Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1097

Komission asetus (EY) N:o 1097/2003, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2003, yhteisön Puolan tasavallan, Unkarin tasavallan, Tšekin tasavallan, Slovakian, Bulgarian sekä Romanian kanssa tekemissä sopimuksissa määrätyn järjestelmän mukaisesti kesäkuussa 2003 jätettyjen tiettyjä sianlihavalmisteita koskevien tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä

OJ L 157, 26.6.2003, p. 24–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1097/oj

32003R1097

Komission asetus (EY) N:o 1097/2003, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2003, yhteisön Puolan tasavallan, Unkarin tasavallan, Tšekin tasavallan, Slovakian, Bulgarian sekä Romanian kanssa tekemissä sopimuksissa määrätyn järjestelmän mukaisesti kesäkuussa 2003 jätettyjen tiettyjä sianlihavalmisteita koskevien tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä

Virallinen lehti nro L 157 , 26/06/2003 s. 0024 - 0025


Komission asetus (EY) N:o 1097/2003,

annettu 25 päivänä kesäkuuta 2003,

yhteisön Puolan tasavallan, Unkarin tasavallan, Tsekin tasavallan, Slovakian, Bulgarian sekä Romanian kanssa tekemissä sopimuksissa määrätyn järjestelmän mukaisesti kesäkuussa 2003 jätettyjen tiettyjä sianlihavalmisteita koskevien tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Bulgarian, Tsekin tasavallan, Slovakian, Romanian, Puolan tasavallan ja Unkarin tasavallan kanssa tehtyjen Eurooppa-sopimusten mukaisesti(1) säädetyn sianliha-alan järjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 29 päivänä syyskuuta 1997 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1898/97, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1877/2002(2), ja erityisesti sen 4 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Vuoden 2003 kolmannelle vuosineljännekselle jätetyt tuontitodistushakemukset ovat tiettyjen tuotteiden osalta pienempiä tai yhtä suuria kuin käytettävissä olevat määrät, ja ne voidaan tämän vuoksi hyväksyä kokonaisuudessaan, ja tiettyjen muiden tuotteiden osalta suurempia kuin käytettävissä olevat määrät, minkä vuoksi niitä on alennettava kiinteämääräisellä prosentilla tasapuolisen jakamisen varmistamiseksi.

(2) Olisi määritettävä ylimenevä osa, joka lisätään seuraavan jakson käytettävissä olevaan määrään.

(3) On suotavaa kiinnittää toimijoiden huomiota siihen, että todistuksia saadaan käyttää ainoastaan niiden tuotteiden osalta, jotka ovat kaikkien yhteisössä nykyisin voimassa olevien eläinlääkintäsäännösten mukaisia,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1. Asetuksen (EY) N:o 1898/97 mukaisesti ajanjaksolle 1 päivästä heinäkuuta 30 päivään syyskuuta 2003 jätetyt tuontitodistushakemukset hyväksytään liitteessä I tarkoitetun määräisinä.

2. Jaksolle 1 päivästä lokakuuta 31 päivään joulukuuta 2003 voidaan jättää tuontitodistushakemuksia liitteessä II tarkoitetulle kokonaismäärälle asetuksen (EY) N:o 1898/97 säännösten mukaisesti.

3. Todistuksia saadaan käyttää ainoastaan kaikkien yhteisössä nykyisin voimassa olevien eläinlääkintäsäännösten mukaisten tuotteiden osalta.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2003.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 25 päivänä kesäkuuta 2003.

Komission puolesta

J. M. Silva Rodríguez

Maatalouden pääjohtaja

(1) EYVL L 267, 30.9.1997, s. 58.

(2) EYVL L 248, 22.10.2002, s. 9.

LIITE I

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE II

>TAULUKON PAIKKA>

Top