Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0869

2007/869/EY: Komission päätös, tehty 21 päivänä joulukuuta 2007 , lintuinfluenssaa useissa kolmansissa maissa koskevista tietyistä suojatoimenpiteistä tehdyn päätöksen 2005/692/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 6693) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti )

OJ L 340, 22.12.2007, p. 104–104 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/869/oj

22.12.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 340/104


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 21 päivänä joulukuuta 2007,

lintuinfluenssaa useissa kolmansissa maissa koskevista tietyistä suojatoimenpiteistä tehdyn päätöksen 2005/692/EY muuttamisesta

(tiedoksiannettu numerolla K(2007) 6693)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2007/869/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kolmansista maista yhteisöön tuotavien eläinten eläinlääkintätarkastusten järjestämistä koskevista periaatteista ja direktiivien 89/662/ETY, 90/425/ETY ja 90/675/ETY muuttamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/496/ETY (1) ja erityisesti sen 18 artiklan 7 kohdan,

ottaa huomioon kolmansista maista yhteisöön tuotavien tuotteiden eläinlääkinnällisten tarkastusten järjestämistä koskevista periaatteista 18 päivänä joulukuuta 1997 annetun neuvoston direktiivin 97/78/EY (2) ja erityisesti sen 22 artiklan 6 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio ryhtyi useisiin lintuinfluenssaa koskeviin suojatoimenpiteisiin sen jälkeen, kun korkeapatogeenisen H5N1-viruskannan aiheuttama lintuinfluenssan taudinpurkaus ilmeni Kaakkois-Aasiassa joulukuussa 2003. Näihin toimenpiteisiin kuului erityisesti lintuinfluenssaa useissa kolmansissa maissa koskevista tietyistä suojatoimenpiteistä 6 päivänä lokakuuta 2005 tehty komission päätös 2005/692/EY (3).

(2)

Päätöstä 2005/692/EY sovelletaan 31 päivään joulukuuta 2007. Koska lintuinfluenssaviruksen aasialaista linjaa kuitenkin esiintyy edelleen Kaakkois-Aasiassa ja Kiinassa, on aiheellista jatkaa kyseisen päätöksen soveltamista 31 päivään joulukuuta 2008.

(3)

Päätöstä 2005/692/EY olisi sen vuoksi muutettava.

(4)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan päätöksen 2005/692/EY 7 artiklassa ilmaisu ”31 päivään joulukuuta 2007” ilmaisulla ”31 päivään joulukuuta 2008”.

2 artikla

Jäsenvaltioiden on viipymättä toteutettava tämän päätöksen noudattamiseksi tarvittavat toimenpiteet ja julkaistava kyseiset toimenpiteet. Niiden on ilmoitettava niistä viipymättä komissiolle.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 21 päivänä joulukuuta 2007.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 268, 24.9.1991, s. 56. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2006/104/EY (EUVL L 363, 20.12.2006, s. 352).

(2)  EYVL L 24, 30.1.1998, s. 9. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2006/104/EY.

(3)  EUVL L 263, 8.10.2005, s. 20. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2007/99/EY (EUVL L 43, 15.2.2007, s. 35).


Top