EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0154

Neuvoston asetus (EY) N:o 154/2004, annettu 26 päivänä tammikuuta 2004, Euroopan talousyhteisön ja Norsunluurannikon tasavallan välisessä Norsunluurannikon rannikon edustalla harjoitettavasta kalastuksesta tehdyssä sopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta tehdyn pöytäkirjan voimassaolon jatkamista 1 päivän heinäkuuta 2003 ja 30 päivän kesäkuuta 2004 väliseksi ajaksi koskevan sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona

OJ L 27, 30.1.2004, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 007 P. 14 - 15
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 007 P. 14 - 15
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 007 P. 14 - 15
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 007 P. 14 - 15
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 007 P. 14 - 15
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 007 P. 14 - 15
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 007 P. 14 - 15
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 007 P. 14 - 15
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 007 P. 14 - 15

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/154/oj

32004R0154

Neuvoston asetus (EY) N:o 154/2004, annettu 26 päivänä tammikuuta 2004, Euroopan talousyhteisön ja Norsunluurannikon tasavallan välisessä Norsunluurannikon rannikon edustalla harjoitettavasta kalastuksesta tehdyssä sopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta tehdyn pöytäkirjan voimassaolon jatkamista 1 päivän heinäkuuta 2003 ja 30 päivän kesäkuuta 2004 väliseksi ajaksi koskevan sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona

Virallinen lehti nro L 027 , 30/01/2004 s. 0001 - 0002


Neuvoston asetus (EY) N:o 154/2004,

annettu 26 päivänä tammikuuta 2004,

Euroopan talousyhteisön ja Norsunluurannikon tasavallan välisessä Norsunluurannikon rannikon edustalla harjoitettavasta kalastuksesta tehdyssä sopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta tehdyn pöytäkirjan voimassaolon jatkamista 1 päivän heinäkuuta 2003 ja 30 päivän kesäkuuta 2004 väliseksi ajaksi koskevan sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 37 artiklan yhdessä sen 300 artiklan 2 kohdan ja 3 kohdan ensimmäisen alakohdan kanssa,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Euroopan talousyhteisön ja Norsunluurannikon tasavallan välisen Norsunluurannikon rannikon edustalla harjoitettavasta kalastuksesta tehdyn sopimuksen(2) mukaisesti sopimuspuolet aloittavat ennen sopimuksen liitteenä olevan pöytäkirjan voimassaoloajan päättymistä neuvottelut määritelläkseen yhteisesti pöytäkirjan sisällön seuraavaksi kaudeksi ja tarvittaessa liitteeseen tehtävät muutokset tai lisäykset.

(2) Sopimuspuolet päättivät jatkaa kirjeenvaihtona tehtävällä sopimuksella nykyisen pöytäkirjan, joka hyväksyttiin asetuksella (EY) N:o 722/2001(3), voimassaoloa yhdellä vuodella, kunnes pöytäkirjaan tehtäviä muutoksia koskevat neuvottelut saadaan pidettyä.

(3) On yhteisön edun mukaista hyväksyä tämä pöytäkirjan voimassaolon jatkaminen.

(4) Olisi vahvistettava jäsenvaltioiden kalastusmahdollisuuksien jakoperusteet,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksytään Euroopan yhteisön puolesta Euroopan talousyhteisön ja Norsunluurannikon tasavallan välisessä Norsunluurannikon rannikon edustalla harjoitettavaa kalastusta koskevassa sopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta tehdyn pöytäkirjan voimassaolon jatkamista 1 päivän heinäkuuta 2003 ja 30 päivän kesäkuuta 2004 väliseksi ajaksi koskeva kirjeenvaihtona tehty sopimus.

Kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen teksti on tämän asetuksen liitteenä(4).

2 artikla

Pöytäkirjassa vahvistetut kalastusmahdollisuudet jaetaan jäsenvaltioiden kesken seuraavasti:

a) pohjakalastus:

Espanja: 600 brt kuukaudessa vuosittaisena keskiarvona;

b) tonnikalan kalastus:

i) nuottaa käyttävät tonnikala-alukset

- Ranska: 18 alusta

- Espanja: 21 alusta;

ii) pintasiima-alukset

- Espanja: 15 alusta

- Portugali: 5 alusta;

iii) vapapyydyksiä käyttävät tonnikala-alukset

- Ranska: 7 alusta

- Espanja: 5 alusta.

Jos näiden jäsenvaltioiden lisenssihakemukset eivät täytä pöytäkirjassa vahvistettuja kalastusmahdollisuuksia kokonaan, komissio voi ottaa huomioon minkä tahansa muun jäsenvaltion lisenssihakemukset.

3 artikla

Jäsenvaltioiden, joiden kalastusalukset kalastavat tämän kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen nojalla, on ilmoitettava komissiolle kaikkien Norsunluurannikon kalastusvyöhykkeellä pyydettyjen kalakantojen saaliiden määrät komission asetuksessa (EY) N:o 500/2001(5) säädettyjen yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti.

4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 26 päivänä tammikuuta 2004.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

B. Cowen

(1) Lausunto on annettu 18. joulukuuta 2003 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2) EYVL L 379, 31.12.1990, s. 3.

(3) EYVL L 102, 12.4.2001, s. 1.

(4) EUVL L 319, 4.12.2003, s. 19.

(5) EYVL L 73, 15.3.2001, s. 8.

Top