Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0082

Komission asetus (EY) N:o 82/2005, annettu 19 päivänä tammikuuta 2005, tuontitodistusten myöntämisestä AKT/MMA- ja EY/MMA-alkuperäkumulaatiota soveltaen saaduille sokerille sekä sokerin ja kaakaon sekoituksille

OJ L 16, 20.1.2005, p. 55–55 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/82/oj

20.1.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 16/55


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 82/2005,

annettu 19 päivänä tammikuuta 2005,

tuontitodistusten myöntämisestä AKT/MMA- ja EY/MMA-alkuperäkumulaatiota soveltaen saaduille sokerille sekä sokerin ja kaakaon sekoituksille

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatiosta Euroopan yhteisöön 27 päivänä marraskuuta 2001 tehdyn päätöksen 2001/822/EY (1),

ottaa huomioon sokerin sekä AKT/MMA- tai EY/MMA-alkuperäkumulaatiota soveltaen saatujen sokerin ja kaakaon sekoitusten tuontitodistusten myöntämistä koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 31 päivänä tammikuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY) N:o 192/2002 ja erityisesti sen 6 artiklan 3 kohdan (2),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Päätöksen 2001/822/EY liitteessä III olevan 6 artiklan 4 kohdan mukaisesti AKT/MMA/EY-alkuperäkumulaatio hyväksytään vuosittain 28 000 tonnin sokerimäärälle 17 ryhmään ja tariffinimikkeisiin 1806 10 30 ja 1806 10 90 kuuluville tuotteille.

(2)

Kansallisille viranomaisille on jätetty asetuksen (EY) N:o 192/2002 mukaisesti hakemuksia tuontitodistusten myöntämiseksi 112 000 tonnin kokonaismäärälle, joka ylittää päätöksessä 2001/822/EY vahvistetun määrän.

(3)

Komission olisi näin ollen vahvistettava tuontitodistusten myöntämiseen sovellettava vähennyskerroin ja keskeytettävä uusien todistushakemusten käsittely vuoden 2005 osalta,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksytään asetuksen (EY) N:o 192/2002 6 artiklan mukaisesti 9 päivään tammikuuta 2005 mennessä jätetyissä tuontitodistushakemuksissa haettavasta määrästä 25 prosenttia.

2 artikla

Uusien hakemusten käsittely keskeytetään vuoden 2005 osalta.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä tammikuuta 2005.

Komission puolesta

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 314, 30.11.2001, s. 1.

(2)  EYVL L 31, 1.2.2002, s. 55. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 96/2004 (EUVL L 15, 22.1.2004, s. 3).


Top