EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0414

2005/414/EY: Komission päätös, tehty 30 päivänä toukokuuta 2005, kalojen virusperäisen verenvuotoseptikemian (VHS) ja tarttuvan verta muodostavan kudoksen kuolion (IHN) osalta hyväksytyn vyöhykkeen aseman ja ei-hyväksytyillä vyöhykkeillä sijaitsevan näiden tautien osalta hyväksytyn tilan aseman saamista varten toteutettavien ohjelmien kelpuuttamisesta tehdyn päätöksen 2003/634/EY liitteen I muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2005) 1563) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 141, 4.6.2005, p. 29–29 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 349M , 12.12.2006, p. 76–76 (MT)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/414/oj

4.6.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 141/29


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 30 päivänä toukokuuta 2005,

kalojen virusperäisen verenvuotoseptikemian (VHS) ja tarttuvan verta muodostavan kudoksen kuolion (IHN) osalta hyväksytyn vyöhykkeen aseman ja ei-hyväksytyillä vyöhykkeillä sijaitsevan näiden tautien osalta hyväksytyn tilan aseman saamista varten toteutettavien ohjelmien kelpuuttamisesta tehdyn päätöksen 2003/634/EY liitteen I muuttamisesta

(tiedoksiannettu numerolla K(2005) 1563)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2005/414/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon eläinten terveyttä koskevista edellytyksistä saatettaessa vesiviljeltyjä eläimiä ja tuotteita markkinoille 28 päivänä tammikuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/67/ETY (1) ja erityisesti sen 10 artiklan 2 kohdan

sekä katsoo että:

(1)

Komission päätöksessä 2003/634/EY (2) hyväksytään ja luetellaan eri jäsenvaltioiden esittämät ohjelmat. Ohjelmien avulla jäsenvaltio voi käynnistää menettelyn, jolla vyöhyke voi saada hyväksytyn vyöhykkeen aseman tai ei-hyväksytyllä vyöhykkeellä sijaitseva tila voi saada ei-hyväksytyllä vyöhykkeellä sijaitsevan hyväksytyn tilan aseman yhden tai useamman kalataudin osalta, jotka ovat virusperäinen verenvuotoseptikemia (VHS) ja tarttuva verta muodostavan kudoksen kuolio (IHN).

(2)

Italia haki 23 päivänä syyskuuta 2004 päivätyllä kirjeellä hyväksyntää ohjelmalle, jota on tarkoitus soveltaa vyöhykkeellä ”Zona valle di Tosi”. Esitetty hakemus on todettu direktiivin 91/67/ETY 10 artiklan mukaiseksi, ja ohjelma olisi sen vuoksi hyväksyttävä.

(3)

Päätöstä 2003/634/EY olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti.

(4)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Lisätään seuraava teksti päätöksen 2003/634/EY liitteessä I olevan 3.5 kohdan jälkeen:

”3.6   ITALIAN 23 PÄIVÄNÄ SYYSKUUTA 2004 ESITTÄMÄ OHJELMA TOSCANAN ALUEELLA; OHJELMAAN KUULUU

Zona Valle di Tosi

Vicano di S. Ellero -joen valuma-alue lähteeltä lähellä Raggiolin kylää Il Gretossa olevalle padolle”.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 30 päivänä toukokuuta 2005.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 46, 19.2.1991, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 806/2003 (EUVL L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2)  EUVL L 220, 3.9.2003, s. 8. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2005/67/EY (EUVL L 27, 29.1.2005, s. 55).


Top