Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005E0776

Neuvoston yhteinen toiminta 2005/776/YUTP, 7 päivältä marraskuuta 2005, Moldovaan nimitetyn Euroopan unionin erityisedustajan toimeksiannon muuttamisesta

OJ L 292, 8.11.2005, p. 13–14 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 173M , 27.6.2006, p. 113–114 (MT)

No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2005/776/oj

8.11.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 292/13


NEUVOSTON YHTEINEN TOIMINTA 2005/776/YUTP,

7 päivältä marraskuuta 2005,

Moldovaan nimitetyn Euroopan unionin erityisedustajan toimeksiannon muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 14 artiklan, 18 artiklan 5 kohdan ja 23 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 23 päivänä maaliskuuta 2005 yhteisen toiminnan 2005/265/YUTP (1) Adriaan JACOBOVITS de SZEGEDin nimittämisestä Euroopan unionin erityisedustajaksi Moldovaan.

(2)

Neuvosto hyväksyi 28 päivänä heinäkuuta 2005 yhteisen toiminnan 2005/584/YUTP (2) Euroopan unionin erityisedustajan toimeksiannon jatkamisesta 28 päivään helmikuuta 2006.

(3)

Moldovan presidentti Vladimir Voronin ja Ukrainan presidentti Viktor Jushtshenko lähettivät 2 päivänä kesäkuuta 2005 yhteisen kirjeen, jossa pyydettiin Euroopan unionia tarkastelemaan mahdollisuuksia avun tarjoamiseen kansainvälisen tullivalvonnan aloittamiseksi Moldovan ja Ukrainan välisen valtionrajan Transnistrian osuudella ja tehokkaan kansainvälisen seurantajärjestelmän perustamiseksi kyseiselle rajaosuudelle.

(4)

Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitea päätti 20 päivänä syyskuuta 2005 perustaa EU:n rajaoperaation Moldovan ja Ukrainan väliselle rajalle, mihin kuuluu myös Moldovaan nimitetyn Euroopan unionin erityisedustajan ryhmän vahvistaminen.

(5)

Ottaen huomioon Moldovaan nimitetyn Euroopan unionin erityisedustajan uudet tehtävät, jotka liittyvät EU:n rajaoperaatioon Moldovan ja Ukrainan välisellä rajalla, hänen toimeksiantoaan olisi muutettava vastaavasti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN YHTEISEN TOIMINNAN:

1 artikla

Muutetaan yhteinen toiminta 2005/265/YUTP seuraavasti:

a)

Lisätään 2 artiklan 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

”g)

lisätä erityisesti EU:n rajaoperaation avulla raja- ja tullitarkastusten sekä rajavalvontatoimien tehokkuutta Moldovassa ja Ukrainassa niiden yhteisellä rajalla keskittyen erityisesti Transnistrian rajaosuuteen.”

b)

Lisätään 3 artiklan 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

”e)

Euroopan unionin erityisedustajan korkean tason poliittisen neuvonantajan johtaman tukiryhmän avulla

i)

varmistaa Moldovan ja Ukrainan väliseen valtionrajaan liittyvien vaiheiden ja toimien poliittinen seuranta;

ii)

analysoida Moldovan ja Ukrainan poliittista sitoutumista rajahallinnon parantamiseen;

iii)

edistää rajakysymyksiä koskevaa yhteistyötä Moldovan ja Ukrainan välillä myös ennakkoedellytysten luomiseksi Transnistrian konfliktin ratkaisemiselle.”

c)

Korvataan 5 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Euroopan unionin erityisedustajan toimeksiantoon liittyviin menoihin tarkoitettu rahoitusohje on 430 000 euroa.”

d)

Numeroidaan uudelleen 8 artiklan ainoa kohta 1 kohdaksi ja lisätään kohta seuraavasti:

”2.   Neuvosto ja komissio varmistavat kumpikin toimivaltansa mukaisesti, että tämän yhteisen toiminnan täytäntöönpano on johdonmukaista Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 3 artiklan toisen kohdan mukaisten yhteisön ulkoisten toimien kanssa. Neuvosto ja komissio tekevät tätä tarkoitusta varten yhteistyötä.”

e)

Korvataan 10 artiklan toinen kohta seuraavasti:

”sitä sovelletaan 28 päivään helmikuuta 2006.”

2 artikla

Tämä yhteinen toiminta tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2005.

3 artikla

Tämä yhteinen toiminta julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 7 päivänä marraskuuta 2005.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. STRAW


(1)  EUVL L 81, 30.3.2005, s. 50.

(2)  EUVL L 199, 29.7.2005, s. 95.


Top