EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0491

2006/491/EY,Euratom: Neuvoston päätös, tehty 27 päivänä kesäkuuta 2006 , nimittävän viranomaisen ja palvelussopimukset tekevän viranomaisen määräämisestä neuvoston pääsihteeristölle

OJ L 194, 14.7.2006, p. 29–30 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 76M , 16.3.2007, p. 68–69 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 006 P. 133 - 134
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 006 P. 133 - 134

No longer in force, Date of end of validity: 11/07/2011; Kumoaja 32011D0444

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/491/oj

14.7.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 194/29


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 27 päivänä kesäkuuta 2006,

nimittävän viranomaisen ja palvelussopimukset tekevän viranomaisen määräämisestä neuvoston pääsihteeristölle

(2006/491/EY, Euratom)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot, jotka on vahvistettu neuvoston asetuksella (ETY, Euratom, EHTY) N:o 259/68 (1) ja erityisesti mainittujen henkilöstösääntöjen 2 artiklan ja mainittujen palvelussuhteen ehtojen 6 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 207 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan ja Euratomin perustamissopimuksen 121 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaan neuvoston pääsihteeristöä johtaa yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkeana edustajana toimiva pääsihteeri (jäljempänä ’pääsihteeri’) ja häntä avustaa pääsihteeristön hallinnosta vastaava varapääsihteeri.

(2)

EY:n perustamissopimuksen 207 artiklan määräyksiä sovelletaan Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 28 ja 41 artiklan mukaisesti EU:sta tehdyn sopimuksen V ja VI osastojen alalla.

(3)

Muun muassa Euroopan yhteisöjen virkamiesten ja muun henkilöstön urarakennetta muuttavan Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta 22 päivänä maaliskuuta 2004 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 723/2004 (2) tultua voimaan olisi tehtävä uusi päätös nimittävän viranomaisen ja palvelussopimukset tekevän viranomaisen nimittämisestä neuvoston pääsihteeristölle ja kumottava nimittävän viranomaisen määräämisestä neuvoston pääsihteeristölle 20 päivänä lokakuuta 1999 tehty neuvoston päätös 1999/692/EY, EHTY, Euratom (3),

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Niitä valtuuksia, jotka on siirretty virkamiehiin sovellettavilla henkilöstösäännöillä nimittävälle viranomaiselle ja muuta henkilöstöä koskevilla palvelussuhteen ehdoilla palvelussopimukset tekevälle viranomaiselle, käyttää neuvoston pääsihteeristön osalta:

a)

neuvosto siltä osin kuin on kyse pääsihteeristä ja varapääsihteeristä;

b)

neuvosto pääsihteerin ehdotuksesta siltä osin kuin on kyse henkilöstösääntöjen 1 a, 30, 34, 41, 49, 50 ja 51 artiklan säännösten soveltamisesta pääjohtajiin; pääsihteerillä on oikeus siirtää varapääsihteerille valtuudet tehdä ehdotuksia;

c)

pääsihteeri muissa tapauksissa; pääsihteeri voi siirtää valtuutensa varapääsihteerille.

Varapääsihteeri voi siirtää hallintojohtajalle kaikki pääsihteerin hänelle siirtämät valtuudet tai osan niistä siltä osin kuin on kyse muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen soveltamisesta tai tehtäväryhmään AST kuuluviin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen soveltamisesta. Valtuuksia, jotka on annettu varapääsihteerille virkamiesten nimittämiseksi ja palvelussuhteen päättämiseksi lopullisesti ja muun henkilöstön palvelukseen ottamiseksi, ei voida siirtää.

2 artikla

Kumotaan päätös 1999/692/EY, EHTY, Euratom.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se tehdään.

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Luxemburgissa 27 päivänä kesäkuuta 2006.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. PRÖLL


(1)  EYVL L 56, 4.3.1968, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY, Euratom) N:o 2104/2005 (EUVL L 337, 22.12.2005, s. 7).

(2)  EUVL L 124, 27.4.2004, s. 1.

(3)  EYVL L 273, 23.10.1999, s. 12.


Top