Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1809

Komission asetus (EY) N:o 1809/2005, annettu 4 päivänä marraskuuta 2005, kolmansista maista Portugaliin tuotavan maissin tuontitullin alentamista koskevien tarjouskilpailujen avaamisesta

OJ L 291, 5.11.2005, p. 4–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1809/oj

5.11.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 291/4


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1809/2005,

annettu 4 päivänä marraskuuta 2005,

kolmansista maista Portugaliin tuotavan maissin tuontitullin alentamista koskevien tarjouskilpailujen avaamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1) ja erityisesti sen 12 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Uruguayn kierroksen monenvälisiin kauppaneuvotteluihin (2) liittyvien yhteisön kansainvälisten sitoumusten vuoksi on tarpeen luoda edellytykset tietyn maissimäärän tuonnille Portugaliin.

(2)

Yksityiskohtaisten tullikiintiöiden soveltamisesta maissin ja durran tuontia Espanjaan ja maissin tuontia Portugaliin koskevien erityisjärjestelmien osalta 26 päivänä heinäkuuta 1995 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1839/95 (3) vahvistetaan säännöt koskien tarjouskilpailun avaamista.

(3)

Markkinoiden nykyiset tarpeet Portugalissa huomioon ottaen olisi avattava maissin tuontitullin alentamista koskeva tarjouskilpailu.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Toteutetaan asetuksen (EY) N:o 1784/2003 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun Portugaliin tuotavaa maissia koskevan tullin alentamista koskeva tarjouskilpailu.

2.   Asetuksen (EY) N:o 1839/95 säännöksiä on sovellettava, jos ne eivät ole ristiriidassa tämän asetuksen kanssa.

2 artikla

Tarjouskilpailu on avoinna 30 päivänä maaliskuuta 2006 saakka. Sen aikana toteutetaan viikoittaisia tarjouskilpailuja, joiden määrät ja tarjousten jättöpäivät määritetään tarjouskilpailuilmoituksella.

3 artikla

Näissä tarjouskilpailuissa annetut tuontitodistukset ovat voimassa 50 päivää niiden asetuksen (EY) N:o 1839/95 10 artiklan 4 kohdan mukaisesta antopäivästä.

4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 4 päivänä marraskuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1154/2005 (EUVL L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EYVL L 336, 23.12.1994, s. 22.

(3)  EYVL L 177, 28.7.1995, s. 4. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1558/2005 (EUVL L 249, 24.9.2005, s. 6).


Top