Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R2175

Neuvoston asetus (EY) N:o 2175/2005, annettu 21 päivänä joulukuuta 2005 , vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT-sopimus) XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan mukaisen Euroopan yhteisön ja Uuden-Seelannin välillä kirjeenvaihtona tehdyn, Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan myönnytysluetteloissa mainittavien myönnytysten muuttamista niiden Euroopan unioniin liittymisen myötä koskevan sopimuksen täytäntöönpanosta sekä tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I täydentämisestä

OJ L 347, 30.12.2005, p. 9–10 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 175M , 29.6.2006, p. 327–328 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 044 P. 43 - 44
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 044 P. 43 - 44
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 116 P. 67 - 68

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/2175/oj

30.12.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 347/9


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 2175/2005,

annettu 21 päivänä joulukuuta 2005,

vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT-sopimus) XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan mukaisen Euroopan yhteisön ja Uuden-Seelannin välillä kirjeenvaihtona tehdyn, Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan myönnytysluetteloissa mainittavien myönnytysten muuttamista niiden Euroopan unioniin liittymisen myötä koskevan sopimuksen täytäntöönpanosta sekä tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I täydentämisestä

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 133 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksella (ETY) N:o 2658/87 (1) otettiin käyttöön tavaranimikkeistö, jäljempänä ’yhdistetty nimikkeistö’, ja samassa asetuksessa vahvistettiin myös yhteisen tullitariffin sopimustullit.

(2)

Vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT-sopimus) XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan mukaisen, Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan myönnytysluetteloissa mainittavien myönnytysten muuttamista niiden Euroopan unioniin liittymisen myötä koskevan sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona Euroopan yhteisön ja Uuden-Seelannin välillä 21 päivänä joulukuuta 2005 tehdyllä päätöksellä 2005/959/EY (2) neuvosto hyväksyi yhteisön puolesta kyseisen sopimuksen tarkoituksenaan saattaa päätökseen GATT 1994 -sopimuksen XXIV artiklan 6 kohdan mukaisesti käynnistetyt neuvottelut.

(3)

Asetusta (ETY) N:o 2658/87 olisi siksi täydennettävä vastaavasti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Täydennetään asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I osan kolme jakson III liitettä 7 (WTO-kiintiöt, jotka toimivaltaiset viranomaiset avaavat) tämän asetuksen liitteessä esitetyillä määrillä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 21 päivänä joulukuuta 2005.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

B. BRADSHAW


(1)  EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 493/2005 (EUVL L 82, 31.3.2005, s. 1).

(2)  EUV L 347, 30.12.2005, s 78.


LIITE

Sen estämättä, mitä yhdistetyn nimikkeistön tulkintasäännöissä määrätään, tavaran kuvauksen sanamuotoa on pidettävä ainoastaan ohjeellisena, ja myönnytykset määräytyvät tämän liitteen osalta CN-koodien sisällön mukaan, sellaisina kuin ne ovat tämän asetuksen antamishetkellä. Kun CN-koodin edellä on ”ex”, myönnytykset määritetään sekä CN-koodin että sitä vastaavan kuvauksen sisällön perusteella.

CN-koodi

Kuvaus

Muut ehdot

Tullinimikkeiden numerot

 

ex 0201 20 90

 

ex 0201 30 00

 

ex 0202 20 90

 

ex 0202 30

 

ex 0206 10 95

 

ex 0206 29 91

”korkealaatuinen” liha; ”valikoitu, paloiteltu, jäähdytetty tai jäädytetty naudanliha, joka on saatu naudoista, jotka on kasvatettu yksinomaan laitumella ja joilla on enintään neljä pysyvää etuhammasta; ruhon paino enintään 325 kilogrammaa, ulkonäöltään kiinteää, leikkausjälki siisti, liha väriltään vaaleaa ja yhtenäistä, selkeä, muttei liian paksu rasvapeite. Kaikki palat pakataan tyhjiöpakkauksiin ja niistä käytetään luokittelunimeä korkealaatuinen liha”

lisätään 1 000 tonnia

Tullinimikkeen numero 0204

Lampaanlihaa koskeva kiintiö; ”lampaan- ja vuohenliha, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty”

lisätään 1 154 tonnia (teuraspaino) Uudelle-Seelannille varattuun osuuteen

Tullinimikkeen numero ex 0405 10

”Uudesta-Seelannista peräisin oleva voi, vähintään kuusi viikkoa vanha, rasvapitoisuus vähintään 80 mutta alle 82 painoprosenttia, valmistettu suoraan maidosta tai kermasta ilman varastoituja aineksia soveltamalla yksittäistä, itsenäistä ja keskeytymätöntä menettelyä”

lisätään 735 tonnia Uudelle-Seelannille varattuun osuuteen


Top