Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1347

Komission asetus (EY) N:o 1347/2005, annettu 16 päivänä elokuuta 2005, tiettyihin Osama bin Ladenia, al-Qaida-verkostoa ja Talebania lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 467/2001 kumoamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 muuttamisesta 51. kerran

OJ L 212, 17.8.2005, p. 26–27 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 348M , 24.12.2008, p. 184–187 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 18 Volume 004 P. 57 - 58
Special edition in Romanian: Chapter 18 Volume 004 P. 57 - 58
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 001 P. 151 - 152

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1347/oj

17.8.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 212/26


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1347/2005,

annettu 16 päivänä elokuuta 2005,

tiettyihin Osama bin Ladenia, al-Qaida-verkostoa ja Talebania lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 467/2001 kumoamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 muuttamisesta 51. kerran

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tiettyihin Osama bin Ladenia, al-Qaida-verkostoa ja Talebania lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä sekä Afganistaniin suuntautuvan tiettyjen tavaroiden ja palvelujen viennin kieltämisestä, Afganistanin Talebania koskevien lentokiellon ja varojen sekä muiden taloudellisten resurssien jäädyttämisen laajentamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 467/2001 kumoamisesta 27 päivänä toukokuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 1 kohdan toisen luetelmakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 881/2002 liitteessä II luetellaan toimivaltaiset viranomaiset, joille kyseisellä asetuksella käyttöön otettuja toimenpiteitä koskevat tiedot ja pyynnöt on lähetettävä.

(2)

Saksa, Liettua, Alankomaat ja Ruotsi pyysivät, että niiden toimivaltaisia viranomaisia koskevat osoitetiedot muutettaisiin,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 881/2002 liite II tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 16 päivänä elokuuta 2005.

Komission puolesta

Eneko LANDÁBURU

Ulkosuhteiden pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 139, 29.5.2002, s. 9. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1278/2005 (EUVL L 202, 3.8.2005, s. 34).


LIITE

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 881/2002 liite II seuraavasti:

1)

Korvataan Saksaa koskevat osoitetiedot seuraavasti:

”—

varojen jäädyttämisen osalta:

Deutsche Bundesbank

Servicezentrum Finanzsanktionen

D-80281 München

P. (49-89) 28 89 38 00

F. (49-89) 35 01 63 38 00

taloudellisten resurssien jäädyttämisen osalta:

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29–35

D-65760 Eschborn

P. (49-6196) 908-0

F. (49-6196) 908-800”

2)

Korvataan Liettuaa koskevat osoitetiedot seuraavasti:

”Ministry of Foreign Affairs

Security Policy Department

J.Tumo-Vaizganto 2

LT-01511 Vilnius

P. (370-5) 236 25 16

F. (370-5) 231 30 90”

3)

Korvataan Alankomaita koskevat osoitetiedot seuraavasti:

”Ministerie van Financiën

Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit

Postbus 20201

2500 EE Den Haag

The Netherlands

P. (31-70) 342 89 97

F. (31-70) 342 79 84”

4)

Korvataan Ruotsia koskevat osoitetiedot seuraavasti:

”2a artikla

Försäkringskassan

S-103 51 Stockholm

P. (46-8) 786 90 00

F. (46-8) 411 27 89

4 artikla

Rikspolisstyrelsen

Box 12256

S-102 26 Stockholm

P. (46-8) 401 90 00

F. (46-8) 401 99 00

5 artikla

Finansinspektionen

Box 6750

S-113 85 Stockholm

P. (46-8) 787 80 00

F. (46-8) 24 13 35”


Top