Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R2033

Komission asetus (EY) N:o 2033/2006, annettu 21 päivänä joulukuuta 2006 , neuvoston asetuksen (EY) N:o 104/2000 liitteessä II lueteltujen kalastustuotteiden yhteisön myyntihinnoista kalastusvuonna 2007

OJ L 414, 30.12.2006, p. 66–67 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 348M , 24.12.2008, p. 991–994 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 010 P. 223 - 224
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 010 P. 223 - 224

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/2033/oj

30.12.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 414/66


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2033/2006,

annettu 21 päivänä joulukuuta 2006,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 104/2000 liitteessä II lueteltujen kalastustuotteiden yhteisön myyntihinnoista kalastusvuonna 2007

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä joulukuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 104/2000 (1) ja erityisesti sen 25 artiklan 1 ja 6 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Jokaiselle asetuksen (EY) N:o 104/2000 liitteessä II luetelluista tuotteista vahvistetaan ennen kalastusvuoden alkua yhteisön myyntihinta, joka on vähintään 70 prosenttia ja enintään 90 prosenttia ohjehinnasta.

(2)

Kaikkien kyseisten tuotteiden kalastusvuoden 2007 ohjehinnat vahvistetaan neuvoston asetuksessa (EY) N:o …./… (2).

(3)

Markkinahinnat vaihtelevat suuresti lajin ja tuotteiden kaupallisen tarjontamuodon mukaan, erityisesti kalmareiden ja kummeliturskan osalta.

(4)

Sen vuoksi yhteisön alueella aluksesta purettujen jäädytettyjen tuotteiden eri lajeille ja tarjontamuodoille olisi vahvistettava muuntokertoimet, jotta voitaisiin määrittää taso, jolla neuvoston asetuksen (EY) N:o 104/2000 25 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu interventiotoimenpide voidaan käynnistää.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat kalastustuotteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 104/2000 25 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut yhteisön myyntihinnat, joita sovelletaan mainitun asetuksen liitteessä II lueteltuihin tuotteisiin kalastusvuonna 2007, sekä niihin liittyvät jalostusasteet ja muuntokertoimet vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2007 alkaen.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 21 päivänä joulukuuta 2006.

Komission puolesta

Joe BORG

Komission jäsen


(1)  EYVL L 17, 21.1.2000, s. 22. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna vuoden 2003 liittymisasiakirjalla.

(2)  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.


LIITE

MYYNTIHINNAT JA MUUNTOKERTOIMET

Laji

Tarjontamuoto

Muuntokerroin

Interventiotaso

Myyntihinta

(euroa tonnilta)

Grönlanninpallas (Reinhardtius hippoglossoides)

Kokonaiset tai joista on poistettu sisälmykset, päättömät tai päineen

1,0

0,85

1 654

Kummeliturska (Merluccius spp.)

Kokonaiset tai joista on poistettu sisälmykset, päättömät tai päineen

1,0

0,85

1 022

Yksittäiset fileet

 

 

 

— nahkoineen

1,0

0,85

1 243

— nahattomat

1,1

0,85

1 367

Hammasahvenet ja pagellit

(Dentex dentex ja Pagellus spp.)

Kokonaiset tai joista on poistettu sisälmykset, päättömät tai päineen

1,0

0,85

1 335

Miekkakala (Xiphias gladius)

Kokonaiset tai joista on poistettu sisälmykset, päättömät tai päineen

1,0

0,85

3 467

Katkaravut Penaeidae

Jäädytetyt

 

 

 

a)

Parapenaeus Longirostris

1,0

0,85

3 533

b)

Muut Penaeidae

1,0

0,85

6 782

Seepiat (Sepia officinalis, Rossia macrosoma ja Sepiola rondeletti)

Jäädytetyt

1,0

0,85

1 605

Kalmarit (Loligo spp.)

 

 

 

 

a)

Loligo patagonica

— kokonaiset perkaamattomat

1,00

0,85

993

— peratut

1,20

0,85

1 191

b)

Loligo vulgaris

— kokonaiset perkaamattomat

2,50

0,85

2 482

— peratut

2,90

0,85

2 879

Meritursaat (Octopus spp.)

Jäädytetyt

1,00

0,85

1 792

Illex argentinus

— kokonaiset perkaamattomat

1,00

0,80

717

— putket

1,70

0,80

1 219

Kaupalliset tarjontamuodot:

:

kokonainen, perkaamaton

:

käsittelemätön kala

:

perattu

:

tuote, josta on poistettu vähintään sisälmykset

:

putki

:

kalmarin ruumis, josta on poistettu vähintään pää ja sisälmykset.


Top