2007.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 340, 9.12.1976, s. 26. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2007/8/EY (EUVL L 63, 1.3.2007, s. 9).

(2)  EYVL L 221, 7.8.1986, s. 37. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2007/27/EY (EUVL L 128, 16.5.2007, s. 31).

(3)  EYVL L 221, 7.8.1986, s. 43. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2007/28/EY (EUVL L 135, 26.5.2007, s. 6).

(4)  EYVL L 350, 14.12.1990, s. 71. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2007/39/EY (EUVL L 165, 27.6.2007, s. 25).

(5)  EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2007/52/EY (EUVL L 214, 17.8.2007, s. 3).

(6)  Ohjeet ravinnon mukana saatavien torjunta-ainejäämien arvioimiseksi (tarkistettu), laadittu GEMS/Food Programme -ohjelmassa yhdessä torjunta-ainejäämiä käsittelevän Codex-komitean kanssa, Maailman terveysjärjestön julkaisu, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).


LIITE I

Lisätään direktiivin 86/362/ETY liitteessä II olevaan A osaan seuraava rivi:

Torjunta-ainejäämät

Enimmäismäärä mg/kg

”Atsinfossimetyyli

0,05 (*)

VILJAT”


LIITE II

Lisätään direktiivin 86/363/ETY liitteessä II olevaan A osaan seuraava rivi:

 

Enimmäismäärä mg/kg (ppm)

Torjunta-ainejäämät

lihassa olevassa rasvassa, lihavalmisteissa, muissa eläimenosissa ja eläinrasvoissa, jotka kuuluvat liitteessä I oleviin nimikkeisiin ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 ja 1602 (1) (4)

lehmän raakamaidossa ja täysmaidossa, jotka kuuluvat liitteessä I olevaan nimikkeeseen 0401; sekä muissa maitotuotteissa, jotka kuuluvat nimikkeisiin 0401, 0402, 0405 00, 0406 alaviitteiden (2) ja (4) mukaisesti

tuoreissa kuorettomissa munissa, linnunmunissa ja munankeltuaisessa, jotka kuuluvat liitteessä I oleviin nimikkeisiin 0407 00 ja 0408 (3) (4)

”Atsinfossimetyyli

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)


(1)  Analyysiherkkyyden alaraja.”


LIITE III

Lisätään direktiivin 90/642/ETY liitteessä II olevaan A osaan seuraava sarake:

”Ryhmät ja esimerkkejä yksittäisistä tuotteista, joihin jäämien enimmäismääriä sovelletaan

Atsinfossimetyyli

1.   

Tuoreet, kuivatut tai keittämättömät, jäädyttämällä ilman sokerin lisäystä säilötyt hedelmät, pähkinät

i)

SITRUSHEDELMÄT

0,05 (1)

Greipit

 

Sitruunat

 

Limetit

 

Mandariinit (klementiinit ja muut hybridit mukaan luettuina)

 

Appelsiinit

 

Pomelot

 

Muut

 

ii)

PÄHKINÄT (kuoritut tai kuorimattomat)

0,5

Mantelit

 

Parapähkinät

 

Cashewpähkinät

 

Kastanjat

 

Kookospähkinät

 

Hasselpähkinät

 

Queenslandin pähkinät

 

Pekaanipähkinät

 

Pinjansiemenet

 

Pistaasimantelit

 

Saksanpähkinät

 

Muut

 

iii)

SIEMENHEDELMÄT

0,5 (2)

Omenat

 

Päärynät

 

Kvittenit

 

Muut

 

iv)

KIVIHEDELMÄT

0,5 (2)

Aprikoosit

 

Kirsikat

 

Persikat (nektariinit ja niiden kaltaiset hybridit mukaan luettuina)

 

Luumut

 

Muut

 

v)

MARJAT JA PIENET HEDELMÄT

 

a)

Syötäväksi ja viinin valmistukseen tarkoitetut viinirypäleet

0,05 (1)

Syötäväksi tarkoitetut viinirypäleet

 

Viinin valmistukseen tarkoitetut viinirypäleet

 

b)

Mansikat (muut kuin luonnonvaraiset)

0,5 (2)

c)

Vadelmat ja vatukat (muut kuin luonnonvaraiset)

0,5 (2)

Karhunvatukat

 

Sinivatukat

 

Jättivatukat (boysen- ja loganinmarjat)

 

Vadelmat

 

Muut

 

d)

Muut pienet hedelmät ja marjat (muut kuin luonnonvaraiset)

 

Mustikat

 

Karpalot

0,1

Herukat (puna-, musta- ja valkoherukat)

0,5 (2)

Karviaiset

0,5 (2)

Muut

0,05 (1)

e)

Luonnonvaraiset marjat ja hedelmät

0,05 (1)

vi)

MUUT HEDELMÄT

0,05 (1)

Avokadot

 

Banaanit

 

Taatelit

 

Viikunat

 

Kiivit

 

Kumkvatit

 

Litsit

 

Mangot

 

Oliivit (syötäväksi tarkoitetut)

 

Oliivit (öljyn valmistukseen tarkoitetut)

 

Papaijat

 

Passionhedelmät

 

Ananakset

 

Granaattiomenat

 

Muut

 

2.   

Tuoreet tai keittämättömät, jäädytetyt tai kuivatut vihannekset

i)

JUUREKSET JA JUURIMUKULAT

0,05 (1)

Punajuurikkaat

 

Porkkanat

 

Kassavat

 

Mukulasellerit

 

Piparjuuret

 

Maa-artisokat

 

Palsternakat

 

Juuripersiljat

 

Retiisit ja retikat

 

Kaurajuuret

 

Bataatit

 

Lantut

 

Nauriit

 

Jamssit

 

Muut

 

ii)

SIPULIKASVIT

0,05 (1)

Valkosipuli

 

Kepasipulit

 

Salottisipulit

 

Varhaissipulit

 

Muut

 

iii)

HEDELMÄVIHANNEKSET

 

a)

Solanaceae-heimo

0,05 (1)

Tomaatit

 

Paprikat

 

Munakoisot

 

Okra

 

Muut

 

b)

Cucurbitaceae-heimo, syötäväkuoriset

 

Kurkut

0,2

Pikkukurkut

 

Kesäkurpitsat

 

Muut

0,05 (1)

c)

Cucurbitaceae-heimo, paksukuoriset

0,05 (1)

Melonit

 

Kurpitsat

 

Vesimelonit

 

Muut

 

d)

Sokerimaissi

0,05 (1)

iv)

KAALIKASVIT

0,05 (1)

a)

Kukinnon muodostavat kaalit

 

Parsakaalit (myös calabrese)

 

Kukkakaalit

 

Muut

 

b)

Kerivät kaalit

 

Ruusukaalit

 

Keräkaalit

 

Muut

 

c)

Lehtikaalit

 

Kiinankaali

 

Lehtikaali

 

Muut

 

d)

Kyssäkaali

 

v)

LEHTIVIHANNEKSET JA TUOREET YRTIT

0,05 (1)

a)

Lehtisalaatti ja sen kaltaiset vihannekset

 

Vihanneskrassi

 

Vuonankaali

 

Lehtisalaatti

 

Endiivi (leveälehtinen siloendiivi)

 

Rucola

 

Kaalin lehdet ja varret, myös nauriin naatit

 

Muut

 

b)

Pinaatti ja sen kaltaiset vihannekset

 

Pinaatti

 

Mangoldi (eli lehtijuurikas)

 

Muut

 

c)

Vesikrassi

 

d)

Sikuri (valkolehti)

 

e)

Yrtit

 

Kirveli

 

Ruohosipuli

 

Persilja

 

Yrttiselleri

 

Muut

 

vi)

PALKOVIHANNEKSET (tuoreet)

0,05 (1)

Pavut (silpimättömät)

 

Pavut (silvityt)

 

Herneet (silpimättömät)

 

Herneet (silvityt)

 

Muut

 

vii)

VARSIVIHANNEKSET (tuoreet)

0,05 (1)

Parsat

 

Kardoni

 

Ruotisellerit

 

Fenkoli

 

Latva-artisokka

 

Purjo

 

Raparperi

 

Muut

 

viii)

SIENET

0,05 (1)

a)

Viljellyt sienet

 

b)

Luonnonvaraiset sienet

 

3.

Kuivatut palkokasvit

0,05 (1)

Pavut

 

Linssit

 

Herneet

 

Lupiinit

 

Muut

 

4.   

Öljykasvien siemenet

Pellavansiemenet

 

Maapähkinät

 

Unikonsiemenet

 

Seesaminsiemenet

 

Auringonkukansiemenet

 

Rapsinsiemenet

 

Soijapavut

 

Sinapinsiemenet

 

Puuvillansiemenet

0,2

Hampunsiemenet

 

Muut

0,05 (1)

5.

Perunat

0,05 (1)

Varhaisperunat

 

Varastoperunat

 

6.

Tee (kuivatut lehdet ja lehtiruodit, fermentoitu ja muu, Camellia sinensis -laji)

0,1 (1)

7.

Humala (kuivattu), mukaan lukien pelleteiksi valmistetut tai jauhetut humalantähkät

0,1 (1)


(1)  Analyysiherkkyyden alaraja.

(2)  Väliaikainen jäämien enimmäismäärä on voimassa 18 päivään syyskuuta 2008 asti. Kyseisen päivämäärän jälkeen jäämien enimmäismäärä on 0,05 () mg/kg, jollei sitä muuteta direktiivillä tai asetuksella.”


Top