Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0157

2004/157/EY: Neuvoston päätös, tehty 19 päivänä helmikuuta 2004, AKT—EY-kumppanuussopimuksen 96 artiklan mukaisten neuvottelujen päättämisestä Zimbabwen kanssa tehdyn päätöksen 2002/148/EY toimenpiteiden soveltamisajan jatkamisesta

OJ L 50, 20.2.2004, p. 60–61 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 049 P. 225 - 226
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 049 P. 225 - 226
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 049 P. 225 - 226
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 049 P. 225 - 226
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 049 P. 225 - 226
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 049 P. 225 - 226
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 049 P. 225 - 226
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 049 P. 225 - 226
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 049 P. 225 - 226

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/157(1)/oj

32004D0157

2004/157/EY: Neuvoston päätös, tehty 19 päivänä helmikuuta 2004, AKT—EY-kumppanuussopimuksen 96 artiklan mukaisten neuvottelujen päättämisestä Zimbabwen kanssa tehdyn päätöksen 2002/148/EY toimenpiteiden soveltamisajan jatkamisesta

Virallinen lehti nro L 050 , 20/02/2004 s. 0060 - 0061


Neuvoston päätös,

tehty 19 päivänä helmikuuta 2004,

AKT-EY-kumppanuussopimuksen 96 artiklan mukaisten neuvottelujen päättämisestä Zimbabwen kanssa tehdyn päätöksen 2002/148/EY toimenpiteiden soveltamisajan jatkamisesta

(2004/157/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 300 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan,

ottaa huomioon AKT-EY-kumppanuussopimuksen täytäntöön panemiseksi toteutettavista toimenpiteistä ja noudatettavista menettelyistä Cotonoussa 23 päivänä kesäkuuta 2000 tehdyn sisäisen sopimuksen(1), sellaisena kuin sitä sovelletaan väliaikaisesti jäsenvaltioiden hallitusten edustajien 18 päivänä syyskuuta 2000 tekemällä päätöksellä 2000/771/EY(2), ja erityisesti sen 3 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Päätöksellä 2002/148/EY(3) päätettiin AKT-EY-kumppanuussopimuksen 96 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaiset neuvottelut Zimbabwen tasavallan kanssa ja toteutettiin kyseisen päätöksen liitteessä yksilöidyt aiheelliset toimenpiteet.

(2) Päätöksen 2002/148/EY 2 artiklassa tarkoitettujen toimenpiteiden soveltamista on jatkettu päätöksellä 2003/112/EY toisella 12 kuukauden ajanjaksolla. Päätöksen 2003/112/EY 1 artiklan mukaan toimenpiteiden soveltaminen päättyy 20 päivänä helmikuuta 2004.

(3) Zimbabwen hallitus rikkoo edelleen AKT-EY-kumppanuussopimuksen 9 artiklassa tarkoitettuja olennaisia osia, ja maan tämänhetkiset olot eivät takaa ihmisoikeuksien, demokratian periaatteiden ja oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamista.

(4) Tämän vuoksi toimenpiteiden soveltamisaikaa olisi jatkettava,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Päätöksen 2002/148/EY 2 artiklassa tarkoitettujen toimenpiteiden soveltamisaikaa, jota on päätöksen 2003/112/EY 1 artiklalla jatkettu 20 päivään helmikuuta 2004, jatketaan uudella 12 kuukauden ajanjaksolla 20 päivään helmikuuta 2005 asti. Toimenpiteitä tarkastellaan säännöllisesti ja vähintään kuuden kuukauden kuluessa.

Tämän päätöksen liitteessä oleva kirje on osoitettu Zimbabwen presidentille.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 19 päivänä helmikuuta 2004.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. McDowell

(1) EYVL L 317, 15.12.2000, s. 376.

(2) EYVL L 317, 15.12.2000, s. 375.

(3) EYVL L 50, 21.2.2002, s. 64, päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2003/112/EY (EUVL L 46, 20.2.2003, s. 25).

LIITE

Bryssel,

>PIC FILE= "L_2004050FI.006102.TIF">

KIRJE ZIMBABWEN PRESIDENTILLE

Euroopan unioni pitää AKT-EY-kumppanuussopimuksen 9 artiklan määräyksiä erittäin tärkeinä. Ihmisoikeuksien, demokraattisten instituutioiden ja oikeusvaltioperiaatteen kunnioittaminen on olennainen osa kumppanuussopimusta ja muodostaa siten suhteidemme perustan.

Euroopan unioni ilmoitti Teille 19 päivänä helmikuuta 2002 päivätyllä kirjeellä päätöksestään päättää AKT-EY-kumppanuussopimuksen 96 artiklan mukaisesti käytävät neuvottelut ja toteuttaa sopimuksen 96 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettuja tiettyjä "aiheellisia toimenpiteitä".

Euroopan unioni ilmoitti Teille 19 päivänä helmikuuta 2003 päivätyllä kirjeellä päätöksestään olla kumoamatta "aiheellisten toimenpiteiden" soveltamista.

Nyt, kun on jälleen kulunut uusi 12 kuukauden ajanjakso, Euroopan unioni katsoo, että Zimbabwen hallitus ei vieläkään tue demokratian periaatteita ja että se ei ole edistynyt 18 päivänä helmikuuta 2002 tehdyssä neuvoston päätöksessä mainittuihin viiteen asiakokonaisuuteen (poliittisen väkivallan lopettaminen, vapaat ja oikeudenmukaiset vaalit, tiedotusvälineiden vapaus, oikeuslaitoksen riippumattomuus ja maatilojen laittomien valtausten lopettamien) liittyvien ongelmien ratkaisemisessa. Euroopan unioni panee lisäksi merkille, että Zimbabwe ei ole edennyt niiden edistyksen arvioimisessa vertailuarvoina käytettävien toimenpiteiden toteuttamisessa, jotka Euroopan unioni ilmoitti SADC:lle kahdessa viimeisessä SADC-EU-komitean kokouksessa.

Edellä todettu huomioon ottaen Euroopan unioni katsoo, ettei aiheellisia toimenpiteitä voida kumota.

Nämä toimenpiteet kumotaan, kun olosuhteet ihmisoikeuksien, demokratian periaatteiden ja oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamiselle voidaan taata. Euroopan unioni varaa itselleen oikeuden toteuttaa tarvittaessa myös muita rajoittavia toimenpiteitä.

Euroopan unioni seuraa tarkasti Zimbabwen kehitystä ja haluaa jälleen kerran korostaa, että nämä toimenpiteet eivät rankaise Zimbabwen kansaa. Euroopan unioni jatkaa osallistumistaan väestöä suoraan tukeviin humanitaarisiin toimiin erityisesti sosiaalisilla, demokratiakehityksen sekä ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamisen aloilla, joihin nämä toimenpiteet eivät vaikuta. Kaudella 2003-2004 Euroopan yhteisö on osallistunut ruoka-avustuksiin ja humanitaarisiin toimiin Zimbabwessa 85 miljoonalla eurolla Euroopan unionin jäsenvaltioiden antaman kahdenvälisen avun lisäksi.

Euroopan unioni haluaa käydä Zimbabwen kanssa vuoropuhelua AKT-EY-kumppanuussopimuksen perusteella ja toivoo, että Te teette kaikkenne kumppanuussopimuksen keskeisten periaatteiden kunnioittamisen palauttamiseksi ja maan johdattamiseksi kohti yhteiskuntarauhaa ja taloudellista elpymistä. Tämä voisi mahdollistaa 9. EKR:n mukaisen Zimbabwen maaohjelman allekirjoittamista koskevien keskeytystoimenpiteiden purkamisen, ja yhteistyövälineet voitaisiin ottaa jälleen täysimääräisesti käyttöön lähitulevaisuudessa.

Kunnioittavasti

Komission puolesta

>PIC FILE= "L_2004050FI.006103.TIF">

Neuvoston puolesta

>PIC FILE= "L_2004050FI.006104.TIF">

Top